CIMG0042
[EN] Interesting intersection (again).
[PL] Znów to ciekawe skrzyżowanie: w prawo Park Narodowy Everglades; w lewo Park Narodowy Biscayne a prosto wyspa Key West.
[EN] Driving south.
[PL] Jedziemy na południe.
[EN] Manatee Bay.
[PL] Zatoka Manatów.
[EN] Florida Keys Scenic Highway. When the construction of the Panama Canal was announced in 1905, Henry Flagler who developed a railway all the way along the Florida coast to Miami decided to build an overseas railroad to Key West. It was about 128 miles (204.8 km) long. It took 7 years, about $50, and about 4,000 workers to complete this project. It was threatened by 3 hurricanes, but escaped major damages. Overseas Highway was completed in 1938; however, it was badly damaged by the Labor Day Hurricane of 1935. The railroad was also damaged and was never rebuilt. The longest bridge is the New Seven Mile Bridge (11.2 km).
[PL] Krajobrazowa Droga Florydy do Key West. Kiedy ogłoszono w roku 1905, że Stany Zjednoczone zbudują Kanał Panamski, Henry Flagler, który zbudował linię kolejową wzdłuż wybrzeża Florydy do Miami postanowił doprowadzić tą kolej do wyspy Key West. Zajęło to 7 lat, kosztowało 50 milionów dolarów i przy budowie pracowało aż 4 tysiące robotników. Linia kolejowa liczyła 204,8 km (128 mil) i wiele mostów. Droga dla ruchu pojazdów została skończona w roku 1938, ale w 1935, była bardzo mocna zniszczona przez huragan, który uderzył na początku września, niszcząc także linię kolejową Flaglera. Linii kolejowej już nigdy nie odbudowano. Najdłuższy most to New Seven Mile Bridge, który liczy 11,2 km (7 mil).
[EN] Key Largo.
[PL] Wyspa Key Largo.
[EN] Key Largo.
[PL] Wyspa Key Largo.
[EN] Windley Key.
[PL] Wyspa Windley Key.
[EN] Windley Key.
[PL] Wyspa Windley Key.
[EN] Upper Matecumbe Key.
[PL] Wyspa Upper Matecumbe Key.
[EN] Upper Matecumbe Key.
[PL] Wyspa Upper Matecumbe Key.
[EN] Pelicans.
[PL] Pelikany.
[EN] Fiesta Key.
[PL] Wyspa Fiesta Key.
[EN] Bridge.
[PL] Most.
[EN] Close to Duck Key.
[PL] Blisko Wyspy Duck Key.
[EN] Duck Key.
[PL] Wyspa Duck Key.
[EN] Road to Duck Key.
[PL] Droga do Duck Key.
[EN] Grassy Key.
[PL] Wyspa Grassy Key.
[EN] The Islands of Marathon, Grassy Key.
[PL] Wyspa Grassy Key jest częścią miasta The Islands of Marathon.
[EN] Entering the Seven Mile Bridge. On the right Flaglers railroad.
[PL] Wjeżdżamy na most Seven Mile Bridge. Na prawo fragment starej linii kolejowej Flaglera.
[EN] Entering the Seven Mile Bridge. On the right Flaglers railroad.
[PL] Wjeżdżamy na most Seven Mile Bridge. Na prawo fragment starej linii kolejowej Flaglera.
[EN] Little Duck Key.
[PL] Wyspa Little Duck Key.
[EN] Old railroad bridge.
[PL] Stary most kolejowy.
[EN] Scout Key.
[PL] Wyspa Scout Key.
[EN] Old railroad bridge.
[PL] Stary most kolejowy.
[EN] Big Pine Key.
[PL] Wyspa Big Pine Key.
[EN] Osprey (Pandion haliaetus) nest. The platform constructed to lure osprey to this site resembles platforms built in Poland for White Stork (Ciconia ciconia).
[PL] Gniazdo rybołowa (Pandion haliaetus). Platforma, zbudowana aby ułatwić rybołowowi znalezienie miejsca na gniazdo przypomina platformy budowane w Polsce dla bocianów (Ciconia ciconia).
[EN] Florida Keys Visitor Center.
[PL] Punkt Informacyjny dla wysp Florida Keys.
[EN] Key deer (Odocoileus virginianus clavium). This deer can be recognized by its characteristic size, smaller than all other White-tailed deer. Adult males (known as bucks) usually weigh 55 - 75 lb (25–34 kg) and stand about 30 in (76 cm) tall at the shoulder. Adult females (does) usually weigh between 44 - 64 lb (20–29 kg) and have an average height of 26 in (66 cm at the shoulders. They swim from island to island depending on the availability of their food source and the weather.
[PL] Jelenie z wysp Florida Keys są podgatunkiem jelenia wirginijskiego (Odocoileus virginianus clavium). Są znacznie mniejsze, bo samce osiągają tylko wagę 25 - 34 kg (55 do 75 funtów) i mają wysokość w kłębie tylko 76 cm (30 cali). Łanie mają na ogół wagę od 20 do 29 kg (44 do 64 funty) i wysokość w kłębie 66 cm (26 cali). Łatwo przepływają z wyspy na wyspę poszukując pożywienia.
[EN] Key deer (Odocoileus virginianus clavium). This deer can be recognized by its characteristic size, smaller than all other White-tailed deer. Adult males (known as bucks) usually weigh 55 - 75 lb (25–34 kg) and stand about 30 in (76 cm) tall at the shoulder. Adult females (does) usually weigh between 44 - 64 lb (20–29 kg) and have an average height of 26 in (66 cm at the shoulders. They swim from island to island depending on the availability of their food source and the weather.
[PL] Jelenie z wysp Florida Keys są podgatunkiem jelenia wirginijskiego (Odocoileus virginianus clavium). Są znacznie mniejsze, bo samce osiągają tylko wagę 25 - 34 kg (55 do 75 funtów) i mają wysokość w kłębie tylko 76 cm (30 cali). Łanie mają na ogół wagę od 20 do 29 kg (44 do 64 funty) i wysokość w kłębie 66 cm (26 cali). Łatwo przepływają z wyspy na wyspę poszukując pożywienia.
[EN] Many Key Deer are killed on the roads.
[PL] Wiele jeleni z wysp Florida Keys ginie na drogach.
[EN] Sign to the National Key Deer Visitor Center.
[PL] Drogowskaz do rezerwatu jeleni z wysp Florida Keys.
[EN] Torch Key Channel.
[PL] Kanał wyspy Torch Key.
[EN] Ramrod Key.
[PL] Wyspa Ramrod Key.
[EN] Summerland Key.
[PL] Wyspa Summerland Key.
[EN] Sugarloaf Key.
[PL] Wyspa Sugarloaf Key.
[EN] Park Key.
[PL] Wyspa Park Key.
[EN] Norfolk Island Pine (Araucaria heterophylla).
[PL] Araukaria.
[EN] Saddle Bunch Keys.
[PL] Wyspy Saddle Bunch Keys.
[EN] Nice house.
[PL] Ładny dom.
[EN] Sign to Key West Botanical Gardens.
[PL] Drogowskaz do Ogrodu Botanicznego Wyspy Key West.
[EN] Welcome to Key West - Paradise USA.
[PL] Witamy na Key West - Raj USA.
[EN] Historic Key West Seaport District.
[PL] Zabytkowa dzielnica portowa wyspy Key West.
[EN] Monument on Truman Avenue.
[PL] Pomnik na Truman Avenue.
[EN] Royal Poinciana or Flamboyant tree (Delonix regia).
[PL] Wianowłostka królewska, płomień Afryki (Delonix regia).
[EN] At the La Pensione B&B.
[EN] La Pensione "Bed and Breakfast"; B&B (ang. łóżko i śniadanie).
[EN] At the La Pensione B&B.
[EN] La Pensione "Bed and Breakfast"; B&B (ang. łóżko i śniadanie).
[EN] At the La Pensione B&B.
[EN] La Pensione "Bed and Breakfast"; B&B (ang. łóżko i śniadanie).
[EN] At the La Pensione B&B.
[EN] La Pensione "Bed and Breakfast"; B&B (ang. łóżko i śniadanie).
[EN] At the La Pensione B&B.
[EN] La Pensione "Bed and Breakfast"; B&B (ang. łóżko i śniadanie).
[EN] Royal Poinciana or Flamboyant tree (Delonix regia).
[PL] Wianowłostka królewska, płomień Afryki (Delonix regia).
[EN] A hen and a Bougainvillea. Chicken roam free in Key West.
[PL] Kura i bugenwilla także zwana kącicierń. Wedle tradycji, kurom wolno wszędzie chodzić po wyspie Key West.
[EN] Hen and chicks.
[PL] Kura i kurczaki.
[EN] Duval Street is the busiest street in Key West.
[PL] Ulica Duvala (Duval Street) jest najważniejszym deptakiem na Key West.
[EN] Southernmost Point of the Continental USA. It is only 90 miles (144 km) from this point to Cuba.
[PL] Najbardziej wysunięty na południe punkt kontynentalnej części Stanów Zjednoczonych. Z tąd jest tylko 144 km (90 mil) do Kuby.
[EN] Duval House & La Mer are two beautiful B&B hotels on South Street.
[PL] Duval House i La Mer to dwa prześliczne hoteliki typu B&B na ulicy South Street.
[EN] We spent our 25th wedding anniversary in La Mer in 1994. We also stayed here during our March 2010 visit to Key West - see: http://www.a-trip.com/tracks/view/45778 http://www.a-trip.com/tracks/view/45868 and http://www.a-trip.com/tracks/view/45952
[PL] Właśnie w willi La Mer spędziliśmy naszą 25 rocznicę ślubu w roku 1994. Byliśmy tutaj także w marcu w roku 2010 - zobacz:  http://www.a-trip.com/tracks/view/45778 http://www.a-trip.com/tracks/view/45868 and http://www.a-trip.com/tracks/view/45952
[EN] We spent our 25th wedding anniversary in La Mer in 1994. We also stayed here during our March 2010 visit to Key West - see: http://www.a-trip.com/tracks/view/45778 http://www.a-trip.com/tracks/view/45868 and http://www.a-trip.com/tracks/view/45952
[PL] Właśnie w willi La Mer spędziliśmy naszą 25 rocznicę ślubu w roku 1994. Byliśmy tutaj także w marcu w roku 2010 - zobacz:  http://www.a-trip.com/tracks/view/45778 http://www.a-trip.com/tracks/view/45868 and http://www.a-trip.com/tracks/view/45952
[EN] A street in Key West.
[PL] Ulica w Key West.
[EN] A street in Key West.
[PL] Ulica w Key West.
[EN] There was a time when very many cigar factories moved from Cuba to Key West. In early 1900s, cigar factories moved north to Tampa.
[PL] Na Wyspie Key West było bardzo dużo fabryk cygar, które przeniosły sie tutaj z Kuby. Na początku XX wieku te fabryki przeniosły się dalej na północ do miasta Tampa.
[EN] American White Ibis on a lawn in Key West.
[PL] Ibisy białe na trawniku na Key West.
[EN] Beautiful flowering tree.
[PL] Pięknie kwitnące drzewo.
[EN] Polish Black Madonna of Czestochowa in the Key West Mary Star of the Sea (Stella Maris) Roman Catholic Church on Truman Avenue. A lady working in bookstore explained to us that Key West has a quite big Polish colony and has regular Holy Mass in Polish.
[PL] Matka Boska Częstochowska w kościele katolickim Stella Maris (Mary Star of the Sea) na ulicy Truman Avenue na Key West. Pani w sklepie z pamiątkami przy parafii powiedziała nam, że na Key West jest spora kolonia polska i że regularnie odprawiane są msze po polsku.
[EN] Mary Star of the Sea (Stella Maris) Church.
[PL] Kościół pod wezwaniem Marii Gwiazdy Morza (Stella Maris),
[EN] Flowering bush.
[PL] Kwitnący krzew.
[EN] Workers from this termite control company wrapped a big house in some special fabric before treating it.
[PL] Na Key West jest duży problem z termitami. Przed potraktowaniem jakimiś środkami, ten dom został szczelnie owinięty specjalnymi tkaninami przez firmę, zajmującą się zwalczaniem termitów.
[EN] Petronia Street - entrance to the Bahama Village where immigrant workers from the Bahamas used to live. The place under the green awning behind the palm on the left is Zbyszek Gallery. We know the Polish artist and owner of this gallery since 1994.
[PL] Ulica Petronia - wejście do Wioski Bahama, gdzie mieszkali kiedyś imigranci z Bahama, którzy przyjechali tutaj do pracy. Lokal pod zieloną markizą w głębi ulicy pod palmą to Zbyszek Gallery. Poznaliśmy Pana Zbyszka w roku 1994.
[EN] Petronia Street - entrance to the Bahama Village where immigrant workers from the Bahamas used to live. The place under the green awning behind the palm on the left is Zbyszek Gallery. We know the Polish artist and owner of this gallery since 1994.
[PL] Ulica Petronia - wejście do Wioski Bahama, gdzie mieszkali kiedyś imigranci z Bahama, którzy przyjechali tutaj do pracy. Lokal pod zieloną markizą w głębi ulicy pod palmą to Zbyszek Gallery. Poznaliśmy Pana Zbyszka w roku 1994.
[EN] Great place for ice cream.
[PL] Tutaj można dostać znakomite lody.
[EN] San Carlos - Cuban Club.
[PL] Dom San Carlos - siedziba klubu kubańskiego.
[EN] Duval Street Capt. Tony's Saloon - The First and Original Sloppy Joe's 1933 - 1937, a bar made famous by Ernest Hemingway.
[PL] Ulica Duval Bar Capt. Tony's Saloon, miejsce, gdzie znajdował się oryginalny bar Sloppy Joe's, rozsławiony przez Ernesta Hemingwaya.
[EN] Sloppy Joe's Bar moved to this building in 1937.
[PL] Bar Sloppy Joe's przeniósł się w to miejsce w roku 1937.
[EN] Key West Museum of Art and History at the Custom House.
[PL] Muzeum Historii i Sztuki Key West mieści się w gmachu dawnego Urzędu Celnego.
[EN] Key West Cat.
[PL] Kot z Key West.
[EN] Banyan Tree (Ficus benghalensis).
[PL] Figowiec bengalski (Ficus benghalensis).
[EN] Banyan Tree fruit.
[PL] Owoce figowca bengalskiego.
[EN] Beautiful tree.
[PL] Piękne drzewo.
[EN] The Six-Toed Cat Restaurant is named after the cats that live next door in Ernerst Hemingway's home (visible in the background). Such cats carry a dominant mutation that gives them additional toes on their front and hind paws.
[PL] Ta restauracja nazywa się Sześciopalczasty Kot od kotów, które mieszkają w domu Ernesta Hemingwaya, widocznego na drugim planie. Koty te mają dominująca mutacje, która powoduje, że na ich przednich i tylnich łapkach wytwarzają się dodatkowe palce.
[EN] Ernest Hemingway Home.
[PL] Dom Ernesta Hemingwaya.
[EN] Ernest Hemingway Home.
[PL] Dom Ernesta Hemingwaya.
[EN] Karolina, Conrad, Nick.
[PL] Karolina, Conrad, Nick.
[EN] Karolina, Conrad, Nick, Chris.
[PL] Karolina, Conrad, Nick, Krzyś.
[EN] Kamil, Mania, Adam.
[PL] Kamil, Mania, Adam.
[EN] Karolina, Conrad, Nick, Staszek.
[PL] Karolina, Conrad, Nick, Staszek.
[EN] Karolina, Conrad, Nick, Chris.
[PL] Karolina, Conrad, Nick, Krzyś.
[EN] The Cable Hut installed in 1917 protected the junction of land line with the 125 mile (200 km) long underwater telephone cable to Havana Cuba.
[PL] Ta budka zwana "Cable Hut" została postawiona w tym miejscu w roku 1917 aby zabezpieczyć połączenie kabli telefonicznych na Key West z kablem podmorskim o długości 200 km (125 mil), który prowadził do Hawany
[EN] Jola, Halinka and their grandkids.
[PL] Jola, Halinka i ich wnuki.
[EN] Jola, Adam, Staszek.
[PL] Jola, Adam, Staszek.
[EN] Karolina, Jola.
[PL] Karolina, Jola.
[EN] Mania.
[PL] Mania.
[EN] Staszek, Danka.
[PL] Staszek, Danka.
[EN] My cousins: Chris, Karolina, Adam, Mania.
[PL] Moi kuzyni: Krzyś, Karolina, Adam, Mania.
[EN] Ice cream for everyone.
[PL] Lody dla wszystkich.
[EN] Adam, Norman, Staszek.
[PL] Skierniewiacy: Adam, Norman, Staszek.
[EN] Waiting for the sunset.
[PL] Czekamy na zachód słońca.
[EN] Waiting for the sunset and drinking mojitos.
[PL] Czekamy na zachód słońca i pijemy koktajle z rumem i limonką zwane mojitos.
[EN] Chris, Conrad, Nick.
[PL] Krzyś, Conrad, Nick.
[EN] Waiting for the sunset and drinking mojitos.
[PL] Czekamy na zachód słońca i pijemy koktajle z rumem i limonką zwane mojitos.
[EN] Chris.
[PL] Krzyś.
[EN] Adam, Halinka.
[PL] Adam, Halinka.
[EN] Waiting for the sunset and drinking mojitos.
[PL] Czekamy na zachód słońca i pijemy koktajle z rumem i limonką zwane mojitos.
[EN] Nick.
[PL] Nick.
[EN] Chris.
[PL] Krzyś.
[EN] Waiting for the sunset.
[PL] Czekamy na zachód słońca.
[EN] Waiting for the sunset.
[PL] Czekamy na zachód słońca.
[EN] Waiting for the sunset.
[PL] Czekamy na zachód słońca.
[EN] Adam brings more mojitos.
[PL] Adam przynosi więcej koktajli mojitos.
[EN] Halinka, kids, Karolina.
[PL] Halinka, dzieci, Karolina.
[EN] Norman, Staszek.
[PL] Norman, Staszek.
[EN] Sunset cruises are very popular on Key West.
[PL] Popularne na Key West są rejsy różnymi jednostkami pływającymi w czasie zachodu słońca.
[EN] Mania.
[PL] Mania.
[EN] Jola, Chris.
[PL] Jola, Krzyś.
[EN] Chris.
[PL] Krzyś.
[EN] Norman, Jola.
[PL] Norman, Jola.
[EN] Key West sunset.
[PL] Zachód słońca widziany z Key West.
[EN] Key West sunset.
[PL] Zachód słońca widziany z Key West.
[EN] Key West sunset.
[PL] Zachód słońca widziany z Key West.
[EN] Key West sunset.
[PL] Zachód słońca widziany z Key West.
[EN] Danka enjoying a mojito.
[PL] Danka smakująca koktajl mojito.
[EN] Danka, Jola.
[PL] Danka, Jola.
[EN] Jola, Danka, Halinka.
[PL] Jola, Danka, Halinka.
[EN] Jola, Danka, Halinka, Adam.
[PL] Jola, Danka, Halinka, Adam.
[EN] Party Cat.
[PL] Stateczek zwany "Party Cat" ("cat" od katamaran a także od "kot").
[EN] Duval Street at night.
[PL] Ulica Dival Street w nocy.
[EN] Danka and an Indian.
[PL] Danka i Indianin.
[EN] Jola, Adam, Danka and an Indian.
[PL] Jola, Adam, Danka i Indianin.
[EN] Staszek and an Indian.
[PL] Staszek i Indianin.
2011_06_06 - Miami-KeyWest
Norman J. Pieniazek
Author: Norman J. Pieniazek (ID: 3912)
Posted: 2011-07-22 00:54 GMT+00:00
Mileage: 233.69 km
(1 rating)
Tags: Travel, Photography, Good Food, Water Activity, Trips in the US Southeast, 2011 Trips, 2011 Florida Trip
Views: 2397
Share
Embed this trip
Click here to load all photos (128)

[EN] We left Miami and drove to Key West. In Key West, we met our cousins and friends from Poland, who arrived separately in 3 cars. Together we walked around Key West and as it is customary, watched sunset from Mallory Square.
[PL] Wyjechaliśmy z Miami kierując się do wyspy Key West. Tam spotkaliśmy naszych kuzynów i przyjaciół z Polski, którzy przyjechali oddzielnie trzema samochodami. Razem przeszliśmy się po wyspie i wieczorem, jak to jest w zwyczaju, oglądaliśmy zachód słońca z Mallory Square.

CIMG0042
Interesting intersection (again)
[EN] Interesting intersection (again).
[PL] Znów to ciekawe skrzyżowanie: w prawo Park Narodowy Everglades; w lewo Park Narodowy Biscayne a prosto wyspa Key West.
Driving south
[EN] Driving south.
[PL] Jedziemy na południe.
Manatee Bay
[EN] Manatee Bay.
[PL] Zatoka Manatów.
Florida Keys Scenic Highway
[EN] Florida Keys Scenic Highway. When the construction of the Panama Canal was announced in 1905, Henry Flagler who developed a railway all the way along the Florida coast to Miami decided to build an overseas railroad to Key West. It was about 128 miles (204.8 km) long. It took 7 years, about $50, and about 4,000 workers to complete this project. It was threatened by 3 hurricanes, but escaped major damages. Overseas Highway was completed in 1938; however, it was badly damaged by the Labor Day Hurricane of 1935. The railroad was also damaged and was never rebuilt. The longest bridge is the New Seven Mile Bridge (11.2 km).
[PL] Krajobrazowa Droga Florydy do Key West. Kiedy ogłoszono w roku 1905, że Stany Zjednoczone zbudują Kanał Panamski, Henry Flagler, który zbudował linię kolejową wzdłuż wybrzeża Florydy do Miami postanowił doprowadzić tą kolej do wyspy Key West. Zajęło to 7 lat, kosztowało 50 milionów dolarów i przy budowie pracowało aż 4 tysiące robotników. Linia kolejowa liczyła 204,8 km (128 mil) i wiele mostów. Droga dla ruchu pojazdów została skończona w roku 1938, ale w 1935, była bardzo mocna zniszczona przez huragan, który uderzył na początku września, niszcząc także linię kolejową Flaglera. Linii kolejowej już nigdy nie odbudowano. Najdłuższy most to New Seven Mile Bridge, który liczy 11,2 km (7 mil).
Key Largo
[EN] Key Largo.
[PL] Wyspa Key Largo.
Key Largo
[EN] Key Largo.
[PL] Wyspa Key Largo.
Windley Key
[EN] Windley Key.
[PL] Wyspa Windley Key.
Windley Key
[EN] Windley Key.
[PL] Wyspa Windley Key.
Upper Matecumbe Key
[EN] Upper Matecumbe Key.
[PL] Wyspa Upper Matecumbe Key.
Upper Matecumbe Key
[EN] Upper Matecumbe Key.
[PL] Wyspa Upper Matecumbe Key.
Pelicans
[EN] Pelicans.
[PL] Pelikany.
Fiesta Key
[EN] Fiesta Key.
[PL] Wyspa Fiesta Key.
Bridge
[EN] Bridge.
[PL] Most.
Close to Duck Key
[EN] Close to Duck Key.
[PL] Blisko Wyspy Duck Key.
Duck Key
[EN] Duck Key.
[PL] Wyspa Duck Key.
Road to Duck Key
[EN] Road to Duck Key.
[PL] Droga do Duck Key.
Grassy Key
[EN] Grassy Key.
[PL] Wyspa Grassy Key.
The Islands of Marathon, Grassy Key
[EN] The Islands of Marathon, Grassy Key.
[PL] Wyspa Grassy Key jest częścią miasta The Islands of Marathon.
On the right old railroad bridge
[EN] Entering the Seven Mile Bridge. On the right Flaglers railroad.
[PL] Wjeżdżamy na most Seven Mile Bridge. Na prawo fragment starej linii kolejowej Flaglera.
On the right old railroad bridge
[EN] Entering the Seven Mile Bridge. On the right Flaglers railroad.
[PL] Wjeżdżamy na most Seven Mile Bridge. Na prawo fragment starej linii kolejowej Flaglera.
Little Duck Key
[EN] Little Duck Key.
[PL] Wyspa Little Duck Key.
Old railroad bridge
[EN] Old railroad bridge.
[PL] Stary most kolejowy.
Scout Key
[EN] Scout Key.
[PL] Wyspa Scout Key.
Old railroad bridge
[EN] Old railroad bridge.
[PL] Stary most kolejowy.
Big Pine Key
[EN] Big Pine Key.
[PL] Wyspa Big Pine Key.
Osprey's nest
[EN] Osprey (Pandion haliaetus) nest. The platform constructed to lure osprey to this site resembles platforms built in Poland for White Stork (Ciconia ciconia).
[PL] Gniazdo rybołowa (Pandion haliaetus). Platforma, zbudowana aby ułatwić rybołowowi znalezienie miejsca na gniazdo przypomina platformy budowane w Polsce dla bocianów (Ciconia ciconia).
Florida Keys Visitor Center
[EN] Florida Keys Visitor Center.
[PL] Punkt Informacyjny dla wysp Florida Keys.
Key deer
[EN] Key deer (Odocoileus virginianus clavium). This deer can be recognized by its characteristic size, smaller than all other White-tailed deer. Adult males (known as bucks) usually weigh 55 - 75 lb (25–34 kg) and stand about 30 in (76 cm) tall at the shoulder. Adult females (does) usually weigh between 44 - 64 lb (20–29 kg) and have an average height of 26 in (66 cm at the shoulders. They swim from island to island depending on the availability of their food source and the weather.
[PL] Jelenie z wysp Florida Keys są podgatunkiem jelenia wirginijskiego (Odocoileus virginianus clavium). Są znacznie mniejsze, bo samce osiągają tylko wagę 25 - 34 kg (55 do 75 funtów) i mają wysokość w kłębie tylko 76 cm (30 cali). Łanie mają na ogół wagę od 20 do 29 kg (44 do 64 funty) i wysokość w kłębie 66 cm (26 cali). Łatwo przepływają z wyspy na wyspę poszukując pożywienia.
Key deer
[EN] Key deer (Odocoileus virginianus clavium). This deer can be recognized by its characteristic size, smaller than all other White-tailed deer. Adult males (known as bucks) usually weigh 55 - 75 lb (25–34 kg) and stand about 30 in (76 cm) tall at the shoulder. Adult females (does) usually weigh between 44 - 64 lb (20–29 kg) and have an average height of 26 in (66 cm at the shoulders. They swim from island to island depending on the availability of their food source and the weather.
[PL] Jelenie z wysp Florida Keys są podgatunkiem jelenia wirginijskiego (Odocoileus virginianus clavium). Są znacznie mniejsze, bo samce osiągają tylko wagę 25 - 34 kg (55 do 75 funtów) i mają wysokość w kłębie tylko 76 cm (30 cali). Łanie mają na ogół wagę od 20 do 29 kg (44 do 64 funty) i wysokość w kłębie 66 cm (26 cali). Łatwo przepływają z wyspy na wyspę poszukując pożywienia.
Many Key Deer are killed on the roads
[EN] Many Key Deer are killed on the roads.
[PL] Wiele jeleni z wysp Florida Keys ginie na drogach.
Sign to the National Key Deer Visitor Center
[EN] Sign to the National Key Deer Visitor Center.
[PL] Drogowskaz do rezerwatu jeleni z wysp Florida Keys.
Torch Key Channel
[EN] Torch Key Channel.
[PL] Kanał wyspy Torch Key.
Ramrod Key
[EN] Ramrod Key.
[PL] Wyspa Ramrod Key.
Summerland Key
[EN] Summerland Key.
[PL] Wyspa Summerland Key.
Sugarloaf Key
[EN] Sugarloaf Key.
[PL] Wyspa Sugarloaf Key.
Park Key
[EN] Park Key.
[PL] Wyspa Park Key.
Norfolk Island Pine
[EN] Norfolk Island Pine (Araucaria heterophylla).
[PL] Araukaria.
Saddle Bunch Keys
[EN] Saddle Bunch Keys.
[PL] Wyspy Saddle Bunch Keys.
Nice house
[EN] Nice house.
[PL] Ładny dom.
Sign to Key West Botanical Gardens
[EN] Sign to Key West Botanical Gardens.
[PL] Drogowskaz do Ogrodu Botanicznego Wyspy Key West.
Welcome to Key West - Paradise USA
[EN] Welcome to Key West - Paradise USA.
[PL] Witamy na Key West - Raj USA.
Historic Seaport District
[EN] Historic Key West Seaport District.
[PL] Zabytkowa dzielnica portowa wyspy Key West.
Monument on Truman Avenue
[EN] Monument on Truman Avenue.
[PL] Pomnik na Truman Avenue.
Royal Poinciana or Flamboyant
[EN] Royal Poinciana or Flamboyant tree (Delonix regia).
[PL] Wianowłostka królewska, płomień Afryki (Delonix regia).
At the La Pensione B&B
[EN] At the La Pensione B&B.
[EN] La Pensione "Bed and Breakfast"; B&B (ang. łóżko i śniadanie).
La Pensione B&B
[EN] At the La Pensione B&B.
[EN] La Pensione "Bed and Breakfast"; B&B (ang. łóżko i śniadanie).
La Pensione B&B
[EN] At the La Pensione B&B.
[EN] La Pensione "Bed and Breakfast"; B&B (ang. łóżko i śniadanie).
La Pensione B&B
[EN] At the La Pensione B&B.
[EN] La Pensione "Bed and Breakfast"; B&B (ang. łóżko i śniadanie).
La Pensione B&B
[EN] At the La Pensione B&B.
[EN] La Pensione "Bed and Breakfast"; B&B (ang. łóżko i śniadanie).
Royal Poinciana or Flamboyant
[EN] Royal Poinciana or Flamboyant tree (Delonix regia).
[PL] Wianowłostka królewska, płomień Afryki (Delonix regia).
A hen and a Bougainvillea
[EN] A hen and a Bougainvillea. Chicken roam free in Key West.
[PL] Kura i bugenwilla także zwana kącicierń. Wedle tradycji, kurom wolno wszędzie chodzić po wyspie Key West.
Hen and chicks
[EN] Hen and chicks.
[PL] Kura i kurczaki.
Duval Street
[EN] Duval Street is the busiest street in Key West.
[PL] Ulica Duvala (Duval Street) jest najważniejszym deptakiem na Key West.
Southernmost Point
[EN] Southernmost Point of the Continental USA. It is only 90 miles (144 km) from this point to Cuba.
[PL] Najbardziej wysunięty na południe punkt kontynentalnej części Stanów Zjednoczonych. Z tąd jest tylko 144 km (90 mil) do Kuby.
Duval House & La Mer
[EN] Duval House & La Mer are two beautiful B&B hotels on South Street.
[PL] Duval House i La Mer to dwa prześliczne hoteliki typu B&B na ulicy South Street.
La Mer
[EN] We spent our 25th wedding anniversary in La Mer in 1994. We also stayed here during our March 2010 visit to Key West - see: http://www.a-trip.com/tracks/view/45778 http://www.a-trip.com/tracks/view/45868 and http://www.a-trip.com/tracks/view/45952
[PL] Właśnie w willi La Mer spędziliśmy naszą 25 rocznicę ślubu w roku 1994. Byliśmy tutaj także w marcu w roku 2010 - zobacz: http://www.a-trip.com/tracks/view/45778 http://www.a-trip.com/tracks/view/45868 and http://www.a-trip.com/tracks/view/45952
La Mer
[EN] We spent our 25th wedding anniversary in La Mer in 1994. We also stayed here during our March 2010 visit to Key West - see: http://www.a-trip.com/tracks/view/45778 http://www.a-trip.com/tracks/view/45868 and http://www.a-trip.com/tracks/view/45952
[PL] Właśnie w willi La Mer spędziliśmy naszą 25 rocznicę ślubu w roku 1994. Byliśmy tutaj także w marcu w roku 2010 - zobacz: http://www.a-trip.com/tracks/view/45778 http://www.a-trip.com/tracks/view/45868 and http://www.a-trip.com/tracks/view/45952
A street in Key West
[EN] A street in Key West.
[PL] Ulica w Key West.
A street in Key West
[EN] A street in Key West.
[PL] Ulica w Key West.
E.H. Gato Cigar Factory
[EN] There was a time when very many cigar factories moved from Cuba to Key West. In early 1900s, cigar factories moved north to Tampa.
[PL] Na Wyspie Key West było bardzo dużo fabryk cygar, które przeniosły sie tutaj z Kuby. Na początku XX wieku te fabryki przeniosły się dalej na północ do miasta Tampa.
American White Ibis
[EN] American White Ibis on a lawn in Key West.
[PL] Ibisy białe na trawniku na Key West.
Beautiful flowering tree
[EN] Beautiful flowering tree.
[PL] Pięknie kwitnące drzewo.
Polish Black Madonna of Czestochowa
[EN] Polish Black Madonna of Czestochowa in the Key West Mary Star of the Sea (Stella Maris) Roman Catholic Church on Truman Avenue. A lady working in bookstore explained to us that Key West has a quite big Polish colony and has regular Holy Mass in Polish.
[PL] Matka Boska Częstochowska w kościele katolickim Stella Maris (Mary Star of the Sea) na ulicy Truman Avenue na Key West. Pani w sklepie z pamiątkami przy parafii powiedziała nam, że na Key West jest spora kolonia polska i że regularnie odprawiane są msze po polsku.
Mary Star of the Sea Church
[EN] Mary Star of the Sea (Stella Maris) Church.
[PL] Kościół pod wezwaniem Marii Gwiazdy Morza (Stella Maris),
Flowering bush
[EN] Flowering bush.
[PL] Kwitnący krzew.
Termite control
[EN] Workers from this termite control company wrapped a big house in some special fabric before treating it.
[PL] Na Key West jest duży problem z termitami. Przed potraktowaniem jakimiś środkami, ten dom został szczelnie owinięty specjalnymi tkaninami przez firmę, zajmującą się zwalczaniem termitów.
Entrance to the Bahama Village
[EN] Petronia Street - entrance to the Bahama Village where immigrant workers from the Bahamas used to live. The place under the green awning behind the palm on the left is Zbyszek Gallery. We know the Polish artist and owner of this gallery since 1994.
[PL] Ulica Petronia - wejście do Wioski Bahama, gdzie mieszkali kiedyś imigranci z Bahama, którzy przyjechali tutaj do pracy. Lokal pod zieloną markizą w głębi ulicy pod palmą to Zbyszek Gallery. Poznaliśmy Pana Zbyszka w roku 1994.
Zbyszek Gallery
[EN] Petronia Street - entrance to the Bahama Village where immigrant workers from the Bahamas used to live. The place under the green awning behind the palm on the left is Zbyszek Gallery. We know the Polish artist and owner of this gallery since 1994.
[PL] Ulica Petronia - wejście do Wioski Bahama, gdzie mieszkali kiedyś imigranci z Bahama, którzy przyjechali tutaj do pracy. Lokal pod zieloną markizą w głębi ulicy pod palmą to Zbyszek Gallery. Poznaliśmy Pana Zbyszka w roku 1994.
Great place for ice cream
[EN] Great place for ice cream.
[PL] Tutaj można dostać znakomite lody.
San Carlos - Cuban Club
[EN] San Carlos - Cuban Club.
[PL] Dom San Carlos - siedziba klubu kubańskiego.
Duval Street
[EN] Duval Street Capt. Tony's Saloon - The First and Original Sloppy Joe's 1933 - 1937, a bar made famous by Ernest Hemingway.
[PL] Ulica Duval Bar Capt. Tony's Saloon, miejsce, gdzie znajdował się oryginalny bar Sloppy Joe's, rozsławiony przez Ernesta Hemingwaya.
Sloppy Joe's Bar moved to this building in 1937
[EN] Sloppy Joe's Bar moved to this building in 1937.
[PL] Bar Sloppy Joe's przeniósł się w to miejsce w roku 1937.
Key West Museum of Art and History
[EN] Key West Museum of Art and History at the Custom House.
[PL] Muzeum Historii i Sztuki Key West mieści się w gmachu dawnego Urzędu Celnego.
Key West Cat
[EN] Key West Cat.
[PL] Kot z Key West.
Banyan Tree
[EN] Banyan Tree (Ficus benghalensis).
[PL] Figowiec bengalski (Ficus benghalensis).
Banyan Tree fruit
[EN] Banyan Tree fruit.
[PL] Owoce figowca bengalskiego.
Beautiful tree
[EN] Beautiful tree.
[PL] Piękne drzewo.
Six-Toed Cat Restaurant
[EN] The Six-Toed Cat Restaurant is named after the cats that live next door in Ernerst Hemingway's home (visible in the background). Such cats carry a dominant mutation that gives them additional toes on their front and hind paws.
[PL] Ta restauracja nazywa się Sześciopalczasty Kot od kotów, które mieszkają w domu Ernesta Hemingwaya, widocznego na drugim planie. Koty te mają dominująca mutacje, która powoduje, że na ich przednich i tylnich łapkach wytwarzają się dodatkowe palce.
Ernest Hemingway Home
[EN] Ernest Hemingway Home.
[PL] Dom Ernesta Hemingwaya.
Ernest Hemingway Home
[EN] Ernest Hemingway Home.
[PL] Dom Ernesta Hemingwaya.
Karolina, Conrad, Nick
[EN] Karolina, Conrad, Nick.
[PL] Karolina, Conrad, Nick.
Karolina, Conrad, Nick, Chris
[EN] Karolina, Conrad, Nick, Chris.
[PL] Karolina, Conrad, Nick, Krzyś.
Kamil, Mania, Adam
[EN] Kamil, Mania, Adam.
[PL] Kamil, Mania, Adam.
Karolina, Conrad, Nick, Staszek
[EN] Karolina, Conrad, Nick, Staszek.
[PL] Karolina, Conrad, Nick, Staszek.
na, Conrad, Nick, Chris
[EN] Karolina, Conrad, Nick, Chris.
[PL] Karolina, Conrad, Nick, Krzyś.
The Cable Hut
[EN] The Cable Hut installed in 1917 protected the junction of land line with the 125 mile (200 km) long underwater telephone cable to Havana Cuba.
[PL] Ta budka zwana "Cable Hut" została postawiona w tym miejscu w roku 1917 aby zabezpieczyć połączenie kabli telefonicznych na Key West z kablem podmorskim o długości 200 km (125 mil), który prowadził do Hawany
Jola, Halinka and their grandkids
[EN] Jola, Halinka and their grandkids.
[PL] Jola, Halinka i ich wnuki.
Jola, Adam, Staszek
[EN] Jola, Adam, Staszek.
[PL] Jola, Adam, Staszek.
Karolina, Jola
[EN] Karolina, Jola.
[PL] Karolina, Jola.
Mania
[EN] Mania.
[PL] Mania.
Staszek, Danka
[EN] Staszek, Danka.
[PL] Staszek, Danka.
Chris, Karolina, Adam, Mania
[EN] My cousins: Chris, Karolina, Adam, Mania.
[PL] Moi kuzyni: Krzyś, Karolina, Adam, Mania.
Ice cream for everyone
[EN] Ice cream for everyone.
[PL] Lody dla wszystkich.
Adam, Norman, Staszek
[EN] Adam, Norman, Staszek.
[PL] Skierniewiacy: Adam, Norman, Staszek.
Waiting for the sunset
[EN] Waiting for the sunset.
[PL] Czekamy na zachód słońca.
Waiting for the sunset and drinking mojitos
[EN] Waiting for the sunset and drinking mojitos.
[PL] Czekamy na zachód słońca i pijemy koktajle z rumem i limonką zwane mojitos.
Chris, Conrad, Nick
[EN] Chris, Conrad, Nick.
[PL] Krzyś, Conrad, Nick.
Waiting for the sunset and drinking mojitos
[EN] Waiting for the sunset and drinking mojitos.
[PL] Czekamy na zachód słońca i pijemy koktajle z rumem i limonką zwane mojitos.
Chris
[EN] Chris.
[PL] Krzyś.
Adam, Halinka
[EN] Adam, Halinka.
[PL] Adam, Halinka.
Waiting for the sunset and drinking mojitos
[EN] Waiting for the sunset and drinking mojitos.
[PL] Czekamy na zachód słońca i pijemy koktajle z rumem i limonką zwane mojitos.
Nick
[EN] Nick.
[PL] Nick.
Chris
[EN] Chris.
[PL] Krzyś.
Waiting for the sunset
[EN] Waiting for the sunset.
[PL] Czekamy na zachód słońca.
Waiting for the sunset
[EN] Waiting for the sunset.
[PL] Czekamy na zachód słońca.
Waiting for the sunset
[EN] Waiting for the sunset.
[PL] Czekamy na zachód słońca.
Adam brings more mojitos
[EN] Adam brings more mojitos.
[PL] Adam przynosi więcej koktajli mojitos.
Halinka, kids, Karolina
[EN] Halinka, kids, Karolina.
[PL] Halinka, dzieci, Karolina.
Norman, Staszek
[EN] Norman, Staszek.
[PL] Norman, Staszek.
Sunset cruise
[EN] Sunset cruises are very popular on Key West.
[PL] Popularne na Key West są rejsy różnymi jednostkami pływającymi w czasie zachodu słońca.
Mania
[EN] Mania.
[PL] Mania.
Jola, Chris
[EN] Jola, Chris.
[PL] Jola, Krzyś.
Chris
[EN] Chris.
[PL] Krzyś.
Norman, Jola
[EN] Norman, Jola.
[PL] Norman, Jola.
Key West sunset
[EN] Key West sunset.
[PL] Zachód słońca widziany z Key West.
Key West sunset
[EN] Key West sunset.
[PL] Zachód słońca widziany z Key West.
Key West sunset
[EN] Key West sunset.
[PL] Zachód słońca widziany z Key West.
Key West sunset
[EN] Key West sunset.
[PL] Zachód słońca widziany z Key West.
Danka enjoying a mojito
[EN] Danka enjoying a mojito.
[PL] Danka smakująca koktajl mojito.
Danka, Jola
[EN] Danka, Jola.
[PL] Danka, Jola.
Jola, Danka, Halinka
[EN] Jola, Danka, Halinka.
[PL] Jola, Danka, Halinka.
Jola, Danka, Halinka, Adam
[EN] Jola, Danka, Halinka, Adam.
[PL] Jola, Danka, Halinka, Adam.
Party Cat
[EN] Party Cat.
[PL] Stateczek zwany "Party Cat" ("cat" od katamaran a także od "kot").
Duval Street at night
[EN] Duval Street at night.
[PL] Ulica Dival Street w nocy.
Danka and an Indian
[EN] Danka and an Indian.
[PL] Danka i Indianin.
Jola, Adam, Danka and an Indian
[EN] Jola, Adam, Danka and an Indian.
[PL] Jola, Adam, Danka i Indianin.
Staszek and an Indian
[EN] Staszek and an Indian.
[PL] Staszek i Indianin.
Post to:
FacebookMySpaceDiggDelicious
StumbleUponGoogle BookmarksYahoo! Bookmarks
FunPHEMiDEMi

Comments

Loading...

Leave your comment

Name:
Email: (Optional)
URL: (Optional)
Message:
You can use some HTML tags, such as <b>, <i>, <u>, <s>
Verification:


Regenerate
 
©2022 Mobile Action Technology, Inc.