[EN] Miami Cutler Ridge La Quinta Inn.
[PL] Motel La Quinta w dzielnicy Miami Cutler Ridge.
[EN] Sign to the Biscayne National Park tat is located very close to the Everglades National Park.
[PL] Drogowskaz do Parku Narodowego Biscayne, położonego bardzo blisko Parku Narodowego Everglades.
[EN] Driving towards the Everglades National Park.
[PL] Jedziemy w kierunku Parku Narodowego Everglades.
[EN] Driving towards the Everglades National Park.
[PL] Jedziemy w kierunku Parku Narodowego Everglades.
[EN] Interesting intersection on US-1.
[PL] Ciekawe skrzyżowanie na drodze federalnej US-1. Na wprost (na południe) wysepki Florida Keys i przepiękna wyspa Key West; na lewo (na wschód) Park Narodowy Biscayne; na prawo (na zachód) Park Narodowy Everglades.
[EN] Driving towards the Everglades National Park.
[PL] Jedziemy w kierunku Parku Narodowego Everglades.
[EN] Driving towards the Everglades National Park.
[PL] Jedziemy w kierunku Parku Narodowego Everglades.
[EN] The Florida panther is an endangered subspecies of cougar (Puma concolor) that lives in forests and swamps of southern Florida in the United States. Its current taxonomic status (Puma concolor coryi or Puma concolor couguar) is unresolved, but recent genetic research alone does not alter the legal conservation status. This species is also known as the cougar, mountain lion, puma, and catamount but in the Southeast, and particularly Florida, it is exclusively known as the panther.
[PL] Znak ostrzegający kierowców, aby uważali na pumy, które mogą przechodzić przez drogę. Jak wszystkie kotowate, w nocy reflektory samochodu mogą łatwo oślepić to zwierzę. Puma: kuguar, lew górski, pantera z Florydy, pantera florydzka, (Puma concolor, syn. Felis concolor) - ssak z rodziny kotowatych zamieszkujący Amerykę od Kanady po Patagonię (choć w wielu regionach została wytępiona).
[[EN] Sign to the Visitor Center.
[PL] Drogowskaz do Muzeum i Punktu Informacyjnego,
[EN] Visitor Center Parking.
[PL] Na parkingu Muzeum i Punktu Informacyjnego.
[EN] Everglades National Park Ernest F. Coe Visitor Center.
[PL] Muzeum i Punkt Informacyjny im. Ernesta F. Coe'a Parku Narodowego Everglades.
[EN] Everglades National Park Ernest F. Coe Visitor Center.
[PL] Muzeum i Punkt Informacyjny im. Ernesta F. Coe'a Parku Narodowego Everglades.
[EN] South Florida map. In addition to two National Parks (Biscayne and Everglades), the Big Cypress National Preserve and several State Parks cover this area.
[PL] Mapa Południowej Florydy. Prawie cały ten obszar pokryty jest przez dwa Parki Narodowe (Biscayne i Everglades), Narodowy Rezerwat Przyrody Big Cypress i kilka Parków Przyrody (rezerwatów) Stanu Floryda.
[EN] Stamping station in the Everglades National Park Ernest F. Coe Visitor Center.
[PL] Miejsce ze stemplem w Muzeum i Punkcie Informacyjnym im. Ernesta F. Coe'a Parku Narodowego Everglades.
[EN] Everglades National Park Ernest F. Coe Visitor Center stamp.
[PL] Stempel Muzeum i Punktu Informacyjnego im. Ernesta F. Coe'a Parku Narodowego Everglades.
[EN] Mrazek Pond was named for Vincent J. Mrazek, park ranger at Coot Bay Pond, and later a park naturalist for five years at Flamingo between 1962 and 1967. This pond was formally known as Barney’s Pond for Barney Parker, the first ranger at Everglades National Park. Mrazek was later the Chief Ranger of the Virgin Islands National Park.
[PL] Staw Mrazka został nazwany na cześć strażnika Parku, który pracował przy stawie Zatoki Coot a potem był przyrodnikiem w rezerwacie Flaming, Parku Narodowego Everglades w latach 1962-1967. Wcześniej ten staw był nazywany stawem Barneya, na cześć Barneya Parkera, pierwszego strażnika tego Parku. Mrazek był potem dyrektorem Parku Narodowego Wysp Dziewiczych.
[EN] Birds in Mrazek Pond: American White Ibis (Eudocimus albus), Great Egret (Ardea alba), Cattle Egret (Bubulcus ibis), and Roseate Spoonbills (Ajaja ajaja).
[PL] Ptaki w Stawie Mrazka: ibis biały (Eudocimus albus), czapla biała (Ardea alba), czapla złotawa, (Bubulcus ibis, także znana jako czapelka lub czapelka złotawa), oraz warzęcha różowa (Platalea ajaja).
[EN] Birds in Mrazek Pond: American White Ibis (Eudocimus albus), Great Egret (Ardea alba), Cattle Egret (Bubulcus ibis), and Roseate Spoonbills (Ajaja ajaja).
[PL] Ptaki w Stawie Mrazka: ibis biały (Eudocimus albus), czapla biała (Ardea alba), czapla złotawa, (Bubulcus ibis, także znana jako czapelka lub czapelka złotawa), oraz warzęcha różowa (Platalea ajaja).
[EN] Birds in Mrazek Pond: American White Ibis (Eudocimus albus), Great Egret (Ardea alba), Cattle Egret (Bubulcus ibis), and Roseate Spoonbills (Ajaja ajaja).
[PL] Ptaki w Stawie Mrazka: ibis biały (Eudocimus albus), czapla biała (Ardea alba), czapla złotawa, (Bubulcus ibis, także znana jako czapelka lub czapelka złotawa), oraz warzęcha różowa (Platalea ajaja).
[EN] Roseate Spoonbills (Ajaja ajaja).
[PL] Warzęcha różowa (Platalea ajaja).
[EN] Entering Flamingo. Continue browsing this trip to learn, why there are no flamingos here.
[PL] Wjeżdżamy na teren rezerwatu Flamingo. W dalszej części tej wycieczki odpowiadam na pytanie, dlaczego obecnie nie ma tutaj ptaków flamingów.
[EN] Red-shouldered Hawk (Buteo lineatus) - adult pale South Florida form (identified by Marianna Wilson).
[PL] Myszołów rdzawoskrzydły (Buteo lineatus) - jaśniejsza forma występująca na południu Stanu Floryda (zidentyfikowany przez Mariannę Wilson).
[EN] Everglades National Park Flamingo Visitor Center. This area was frequently damaged by hurricanes.
[PL] Muzeum i Punkt Informacyjny Flamingo w Parku Narodowym Everglades. Jak wyraźnie widać z mapy, ta miejscowość jest bardzo narażona na zniszczenia przez przechodzące tędy huragany.
[EN] Everglades National Park Flamingo Visitor Center.
[PL] Muzeum i Punkt Informacyjny Flamingo w Parku Narodowym Everglades.
[EN] We decided to take both tours - Backcountry tour before lunch and Florida Bay Tour after lunch.
[PL] Można wykupić dwie wycieczki niewielkimi statkami: wycieczkę kanałami wśród bagien i wycieczkę po Zatoce Florydzkiej. Postanowiliśmy przed południem popłynąć na bagna a po południu po Zatoce Florydzkiej.
[EN] Stamping station in the Everglades National Park Flamingo Visitor Center.
[PL] Miejsce ze stemplem w Muzeum i Punkcie Informacyjnym Flamingo w Parku Narodowym Everglades.
[EN] Everglades National Park Flamingo Visitor Center stamp.
[PL] Stempel Muzeum i Punktu Informacyjnego Flamingo w Parku Narodowym Everglades.
[EN] Sea grape (Coccoloba uvifera).
[PL] Cocoloba (Coccoloba uvifera).
[EN] Pelican tour boat.
[PL] "Pelican", jeden z małych statków, zabierających turystów na wycieczkę.
[EN] Mangroves.
[PL] Namorzyny.
[EN] American crocodile (Crocodylus acutus). In the Everglades their range overlaps with the American Alligator (Alligator mississippiensis).
[PL] Krokodyl amerykański (Crocodylus acutus). W Parku Narodowym Everglades zasięg tych gadów pokrywa się częściowo z zasięgiem aligatora amerykańskiego (Alligator mississippiensis).
[EN] Mangroves.
[PL] Namorzyny.
[EN] Buttonwood Canal was dredged in the 1950s to allow easy navigation for boaters from Coot Bay to Florida Bay. Unfortunately, this Canal caused the salinity of the water in the Whitewater Bay to increase. A dam (called "plug") and a boat lift was constructed in Flamingo to stop mixing of the waters, but still allow for easy navigation.
[PL] Kanał Buttonwood wykopano w latach 50tych XX wieku, aby skrócić drogę wodną z Zatoki Florydzkiej do Zatoki Coot. Niestety, spowodowało to zwiększone zasolenie Zatoki Whitewater. Zbudowano więc tamę (zatkano kanał, jak mówią właściciele łódek) i zbudowano podnośnik, przenoszący łodzie przez tą tamę.
[EN] Osprey (Pandion haliaetus).
[PL] Rybołów (Pandion haliaetus).
[EN] Anhinga (Anhinga anhinga).
[EN] Wężówka amerykańska (Anhinga anhinga).
[EN] Buttonwood canal.
[PL] Kanał Buttonwood.
[EN] Red-shouldered Hawk (Buteo lineatus) - adult pale South Florida form (identified by Marianna Wilson).
[PL] Myszołów rdzawoskrzydły (Buteo lineatus) - jaśniejsza forma występująca na południu Stanu Floryda (zidentyfikowany przez Mariannę Wilson).
[EN] Swallow-tailed kite (Elanoides forficatus), a very graceful bird.
[PL] Jaskólak (Elanoides forficatus), pięknie szybujący ptak drapieżny.
[EN] American White Ibis (Eudocimus albus).
[EN] Ibis biały (Eudocimus albus), forma młodociana.
[EN] Manchineel tree, or Manchineel apple (Hippomane mancinella) is common in the Caribbean, but rare in Florida. Manchineel is one of the most poisonous trees in the world. Even sitting under this tree during rain may lead to severe burns of the skin caused by the sap. The fruit that resembles an apple is extremely toxic.
[PL] Hippomane mancinella, zwane manchineel, jest drzewem często spotykanym na Karaibach, ale stosunkowo rzadkim na Florydzie. Jest najbardziej trującym drzewem na świecie, bo nawet krótkie przebywanie pod tym drzewem w czasie deszczu może doprowadzić do poważnych poparzeń skóry. Przypominające jabłka owoce są  bardzo trujące.
[EN] Manchineel tree, or Manchineel apple (Hippomane mancinella) is common in the Caribbean, but rare in Florida. Manchineel is one of the most poisonous trees in the world. Even sitting under this tree during rain may lead to severe burns of the skin caused by the sap. The fruit that resembles an apple is extremely toxic.
[PL] Hippomane mancinella, zwane manchineel, jest drzewem często spotykanym na Karaibach, ale stosunkowo rzadkim na Florydzie. Jest najbardziej trującym drzewem na świecie, bo nawet krótkie przebywanie pod tym drzewem w czasie deszczu może doprowadzić do poważnych poparzeń skóry. Przypominające jabłka owoce są  bardzo trujące.
[EN] Buttonwood Canal.
[PL] Kanał Buttonwood.
[EN] Buttonwood Canal.
[PL] Kanał Buttonwood.
[EN] Cabbage, Sabal Palm, or Sabal Palmetto (Sabal sp.).
[PL] Palma sabalowa (Sabal sp).
[EN] West Indian Mahogany (Swietenia mahagoni).
[PL] Mahoniowiec (Swietenia mahagoni).
[EN] Cattle egrets (Bubulcus ibis).
[PL] Czapla złotawa (Bubulcus ibis).
[EN] Bromeliads.
[PL] Bromeliowate.
[EN] Bromeliads.
[PL] Bromeliowate.
[EN] Bromeliads.
[PL] Bromeliowate.
[EN] Bottlenose dolphins (Tursiops truncatus).
[PL] Butlonos, delfin butlonosy (Tursiops truncatus).
[EN] Bottlenose dolphins (Tursiops truncatus).
[PL] Butlonos, delfin butlonosy (Tursiops truncatus).
[EN] Coot Bay.
[PL] Zatoka Coot.
[EN] Tricolored Heron (Egretta tricolor).
[PL] Czapla trójbarwna (Egretta tricolor).
[EN] Tricolored Heron (Egretta tricolor).
[PL] Czapla trójbarwna (Egretta tricolor).
[EN] Tricolored Heron (Egretta tricolor).
[PL] Czapla trójbarwna (Egretta tricolor).
[EN] Tricolored Heron (Egretta tricolor).
[PL] Czapla trójbarwna (Egretta tricolor).
[EN] Tricolored Heron (Egretta tricolor).
[PL] Czapla trójbarwna (Egretta tricolor).
[EN] Tricolored Heron (Egretta tricolor).
[PL] Czapla trójbarwna (Egretta tricolor).
[EN] Butterfly Orchid (Encyclia tampensis).
[PL] Storczyk motyl (Encyclia tampensis).
[EN] Osprey (Pandion haliaetus).
[PL] Rybołów (Pandion haliaetus).
[EN] On the boat.
[PL] Na statku wycieczkowym.
[EN] Buttonwood Canal.
[PL] Kanał Buttonwood.
[EN] American crocodile (Crocodylus acutus). In the Everglades their range overlaps with the American Alligator (Alligator mississippiensis).
[PL] Krokodyl amerykański (Crocodylus acutus). W Parku Narodowym Everglades zasięg tych gadów pokrywa się częściowo z zasięgiem aligatora amerykańskiego (Alligator mississippiensis).
[EN] American crocodile (Crocodylus acutus). In the Everglades their range overlaps with the American Alligator (Alligator mississippiensis).
[PL] Krokodyl amerykański (Crocodylus acutus). W Parku Narodowym Everglades zasięg tych gadów pokrywa się częściowo z zasięgiem aligatora amerykańskiego (Alligator mississippiensis).
[EN] Back at Flamingo.
[PL] Wróciliśmy do Flamingo.
[EN] in the 1800s large flocks of flamingos wintered in Florida Bay. It is believed that they migrated here from the Andros Island in the Bahamas. In 1897 a small post office in a fishing village that was located here was named Flamingo. By 1902, flamingos disappeared from here due to hunting. Nowadays, only small flocks of flamingos are occasionally sighted here.
[PL] W XIX wieku bardzo duże stada flamingów zimowały w Zatoce Florydzkiej. Wydaje się, że przybyły tutaj z pobliskiej wyspy Andros, część Wysp Bahama. W 1897 roku mała poczta, która była otworzona w znajdującej się tutaj wiosce rybackiej została nazwana Flamingo. Od około roku 1902, flamingów już nie widziano, ponieważ ich stada były mocno przetrzebione przez myśliwych. Obecnie tylko małe stada flamingów można tutaj zobaczyć od czasu do czasu.
[EN] Gumbo-limbo tree Bursera simaruba.
[PL] Drzewo Bursera simaruba.
[EN] Preparing for Florida Bay tour.
[PL] Przygotowania do wycieczki statkiem po Zatoce Florydzkiej.
[EN] Everglades National Park Ranger's Village.
[PL] Domy pracowników Parku.
[EN] Florida Bay.
[PL] Zatoka Florydzka.
[EN] Mangrove islands.
[PL] Wyspy namorzynowe.
[EN] Great Blue Heron (Ardea herodias).
[PL] Czapla modra (Ardea herodias).
[EN] This tiny mangrove island is not doing good.
[PL] Ta maleńka wysepka namorzynowa nie jest w dobrym stanie.
[EN] Osprey (Pandion haliaetus).
[PL] Rybołów (Pandion haliaetus).
[EN] Osprey (Pandion haliaetus).
[PL] Rybołów (Pandion haliaetus).
[EN] Mangrove island.
[PL] Wyspa namorzynowa.
[EN] On the boat.
[PL] Na statku.
[EN] Florida Bay.
[PL] Zatoka Florydzka.
[EN] Everglades National Park Flamingo Visitor Center seen from Florida Bay.
[PL] Muzeum i Punkt Informacyjny Flamingo Parku Narodowego Everglades widziany z Zatoki Florydzkiej.
[EN] Mrazek Pond was named for Vincent J. Mrazek, park ranger at Coot Bay Pond, and later a park naturalist for five years at Flamingo between 1962 and 1967. This pond was formally known as Barney’s Pond for Barney Parker, the first ranger at Everglades National Park. Mrazek was later the Chief Ranger of the Virgin Islands National Park.
[PL] Staw Mrazka został nazwany na cześć strażnika Parku, który pracował przy stawie Zatoki Coot a potem był przyrodnikiem w rezerwacie Flaming, Parku Narodowego Everglades w latach 1962-1967. Wcześniej ten staw był nazywany stawem Barneya, na cześć Barneya Parkera, pierwszego strażnika tego Parku. Mrazek był potem dyrektorem Parku Narodowego Wysp Dziewiczych.
[EN] Birds in Mrazek Pond: American White Ibis (Eudocimus albus), Great Egret (Ardea alba), Cattle Egret (Bubulcus ibis), and Roseate Spoonbills (Ajaja ajaja).
[PL] Ptaki w Stawie Mrazka: ibis biały (Eudocimus albus), czapla biała (Ardea alba), czapla złotawa, (Bubulcus ibis, także znana jako czapelka lub czapelka złotawa), oraz warzęcha różowa (Platalea ajaja).
[EN] Birds in Mrazek Pond: American White Ibis (Eudocimus albus), Great Egret (Ardea alba), Cattle Egret (Bubulcus ibis), and Roseate Spoonbills (Ajaja ajaja).
[PL] Ptaki w Stawie Mrazka: ibis biały (Eudocimus albus), czapla biała (Ardea alba), czapla złotawa, (Bubulcus ibis, także znana jako czapelka lub czapelka złotawa), oraz warzęcha różowa (Platalea ajaja).
[EN] This pond is named after the Paurotis palm (Acoelorrhaphe wrightii, also known as the Everglades palm, Madeira palm, and Silver saw palmetto).
[PL] Nazwa tego stawu pochodzi od palmy Paurotis  (Acoelorrhaphe wrightii, także znana jako palma z Everglades, palma z Wyspy Madeira, a także srebrna palma sabalowa).
[EN] Birds on trees growing around the Paurotis Pond.
[PL] Ptaki na drzewach rosnących wokół Stawu Paurotis.
[EN] Birds above the Paurotis Pond.
[PL] Ptaki nad Stawem Paurotis.
[EN] Rock Reef Pass, Elevation 3 feet (0.91 m). Rock Reef is not a joke, it is really a line of higher ground in the Everglades.
[PL] Przełęcz Rock Reef (Skalistej Rafy), wysokość 91 cm (3 stopy). Rock Reef to pas stosunkowo wąskiego wzniesienia, ciągnącego się w Parku Narodowym Everglades. Termin "przełęcz" nie jest więc dowcipem, ale właściwym określeniem najniższego punktu na tym wzniesieniu.
[EN] Driving towards Biscayne National Park.
[PL] Jedziemy do Parku Narodowego Biscayne.
[EN] Sign to Biscayne National Park.
[PL] Drogowskaz do Parku Narodowego Biscayne.
[EN] Sign to Biscayne National Park.
[PL] Drogowskaz do Parku Narodowego Biscayne.
[EN] Sign to Biscayne National Park.
[PL] Drogowskaz do Parku Narodowego Biscayne.
[EN] In the Biscayne National Park Dante Fascell Visitor Center Parking.
[PL] Na parkingu Muzeum i Punktu Informacyjnego im. Dante Fascella Narodowego Parku Biscayne.
[EN] Biscayne National Park Dante Fascell Visitor Center.
[PL] Przed Muzeum i Punktem Informacyjnym im. Dante Fascella Narodowego Parku Biscayne.
[EN] Stamping station in the Biscayne National Park Dante Fascell Visitor Center.
[PL] Miejsce ze stemplem w Muzeum i Punkcie Informacyjnym im. Dante Fascella Narodowego Parku Biscayne.
[EN] Biscayne National Park Dante Fascell Visitor Center stamp.
[PL] Stempel Muzeum i Punktu Informacyjnego im. Dante Fascella Narodowego Parku Biscayne.
[EN] Biscayne National Park Dante Fascell Visitor Center Passport 25th Anniversary stamp.
PL] Stempel 25tej rocznicy programu Paszportu do Twoich Parków Narodowych z Muzeum i Punktu Informacyjnego im. Dante Fascella Narodowego Parku Biscayne.
[EN] Miami from Biscayne National Park.
[PL] Centrum Miami widziane z Parku Narodowego Biscayne.
[EN] Kitesurfing.
[PL] Kitesurfing.
2011_06_03 - Miami
Norman J. Pieniazek
Author: Norman J. Pieniazek (ID: 3912)
Posted: 2011-07-17 19:17 GMT+00:00
Mileage: 253.72 km
(1 rating)
Tags: Travel, Photography, Water Activity, Trips in the US Southeast, 2011 Trips, 2011 Florida Trip
Views: 2375
Share
Embed this trip
Click here to load all photos (97)

[EN] After a brief stop at the Everglades National Park Ernest F. Coe Visitors Center, we drove about 30 miles (48 km) south and a bit west to the Flamingo Visitor Center, located on the Florida Bay. From here we took two boat tours, the first to the Whitewater Bay and the second to the Florida Bay. In the late afternoon we stopped briefly at the Biscayne National Park to check what tours do they currently offer.
[PL] Rano zatrzymaliśmy się na krótko w Muzeum i Punkcie Informacyjnym im. Ernesta F. Coe'a w Parku Narodowym Everglades. Następnie pojechaliśmy około 48 km (30 mil) na południe i trochę na zachód do Muzeum i Punktu Informacyjnego Flamingo, położonego nad Zatoką Florydzką. Póżnym popołudniem zatrzymaliśmy się na krótko w Parku Narodowym Biscayne aby sprawdzić, jakiego rodzaju wycieczki statkiem są obecnie oferowane.

Miami Cutler Ridge La Quinta Inn
[EN] Miami Cutler Ridge La Quinta Inn.
[PL] Motel La Quinta w dzielnicy Miami Cutler Ridge.
Sign to Biscayne NP
[EN] Sign to the Biscayne National Park tat is located very close to the Everglades National Park.
[PL] Drogowskaz do Parku Narodowego Biscayne, położonego bardzo blisko Parku Narodowego Everglades.
Driving towards the Everglades NP
[EN] Driving towards the Everglades National Park.
[PL] Jedziemy w kierunku Parku Narodowego Everglades.
Driving towards the Everglades NP
[EN] Driving towards the Everglades National Park.
[PL] Jedziemy w kierunku Parku Narodowego Everglades.
Interesting intersection on US-1
[EN] Interesting intersection on US-1.
[PL] Ciekawe skrzyżowanie na drodze federalnej US-1. Na wprost (na południe) wysepki Florida Keys i przepiękna wyspa Key West; na lewo (na wschód) Park Narodowy Biscayne; na prawo (na zachód) Park Narodowy Everglades.
Driving towards the Everglades National Park
[EN] Driving towards the Everglades National Park.
[PL] Jedziemy w kierunku Parku Narodowego Everglades.
Driving towards the Everglades National Park
[EN] Driving towards the Everglades National Park.
[PL] Jedziemy w kierunku Parku Narodowego Everglades.
Florida panther crossing
[EN] The Florida panther is an endangered subspecies of cougar (Puma concolor) that lives in forests and swamps of southern Florida in the United States. Its current taxonomic status (Puma concolor coryi or Puma concolor couguar) is unresolved, but recent genetic research alone does not alter the legal conservation status. This species is also known as the cougar, mountain lion, puma, and catamount but in the Southeast, and particularly Florida, it is exclusively known as the panther.
[PL] Znak ostrzegający kierowców, aby uważali na pumy, które mogą przechodzić przez drogę. Jak wszystkie kotowate, w nocy reflektory samochodu mogą łatwo oślepić to zwierzę. Puma: kuguar, lew górski, pantera z Florydy, pantera florydzka, (Puma concolor, syn. Felis concolor) - ssak z rodziny kotowatych zamieszkujący Amerykę od Kanady po Patagonię (choć w wielu regionach została wytępiona).
Sign to the Visitor Center
[[EN] Sign to the Visitor Center.
[PL] Drogowskaz do Muzeum i Punktu Informacyjnego,
Visitor Center Parking
[EN] Visitor Center Parking.
[PL] Na parkingu Muzeum i Punktu Informacyjnego.
Everglades NP Visitor Center
[EN] Everglades National Park Ernest F. Coe Visitor Center.
[PL] Muzeum i Punkt Informacyjny im. Ernesta F. Coe'a Parku Narodowego Everglades.
Everglades NP Visitor Center
[EN] Everglades National Park Ernest F. Coe Visitor Center.
[PL] Muzeum i Punkt Informacyjny im. Ernesta F. Coe'a Parku Narodowego Everglades.
South Florida map
[EN] South Florida map. In addition to two National Parks (Biscayne and Everglades), the Big Cypress National Preserve and several State Parks cover this area.
[PL] Mapa Południowej Florydy. Prawie cały ten obszar pokryty jest przez dwa Parki Narodowe (Biscayne i Everglades), Narodowy Rezerwat Przyrody Big Cypress i kilka Parków Przyrody (rezerwatów) Stanu Floryda.
Stamping station
[EN] Stamping station in the Everglades National Park Ernest F. Coe Visitor Center.
[PL] Miejsce ze stemplem w Muzeum i Punkcie Informacyjnym im. Ernesta F. Coe'a Parku Narodowego Everglades.
Everglades Ernest F. Coe stamp
[EN] Everglades National Park Ernest F. Coe Visitor Center stamp.
[PL] Stempel Muzeum i Punktu Informacyjnego im. Ernesta F. Coe'a Parku Narodowego Everglades.
Mrazek Pond
[EN] Mrazek Pond was named for Vincent J. Mrazek, park ranger at Coot Bay Pond, and later a park naturalist for five years at Flamingo between 1962 and 1967. This pond was formally known as Barney’s Pond for Barney Parker, the first ranger at Everglades National Park. Mrazek was later the Chief Ranger of the Virgin Islands National Park.
[PL] Staw Mrazka został nazwany na cześć strażnika Parku, który pracował przy stawie Zatoki Coot a potem był przyrodnikiem w rezerwacie Flaming, Parku Narodowego Everglades w latach 1962-1967. Wcześniej ten staw był nazywany stawem Barneya, na cześć Barneya Parkera, pierwszego strażnika tego Parku. Mrazek był potem dyrektorem Parku Narodowego Wysp Dziewiczych.
Birds in Mrazek Pond
[EN] Birds in Mrazek Pond: American White Ibis (Eudocimus albus), Great Egret (Ardea alba), Cattle Egret (Bubulcus ibis), and Roseate Spoonbills (Ajaja ajaja).
[PL] Ptaki w Stawie Mrazka: ibis biały (Eudocimus albus), czapla biała (Ardea alba), czapla złotawa, (Bubulcus ibis, także znana jako czapelka lub czapelka złotawa), oraz warzęcha różowa (Platalea ajaja).
Birds in Mrazek Pond
[EN] Birds in Mrazek Pond: American White Ibis (Eudocimus albus), Great Egret (Ardea alba), Cattle Egret (Bubulcus ibis), and Roseate Spoonbills (Ajaja ajaja).
[PL] Ptaki w Stawie Mrazka: ibis biały (Eudocimus albus), czapla biała (Ardea alba), czapla złotawa, (Bubulcus ibis, także znana jako czapelka lub czapelka złotawa), oraz warzęcha różowa (Platalea ajaja).
Birds in Mrazek Pond
[EN] Birds in Mrazek Pond: American White Ibis (Eudocimus albus), Great Egret (Ardea alba), Cattle Egret (Bubulcus ibis), and Roseate Spoonbills (Ajaja ajaja).
[PL] Ptaki w Stawie Mrazka: ibis biały (Eudocimus albus), czapla biała (Ardea alba), czapla złotawa, (Bubulcus ibis, także znana jako czapelka lub czapelka złotawa), oraz warzęcha różowa (Platalea ajaja).
Roseate Spoonbills
[EN] Roseate Spoonbills (Ajaja ajaja).
[PL] Warzęcha różowa (Platalea ajaja).
Entering Flamingo
[EN] Entering Flamingo. Continue browsing this trip to learn, why there are no flamingos here.
[PL] Wjeżdżamy na teren rezerwatu Flamingo. W dalszej części tej wycieczki odpowiadam na pytanie, dlaczego obecnie nie ma tutaj ptaków flamingów.
Red-shouldered Hawk
[EN] Red-shouldered Hawk (Buteo lineatus) - adult pale South Florida form (identified by Marianna Wilson).
[PL] Myszołów rdzawoskrzydły (Buteo lineatus) - jaśniejsza forma występująca na południu Stanu Floryda (zidentyfikowany przez Mariannę Wilson).
Everglades NP Flamingo Visitor Center
[EN] Everglades National Park Flamingo Visitor Center. This area was frequently damaged by hurricanes.
[PL] Muzeum i Punkt Informacyjny Flamingo w Parku Narodowym Everglades. Jak wyraźnie widać z mapy, ta miejscowość jest bardzo narażona na zniszczenia przez przechodzące tędy huragany.
Everglades NP Flamingo Visitor Center
[EN] Everglades National Park Flamingo Visitor Center.
[PL] Muzeum i Punkt Informacyjny Flamingo w Parku Narodowym Everglades.
Boat tours
[EN] We decided to take both tours - Backcountry tour before lunch and Florida Bay Tour after lunch.
[PL] Można wykupić dwie wycieczki niewielkimi statkami: wycieczkę kanałami wśród bagien i wycieczkę po Zatoce Florydzkiej. Postanowiliśmy przed południem popłynąć na bagna a po południu po Zatoce Florydzkiej.
Stamping station
[EN] Stamping station in the Everglades National Park Flamingo Visitor Center.
[PL] Miejsce ze stemplem w Muzeum i Punkcie Informacyjnym Flamingo w Parku Narodowym Everglades.
Everglades NP Flamingo VC stamp
[EN] Everglades National Park Flamingo Visitor Center stamp.
[PL] Stempel Muzeum i Punktu Informacyjnego Flamingo w Parku Narodowym Everglades.
Sea grape
[EN] Sea grape (Coccoloba uvifera).
[PL] Cocoloba (Coccoloba uvifera).
Pelican tour boat
[EN] Pelican tour boat.
[PL] "Pelican", jeden z małych statków, zabierających turystów na wycieczkę.
Mangroves
[EN] Mangroves.
[PL] Namorzyny.
American crocodile
[EN] American crocodile (Crocodylus acutus). In the Everglades their range overlaps with the American Alligator (Alligator mississippiensis).
[PL] Krokodyl amerykański (Crocodylus acutus). W Parku Narodowym Everglades zasięg tych gadów pokrywa się częściowo z zasięgiem aligatora amerykańskiego (Alligator mississippiensis).
Mangroves
[EN] Mangroves.
[PL] Namorzyny.
Buttonwood Canal
[EN] Buttonwood Canal was dredged in the 1950s to allow easy navigation for boaters from Coot Bay to Florida Bay. Unfortunately, this Canal caused the salinity of the water in the Whitewater Bay to increase. A dam (called "plug") and a boat lift was constructed in Flamingo to stop mixing of the waters, but still allow for easy navigation.
[PL] Kanał Buttonwood wykopano w latach 50tych XX wieku, aby skrócić drogę wodną z Zatoki Florydzkiej do Zatoki Coot. Niestety, spowodowało to zwiększone zasolenie Zatoki Whitewater. Zbudowano więc tamę (zatkano kanał, jak mówią właściciele łódek) i zbudowano podnośnik, przenoszący łodzie przez tą tamę.
Osprey
[EN] Osprey (Pandion haliaetus).
[PL] Rybołów (Pandion haliaetus).
Anhinga
[EN] Anhinga (Anhinga anhinga).
[EN] Wężówka amerykańska (Anhinga anhinga).
Buttonwood canal
[EN] Buttonwood canal.
[PL] Kanał Buttonwood.
Red-shouldered Hawk
[EN] Red-shouldered Hawk (Buteo lineatus) - adult pale South Florida form (identified by Marianna Wilson).
[PL] Myszołów rdzawoskrzydły (Buteo lineatus) - jaśniejsza forma występująca na południu Stanu Floryda (zidentyfikowany przez Mariannę Wilson).
Swallow-tailed kite
[EN] Swallow-tailed kite (Elanoides forficatus), a very graceful bird.
[PL] Jaskólak (Elanoides forficatus), pięknie szybujący ptak drapieżny.
Immature White Ibis
[EN] American White Ibis (Eudocimus albus).
[EN] Ibis biały (Eudocimus albus), forma młodociana.
Manchineel Apple
[EN] Manchineel tree, or Manchineel apple (Hippomane mancinella) is common in the Caribbean, but rare in Florida. Manchineel is one of the most poisonous trees in the world. Even sitting under this tree during rain may lead to severe burns of the skin caused by the sap. The fruit that resembles an apple is extremely toxic.
[PL] Hippomane mancinella, zwane manchineel, jest drzewem często spotykanym na Karaibach, ale stosunkowo rzadkim na Florydzie. Jest najbardziej trującym drzewem na świecie, bo nawet krótkie przebywanie pod tym drzewem w czasie deszczu może doprowadzić do poważnych poparzeń skóry. Przypominające jabłka owoce są bardzo trujące.
Manchineel Apple
[EN] Manchineel tree, or Manchineel apple (Hippomane mancinella) is common in the Caribbean, but rare in Florida. Manchineel is one of the most poisonous trees in the world. Even sitting under this tree during rain may lead to severe burns of the skin caused by the sap. The fruit that resembles an apple is extremely toxic.
[PL] Hippomane mancinella, zwane manchineel, jest drzewem często spotykanym na Karaibach, ale stosunkowo rzadkim na Florydzie. Jest najbardziej trującym drzewem na świecie, bo nawet krótkie przebywanie pod tym drzewem w czasie deszczu może doprowadzić do poważnych poparzeń skóry. Przypominające jabłka owoce są bardzo trujące.
Buttonwood Canal
[EN] Buttonwood Canal.
[PL] Kanał Buttonwood.
Buttonwood Canal
[EN] Buttonwood Canal.
[PL] Kanał Buttonwood.
Cabbage palm
[EN] Cabbage, Sabal Palm, or Sabal Palmetto (Sabal sp.).
[PL] Palma sabalowa (Sabal sp).
West Indian Mahogany
[EN] West Indian Mahogany (Swietenia mahagoni).
[PL] Mahoniowiec (Swietenia mahagoni).
Cattle egrets
[EN] Cattle egrets (Bubulcus ibis).
[PL] Czapla złotawa (Bubulcus ibis).
Bromeliads
[EN] Bromeliads.
[PL] Bromeliowate.
Bromeliads
[EN] Bromeliads.
[PL] Bromeliowate.
Bromeliads
[EN] Bromeliads.
[PL] Bromeliowate.
Dolphin
[EN] Bottlenose dolphins (Tursiops truncatus).
[PL] Butlonos, delfin butlonosy (Tursiops truncatus).
Dolphin
[EN] Bottlenose dolphins (Tursiops truncatus).
[PL] Butlonos, delfin butlonosy (Tursiops truncatus).
Coot Bay
[EN] Coot Bay.
[PL] Zatoka Coot.
Tricolored Heron
[EN] Tricolored Heron (Egretta tricolor).
[PL] Czapla trójbarwna (Egretta tricolor).
Tricolored Heron
[EN] Tricolored Heron (Egretta tricolor).
[PL] Czapla trójbarwna (Egretta tricolor).
Tricolored Heron
[EN] Tricolored Heron (Egretta tricolor).
[PL] Czapla trójbarwna (Egretta tricolor).
Tricolored Heron
[EN] Tricolored Heron (Egretta tricolor).
[PL] Czapla trójbarwna (Egretta tricolor).
Tricolored Heron
[EN] Tricolored Heron (Egretta tricolor).
[PL] Czapla trójbarwna (Egretta tricolor).
Tricolored Heron
[EN] Tricolored Heron (Egretta tricolor).
[PL] Czapla trójbarwna (Egretta tricolor).
Butterfly Orchid
[EN] Butterfly Orchid (Encyclia tampensis).
[PL] Storczyk motyl (Encyclia tampensis).
Osprey
[EN] Osprey (Pandion haliaetus).
[PL] Rybołów (Pandion haliaetus).
On the boat
[EN] On the boat.
[PL] Na statku wycieczkowym.
Buttonwood Canal
[EN] Buttonwood Canal.
[PL] Kanał Buttonwood.
American crocodile
[EN] American crocodile (Crocodylus acutus). In the Everglades their range overlaps with the American Alligator (Alligator mississippiensis).
[PL] Krokodyl amerykański (Crocodylus acutus). W Parku Narodowym Everglades zasięg tych gadów pokrywa się częściowo z zasięgiem aligatora amerykańskiego (Alligator mississippiensis).
American crocodile
[EN] American crocodile (Crocodylus acutus). In the Everglades their range overlaps with the American Alligator (Alligator mississippiensis).
[PL] Krokodyl amerykański (Crocodylus acutus). W Parku Narodowym Everglades zasięg tych gadów pokrywa się częściowo z zasięgiem aligatora amerykańskiego (Alligator mississippiensis).
Back at Flamingo
[EN] Back at Flamingo.
[PL] Wróciliśmy do Flamingo.
Flamingos at Flamingo
[EN] in the 1800s large flocks of flamingos wintered in Florida Bay. It is believed that they migrated here from the Andros Island in the Bahamas. In 1897 a small post office in a fishing village that was located here was named Flamingo. By 1902, flamingos disappeared from here due to hunting. Nowadays, only small flocks of flamingos are occasionally sighted here.
[PL] W XIX wieku bardzo duże stada flamingów zimowały w Zatoce Florydzkiej. Wydaje się, że przybyły tutaj z pobliskiej wyspy Andros, część Wysp Bahama. W 1897 roku mała poczta, która była otworzona w znajdującej się tutaj wiosce rybackiej została nazwana Flamingo. Od około roku 1902, flamingów już nie widziano, ponieważ ich stada były mocno przetrzebione przez myśliwych. Obecnie tylko małe stada flamingów można tutaj zobaczyć od czasu do czasu.
Gumbo-limbo tree
[EN] Gumbo-limbo tree Bursera simaruba.
[PL] Drzewo Bursera simaruba.
Preparing for Florida Bay tour
[EN] Preparing for Florida Bay tour.
[PL] Przygotowania do wycieczki statkiem po Zatoce Florydzkiej.
Ranger's Village
[EN] Everglades National Park Ranger's Village.
[PL] Domy pracowników Parku.
Florida Bay
[EN] Florida Bay.
[PL] Zatoka Florydzka.
Mangrove islands
[EN] Mangrove islands.
[PL] Wyspy namorzynowe.
Great Blue Heron
[EN] Great Blue Heron (Ardea herodias).
[PL] Czapla modra (Ardea herodias).
Mangrove island
[EN] This tiny mangrove island is not doing good.
[PL] Ta maleńka wysepka namorzynowa nie jest w dobrym stanie.
Osprey
[EN] Osprey (Pandion haliaetus).
[PL] Rybołów (Pandion haliaetus).
Osprey
[EN] Osprey (Pandion haliaetus).
[PL] Rybołów (Pandion haliaetus).
Mangrove island
[EN] Mangrove island.
[PL] Wyspa namorzynowa.
On the boat
[EN] On the boat.
[PL] Na statku.
Florida Bay
[EN] Florida Bay.
[PL] Zatoka Florydzka.
Flamingo Visitor Center
[EN] Everglades National Park Flamingo Visitor Center seen from Florida Bay.
[PL] Muzeum i Punkt Informacyjny Flamingo Parku Narodowego Everglades widziany z Zatoki Florydzkiej.
Mrazek Pond
[EN] Mrazek Pond was named for Vincent J. Mrazek, park ranger at Coot Bay Pond, and later a park naturalist for five years at Flamingo between 1962 and 1967. This pond was formally known as Barney’s Pond for Barney Parker, the first ranger at Everglades National Park. Mrazek was later the Chief Ranger of the Virgin Islands National Park.
[PL] Staw Mrazka został nazwany na cześć strażnika Parku, który pracował przy stawie Zatoki Coot a potem był przyrodnikiem w rezerwacie Flaming, Parku Narodowego Everglades w latach 1962-1967. Wcześniej ten staw był nazywany stawem Barneya, na cześć Barneya Parkera, pierwszego strażnika tego Parku. Mrazek był potem dyrektorem Parku Narodowego Wysp Dziewiczych.
Birds in Mrazek Pond
[EN] Birds in Mrazek Pond: American White Ibis (Eudocimus albus), Great Egret (Ardea alba), Cattle Egret (Bubulcus ibis), and Roseate Spoonbills (Ajaja ajaja).
[PL] Ptaki w Stawie Mrazka: ibis biały (Eudocimus albus), czapla biała (Ardea alba), czapla złotawa, (Bubulcus ibis, także znana jako czapelka lub czapelka złotawa), oraz warzęcha różowa (Platalea ajaja).
Birds in Mrazek Pond
[EN] Birds in Mrazek Pond: American White Ibis (Eudocimus albus), Great Egret (Ardea alba), Cattle Egret (Bubulcus ibis), and Roseate Spoonbills (Ajaja ajaja).
[PL] Ptaki w Stawie Mrazka: ibis biały (Eudocimus albus), czapla biała (Ardea alba), czapla złotawa, (Bubulcus ibis, także znana jako czapelka lub czapelka złotawa), oraz warzęcha różowa (Platalea ajaja).
Paurotis Pond
[EN] This pond is named after the Paurotis palm (Acoelorrhaphe wrightii, also known as the Everglades palm, Madeira palm, and Silver saw palmetto).
[PL] Nazwa tego stawu pochodzi od palmy Paurotis (Acoelorrhaphe wrightii, także znana jako palma z Everglades, palma z Wyspy Madeira, a także srebrna palma sabalowa).
Birds on trees growing around the Paurotis Pond
[EN] Birds on trees growing around the Paurotis Pond.
[PL] Ptaki na drzewach rosnących wokół Stawu Paurotis.
Birds above the Paurotis Pond
[EN] Birds above the Paurotis Pond.
[PL] Ptaki nad Stawem Paurotis.
Rock Reef Pass
[EN] Rock Reef Pass, Elevation 3 feet (0.91 m). Rock Reef is not a joke, it is really a line of higher ground in the Everglades.
[PL] Przełęcz Rock Reef (Skalistej Rafy), wysokość 91 cm (3 stopy). Rock Reef to pas stosunkowo wąskiego wzniesienia, ciągnącego się w Parku Narodowym Everglades. Termin "przełęcz" nie jest więc dowcipem, ale właściwym określeniem najniższego punktu na tym wzniesieniu.
Driving towards Biscayne NP
[EN] Driving towards Biscayne National Park.
[PL] Jedziemy do Parku Narodowego Biscayne.
Sign to Biscayne National Park
[EN] Sign to Biscayne National Park.
[PL] Drogowskaz do Parku Narodowego Biscayne.
Sign to Biscayne National Park
[EN] Sign to Biscayne National Park.
[PL] Drogowskaz do Parku Narodowego Biscayne.
Sign to Biscayne National Park
[EN] Sign to Biscayne National Park.
[PL] Drogowskaz do Parku Narodowego Biscayne.
In the Visitor Center Parking
[EN] In the Biscayne National Park Dante Fascell Visitor Center Parking.
[PL] Na parkingu Muzeum i Punktu Informacyjnego im. Dante Fascella Narodowego Parku Biscayne.
Dante Fascell Visitor Center
[EN] Biscayne National Park Dante Fascell Visitor Center.
[PL] Przed Muzeum i Punktem Informacyjnym im. Dante Fascella Narodowego Parku Biscayne.
Stamping station
[EN] Stamping station in the Biscayne National Park Dante Fascell Visitor Center.
[PL] Miejsce ze stemplem w Muzeum i Punkcie Informacyjnym im. Dante Fascella Narodowego Parku Biscayne.
Biscayne NP stamp
[EN] Biscayne National Park Dante Fascell Visitor Center stamp.
[PL] Stempel Muzeum i Punktu Informacyjnego im. Dante Fascella Narodowego Parku Biscayne.
Biscayne NP Passport 25th Anniversary stamp
[EN] Biscayne National Park Dante Fascell Visitor Center Passport 25th Anniversary stamp.
PL] Stempel 25tej rocznicy programu Paszportu do Twoich Parków Narodowych z Muzeum i Punktu Informacyjnego im. Dante Fascella Narodowego Parku Biscayne.
Miami from Biscayne NP
[EN] Miami from Biscayne National Park.
[PL] Centrum Miami widziane z Parku Narodowego Biscayne.
Kitesurfing
[EN] Kitesurfing.
[PL] Kitesurfing.
Post to:
FacebookMySpaceDiggDelicious
StumbleUponGoogle BookmarksYahoo! Bookmarks
FunPHEMiDEMi

Comments

Loading...

Leave your comment

Name:
Email: (Optional)
URL: (Optional)
Message:
You can use some HTML tags, such as <b>, <i>, <u>, <s>
Verification:


Regenerate
 
©2022 Mobile Action Technology, Inc.