[EN] National Soccer Stadium is being built for the European Cup in 2012.
[PL] Budowany na Euro 2012 Stadion Narodowy w Warszawie.
[EN] River Vistula.
[PL] Wisła.
[EN] As it was very cold in Warsaw, in some places typical "koksownik" were placed. This is an iron container filled with coke (processed coal). It radiates a lot of heat, burns very slowly, and doesn't produce much smoke.
[PL] Ponieważ w Warszawie było bardzo zimno, w kilku miejscach zauważyłem koksowniki. Jest to wykonany z żelaza pojemnik wypełniony koksem (procesowanym węglem kamiennym). Koksownik pali się bardzo wolno, wydziela bardzo dużo ciepła i mało dymu.
[EN] As it was very cold in Warsaw, in some places typical "koksownik" were placed. This is an iron container filled with coke (processed coal). It radiates a lot of heat, burns very slowly, and doesn't produce much smoke. The sign reads: "Warning! High Temperature. Be Very Careful."
[PL] Ponieważ w Warszawie było bardzo zimno, w kilku miejscach zauważyłem koksowniki. Jest to wykonany z żelaza pojemnik wypełniony koksem (procesowanym węglem kamiennym). Koksownik pali się bardzo wolno, wydziela bardzo dużo ciepła i mało dymu. Napis na tabliczce: "Uwaga! Wysoka Temperatura. Zachować Szczególną Ostrożność."
[EN] Visiting Dr. Mariusz Frączek, a very well known Polish surgeon, at the Barska Street Hospital. Mariusz, Norman & Adam.
[PL] W szpitalu na ul. Barskiej odwiedziliśmy dr Mariusza Frączka, wybitnego polskiego chirurga. Mariusz, Norman i Adam.
[EN] Kaliska Street, close to the place I lived from 1967 to 1976 on Niemcewicza Street.
[PL] Ulica Kaliska, blisko ulicy Niemcewicza, gdzie mieszkałem w latach 1967 - 1976.
[EN] Niemcewicza Street. On the right, a grocery store facing the apartment building, where I lived from 1967 to 1976.
[PL] Ulica Niemcewicza. Po prawej sklep położony na przeciwko bloku, gdzie mieszkałem w latach 1967 - 1976.
[EN] 24 Niemcewicza Street where I lived from 1967 to 1976.
[PL] Blok przy ul. Niemcewicza 24, gdzie mieszkałem w latach 1967 - 1976.
[EN] New apartments on Niemcewicza Street.
[PL] Nowe bloki na ul. NIemcewicza.
24 Niemcewicza Street
24 Niemcewicza Street
[EN] Cafe advertising a hookah, beer, coffee, and lunch.
[PL] Kawiarenka reklamująca fajkę wodną, piwo, kawę i lunch.
[EN] Janusz girlfriend Helenka's house in Falenica on Włokienicza Street.
[EN] Dom Helenki, przyjaciółki Janusza na ul. Włókienniczej w Falenicy.
[EN] Tamka 43 restaurant just by the Frederic Chopin Museum has an interesting fusion cuisine. Here Anita is enjoying "Chocolate soufflé with vanilla ice cream". 
[PL] Restauracja Tamka 43 jest położona tuż obok Muzeum Fryderyka Chopina i ma bardzo ciekawe menu z potrawami łączącymi wiele smaków (fusion cuisine). Na zdjęciu Anita kosztuje "Suflet czekoladowy z lodami waniliowymi."
[EN] Tamka 43 restaurant just by the Frederic Chopin Museum has an interesting fusion cuisine.
[PL] Restauracja Tamka 43 jest położona tuż obok Muzeum Fryderyka Chopina i ma bardzo ciekawe menu z potrawami łączącymi wiele smaków (fusion cuisine).
2011_02_22 - WAW
Norman J. Pieniazek
Author: Norman J. Pieniazek (ID: 3912)
Posted: 2011-05-27 12:19 GMT+00:00
Mileage: 88.48 km
(1 rating)
Tags: Travel, Photography, Good Food, 2011 Trips, 2011 Trip to Poland
Views: 2657
Share
Embed this trip
Click here to load all photos (15)

[EN] In the morning I went with Adam to visit our friend, a very well known Polish surgeon Mariusz Frączek in the Barska Street Hospital. Next, we walked past the apartment house on 24 Niemcewicza Street. I lived here with Adam from 1967 to 1969. When Danka and I got married in 1969, we lived here until 1976. In the evening I invited Anita for dinner to the excellent Tamka 43 restaurant, next door to Frederic Chopin Museum.
[PL] Rano pojechaliśmy z Adamem odwiedzić naszego przyjaciela, wybitnego polskiego chirurga, dr Mariusza Frączka w szpitalu na ul. Barskiej. Wracając, przeszliśmy obok domu na ul. Niemcewicza 24, gdzie mieszkaliśmy z Adamem w latach 1967 - 1969. Kiedy pobraliśmy się z Danką w roku 1969, zamieszkaliśmy tutaj i mieszkaliśmy w tym domu do roku 1976. Wieczorem zaprosiłem Anitę na kolację do znakomitej restauracji Tamka 43 zaraz obok Muzeum Fryderyka Chopina.

National Soccer Stadium
[EN] National Soccer Stadium is being built for the European Cup in 2012.
[PL] Budowany na Euro 2012 Stadion Narodowy w Warszawie.
River Vistula
[EN] River Vistula.
[PL] Wisła.
Koksownik
[EN] As it was very cold in Warsaw, in some places typical "koksownik" were placed. This is an iron container filled with coke (processed coal). It radiates a lot of heat, burns very slowly, and doesn't produce much smoke.
[PL] Ponieważ w Warszawie było bardzo zimno, w kilku miejscach zauważyłem koksowniki. Jest to wykonany z żelaza pojemnik wypełniony koksem (procesowanym węglem kamiennym). Koksownik pali się bardzo wolno, wydziela bardzo dużo ciepła i mało dymu.
Koksownik
[EN] As it was very cold in Warsaw, in some places typical "koksownik" were placed. This is an iron container filled with coke (processed coal). It radiates a lot of heat, burns very slowly, and doesn't produce much smoke. The sign reads: "Warning! High Temperature. Be Very Careful."
[PL] Ponieważ w Warszawie było bardzo zimno, w kilku miejscach zauważyłem koksowniki. Jest to wykonany z żelaza pojemnik wypełniony koksem (procesowanym węglem kamiennym). Koksownik pali się bardzo wolno, wydziela bardzo dużo ciepła i mało dymu. Napis na tabliczce: "Uwaga! Wysoka Temperatura. Zachować Szczególną Ostrożność."
Mariusz, Norman & Adam
[EN] Visiting Dr. Mariusz Frączek, a very well known Polish surgeon, at the Barska Street Hospital. Mariusz, Norman & Adam.
[PL] W szpitalu na ul. Barskiej odwiedziliśmy dr Mariusza Frączka, wybitnego polskiego chirurga. Mariusz, Norman i Adam.
Kaliska Street
[EN] Kaliska Street, close to the place I lived from 1967 to 1976 on Niemcewicza Street.
[PL] Ulica Kaliska, blisko ulicy Niemcewicza, gdzie mieszkałem w latach 1967 - 1976.
Niemcewicza Street
[EN] Niemcewicza Street. On the right, a grocery store facing the apartment building, where I lived from 1967 to 1976.
[PL] Ulica Niemcewicza. Po prawej sklep położony na przeciwko bloku, gdzie mieszkałem w latach 1967 - 1976.
24 Niemcewicza Street
[EN] 24 Niemcewicza Street where I lived from 1967 to 1976.
[PL] Blok przy ul. Niemcewicza 24, gdzie mieszkałem w latach 1967 - 1976.
New apartments on Niemcewicza Street
[EN] New apartments on Niemcewicza Street.
[PL] Nowe bloki na ul. NIemcewicza.
24 Niemcewicza Street
24 Niemcewicza Street
Cafe advertising a hookah
[EN] Cafe advertising a hookah, beer, coffee, and lunch.
[PL] Kawiarenka reklamująca fajkę wodną, piwo, kawę i lunch.
Helenka's house
[EN] Janusz girlfriend Helenka's house in Falenica on Włokienicza Street.
[EN] Dom Helenki, przyjaciółki Janusza na ul. Włókienniczej w Falenicy.
With Anita at the Tamka 43 restaurant
[EN] Tamka 43 restaurant just by the Frederic Chopin Museum has an interesting fusion cuisine. Here Anita is enjoying "Chocolate soufflé with vanilla ice cream".
[PL] Restauracja Tamka 43 jest położona tuż obok Muzeum Fryderyka Chopina i ma bardzo ciekawe menu z potrawami łączącymi wiele smaków (fusion cuisine). Na zdjęciu Anita kosztuje "Suflet czekoladowy z lodami waniliowymi."
With Anita at the Tamka 43 restaurant
[EN] Tamka 43 restaurant just by the Frederic Chopin Museum has an interesting fusion cuisine.
[PL] Restauracja Tamka 43 jest położona tuż obok Muzeum Fryderyka Chopina i ma bardzo ciekawe menu z potrawami łączącymi wiele smaków (fusion cuisine).
Post to:
FacebookMySpaceDiggDelicious
StumbleUponGoogle BookmarksYahoo! Bookmarks
FunPHEMiDEMi

Comments

Loading...

Leave your comment

Name:
Email: (Optional)
URL: (Optional)
Message:
You can use some HTML tags, such as <b>, <i>, <u>, <s>
Verification:


Regenerate
 
©2022 Mobile Action Technology, Inc.