[EN] Today we will dismantle the decorations on our Christmas tree and tomorrow we will take it to the recycling center at the Gwinnett County Fire Station on Old Peachtree Road.
[PL] Dzisiaj rozbierzemy naszą choinkę a jutro zawieziemy ją do stacji straży pożarnej powiatu Gwinnett na ulicy Old Peachtree. Tam zostanie przemielona na ściółkę.
[EN] We are ready for departure.
[PL] Jesteśmy gotowi do wyjazdu.
[EN] Driving south on I-85. Stone Mountain is visible on the horizon.
[PL] Jedziemy międzystanową autostradą I-85 na południe. Kamienna Góra (Stone Mountain) jest widoczna na horyzoncie.
[EN] Driving south on I-85. Traffic report on our Garmin nüvi 1490t GPS warned us that there will be a delay of about 10 minutes due to an accident close to Indian Trail exit.
[PL] Jedziemy międzystanową autostradą I-85 na południe. Nasz GPS Garmin nüvi 1490t podał nam informację, że będzie opóźnienie około 10 minut spowodowane wypadkiem koło wyjazdu na ulicę Indian Trail.
[EN] Taking I-75 North. From here it is about 30 miles (50 km) to Cartersville.
[PL] Wyjeżdżamy na międzystanową autostradę I-75 na północ. Do Cartersville zostało około 50 kilometrów (30 mil).
[EN] Bartow County Courthouse in Cartersville was built in 1902. When we were her in 2009, it was still being restored.
[PL] Budynek Sądów i Administracji powiatu Bartow został zbudowany w roku 1902. Kiedy byliśmy w Cartersville w roku 2009, trwała jeszcze odbudowa tego budynku.
[EN] Grand Theatre in Cartersville dates to 1929.
[EN] Kinoteatr Grand w Cartersville został zbudowany w roku 1929.
[EN] We remembered from our 2009 visit to Cartersville that Appalachian Grill has great food.
[PL] Pamiętaliśmy z naszej wizyty w Cartersville w roku 2009, że restauracja Appalachian Grill jest znakomita.
[EN] Appalachian Grill.
[PL] Restauracja Applachian Grill
[EN] Danka enjoys a salad.
[PL] Danka zaczęła od sałatki.
[EN] After lunch - Chicken Francese was excellent.
[PL] Po lunchu - Chicken Francese, czyli kura po włosku w stylu francuskim była znakomita.
[EN] Old Courthouse is the new location of the Bartow History Museum.
[PL] Muzeum Historii Powiatu Bartow mieści się w starym budynku Sądów i Administracji tego powiatu.
[EN] Booth Museum of Western Art is the second biggest museum in Georgia and the only museum of Western Art in the Southeast. It was opened in 2003 and is named after Sam Booth (1920 - 2007), an Atlanta businessman who was a mentor to several anonymous donors.
[PL] Muzeum Bootha Sztuki Zachodu Stanów Zjednoczonych jest drugim co do wielkości muzeum w Stanie Georgia i jedynym muzeum tej sztuki na Południowym Wschodzie Stanów Zjednoczonych. Zostało otwarte w roku 2003 i jest nazwane jest od nazwiska Sama Bootha  (1920 - 2007), biznesmana z Atlanty, który był mentorem kilku anonimowych sponsorów tego muzeum.
[EN] Museum entrance sculpture.
[PL] Rzeźba przy wejściu do muzeum.
[EN] Main lobby of the Museum.
[PL] Główny hall muzeum.
[EN] Portrait of Samuel Maslon Booth (1920 - 2007) was an Atlanta businessman, who was a friend and mentor to many during his life. He was also an inspiration in creation of this Museum.
[PL] Portret Samuela Maslona Bootha (1920 - 2007). Był on biznesmanem z Atlanty i przyjacielem oraz mentorem wielu znanych ludzi ze środowiska biznesu w Atlancie. Zainspirował utworzenie tego muzeum.
[EN] Apache White Water by Roy Andersen is a typical example of western art.
[PL] Obraz, zatytułowany "Biała Woda Apaczów" jest typowym przykładem sztuki Zachodu Stanów Zjednoczonych.
[EN] The Borderlands and Sagebrush Ranch are special areas for parents and children.
[PL] Części Muzeum nazywające się Borderlands i Sagebrush Ranch są dla rodziców z dziećmi.
[EN] Poster of the Ansel Adams Exhibit.
[PL] Plakat wystawy fotografii Ansela Adamsa.
[EN] Oak Tree, Sunset City, Sierra Foothills, California (1962) by Ansel Adams.
[PL] Dąb w Sunset City, mieście w Kalifornii u podnóży Gór Sierra Nevada. Ansel Adams (1962).
[EN] Before we heard of Ansel Adams, in December 1987 we took this picture of Mount Whitney from Lone Pine, just east of Sierra Nevada in California. At this time we had a simple point-and-shoot camera with a simple lens and no circular polarizer filter. Moreover, we were not good at composing pictures. In the local gift shop we purchased a postcard with a picture taken in the same spot by Ansel Adams and fell in love with his photography and with the American National Parks (see next picture).
[PL] Zanim dowiedzieliśmy się o fotografiach Ansela Adamsa, podróżując w Kalifornii na wschód od Gór Sierra Nevada w grudniu 1987 roku, zatrzymaliśmy się w miejscowości Lone Pine. Małym i prostym aparatem kompaktowym zrobiliśmy zdjęcie góry Mount Whitney. Aparat miał prosty obiektyw i nie miał filtra polaryzacyjnego. Co więcej, nie bardzo jeszcze potrafiliśmy właściwie komponować ujęcia. W małym sklepiku z pamiątkami znaleźliśmy pocztówkę ze zdjęciem zrobionym w tym samym miejscu przez Ansela Adamsa. Od razu nas zafascynowały jego fotografie oraz Parki Narodowe Stanów Zjednoczonych (zobacz następne zdjęcie).
[EN] Winter Sunrise, Sierra Nevada from Lone Pine, California by Ansel Adams (1944).
[PL] Zimowy wschód słońca, Góry Sierra Nevada z miejscowości Lone Pine w Kalifornii, Ansel Adams, 1944.
[EN] Ansel Adams's laboratory was recreated for this exhibit. A video was also shown with Ansel Adams explaining his technique of taking photographs and preparing prints.
[PL] Laboratorium fotograficzne Ansela Adamsa były częścią tej wystawy. Pokazywano także wideo, na którym Ansel Adams objaśniał swoją technikę robienia zdjęć i odbitek.
[EN] This gallery displays for each President: a portrait; a one page biography; a one page letter written to their opponents, acquaintances or family members; and a transcript of this letter.  In these letters, we obtain a glimpse of American history from a truly unique perspective.
[PL] Galeria Prezydentów pokazuje dla każdego Prezydenta: jego portret; biografię mieszczącą się na jednej kartce; krótki list, napisany do przeciwnika politycznego, znajomych, lub członków rodziny; oraz transkrypcję tego listu, wydrukowaną w sposób łatwy do przeczytania. Czytając te listy można poznać historię Stanów Zjednoczonych w unikalny sposób.
[EN] Zachary Taylor  (1784 – 1850) was the 12th President of the United States. He served only 16 months (March 4, 1849 – July 9, 1850) and died in office of gastroenteritis.
[PL] Zachary Taylor (1784 - 1850) był dwunastym Prezydentem Stanów Zjednoczonych. Rządził tylko 16 miesięcy (4.III.1849 do 9.VII.1850), bo umarł w trakcie prezydentury na zapalenie jelit.
[EN] The topic of the War is Hell Gallery is the American Civil War.
[PL] Tematem stałej wystawy War is Hell (wojna to piekło) jest Amerykańska Wojna Secesyjna.
[EN] The topic of the War is Hell Gallery is the American Civil War.
[PL] Tematem stałej wystawy War is Hell (wojna to piekło) jest Amerykańska Wojna Secesyjna.
[EN] Mort Kunstler (1931 - ) War is Hell, 2001.  General William Tecumseh Sherman leaves burning Atlanta on November 15, 1864.
[PL] Mort Kunstler (1931 - ) War is Hell (wojna to piekło), 2001. Generał wojsk Unii William Tecumseh Sherman opuszcza podpaloną na jego rozkaz Atlantę 15.XI.1864.
[EN] Museum Gift Shop.
[PL] Księgarnia i sklep z pamiątkami w muzeum.
[EN] Museum Gift Shop.
[PL] Księgarnia i sklep z pamiątkami w muzeum.
[EN] Museum Gift Shop.
[PL] Księgarnia i sklep z pamiątkami w muzeum.
[EN] Museum Café.
[PL] Kawiarnia w muzeum.
[EN] Sculpture Garden.
[PL] Na dziedzińcu z tyłu muzeum znajduje się kilka rzeźb.
[EN] Bartow County Courthouse in Cartersville was built in 1902. When we were her in 2009, it was still being restored.
[PL] Budynek Sądów i Administracji powiatu Bartow został zbudowany w roku 1902. Kiedy byliśmy w Cartersville w roku 2009, trwała jeszcze odbudowa tego budynku.
[EN] Stone Mountain seen from the intersection of I85 with I-285.
[PL] Kamienna Góra (Stone Mountain) widziana ze skrzyżowania międzystanowych autostrad I-85 i I-285.
[EN] The King and Queen office buildings are located near the intersection of I-295 and GA-400 in the Concourse at Landmark Center. Their names come from the similarities to chess figures.
[PL] Charakterystyczne budynki Króla i Królowej (hetmana) przy skrzyżowaniu autostrady międzystanowej I-285 i drogi GA-400 w ośrodku zwanym Concourse at Landmark Center. Nazwy tych budynków pochodzą od ich podobieństwa do figur szachowych.
[EN] We stopped at the Home Depot store because we needed to purchase a replacement mini blind for one of our windows.
[PL] Zatrzymaliśmy się w sklepie Home Depot, aby kupić nową roletę dla jednego z okien w naszym domu.
2011_01_08 - Cartersville
Norman J. Pieniazek
Author: Norman J. Pieniazek (ID: 3912)
Posted: 2011-01-11 01:53 GMT+00:00
Mileage: 199.89 km
(1 rating)
Tags: Travel, Photography, Good Food, Trips in Georgia, 2011 Trips
Views: 2882
Share
Embed this trip
Click here to load all photos (37)

[EN] We have been in Cartersville before - see our trip: 2009_07_11 Cartersville at http://www.a-trip.com/tracks/view/26344 This time, we went to see the exhibition of photographs of Ansel Adams (1902 – 1984), the famous American photographer and environmentalist. He mainly photographed sites in the American National Parks and his black and white photographs are known for their clarity and high contrast.
[PL] Byliśmy już w Cartersville kilkanaście miesięcy temu - zobacz wycieczkę: 2009_07_11 Cartersville na http://www.a-trip.com/tracks/view/26344 Tym razem pojechaliśmy zobaczyć wystawę fotografii Ansela Adamsa (1902 - 1984), słynnego amerykańskiego fotografa i działacza ruchu ochrony środowiska. Głównie fotografował krajobrazy w amerykańskich Parkach Narodowych a jego czarno-białe fotografie znane są z przejrzystości i silnego kontrastu.

Last day of our Christmas tree
[EN] Today we will dismantle the decorations on our Christmas tree and tomorrow we will take it to the recycling center at the Gwinnett County Fire Station on Old Peachtree Road.
[PL] Dzisiaj rozbierzemy naszą choinkę a jutro zawieziemy ją do stacji straży pożarnej powiatu Gwinnett na ulicy Old Peachtree. Tam zostanie przemielona na ściółkę.
Ready for departure
[EN] We are ready for departure.
[PL] Jesteśmy gotowi do wyjazdu.
Driving south on I-85
[EN] Driving south on I-85. Stone Mountain is visible on the horizon.
[PL] Jedziemy międzystanową autostradą I-85 na południe. Kamienna Góra (Stone Mountain) jest widoczna na horyzoncie.
Driving south on I-85
[EN] Driving south on I-85. Traffic report on our Garmin nüvi 1490t GPS warned us that there will be a delay of about 10 minutes due to an accident close to Indian Trail exit.
[PL] Jedziemy międzystanową autostradą I-85 na południe. Nasz GPS Garmin nüvi 1490t podał nam informację, że będzie opóźnienie około 10 minut spowodowane wypadkiem koło wyjazdu na ulicę Indian Trail.
Taking I-75 North
[EN] Taking I-75 North. From here it is about 30 miles (50 km) to Cartersville.
[PL] Wyjeżdżamy na międzystanową autostradę I-75 na północ. Do Cartersville zostało około 50 kilometrów (30 mil).
Bartow County Courthouse in Cartersville
[EN] Bartow County Courthouse in Cartersville was built in 1902. When we were her in 2009, it was still being restored.
[PL] Budynek Sądów i Administracji powiatu Bartow został zbudowany w roku 1902. Kiedy byliśmy w Cartersville w roku 2009, trwała jeszcze odbudowa tego budynku.
Grand Theatre in Cartersville
[EN] Grand Theatre in Cartersville dates to 1929.
[EN] Kinoteatr Grand w Cartersville został zbudowany w roku 1929.
Appalachian Grill
[EN] We remembered from our 2009 visit to Cartersville that Appalachian Grill has great food.
[PL] Pamiętaliśmy z naszej wizyty w Cartersville w roku 2009, że restauracja Appalachian Grill jest znakomita.
Appalachian Grill
[EN] Appalachian Grill.
[PL] Restauracja Applachian Grill
Danka enjoys a salad
[EN] Danka enjoys a salad.
[PL] Danka zaczęła od sałatki.
After lunch
[EN] After lunch - Chicken Francese was excellent.
[PL] Po lunchu - Chicken Francese, czyli kura po włosku w stylu francuskim była znakomita.
Old Courthouse
[EN] Old Courthouse is the new location of the Bartow History Museum.
[PL] Muzeum Historii Powiatu Bartow mieści się w starym budynku Sądów i Administracji tego powiatu.
Booth Museum of Western Art
[EN] Booth Museum of Western Art is the second biggest museum in Georgia and the only museum of Western Art in the Southeast. It was opened in 2003 and is named after Sam Booth (1920 - 2007), an Atlanta businessman who was a mentor to several anonymous donors.
[PL] Muzeum Bootha Sztuki Zachodu Stanów Zjednoczonych jest drugim co do wielkości muzeum w Stanie Georgia i jedynym muzeum tej sztuki na Południowym Wschodzie Stanów Zjednoczonych. Zostało otwarte w roku 2003 i jest nazwane jest od nazwiska Sama Bootha (1920 - 2007), biznesmana z Atlanty, który był mentorem kilku anonimowych sponsorów tego muzeum.
Museum entrance sculpture
[EN] Museum entrance sculpture.
[PL] Rzeźba przy wejściu do muzeum.
Main lobby of the Museum
[EN] Main lobby of the Museum.
[PL] Główny hall muzeum.
Sam Booth
[EN] Portrait of Samuel Maslon Booth (1920 - 2007) was an Atlanta businessman, who was a friend and mentor to many during his life. He was also an inspiration in creation of this Museum.
[PL] Portret Samuela Maslona Bootha (1920 - 2007). Był on biznesmanem z Atlanty i przyjacielem oraz mentorem wielu znanych ludzi ze środowiska biznesu w Atlancie. Zainspirował utworzenie tego muzeum.
Apache White Water by Roy Andersen
[EN] Apache White Water by Roy Andersen is a typical example of western art.
[PL] Obraz, zatytułowany "Biała Woda Apaczów" jest typowym przykładem sztuki Zachodu Stanów Zjednoczonych.
The Borderlands
[EN] The Borderlands and Sagebrush Ranch are special areas for parents and children.
[PL] Części Muzeum nazywające się Borderlands i Sagebrush Ranch są dla rodziców z dziećmi.
Poster of the Ansel Adams Exhibit
[EN] Poster of the Ansel Adams Exhibit.
[PL] Plakat wystawy fotografii Ansela Adamsa.
Oak Tree
[EN] Oak Tree, Sunset City, Sierra Foothills, California (1962) by Ansel Adams.
[PL] Dąb w Sunset City, mieście w Kalifornii u podnóży Gór Sierra Nevada. Ansel Adams (1962).
Mount Whitney from Lone Pine
[EN] Before we heard of Ansel Adams, in December 1987 we took this picture of Mount Whitney from Lone Pine, just east of Sierra Nevada in California. At this time we had a simple point-and-shoot camera with a simple lens and no circular polarizer filter. Moreover, we were not good at composing pictures. In the local gift shop we purchased a postcard with a picture taken in the same spot by Ansel Adams and fell in love with his photography and with the American National Parks (see next picture).
[PL] Zanim dowiedzieliśmy się o fotografiach Ansela Adamsa, podróżując w Kalifornii na wschód od Gór Sierra Nevada w grudniu 1987 roku, zatrzymaliśmy się w miejscowości Lone Pine. Małym i prostym aparatem kompaktowym zrobiliśmy zdjęcie góry Mount Whitney. Aparat miał prosty obiektyw i nie miał filtra polaryzacyjnego. Co więcej, nie bardzo jeszcze potrafiliśmy właściwie komponować ujęcia. W małym sklepiku z pamiątkami znaleźliśmy pocztówkę ze zdjęciem zrobionym w tym samym miejscu przez Ansela Adamsa. Od razu nas zafascynowały jego fotografie oraz Parki Narodowe Stanów Zjednoczonych (zobacz następne zdjęcie).
Winter Sunrise, Sierra Nevada
[EN] Winter Sunrise, Sierra Nevada from Lone Pine, California by Ansel Adams (1944).
[PL] Zimowy wschód słońca, Góry Sierra Nevada z miejscowości Lone Pine w Kalifornii, Ansel Adams, 1944.
Ansel Adams's laboratory
[EN] Ansel Adams's laboratory was recreated for this exhibit. A video was also shown with Ansel Adams explaining his technique of taking photographs and preparing prints.
[PL] Laboratorium fotograficzne Ansela Adamsa były częścią tej wystawy. Pokazywano także wideo, na którym Ansel Adams objaśniał swoją technikę robienia zdjęć i odbitek.
Presidential Gallery
[EN] This gallery displays for each President: a portrait; a one page biography; a one page letter written to their opponents, acquaintances or family members; and a transcript of this letter. In these letters, we obtain a glimpse of American history from a truly unique perspective.
[PL] Galeria Prezydentów pokazuje dla każdego Prezydenta: jego portret; biografię mieszczącą się na jednej kartce; krótki list, napisany do przeciwnika politycznego, znajomych, lub członków rodziny; oraz transkrypcję tego listu, wydrukowaną w sposób łatwy do przeczytania. Czytając te listy można poznać historię Stanów Zjednoczonych w unikalny sposób.
Presidential Gallery
[EN] Zachary Taylor (1784 – 1850) was the 12th President of the United States. He served only 16 months (March 4, 1849 – July 9, 1850) and died in office of gastroenteritis.
[PL] Zachary Taylor (1784 - 1850) był dwunastym Prezydentem Stanów Zjednoczonych. Rządził tylko 16 miesięcy (4.III.1849 do 9.VII.1850), bo umarł w trakcie prezydentury na zapalenie jelit.
War is Hell Gallery
[EN] The topic of the War is Hell Gallery is the American Civil War.
[PL] Tematem stałej wystawy War is Hell (wojna to piekło) jest Amerykańska Wojna Secesyjna.
War is Hell Gallery
[EN] The topic of the War is Hell Gallery is the American Civil War.
[PL] Tematem stałej wystawy War is Hell (wojna to piekło) jest Amerykańska Wojna Secesyjna.
War is Hell
[EN] Mort Kunstler (1931 - ) War is Hell, 2001. General William Tecumseh Sherman leaves burning Atlanta on November 15, 1864.
[PL] Mort Kunstler (1931 - ) War is Hell (wojna to piekło), 2001. Generał wojsk Unii William Tecumseh Sherman opuszcza podpaloną na jego rozkaz Atlantę 15.XI.1864.
Museum Gift Shop
[EN] Museum Gift Shop.
[PL] Księgarnia i sklep z pamiątkami w muzeum.
Museum Gift Shop
[EN] Museum Gift Shop.
[PL] Księgarnia i sklep z pamiątkami w muzeum.
Museum Gift Shop
[EN] Museum Gift Shop.
[PL] Księgarnia i sklep z pamiątkami w muzeum.
Museum Café
[EN] Museum Café.
[PL] Kawiarnia w muzeum.
Sculpture Garden
[EN] Sculpture Garden.
[PL] Na dziedzińcu z tyłu muzeum znajduje się kilka rzeźb.
Bartow County Courthouse in Cartersville
[EN] Bartow County Courthouse in Cartersville was built in 1902. When we were her in 2009, it was still being restored.
[PL] Budynek Sądów i Administracji powiatu Bartow został zbudowany w roku 1902. Kiedy byliśmy w Cartersville w roku 2009, trwała jeszcze odbudowa tego budynku.
Stone Mountain
[EN] Stone Mountain seen from the intersection of I85 with I-285.
[PL] Kamienna Góra (Stone Mountain) widziana ze skrzyżowania międzystanowych autostrad I-85 i I-285.
King and Queen office buildings
[EN] The King and Queen office buildings are located near the intersection of I-295 and GA-400 in the Concourse at Landmark Center. Their names come from the similarities to chess figures.
[PL] Charakterystyczne budynki Króla i Królowej (hetmana) przy skrzyżowaniu autostrady międzystanowej I-285 i drogi GA-400 w ośrodku zwanym Concourse at Landmark Center. Nazwy tych budynków pochodzą od ich podobieństwa do figur szachowych.
Stop at Home Depot
[EN] We stopped at the Home Depot store because we needed to purchase a replacement mini blind for one of our windows.
[PL] Zatrzymaliśmy się w sklepie Home Depot, aby kupić nową roletę dla jednego z okien w naszym domu.
Post to:
FacebookMySpaceDiggDelicious
StumbleUponGoogle BookmarksYahoo! Bookmarks
FunPHEMiDEMi

Comments

Loading...

Leave your comment

Name:
Email: (Optional)
URL: (Optional)
Message:
You can use some HTML tags, such as <b>, <i>, <u>, <s>
Verification:


Regenerate
 
©2022 Mobile Action Technology, Inc.