[EN] Long line to the Vatican Museum.
[PL] Bardzo długa kolejka do Muzeum Watykańskiego.
[EN] St. Peter's Basilica.
[PL] Bazylika Św. Piotra.
[EN] The line to pass security was relatively short.
[PL] Kolejka do przejścia przez kontrolę była względnie krótka.
[EN] In front of the of St. Peter's Basilica.
[PL] Przed Bazyliką Św. Piotra.
[EN] Michelangelo's St. Peter's Pietà is protected by bullet-proof acrylic glass after it was severely damaged in 1972 by a mentally disturbed geologist named Laszlo Toth. It is located in the first chapel just to the right of the entrance, between the Holy Door and the altar of Saint Sebastian.
[PL] Pietà Michała Anioła jest zabezpieczona przez kuloodporną akrylową szybę po tym, jak była mocno uszkodzona w roku 1972 przez szalonego geologa nazywającego się Laszlo Toth. Rzeźba jest w pierwszej kaplicy zaraz na prawo od wejścia pomiędzy Świętą Bramą a kaplicą Św. Sebastiana.
[EN] The Chapel of St. Sebastian is next to the chapel with Michelangelo's St. Peter's Pietà. It contains the tomb of the Blessed Pope John Paul II.
[PL] Kaplica Św. Sebastiana jest następna za kaplicą  Piety Michała Anioła. W tej kaplicy jest wmurowana trumna  ze zwłokami Błogosławionego Jana Pawła II.
[EN] The Chapel of St. Sebastian is next to the chapel with Michelangelo's St. Peter's Pietà. It contains the tomb of the Blessed Pope John Paul II.
[PL] Kaplica Św. Sebastiana jest następna za kaplicą  Piety Michała Anioła. W tej kaplicy jest wmurowana trumna  ze zwłokami Błogosławionego Jana Pawła II.
[EN] St. Peter's Basilica.
[PL] Bazylika Św. Piotra.
[EN] The Chair of Saint Peter (the Cathedra of St. Peter) is a relic conserved in St. Peter's Basilica, enclosed in a gilt bronze casing that was designed by Gian Lorenzo Bernini and executed 1647-1653.
[PL] Ołtarz Katedry Św. Piotra. Jest ona wbudowana w złoconą oprawę z brązu w ołtarzu, zaprojektowanym przez Gian Lorenzo Berniniego i wykonanym w latach 1647-1653.
[EN] The altar with Bernini's baldacchino erected over the tomb of St. Peter executed 1624-1633.
[PL] Baldachim Berniniego nad grobem Św. Piotra, 1624-1633.
[EN] Crepuscular rays are regularly seen in St. Peter's Basilica at certain times each day.
[PL] Smugi światła są widoczne w Bazylice Św. Piotra o określonych porach.
[EN] Swiss Guards of the Vatican.
[PL] Szwajcarska Gwardia Watykanu.
[EN] St. Peter's Square.
[PL] Plac Św. Piotra.
[EN] Waiting for the Angelus prayer.
[PL] Czekamy na modlitwę Anioł Pański.
[EN] On St. Peter's Square.
[PL] Na placu Św. Piotra.
[EN] A group of Polish pilgrims with the Polish flag.
[PL] Grupa polskich pielgrzymów z biało czerwoną flagą.
[EN] Pope Benedict XVI appeared in the window. After the Angelus prayer, Benedict XVI greeted pilgrims in many languages, including Polish. We recorded most of his speech in Polish and posted it at: http://youtu.be/TT3fAo0bj2o
[PL] Papież Benedykt XVI pojawił się w oknie. Po modlitwie Anioł Pański, Benedykt XVI pozdrowił pielgrzymów w wielu językach, w tym także po polsku. Nagraliśmy je prawie w całości i załadowaliśmy na: http://youtu.be/TT3fAo0bj2o
[EN] The Latin text of the Angelus was displayed on large monitors.
[PL] Łaciński tekst modlitwy Anioł Pański był wyświetlony na bardzo dużych ekranach.
[EN] St. Peter's Basilica.
[PL] Bazylika Św. Piotra.
[EN] Via della Conciliazione - it connects Saint Peter's Square to the Castel Sant'Angelo.
[PL] Via delle Concillazione - łączy Plac Św. Piotra z Castel Sant'Angelo (Zamkiem Św. Anioła).
[EN] Via della Conciliazione - it connects Saint Peter's Square to the Castel Sant'Angelo.
[PL] Via delle Concillazione - łączy Plac Św. Piotra z Castel Sant'Angelo (Zamkiem Św. Anioła).
[EN] Castel Sant'Angelo and the Tiber.
[PL] Castel Sant'Angelo (Zamek Św. Anioła) i rzeka Tyber.
[EN] Tiber and Ponte Sant'Angelo.
[PL] Rzeka Tyber i Most Św. Anioła.
[EN] The Monumento Nazionale a Vittorio Emanuele II (National Monument to Victor Emmanuel II) or Altare della Patria (Altar of the Motherland) or "Il Vittoriano"was inaugurated in 1911 and completed in 1935.
[PL] Ołtarz Ojczyzny (Altare della Patria, zwany popularnie il Vittoriano) został wybudowany w latach 1911 do 1935.
[EN] St. Francis of Assisi monument located between the Porta San Giovanni and the house on Via Emmanuele Filiberto where Giulia and Gian Piero live. We met and walked for lunch to the excellent restaurant Hostaria Cannavota serving typical Roman cuisine. It is recommended to ask the chef about the daily specials instead of ordering from the menu. For more information visit: http://www.cannavota.it/
[PL] Pomnik Św. Franciszka z Asyżu położony pomiędzy Bramą Św. Jana (Porta San Giovanni) i domem na Via Emmanuele Filiberto, gdzie mieszkają Giulia i Gian Piero. Spotkaliśmy się z nimi i daliśmy się spacerkiem do znakomitej restauracji Hostaria Cannavota gdzie podawane są dania typowej kuchni rzymskiej. Dobrze jest zapytać się właściciela, jakie dania poleca. Więcej informacji na: http://www.cannavota.it/
[EN] Tropical lantana and lemons. Unfortunately, Atlanta is too cold to keep these plants outdoor in winter.
[PL] Tropikalna lantana i cytryna. Niestety, Atlanta jest za zimna, aby trzymać te rośliny na zewnątrz w zimie.
[EN] A scooter with a roof.
[PL] Skuter z daszkiem.
[EN] From left: Norman, Elisa, Giulia, Simone, Danka, and Gian Piero at the Il Pentagrappolo restaurant, see more at: http://www.facebook.com/group.php?gid=29517648727&v=photos#!/group.php?gid=29517648727&v=info
[PL] W restauracji Il Pentagrappolo, od lewej: Norman, Elisa, Giulia, Simone, Danka i Gian Piero. Więcej informacji na: http://www.facebook.com/group.php?gid=29517648727&v=photos#!/group.php?gid=29517648727&v=info
2011_11_27 - Rome
Norman J. Pieniazek
Author: Norman J. Pieniazek (ID: 3912)
Posted: 2011-12-03 21:20 GMT+00:00
Mileage: 16.62 km
(2 ratings)
Tags: Travel, Photography, Good Food, 2011 Trips, 2011 Wedding Anniversary Trip
Views: 2942
Share
Embed this trip
Click here to load all photos (28)

[EN] It was first Sunday of Advent, so we went to the St. Peter's Basilica for a Latin Mass at 10:30 and stayed for the Angelus on the Square. To get to St. Peters, we walked from the apartment to the Ponte Lungo metro station and exited at the Ottaviano metro station close to the Vatican. We did not record this part of our trip. The rest of the day we spent walking in Rome and at lunch and dinner with our friends.
[PL] Dzisiaj była pierwsza niedziela Adwentu, więc pojechaliśmy do Bazyliki Św. Piotra na łacińską mszę na 10:30 a po mszy zostaliśmy na Anioł Pański na Placu Św. Piotra. Wybierając się do Watykanu najpierw przeszliśmy z naszego mieszkania do stacji metra Ponte Lungo i dojechaliśmy do stacji metra Ottaviano koło Watykanu. Ten odcinek naszej wycieczki nie został zarejestrowany. Resztę dnia spędziliśmy chodząc po Rzymie. Spotkaliśmy się także z naszymi znajomymi na obiad (lunch) i na kolację.

Long line to the Vatican Museums
[EN] Long line to the Vatican Museum.
[PL] Bardzo długa kolejka do Muzeum Watykańskiego.
St. Peter's Basilica
[EN] St. Peter's Basilica.
[PL] Bazylika Św. Piotra.
The line to pass security
[EN] The line to pass security was relatively short.
[PL] Kolejka do przejścia przez kontrolę była względnie krótka.
In front of the of St. Peter's Basilica
[EN] In front of the of St. Peter's Basilica.
[PL] Przed Bazyliką Św. Piotra.
Michelangelo's St. Peter's Pietà
[EN] Michelangelo's St. Peter's Pietà is protected by bullet-proof acrylic glass after it was severely damaged in 1972 by a mentally disturbed geologist named Laszlo Toth. It is located in the first chapel just to the right of the entrance, between the Holy Door and the altar of Saint Sebastian.
[PL] Pietà Michała Anioła jest zabezpieczona przez kuloodporną akrylową szybę po tym, jak była mocno uszkodzona w roku 1972 przez szalonego geologa nazywającego się Laszlo Toth. Rzeźba jest w pierwszej kaplicy zaraz na prawo od wejścia pomiędzy Świętą Bramą a kaplicą Św. Sebastiana.
The Chapel of St. Sebastian
[EN] The Chapel of St. Sebastian is next to the chapel with Michelangelo's St. Peter's Pietà. It contains the tomb of the Blessed Pope John Paul II.
[PL] Kaplica Św. Sebastiana jest następna za kaplicą Piety Michała Anioła. W tej kaplicy jest wmurowana trumna ze zwłokami Błogosławionego Jana Pawła II.
The Chapel of St. Sebastian
[EN] The Chapel of St. Sebastian is next to the chapel with Michelangelo's St. Peter's Pietà. It contains the tomb of the Blessed Pope John Paul II.
[PL] Kaplica Św. Sebastiana jest następna za kaplicą Piety Michała Anioła. W tej kaplicy jest wmurowana trumna ze zwłokami Błogosławionego Jana Pawła II.
St. Peter's Basilica
[EN] St. Peter's Basilica.
[PL] Bazylika Św. Piotra.
Altar of the Chair of St. Peter
[EN] The Chair of Saint Peter (the Cathedra of St. Peter) is a relic conserved in St. Peter's Basilica, enclosed in a gilt bronze casing that was designed by Gian Lorenzo Bernini and executed 1647-1653.
[PL] Ołtarz Katedry Św. Piotra. Jest ona wbudowana w złoconą oprawę z brązu w ołtarzu, zaprojektowanym przez Gian Lorenzo Berniniego i wykonanym w latach 1647-1653.
The altar with Bernini's baldacchino
[EN] The altar with Bernini's baldacchino erected over the tomb of St. Peter executed 1624-1633.
[PL] Baldachim Berniniego nad grobem Św. Piotra, 1624-1633.
Crepuscular rays
[EN] Crepuscular rays are regularly seen in St. Peter's Basilica at certain times each day.
[PL] Smugi światła są widoczne w Bazylice Św. Piotra o określonych porach.
Swiss Guards of the Vatican
[EN] Swiss Guards of the Vatican.
[PL] Szwajcarska Gwardia Watykanu.
St. Peter's Square
[EN] St. Peter's Square.
[PL] Plac Św. Piotra.
Waiting for the Angelus prayer
[EN] Waiting for the Angelus prayer.
[PL] Czekamy na modlitwę Anioł Pański.
On St. Peter's Square
[EN] On St. Peter's Square.
[PL] Na placu Św. Piotra.
A group of Polish pilgrims
[EN] A group of Polish pilgrims with the Polish flag.
[PL] Grupa polskich pielgrzymów z biało czerwoną flagą.
Pope Benedict XVI appeared in the window
[EN] Pope Benedict XVI appeared in the window. After the Angelus prayer, Benedict XVI greeted pilgrims in many languages, including Polish. We recorded most of his speech in Polish and posted it at: http://youtu.be/TT3fAo0bj2o
[PL] Papież Benedykt XVI pojawił się w oknie. Po modlitwie Anioł Pański, Benedykt XVI pozdrowił pielgrzymów w wielu językach, w tym także po polsku. Nagraliśmy je prawie w całości i załadowaliśmy na: http://youtu.be/TT3fAo0bj2o
Text of the Angelus
[EN] The Latin text of the Angelus was displayed on large monitors.
[PL] Łaciński tekst modlitwy Anioł Pański był wyświetlony na bardzo dużych ekranach.
St. Peter's
[EN] St. Peter's Basilica.
[PL] Bazylika Św. Piotra.
Via della Conciliazione
[EN] Via della Conciliazione - it connects Saint Peter's Square to the Castel Sant'Angelo.
[PL] Via delle Concillazione - łączy Plac Św. Piotra z Castel Sant'Angelo (Zamkiem Św. Anioła).
Via della Conciliazione
[EN] Via della Conciliazione - it connects Saint Peter's Square to the Castel Sant'Angelo.
[PL] Via delle Concillazione - łączy Plac Św. Piotra z Castel Sant'Angelo (Zamkiem Św. Anioła).
Castel Sant'Angelo and the Tiber
[EN] Castel Sant'Angelo and the Tiber.
[PL] Castel Sant'Angelo (Zamek Św. Anioła) i rzeka Tyber.
Tiber and Ponte Sant'Angelo
[EN] Tiber and Ponte Sant'Angelo.
[PL] Rzeka Tyber i Most Św. Anioła.
Altare della Patria
[EN] The Monumento Nazionale a Vittorio Emanuele II (National Monument to Victor Emmanuel II) or Altare della Patria (Altar of the Motherland) or "Il Vittoriano"was inaugurated in 1911 and completed in 1935.
[PL] Ołtarz Ojczyzny (Altare della Patria, zwany popularnie il Vittoriano) został wybudowany w latach 1911 do 1935.
St. Francis of Assisi monument
[EN] St. Francis of Assisi monument located between the Porta San Giovanni and the house on Via Emmanuele Filiberto where Giulia and Gian Piero live. We met and walked for lunch to the excellent restaurant Hostaria Cannavota serving typical Roman cuisine. It is recommended to ask the chef about the daily specials instead of ordering from the menu. For more information visit: http://www.cannavota.it/
[PL] Pomnik Św. Franciszka z Asyżu położony pomiędzy Bramą Św. Jana (Porta San Giovanni) i domem na Via Emmanuele Filiberto, gdzie mieszkają Giulia i Gian Piero. Spotkaliśmy się z nimi i daliśmy się spacerkiem do znakomitej restauracji Hostaria Cannavota gdzie podawane są dania typowej kuchni rzymskiej. Dobrze jest zapytać się właściciela, jakie dania poleca. Więcej informacji na: http://www.cannavota.it/
Tropical lantana and lemons
[EN] Tropical lantana and lemons. Unfortunately, Atlanta is too cold to keep these plants outdoor in winter.
[PL] Tropikalna lantana i cytryna. Niestety, Atlanta jest za zimna, aby trzymać te rośliny na zewnątrz w zimie.
A scooter with a roof
[EN] A scooter with a roof.
[PL] Skuter z daszkiem.
At the Il Pentagrappolo restaurant
[EN] From left: Norman, Elisa, Giulia, Simone, Danka, and Gian Piero at the Il Pentagrappolo restaurant, see more at: http://www.facebook.com/group.php?gid=29517648727&v=photos#!/group.php?gid=29517648727&v=info
[PL] W restauracji Il Pentagrappolo, od lewej: Norman, Elisa, Giulia, Simone, Danka i Gian Piero. Więcej informacji na: http://www.facebook.com/group.php?gid=29517648727&v=photos#!/group.php?gid=29517648727&v=info
Post to:
FacebookMySpaceDiggDelicious
StumbleUponGoogle BookmarksYahoo! Bookmarks
FunPHEMiDEMi

Comments

Loading...

Leave your comment

Name:
Email: (Optional)
URL: (Optional)
Message:
You can use some HTML tags, such as <b>, <i>, <u>, <s>
Verification:


Regenerate
 
©2022 Mobile Action Technology, Inc.