[EN] Sunrise on the Peloponnese peninsula.
[PL] Wschód słońca nad Peloponezem.
[EN] Katakolon (also spelled Katakolo).
[PL] Katakolon (także pisany Katakolo).
[EN] Shore excursion assembly and orientation at the ship's Stardust Theater.
[PL] Wszyscy uczestniczy wycieczek zbierali się w teatrze Stardust na statku.
[EN] Norwegian Jade cruise ship is in service since 2006.
[PL] Nasz wycieczkowiec Norwegian Jade został zwodowany w roku 2006.
[EN] Entrance to Olympia's archeological area.
[PL] Wejście na teren wykopalisk w starożytnej Olimpii.
[EN] Archeological Site.
[PL] Teren wykopalisk.
[EN] Archeological Site of the Gymnasion where the athletes prepared for the competition.
[PL] Teren wykopalisk budynku zwanego Gymnasion, gdzie zawodnicy przygotowywali się do zawodów.
[EN] Archeological Site of the Gymnasion where the athletes prepared for the competition.
[PL] Teren wykopalisk budynku zwanego Gymnasion, gdzie zawodnicy przygotowywali się do zawodów.
[EN] Our guide Eleni holds the picture of the reconstruction of the Gymnasion.
[PL] Nasza przewodniczka Eleni trzyma fotografię rekonstrukcji Gymnasion.
[EN] Temple of Zeus was the main temple in Olympia. It had a magnificent statute of Zeus by Phidias - one of the Seven Wonders of the ancient world. The statue was moved to Constantinople and destroyed during a fire. Temple of Zeus was destroyed by an earthquake in the 6th century AD. The standing column was restored from the original limestone.
[PL] Świątynia Zeusa była główną świątynią w Olimpii. Był w niej posąg Zeusa dłuta Fidiasza, jeden z Siedmiu Cudów Świata starożytności. Posąg został przeniesiony do Konstantynopola i tam został zniszczony w czasie pożaru. Świątynia zawaliła się podczas trzęsienia ziemi w 6 wieku po Chrystusie. Stojąca kolumna została zrekonstruowana z oryginalnych fragmentów.
[EN] Most old temples in Olympia are in the Doric Order.
[PL] Większość starych świątyń w Olimpii ma kolumny w stylu doryckim.
[EN] Temple of Zeus.
[PL] Świątynia Zeusa.
[EN] Olive tree was a symbol of Zeus. For this reason, an olive tree wreath was used to crown the winners at the Olympiad.
[PL] Drzewo oliwne było symbolem Zeusa. Dlatego też koronowano zwycięzców wieńcem oliwnym.
[EN] Olive tree was a symbol of Zeus.
[PL] Drzewo oliwne było symbolem Zeusa.
[EN] Base of the statue of Nike (Victory).
[PL] Cokół posągu bogini Zwycięstwa (Nike).
[EN] Description of the Statue of Nike.
[PL] Opis posągu Nike.
[EN] Temple of Zeus.
[PL] Świątynia Zeusa.
[EN] Winners at Olympiads were commemorated with marble or bronze statues erected on bases bearing inscriptions describing the winners. Over 1,000 such bases were identified.
[PL] Zwycięzcy Olimpiad byli uhonorowani przez wystawienie im pomnika z brązu lub z marmuru na cokole, na którym opisany był ich sukces. Odnaleziono ponad 1000 takich cokołów.
[EN] Entrance to the Olympic Stadium.
[PL] Wejście na Stadion Olimpijski.
[EN] Olympic Stadium.
[PL] Stadion Olimpijski.
[EN] Olympic Stadium.
[PL] Stadion Olimpijski.
[EN] Traditional ceremony of the Lightening of the Olympic Flame in the Temple of Hera by the use of a parabolic mirror and sun rays.
[PL] Tradycyjna ceremonia zapalenia znicza olimpijskiego w Świątyni Hery przy użyciu parabolicznego zwierciadła i promieni słonecznych.
[EN] Altar of the Temple of Hera where the ceremony of lightening of the Olympic Flame is held.
[PL] Ołtarz Świątyni Hery gdzie ma miejsce zapalenie znicza olimpijskiego.
[EN] Temple of Hera.
[PL] Świątynia Hery.
[EN] The Philippeion was erected near the west wall of the Altis (sacred grove) of Olympia in 338 BC. The circular monument was commissioned by Philip II of Macedon in celebration of both athletic and military victories. Philip had already won several chariot races at Olympia, and his victory over the Thebans and Athenians at the battle of Chaeronea in 338 BC presented the opportunity for a lavish dedication at the Greek sanctuary.
[PL] Philippeion został zbudowany koło zachodniej ściany Altis (świętego gaju) w Olimpii w roku 338 przed Chrystusem. Pomnik (świątynia) na planie koła został wystawiony przez Filipa II Macedońskiego dla uczczenia jego sportowych i militarnych sukcesów. Filip wygrał kilka wyścigów rydwanów w Olimpii a także pokonał Tebańczyków i Ateńczyków w bitwie pod Cheroneą w roku 338 przed Chrystusem.
[EN] Olympia train station.
[PL] Stacja kolejowa w Olimpii.
[EN] Typical Greek roadside shrine usually constructed in a place of an accident.
[PL] Mała przydrożna grecka kapliczka zwykle postawiona w miejscu, gdzie miał miejsce wypadek na drodze.
[EN] We were greeted by a cat at the Mercouri Estate.
[PL] W posiadłości Mercouri przywitał nas kot.
[EN] Mercouri Estate produces yearly over 100,000 bottles of prize-winning wine. In addition, it produces olive oil. Please see: http://www.mercouri.gr
[PL] Posiadłość Mercouri produkuje rocznie ponad 100 tysięcy butelek wina uhonorowanego licznymi nagrodami. Produkuje się tutaj także oliwę z oliwek. Więcej informacji na: http://www.mercouri.gr
[EN] Agriculture Museum at the Mercouri Estate.
[PL] Muzeum Rolnictwa w posiadłości Mercouri.
[EN] Agriculture Museum.
[PL] Muzeum Rolnictwa.
[EN] Mediterranean redbuds or Judas' trees (Cercis siliquastrum) bloom sometimes in the fall when it gets warm after a cold spell.
[PL] Judaszowce europejskie (Cercis siliquastrum) kwitną czasami jesienią jeśli po okresie chłodu robi się ciepło.
[EN] Some wine at the Mercouri Estate is produced in top quality French oak barrels. We had a chance to taste one white wine (Kallisto) and two red wines (Domaine Mercouri - Ktima Merkouri and Antares). Our favorite was Antares.
[PL] Niektóre wina Posiadłości Mercouri produkowane są tradycyjnie w najwyższej jakości francuskich dębowych beczkach. Próbowaliśmy jedno wino białe (Kallisto) i dwa wina czerwone (Domaine Mercouri - Ktima Merkouri i Antares). Najbardziej do gustu przypadło nam wino Antares.
[EN] Vineyards of the Mercouri Estate.
[PL] Winnice Posiadłości Mercouri.
[EN] Katakolon is now visited by about 400 cruise ships per year, so it has a nice shopping and dining area.
[PL] Katakolon odwiedza rocznie 400 statków typu wycieczkowiec. W porcie są ładne sklepy i restauracje.
[EN] Norwegian Cruise Lines Jade.
[PL] Wycieczkowiec Jade Norwegian Cruise Lines.
2011_11_18 - Olympia
Norman J. Pieniazek
Author: Norman J. Pieniazek (ID: 3912)
Posted: 2011-11-18 18:31 GMT+00:00
Mileage: 408.23 km
(2 ratings)
Tags: Travel, Photography, 2011 Trips, 2011 Wedding Anniversary Trip
Views: 2739
Share
Embed this trip
Click here to load all photos (36)

[EN] Our cruise ship continued from the Strait of Messina to the Greek port of Katakolon on the Peloponnese peninsula. From here we took our first shore excursions entitled "Olympics & Traditions". Our bus took us first to Olympia, where the Olympic games were held from 8th century BC to 4th century AD. Next, we visited the Mercouri estate where wine and olive oil is produced.
[PL] Po przepłynięciu Cieśniny Mesyńskiej, nasz statek dopłynął do greckiego portu Katakolon na Peloponezie. Tutaj pojechaliśmy na pierwszą wycieczkę. Nazywała się ona "Olympics & Traditions", czyli "Olimpiada i tradycje". Najpierw autobus zawiózł nas do Olimpii, gdzie odbywały się igrzyska olimpijskie od 8 wieku przed Chrystusem do 4 wieku po Chrystusie. Następnie odwiedziliśmy posiadłość Mercouri, gdzie produkuje się wino i oliwę z oliwek.

Sunrise on the Peloponnese peninsula
[EN] Sunrise on the Peloponnese peninsula.
[PL] Wschód słońca nad Peloponezem.
Katakolon
[EN] Katakolon (also spelled Katakolo).
[PL] Katakolon (także pisany Katakolo).
Shore excursion orientation
[EN] Shore excursion assembly and orientation at the ship's Stardust Theater.
[PL] Wszyscy uczestniczy wycieczek zbierali się w teatrze Stardust na statku.
Norwegian Jade cruise ship
[EN] Norwegian Jade cruise ship is in service since 2006.
[PL] Nasz wycieczkowiec Norwegian Jade został zwodowany w roku 2006.
Entrance to Olympia
[EN] Entrance to Olympia's archeological area.
[PL] Wejście na teren wykopalisk w starożytnej Olimpii.
Archeological Site
[EN] Archeological Site.
[PL] Teren wykopalisk.
Archeological Site of the Gymnasion
[EN] Archeological Site of the Gymnasion where the athletes prepared for the competition.
[PL] Teren wykopalisk budynku zwanego Gymnasion, gdzie zawodnicy przygotowywali się do zawodów.
Archeological Site of the Gymnasium
[EN] Archeological Site of the Gymnasion where the athletes prepared for the competition.
[PL] Teren wykopalisk budynku zwanego Gymnasion, gdzie zawodnicy przygotowywali się do zawodów.
Picture of the reconstruction
[EN] Our guide Eleni holds the picture of the reconstruction of the Gymnasion.
[PL] Nasza przewodniczka Eleni trzyma fotografię rekonstrukcji Gymnasion.
Temple of Zeus
[EN] Temple of Zeus was the main temple in Olympia. It had a magnificent statute of Zeus by Phidias - one of the Seven Wonders of the ancient world. The statue was moved to Constantinople and destroyed during a fire. Temple of Zeus was destroyed by an earthquake in the 6th century AD. The standing column was restored from the original limestone.
[PL] Świątynia Zeusa była główną świątynią w Olimpii. Był w niej posąg Zeusa dłuta Fidiasza, jeden z Siedmiu Cudów Świata starożytności. Posąg został przeniesiony do Konstantynopola i tam został zniszczony w czasie pożaru. Świątynia zawaliła się podczas trzęsienia ziemi w 6 wieku po Chrystusie. Stojąca kolumna została zrekonstruowana z oryginalnych fragmentów.
Doric Order column
[EN] Most old temples in Olympia are in the Doric Order.
[PL] Większość starych świątyń w Olimpii ma kolumny w stylu doryckim.
Temple of Zeus
[EN] Temple of Zeus.
[PL] Świątynia Zeusa.
Olive tree was a symbol of Zeus
[EN] Olive tree was a symbol of Zeus. For this reason, an olive tree wreath was used to crown the winners at the Olympiad.
[PL] Drzewo oliwne było symbolem Zeusa. Dlatego też koronowano zwycięzców wieńcem oliwnym.
Olive tree was a symbol of Zeus
[EN] Olive tree was a symbol of Zeus.
[PL] Drzewo oliwne było symbolem Zeusa.
Base of the statue of Nike (Victory)
[EN] Base of the statue of Nike (Victory).
[PL] Cokół posągu bogini Zwycięstwa (Nike).
Description of the Statue of Nike
[EN] Description of the Statue of Nike.
[PL] Opis posągu Nike.
Temple of Zeus
[EN] Temple of Zeus.
[PL] Świątynia Zeusa.
Base of one of statues of winners
[EN] Winners at Olympiads were commemorated with marble or bronze statues erected on bases bearing inscriptions describing the winners. Over 1,000 such bases were identified.
[PL] Zwycięzcy Olimpiad byli uhonorowani przez wystawienie im pomnika z brązu lub z marmuru na cokole, na którym opisany był ich sukces. Odnaleziono ponad 1000 takich cokołów.
Entrance to the Stadium
[EN] Entrance to the Olympic Stadium.
[PL] Wejście na Stadion Olimpijski.
Olympic Stadium
[EN] Olympic Stadium.
[PL] Stadion Olimpijski.
Olympic Stadium
[EN] Olympic Stadium.
[PL] Stadion Olimpijski.
Lightening of the Olympic Flame
[EN] Traditional ceremony of the Lightening of the Olympic Flame in the Temple of Hera by the use of a parabolic mirror and sun rays.
[PL] Tradycyjna ceremonia zapalenia znicza olimpijskiego w Świątyni Hery przy użyciu parabolicznego zwierciadła i promieni słonecznych.
Altar of the Temple of Hera
[EN] Altar of the Temple of Hera where the ceremony of lightening of the Olympic Flame is held.
[PL] Ołtarz Świątyni Hery gdzie ma miejsce zapalenie znicza olimpijskiego.
Temple of Hera
[EN] Temple of Hera.
[PL] Świątynia Hery.
Philippeion
[EN] The Philippeion was erected near the west wall of the Altis (sacred grove) of Olympia in 338 BC. The circular monument was commissioned by Philip II of Macedon in celebration of both athletic and military victories. Philip had already won several chariot races at Olympia, and his victory over the Thebans and Athenians at the battle of Chaeronea in 338 BC presented the opportunity for a lavish dedication at the Greek sanctuary.
[PL] Philippeion został zbudowany koło zachodniej ściany Altis (świętego gaju) w Olimpii w roku 338 przed Chrystusem. Pomnik (świątynia) na planie koła został wystawiony przez Filipa II Macedońskiego dla uczczenia jego sportowych i militarnych sukcesów. Filip wygrał kilka wyścigów rydwanów w Olimpii a także pokonał Tebańczyków i Ateńczyków w bitwie pod Cheroneą w roku 338 przed Chrystusem.
Olympia train station
[EN] Olympia train station.
[PL] Stacja kolejowa w Olimpii.
Roadside shrine
[EN] Typical Greek roadside shrine usually constructed in a place of an accident.
[PL] Mała przydrożna grecka kapliczka zwykle postawiona w miejscu, gdzie miał miejsce wypadek na drodze.
We were greeted by a cat
[EN] We were greeted by a cat at the Mercouri Estate.
[PL] W posiadłości Mercouri przywitał nas kot.
Mercouri Estate
[EN] Mercouri Estate produces yearly over 100,000 bottles of prize-winning wine. In addition, it produces olive oil. Please see: http://www.mercouri.gr
[PL] Posiadłość Mercouri produkuje rocznie ponad 100 tysięcy butelek wina uhonorowanego licznymi nagrodami. Produkuje się tutaj także oliwę z oliwek. Więcej informacji na: http://www.mercouri.gr
Ktima Merkouri Agrotiko Mouseio
[EN] Agriculture Museum at the Mercouri Estate.
[PL] Muzeum Rolnictwa w posiadłości Mercouri.
Agriculture Museum
[EN] Agriculture Museum.
[PL] Muzeum Rolnictwa.
Redbuds in bloom
[EN] Mediterranean redbuds or Judas' trees (Cercis siliquastrum) bloom sometimes in the fall when it gets warm after a cold spell.
[PL] Judaszowce europejskie (Cercis siliquastrum) kwitną czasami jesienią jeśli po okresie chłodu robi się ciepło.
Wine at the Mercouri Estate
[EN] Some wine at the Mercouri Estate is produced in top quality French oak barrels. We had a chance to taste one white wine (Kallisto) and two red wines (Domaine Mercouri - Ktima Merkouri and Antares). Our favorite was Antares.
[PL] Niektóre wina Posiadłości Mercouri produkowane są tradycyjnie w najwyższej jakości francuskich dębowych beczkach. Próbowaliśmy jedno wino białe (Kallisto) i dwa wina czerwone (Domaine Mercouri - Ktima Merkouri i Antares). Najbardziej do gustu przypadło nam wino Antares.
Vineyards of the Mercouri Estate
[EN] Vineyards of the Mercouri Estate.
[PL] Winnice Posiadłości Mercouri.
Katakolon shopping district
[EN] Katakolon is now visited by about 400 cruise ships per year, so it has a nice shopping and dining area.
[PL] Katakolon odwiedza rocznie 400 statków typu wycieczkowiec. W porcie są ładne sklepy i restauracje.
Norwegian Cruise Lines Jade
[EN] Norwegian Cruise Lines Jade.
[PL] Wycieczkowiec Jade Norwegian Cruise Lines.
Post to:
FacebookMySpaceDiggDelicious
StumbleUponGoogle BookmarksYahoo! Bookmarks
FunPHEMiDEMi

Comments

Loading...

Leave your comment

Name:
Email: (Optional)
URL: (Optional)
Message:
You can use some HTML tags, such as <b>, <i>, <u>, <s>
Verification:


Regenerate
 
©2022 Mobile Action Technology, Inc.