[EN] We were greeted in Izmir by sea gulls and white pelicans.
[PL] W Izmirze przywitały nas mewy i białe pelikany.
[EN] Izmir.
[PL] Izmir.
[EN] Entrance to the house of Virgin Mary (Meryemana) located on a hill over Ephesus.
[PL] Wejście do domu Dziewicy Marii (Meryemana) położonego na wzgórzu koło miasta Efez.
[EN] House of Virgin Mary.
[PL] Dom Dziewicy Marii.
[EN] House of Virgin Mary. Shie died here and from here ascended to Heaven.
[PL] Dom Dziewicy Marii. Tutaj zasnęła i stąd wstąpiła do Nieba.
[EN] A small chapel outside the House of Virgin Mary.
[PL] Mała kapliczka na zewnątrz domu Matki Boskiej.
[EN] In front of the House of Virgin Mary.
[PL] Przed domem Matki Boskiej.
[EN] Sign by the spring at the House of Virgin Mary.
[PL] Tabliczka przy źródle przy domu Matki Boskiej.
[EN] Norman fills containers with the water from the well at the House of Virgin Mary. We received special terracotta bottles from Tura Turizm, the Turkish company that organized this tour.
[PL] Norman napełnia specjalne buteleczki wodą ze źródełka przy domu Matki Boskiej. Dostaliśmy te gliniane buteleczki od Tura Turizm, tureckiej firmy, która zorganizowała ta wycieczkę.
[EN] A place to leave prayers and letters to Virgin Mary.
[PL] Miejsce na modlitwy i listy do Matki Boskiej.
[EN] It is explained that as Jerusalem became a dangerous place, Apostle John and Virgin Mary had to leave this city. Ephesus, being a big and tolerant city was a natural destination. The House of Virgin Mary was located in 1891 through a vision of a German nun, Blessed Anne Catherine Emmerich (German: Anna Katharina Emmerick).
[PL] Ponieważ Jerozolima stała się miejscem niebezpiecznym dla pierwszych chrześcijan, Apostoł Jan i Matka Boska musieli to miasto opuścić. Efez był idealnym miastem do zamieszkania ze względu na panująca tam tolerancję. W roku 1891 dom ten został odnaleziony na podstawie wizji niemieckiej zakonnicy Anny Katarzyny Emmerich (niem. Anna Katharina Emmerick).
[EN] Entering Ephesus through the upper gate ruins of the baths are the first objects to be seen.
[PL] Wchodząc na teren Efezu przez górną bramę widać najpierw ruiny łaźni rzymskich.
[EN] Odeon was a small, roofed theater where music was performed and also a place for political meetings.
[PL] Odeon był czymś w rodzaju małego zadaszonego teatru gdzie odbywały się koncerty muzyczne oraz zebrania polityków.
[EN] Ephesus.
[PL] Efez.
[EN] Ephesus street with the ruins of the Basilica Stoa.
[PL] Ulica w Efezie z ruinami Basilica Stoa.
[EN] Bull's head decoration of the capital of a column.
[PL] Kapitel kolumny z głową byka.
[EN] Bull's head decoration of the capital of a column.
[PL] Kapitel kolumny z głową byka.
[EN] Corinth Order column.
[PL] Kolumna w porządku korynckim.
[EN] Ionian Order column with a head of a bull.
[PL] Kolumna w porządku jońskim z głową byka.
[EN] Arch of the Pollio Fountain.
[PL] Łuk fontanny wystawionej przez Pollia.
[EN] Temple of Domitian.
[PL] Świątynia Domicjana.
[EN] The temple of Artemis (Diana), the main temple in Ephesus was considered to be one of the Seven Wonders of the Ancient World.
[PL] Świątynia Artemidy (Diany) w Efezie, główna świątynia tego miasta, była uważana za jeden z Siedmiu Cudów Starożytnego świata.
[EN] Monument of Memmius, grandson of Sulla.
[PL] Pomnik Memmiusa, wnuka Sulli.
[EN] Just like in the ancient areas of Rome, feral, but very friendly cats inhabit Ephesus. We have seen also cats in Turkish restaurants, where they were tolerated by the staff and guests. On the contrary, in the ancient areas of Athens there were no cats, but rather many dogs, also very friendly and well taken care off.
[PL] Tak jak na terenie wykopalisk w Rzymie, dzikie, ale bardzo przyjazne koty zamieszkują Efez. Widzieliśmy także koty w tureckich restauracjach, gdzie wyraźnie były dobrze traktowane zarówno przez personel jak i przez gości. W Atenach na terenie obiektów archeologicznych nie było kotów, ale raczej psy, też bardzo przyjazne i zadbane.
[EN] Just like in the ancient areas of Rome, feral, but very friendly cats inhabit Ephesus. We have seen also cats in Turkish restaurants, where they were tolerated by the staff and guests. On the contrary, in the ancient areas of Athens there were no cats, but rather many dogs, also very friendly and well taken care off.
[PL] Tak jak na terenie wykopalisk w Rzymie, dzikie, ale bardzo przyjazne koty zamieszkują Efez. Widzieliśmy także koty w tureckich restauracjach, gdzie wyraźnie były dobrze traktowane zarówno przez personel jak i przez gości. W Atenach na terenie obiektów archeologicznych nie było kotów, ale raczej psy, też bardzo przyjazne i zadbane.
[EN] Nike  - the goddess of victory.
[PL] Nike - bogini zwycięstwa.
[EN] Ephesus.
[PL] Efez.
[EN] Celsus Library.
[PL] Biblioteka Celsusa.
[EN] Celsus Library.
[PL] Biblioteka Celsusa.
[EN] Trajan's Fountain.
[PL] Fontanna Trajana.
[EN] Celsus Library.
[PL] Biblioteka Celsusa.
[EN] Just like in the ancient areas of Rome, feral, but very friendly cats inhabit Ephesus. We have seen also cats in Turkish restaurants, where they were tolerated by the staff and guests. On the contrary, in the ancient areas of Athens there were no cats, but rather many dogs, also very friendly and well taken care off.
[PL] Tak jak na terenie wykopalisk w Rzymie, dzikie, ale bardzo przyjazne koty zamieszkują Efez. Widzieliśmy także koty w tureckich restauracjach, gdzie wyraźnie były dobrze traktowane zarówno przez personel jak i przez gości. W Atenach na terenie obiektów archeologicznych nie było kotów, ale raczej psy, też bardzo przyjazne i zadbane.
[EN] Just like in the ancient areas of Rome, feral, but very friendly cats inhabit Ephesus. We have seen also cats in Turkish restaurants, where they were tolerated by the staff and guests. On the contrary, in the ancient areas of Athens there were no cats, but rather many dogs, also very friendly and well taken care off.
[PL] Tak jak na terenie wykopalisk w Rzymie, dzikie, ale bardzo przyjazne koty zamieszkują Efez. Widzieliśmy także koty w tureckich restauracjach, gdzie wyraźnie były dobrze traktowane zarówno przez personel jak i przez gości. W Atenach na terenie obiektów archeologicznych nie było kotów, ale raczej psy, też bardzo przyjazne i zadbane.
[EN] Just like in the ancient areas of Rome, feral, but very friendly cats inhabit Ephesus. We have seen also cats in Turkish restaurants, where they were tolerated by the staff and guests. On the contrary, in the ancient areas of Athens there were no cats, but rather many dogs, also very friendly and well taken care off.
[PL] Tak jak na terenie wykopalisk w Rzymie, dzikie, ale bardzo przyjazne koty zamieszkują Efez. Widzieliśmy także koty w tureckich restauracjach, gdzie wyraźnie były dobrze traktowane zarówno przez personel jak i przez gości. W Atenach na terenie obiektów archeologicznych nie było kotów, ale raczej psy, też bardzo przyjazne i zadbane.
[EN] The Temple of Hadrian.
[PL] Świątynia Hadriana.
[EN] Medusa.
[PL] Meduza.
[EN] The Temple of Hadrian.
[PL] Świątynia Hadriana.
[EN] Public Toilets (Latrina).
[PL] Szalety publiczne (Latrina).
[EN] Celsus Library.
[PL] Biblioteka Celsusa.
[EN] Celsus Library.
[PL] Biblioteka Celsusa.
[EN] Celsus Library.
[PL] Biblioteka Celsusa.
[EN] Marble Street.
[PL] Ulica Marmurowa.
[EN] Commercial Agora of Ephesus.
[PL] Agora handlowa Efezu.
[EN] The Grand Theater of Ephesus could seat 25,000 people.
[PL] Teatr Wielki Efezu mógł pomieścić 25 tysięcy widzów.
[EN] The Tura Turizm company presented a show depicting the visit of Mark Anthony and Queen Cleopatra to Ephesus where they spent the winter.
[PL] Firma Tura Turizm zorganizowała dla nas spektakl pokazujący wizytę Marka Antoniusza i Królowej Kleopatry w Efezie, gdzie spędzili zimę.
[EN] The Tura Turizm company presented a show depicting the visit of Mark Anthony and Queen Cleopatra to Ephesus where they spent the winter.
[PL] Firma Tura Turizm zorganizowała dla nas spektakl pokazujący wizytę Marka Antoniusza i Królowej Kleopatry w Efezie, gdzie spędzili zimę.
[EN] Preparing Turkish Coffee.
[PL] Kelner przygotowuje dla nas kawę po turecku.
[EN] Traditional Turkish carpets (kilims).
[PL] Tradycyjne tureckie dywany (kilimy).
[EN] Traditional Turkish carpets (kilims).
[PL] Tradycyjne tureckie dywany (kilimy).
[EN] Traditional Turkish carpets (kilims).
[PL] Tradycyjne tureckie dywany (kilimy).
[EN] Traditional Turkish carpets (kilims).
[PL] Tradycyjne tureckie dywany (kilimy).
[EN] Traditional Turkish carpets (kilims).
[PL] Tradycyjne tureckie dywany (kilimy).
[EN] Traditional Turkish carpets (kilims).
[PL] Tradycyjne tureckie dywany (kilimy).
[EN] Pomegranates.
[PL] Granaty.
[EN] Stork nest.
[PL] Bocianie gniazdo.
[EN] Leaving Izmir.
[PL] Opuszczamy Izmir.
2011_11_20 - Izmir
Norman J. Pieniazek
Author: Norman J. Pieniazek (ID: 3912)
Posted: 2011-11-21 18:51 GMT+00:00
Mileage: 604.58 km
(2 ratings)
Tags: Travel, Photography, Water Activity, 2011 Trips, 2011 Wedding Anniversary Trip
Views: 2670
Share
Embed this trip
Click here to load all photos (56)

[EN] We docked early morning in Izmir, Turkey. The shore excursion we took was called "Ephesus & House of Virgin Mary". Ephesus was about 62 miles (100 km) away from Izmir on excellent roads.
[PL] Rano przycumowaliśmy do portu w Izmirze w Turcji. Pojechaliśmy na wycieczkę nazywającą się "Efez i dom Matki Boskiej". Chociaż Efez oddalony jest od Izmiru o 100 km (62 mile), przejażdżka autobusem była szybka i wygodna po znakomitych drogach.

White pelicans
[EN] We were greeted in Izmir by sea gulls and white pelicans.
[PL] W Izmirze przywitały nas mewy i białe pelikany.
Izmir
[EN] Izmir.
[PL] Izmir.
Entrance to the house of Virgin Mary (Meryemana)
[EN] Entrance to the house of Virgin Mary (Meryemana) located on a hill over Ephesus.
[PL] Wejście do domu Dziewicy Marii (Meryemana) położonego na wzgórzu koło miasta Efez.
House of Virgin Mary
[EN] House of Virgin Mary.
[PL] Dom Dziewicy Marii.
House of Virgin Mary
[EN] House of Virgin Mary. Shie died here and from here ascended to Heaven.
[PL] Dom Dziewicy Marii. Tutaj zasnęła i stąd wstąpiła do Nieba.
A small chapel
[EN] A small chapel outside the House of Virgin Mary.
[PL] Mała kapliczka na zewnątrz domu Matki Boskiej.
In front of the House of Virgin Mary
[EN] In front of the House of Virgin Mary.
[PL] Przed domem Matki Boskiej.
Sign by the spring
[EN] Sign by the spring at the House of Virgin Mary.
[PL] Tabliczka przy źródle przy domu Matki Boskiej.
Holy water
[EN] Norman fills containers with the water from the well at the House of Virgin Mary. We received special terracotta bottles from Tura Turizm, the Turkish company that organized this tour.
[PL] Norman napełnia specjalne buteleczki wodą ze źródełka przy domu Matki Boskiej. Dostaliśmy te gliniane buteleczki od Tura Turizm, tureckiej firmy, która zorganizowała ta wycieczkę.
Votive wall
[EN] A place to leave prayers and letters to Virgin Mary.
[PL] Miejsce na modlitwy i listy do Matki Boskiej.
History of the Sanctuary in Polish
[EN] It is explained that as Jerusalem became a dangerous place, Apostle John and Virgin Mary had to leave this city. Ephesus, being a big and tolerant city was a natural destination. The House of Virgin Mary was located in 1891 through a vision of a German nun, Blessed Anne Catherine Emmerich (German: Anna Katharina Emmerick).
[PL] Ponieważ Jerozolima stała się miejscem niebezpiecznym dla pierwszych chrześcijan, Apostoł Jan i Matka Boska musieli to miasto opuścić. Efez był idealnym miastem do zamieszkania ze względu na panująca tam tolerancję. W roku 1891 dom ten został odnaleziony na podstawie wizji niemieckiej zakonnicy Anny Katarzyny Emmerich (niem. Anna Katharina Emmerick).
Ephesus Baths
[EN] Entering Ephesus through the upper gate ruins of the baths are the first objects to be seen.
[PL] Wchodząc na teren Efezu przez górną bramę widać najpierw ruiny łaźni rzymskich.
Odeon
[EN] Odeon was a small, roofed theater where music was performed and also a place for political meetings.
[PL] Odeon był czymś w rodzaju małego zadaszonego teatru gdzie odbywały się koncerty muzyczne oraz zebrania polityków.
Ephesus
[EN] Ephesus.
[PL] Efez.
Ephesus street
[EN] Ephesus street with the ruins of the Basilica Stoa.
[PL] Ulica w Efezie z ruinami Basilica Stoa.
Decoration of a column
[EN] Bull's head decoration of the capital of a column.
[PL] Kapitel kolumny z głową byka.
Decoration of a column
[EN] Bull's head decoration of the capital of a column.
[PL] Kapitel kolumny z głową byka.
Corinth Order column
[EN] Corinth Order column.
[PL] Kolumna w porządku korynckim.
Ionian Order column
[EN] Ionian Order column with a head of a bull.
[PL] Kolumna w porządku jońskim z głową byka.
Arch of the Pollio Fountain
[EN] Arch of the Pollio Fountain.
[PL] Łuk fontanny wystawionej przez Pollia.
Temple of Domitian
[EN] Temple of Domitian.
[PL] Świątynia Domicjana.
Statue of Artemis
[EN] The temple of Artemis (Diana), the main temple in Ephesus was considered to be one of the Seven Wonders of the Ancient World.
[PL] Świątynia Artemidy (Diany) w Efezie, główna świątynia tego miasta, była uważana za jeden z Siedmiu Cudów Starożytnego świata.
Monument of Memmius
[EN] Monument of Memmius, grandson of Sulla.
[PL] Pomnik Memmiusa, wnuka Sulli.
Ephesus cat
[EN] Just like in the ancient areas of Rome, feral, but very friendly cats inhabit Ephesus. We have seen also cats in Turkish restaurants, where they were tolerated by the staff and guests. On the contrary, in the ancient areas of Athens there were no cats, but rather many dogs, also very friendly and well taken care off.
[PL] Tak jak na terenie wykopalisk w Rzymie, dzikie, ale bardzo przyjazne koty zamieszkują Efez. Widzieliśmy także koty w tureckich restauracjach, gdzie wyraźnie były dobrze traktowane zarówno przez personel jak i przez gości. W Atenach na terenie obiektów archeologicznych nie było kotów, ale raczej psy, też bardzo przyjazne i zadbane.
Ephesus cat
[EN] Just like in the ancient areas of Rome, feral, but very friendly cats inhabit Ephesus. We have seen also cats in Turkish restaurants, where they were tolerated by the staff and guests. On the contrary, in the ancient areas of Athens there were no cats, but rather many dogs, also very friendly and well taken care off.
[PL] Tak jak na terenie wykopalisk w Rzymie, dzikie, ale bardzo przyjazne koty zamieszkują Efez. Widzieliśmy także koty w tureckich restauracjach, gdzie wyraźnie były dobrze traktowane zarówno przez personel jak i przez gości. W Atenach na terenie obiektów archeologicznych nie było kotów, ale raczej psy, też bardzo przyjazne i zadbane.
Nike
[EN] Nike - the goddess of victory.
[PL] Nike - bogini zwycięstwa.
Ephesus
[EN] Ephesus.
[PL] Efez.
Celsus Library
[EN] Celsus Library.
[PL] Biblioteka Celsusa.
Celsus Library
[EN] Celsus Library.
[PL] Biblioteka Celsusa.
Trajan's Fountain
[EN] Trajan's Fountain.
[PL] Fontanna Trajana.
Celsus Library
[EN] Celsus Library.
[PL] Biblioteka Celsusa.
Ephesus cat
[EN] Just like in the ancient areas of Rome, feral, but very friendly cats inhabit Ephesus. We have seen also cats in Turkish restaurants, where they were tolerated by the staff and guests. On the contrary, in the ancient areas of Athens there were no cats, but rather many dogs, also very friendly and well taken care off.
[PL] Tak jak na terenie wykopalisk w Rzymie, dzikie, ale bardzo przyjazne koty zamieszkują Efez. Widzieliśmy także koty w tureckich restauracjach, gdzie wyraźnie były dobrze traktowane zarówno przez personel jak i przez gości. W Atenach na terenie obiektów archeologicznych nie było kotów, ale raczej psy, też bardzo przyjazne i zadbane.
Ephesus cats
[EN] Just like in the ancient areas of Rome, feral, but very friendly cats inhabit Ephesus. We have seen also cats in Turkish restaurants, where they were tolerated by the staff and guests. On the contrary, in the ancient areas of Athens there were no cats, but rather many dogs, also very friendly and well taken care off.
[PL] Tak jak na terenie wykopalisk w Rzymie, dzikie, ale bardzo przyjazne koty zamieszkują Efez. Widzieliśmy także koty w tureckich restauracjach, gdzie wyraźnie były dobrze traktowane zarówno przez personel jak i przez gości. W Atenach na terenie obiektów archeologicznych nie było kotów, ale raczej psy, też bardzo przyjazne i zadbane.
Ephesus cat
[EN] Just like in the ancient areas of Rome, feral, but very friendly cats inhabit Ephesus. We have seen also cats in Turkish restaurants, where they were tolerated by the staff and guests. On the contrary, in the ancient areas of Athens there were no cats, but rather many dogs, also very friendly and well taken care off.
[PL] Tak jak na terenie wykopalisk w Rzymie, dzikie, ale bardzo przyjazne koty zamieszkują Efez. Widzieliśmy także koty w tureckich restauracjach, gdzie wyraźnie były dobrze traktowane zarówno przez personel jak i przez gości. W Atenach na terenie obiektów archeologicznych nie było kotów, ale raczej psy, też bardzo przyjazne i zadbane.
The Temple of Hadrian
[EN] The Temple of Hadrian.
[PL] Świątynia Hadriana.
Medusa
[EN] Medusa.
[PL] Meduza.
The Temple of Hadrian
[EN] The Temple of Hadrian.
[PL] Świątynia Hadriana.
Public Toilets
[EN] Public Toilets (Latrina).
[PL] Szalety publiczne (Latrina).
Celsus Library
[EN] Celsus Library.
[PL] Biblioteka Celsusa.
Celsus Library
[EN] Celsus Library.
[PL] Biblioteka Celsusa.
Celsus Library
[EN] Celsus Library.
[PL] Biblioteka Celsusa.
Marble Street
[EN] Marble Street.
[PL] Ulica Marmurowa.
Commercial Agora of Ephesus
[EN] Commercial Agora of Ephesus.
[PL] Agora handlowa Efezu.
Grand Theater
[EN] The Grand Theater of Ephesus could seat 25,000 people.
[PL] Teatr Wielki Efezu mógł pomieścić 25 tysięcy widzów.
Mark Anthony & Queen Cleopatra visit Ephesus
[EN] The Tura Turizm company presented a show depicting the visit of Mark Anthony and Queen Cleopatra to Ephesus where they spent the winter.
[PL] Firma Tura Turizm zorganizowała dla nas spektakl pokazujący wizytę Marka Antoniusza i Królowej Kleopatry w Efezie, gdzie spędzili zimę.
Mark Anthony & Queen Cleopatra visit Ephesus
[EN] The Tura Turizm company presented a show depicting the visit of Mark Anthony and Queen Cleopatra to Ephesus where they spent the winter.
[PL] Firma Tura Turizm zorganizowała dla nas spektakl pokazujący wizytę Marka Antoniusza i Królowej Kleopatry w Efezie, gdzie spędzili zimę.
Preparing Turkish Coffee
[EN] Preparing Turkish Coffee.
[PL] Kelner przygotowuje dla nas kawę po turecku.
Traditional Turkish carpets
[EN] Traditional Turkish carpets (kilims).
[PL] Tradycyjne tureckie dywany (kilimy).
Traditional Turkish carpets
[EN] Traditional Turkish carpets (kilims).
[PL] Tradycyjne tureckie dywany (kilimy).
Traditional Turkish carpets
[EN] Traditional Turkish carpets (kilims).
[PL] Tradycyjne tureckie dywany (kilimy).
Traditional Turkish carpets
[EN] Traditional Turkish carpets (kilims).
[PL] Tradycyjne tureckie dywany (kilimy).
Traditional Turkish carpets
[EN] Traditional Turkish carpets (kilims).
[PL] Tradycyjne tureckie dywany (kilimy).
Traditional Turkish carpets
[EN] Traditional Turkish carpets (kilims).
[PL] Tradycyjne tureckie dywany (kilimy).
Pomegranates
[EN] Pomegranates.
[PL] Granaty.
Stork nest
[EN] Stork nest.
[PL] Bocianie gniazdo.
Leaving Izmir
[EN] Leaving Izmir.
[PL] Opuszczamy Izmir.
Post to:
FacebookMySpaceDiggDelicious
StumbleUponGoogle BookmarksYahoo! Bookmarks
FunPHEMiDEMi

Comments

Loading...

Leave your comment

Name:
Email: (Optional)
URL: (Optional)
Message:
You can use some HTML tags, such as <b>, <i>, <u>, <s>
Verification:


Regenerate
 
©2022 Mobile Action Technology, Inc.