[EN] Breakfast is being prepared.
[PL] Śniadanie właśnie się smaży.
[EN] Breakfast at Kita and Piotr.
[PL] Śniadanie u Kity i Piotra.
[EN] Piotr, Kita, Danka, and Norman.
[PL] Piotr, Kita, Danka i Norman.
[EN] Kita and Piotr's house in Milton, Massachusetts.
[PL] Dom Kity i Piotra w mieście Milton w Stanie Massachusetts.
[EN] Fall colors.
[PL] Kolory jesieni.
[EN] Close to the town of Milford in Massachusetts.
[PL] Blisko miasta Milford w Stanie Massachusetts.
[EN] Fall colors.
[PL] Kolory jesieni.
[EN] Fall colors.
[PL] Kolory jesieni.
[EN] Fall colors.
[PL] Kolory jesieni.
[EN] Fall colors.
[PL] Kolory jesieni.
[EN] Fall colors.
[PL] Kolory jesieni.
[EN] A typical New England church in a village close to Milford, Massachusetts.
[PL] Typowy kościółek z Nowej Anglii w wioseczce koło miasta Milford w Stanie Massachusetts.
[EN] Sign to the River Bend Farm.
[PL] Drogowskaz do River Bend Farm (farma zakola rzeki).
[EN] Sign to the River Bend Farm.
[PL] Drogowskaz do River Bend Farm (farma zakola rzeki).
[EN] Fall colors.
[PL] Kolory jesieni.
[EN] Danka decided that we will take this leaf with us.
[PL] Danka postanowiła, że zabierzemy ten piękny liść do domu.
[EN] River Bend Farm.
[PL] River Bend Farm (farma zakola rzeki).
[EN] River Bend Farm is located on the Blackstone Canal that was built from 1828 to 1848 and connected Worcester, Massachusetts to the Atlantic Ocean in Providence Rhode Island.
[PL] Farma River Bend leży nad Kanałem Rzeki Blackstone, który został wybudowany w latach 1828 - 1848 i połączył miasto Worcester w Stanie Massachusetts z Oceanem Atlantyckim w portowym mieście Providence w Stanie Rhode Island.
[EN] Stamping station in the River Bend Farm Visitor Center.
[PL] Miejsce ze stemplem w Muzeum i Punkcie Informacyjnym Farmy River Bend.
[EN] Senator John H. Chafee Blackstone River National Heritage Corridor stamp in River Bend Farm Visitor Center.
[PL] Stempel Korytarza Dziedzictwa Narodowego Doliny Rzeki Blackstone w Muzeum i Punkcie Informacyjnym River Bridge Farm.
[EN] River Bend Farm.
[PL] Farma River Bend.
[EN] River Bend Farm.
[PL] Farma River Bend.
[EN] River Bend Farm.
[PL] Farma River Bend.
[EN] River Bend Farm.
[PL] Farma River Bend.
[EN] River Bend Farm.
[PL] Farma River Bend.
[EN] A monument to those that died in the service of their country in Uxbridge, Massachusetts. All three listed soldiers were of Polish origin.
[PL] Pomnik poległych za ojczyznę w mieście Uxbridge w Stanie Massachusetts. Wszyscy trzej polegli byli polskiego pochodzenia. Amerykańskie imię Walter bardzo często tworzono od polskiego imienia Władysław. Nazwisko Mocha jest najprawdopodobniej przekręcone, ale imię Ignacy raczej poza Polska nie występowało.
[EN] St. Mary's Roman Catholic Church in Uxbridge, Massachusetts. The Catholics were Irish, Italian, French Canadian and Poles who came to work in the mills.
[PL] Katolicki kościół Św. Marii w mieście Uxbridge w Stanie Massachusetts. Katolikami byli Irlandczycy, Włosi, Francuzi z Kanady i Polacy, którzy przyjechali tutaj do pracy w fabrykach włókienniczych.
[EN] St. Mary's Roman Catholic Church in Uxbridge, Massachusetts.
[PL] Katolicki kościół Św. Marii w mieście Uxbridge w Stanie Massachusetts.
[EN] Entering Woonsocket, Rhode Island.
[PL] Wjeżdżamy do miasta Woonsocket w Stanie Rhode Island.
[EN] Woonsocket, Rhode Island.
[PL] Miasto Woonsocket w Stanie Rhode Island.
[EN] Museum of Work and Culture in Woonsocket, Rhode Island.
[PL] Muzeum Pracy i Kultury w mieście Woonsocket w Stanie Rhode Island.
[EN] Stamping station in the Museum of Work and Culture in Woonsocket, Rhode Island.
[PL] Miejsce ze stemplem w Muzeum Pracy i Kultury w mieście Woonsocket w Stanie Rhode Island.
[EN] Blackstone River Valley National Heritage Corridor, Massachusetts and Rhode Island stamp.
[PL] Stempel Korytarza Dziedzictwa Narodowego Doliny Rzeki Blackstone w Stanach Massachusetts i Rhode Island.
[EN] Museum of Work and Culture in Woonsocket, Rhode Island. La Survivance (survival) is an expression used by French Canadians denoting survival of Francophone culture, typically in the face of Canadian Anglophone or Anglo-American hegemony. It was used frequently in Quebec but also found expression among the culturally dispossessed francophone mill workers of northern New England, from the 19th century on.
[PL] Muzeum Pracy i Kultury w mieście Woonsocket w Stanie Rhode Island. La Survivance (przeżycie) jest wyrażeniem używanym przez Francuzów z Kanady, oznaczającym przeżycie francuskiej kultury w obliczu nacisku anglojęzycznej kultury Kanady. To wyrażenie było też używane przez francuskiego pochodzenia emigrantów z Kanady do Stanów Zjednoczonych.
[EN] Museum of Work and Culture in Woonsocket, Rhode Island. A beautiful mosaic memorial of the French Canadians, who served in the First World War in United States Armed Forces.
[PL] Muzeum Pracy i Kultury w mieście Woonsocket w Stanie Rhode Island. Piękna mozaika poświęcona kandadyjsko-francuskiego pochodzenia żołnierzom służącym w Siłach Zbrojnych Stanów Zjednoczonych podczas Pierwszej Wojny Światowej.
[EN]  Museum of Work and Culture in Woonsocket, Rhode Island. Industrial Exhibit.
[PL] Muzeum Pracy i Kultury w mieście Woonsocket w Stanie Rhode Island. Wystawa poświęcona przemysłowi tekstylnemu.
[EN] La Ville Plus Française Aux États-Unis - The Most French City in the United States.
[PL] La Ville Plus Française Aux États-Unis - Najbardziej Francuskie Miasto W Stanach Zjednoczonych.
[EN] The 1947 U.S.-to-Europe or American Friendship Train collected foodstuffs from American donors for transport to the people of France and Italy. About 700 cars ($40 million value) of food, clothing, and fuel were collected. As a response, French people collected many items, some priceless that are now exhibited in museums. Forty nine (one for each of the 48 states at that time and one to be split by the Territory of Hawaii and Washington D.C.) special 40/8 (Hommes - 40, Chevaux - 8 - 40 people or 8 horses) historic boxcars were selected. Read more at: http://www.mercitrain.org
[PL] W roku 1947 specjalny Friendship Train (Pociąg przyjaźni) zbierał żywność od Amerykanów dla ludzi we Francji i we Włoszech. Darami wypełniono 700 wagonów żywnością, ubraniami i paliwem o wartości szacowanej na 40 milionów dolarów. W odpowiedzi, Francuzi zaczęli zbierać różne rzeczy, w tym wiele cennych pamiątek historycznych i dzieł sztuki, które teraz znajdują się w muzeach w Stanach Zjednoczonych. Dary wysłano w wagonach znanych jako 40/8 (Hommes - 40, Chevaux - 8 - 40 ludzi lub 8 koni). Wagonów było 49, po jednym dla każdego z 48 Stanów w tym czasie, a jeden wagon był do podziału pomiędzy Terytorium Hawajów i Dystryktem Kolumbii (miasto Waszyngton, stolica USA). Więcej można przeczytać na: http://www.mercitrain.org
[EN] The 1947 U.S.-to-Europe or American Friendship Train collected foodstuffs from American donors for transport to the people of France and Italy. About 700 cars ($40 million value) of food, clothing, and fuel were collected. As a response, French people collected many items, some priceless that are now exhibited in museums. Forty nine (one for each of the 48 states at that time and one to be split by the Territory of Hawaii and Washington D.C.) special 40/8 (Hommes - 40, Chevaux - 8 - 40 people or 8 horses) historic boxcars were selected. Read more at: http://www.mercitrain.org
[PL] W roku 1947 specjalny Friendship Train (Pociąg przyjaźni) zbierał żywność od Amerykanów dla ludzi we Francji i we Włoszech. Darami wypełniono 700 wagonów żywnością, ubraniami i paliwem o wartości szacowanej na 40 milionów dolarów. W odpowiedzi, Francuzi zaczęli zbierać różne rzeczy, w tym wiele cennych pamiątek historycznych i dzieł sztuki, które teraz znajdują się w muzeach w Stanach Zjednoczonych. Dary wysłano w wagonach znanych jako 40/8 (Hommes - 40, Chevaux - 8 - 40 ludzi lub 8 koni). Wagonów było 49, po jednym dla każdego z 48 Stanów w tym czasie, a jeden wagon był do podziału pomiędzy Terytorium Hawajów i Dystryktem Kolumbii (miasto Waszyngton, stolica USA). Więcej można przeczytać na: http://www.mercitrain.org
[EN] The 1947 U.S.-to-Europe or American Friendship Train collected foodstuffs from American donors for transport to the people of France and Italy. About 700 cars ($40 million value) of food, clothing, and fuel were collected. As a response, French people collected many items, some priceless that are now exhibited in museums. Forty nine (one for each of the 48 states at that time and one to be split by the Territory of Hawaii and Washington D.C.) special 40/8 (Hommes - 40, Chevaux - 8 - 40 people or 8 horses) historic boxcars were selected. Read more at: http://www.mercitrain.org
[PL] W roku 1947 specjalny Friendship Train (Pociąg przyjaźni) zbierał żywność od Amerykanów dla ludzi we Francji i we Włoszech. Darami wypełniono 700 wagonów żywnością, ubraniami i paliwem o wartości szacowanej na 40 milionów dolarów. W odpowiedzi, Francuzi zaczęli zbierać różne rzeczy, w tym wiele cennych pamiątek historycznych i dzieł sztuki, które teraz znajdują się w muzeach w Stanach Zjednoczonych. Dary wysłano w wagonach znanych jako 40/8 (Hommes - 40, Chevaux - 8 - 40 ludzi lub 8 koni). Wagonów było 49, po jednym dla każdego z 48 Stanów w tym czasie, a jeden wagon był do podziału pomiędzy Terytorium Hawajów i Dystryktem Kolumbii (miasto Waszyngton, stolica USA). Więcej można przeczytać na: http://www.mercitrain.org
[EN] The 1947 U.S.-to-Europe or American Friendship Train collected foodstuffs from American donors for transport to the people of France and Italy. About 700 cars ($40 million value) of food, clothing, and fuel were collected. As a response, French people collected many items, some priceless that are now exhibited in museums. Forty nine (one for each of the 48 states at that time and one to be split by the Territory of Hawaii and Washington D.C.) special 40/8 (Hommes - 40, Chevaux - 8 - 40 people or 8 horses) historic boxcars were selected. Read more at: http://www.mercitrain.org
[PL] W roku 1947 specjalny Friendship Train (Pociąg przyjaźni) zbierał żywność od Amerykanów dla ludzi we Francji i we Włoszech. Darami wypełniono 700 wagonów żywnością, ubraniami i paliwem o wartości szacowanej na 40 milionów dolarów. W odpowiedzi, Francuzi zaczęli zbierać różne rzeczy, w tym wiele cennych pamiątek historycznych i dzieł sztuki, które teraz znajdują się w muzeach w Stanach Zjednoczonych. Dary wysłano w wagonach znanych jako 40/8 (Hommes - 40, Chevaux - 8 - 40 ludzi lub 8 koni). Wagonów było 49, po jednym dla każdego z 48 Stanów w tym czasie, a jeden wagon był do podziału pomiędzy Terytorium Hawajów i Dystryktem Kolumbii (miasto Waszyngton, stolica USA). Więcej można przeczytać na: http://www.mercitrain.org
[EN] Woonsocket, Rhode Island.
[PL] Miasto Woonsocket w Stanie Rhode Island.
[EN] Woonsocket, Rhode Island.
[PL] Miasto Woonsocket w Stanie Rhode Island.
[EN] Woonsocket, Rhode Island.
[PL] Miasto Woonsocket w Stanie Rhode Island.
[EN] Old Depot in Woonsocket, Rhode Island.
[PL] Stara stacja kolejowa w mieście Woonsocket w Stanie Rhode Island.
[EN] Woonsocket City Hall.
[PL] Ratusz miasta Woonsocket.
[EN] Very many French Canadians came to Woonsocket to work in the mills.
[PL] Bardzo wielu Francuzów z Kanady przyjechało do Woonsocket do pracy w fabrykach włókienniczych.
[EN] Dinner at McDonald's in Warwick, Rhode Island.
[PL] Obiad w restauracji McDonalda w mieście Warwick w Stanie Rhode Island.
[EN] Returning our rented car at Thrifty in Warwick, Rhode Island.
[PL] Oddajemy nasz wynajęty samochód w firmie Thrifty w mieście Warwick w Stanie Rhode Island
[EN] Customer service at the La Quinta Motels is very good. They sent a van to pick us up at Thrifty, where we returned our rented car.
[PL] Obsługa klienta w motelach La Quinta jest bardzo dobra. Motel wysłał autobusik, aby odebrać nas z firmy Thrifty, gdzie zwróciliśmy wynajęty samochód.
2010_10_16 - Milton-Warwick
Norman J. Pieniazek
Author: Norman J. Pieniazek (ID: 3912)
Posted: 2010-11-01 22:31 GMT+00:00
Mileage: 131.45 km
(1 rating)
Tags: Travel, Photography, 2010 Trips, 2010: New England Trip
Views: 2355
Share
Embed this trip
Click here to load all photos (50)

[EN] This was our last full day in New England. After a sumptuous breakfast at the house of Kita and Piotr, we drove to Warwick, Rhode Island, where the Providence airport is located. On the way, we visited two Blackstone River Valley National Heritage sites: River Bend Farm in Massachusetts and the Museum of Work and Culture in Woonsocket, Rhode Island.
[PL] To był ostatni pełny dzień naszej wycieczki do Nowej Anglii. Po wykwintnym śniadaniu u naszych przyjaciół Kity i Piotra, pojechaliśmy do miasta Warwick w Stanie Rhode Island, gdzie znajduje się lotnisko Providence. Po drodze zwiedziliśmy dwa miejsca Korytarza Narodowego Dziedzictwa Doliny Rzeki Blackstone: Farmę River Bend w Massachusetts i Muzeum Pracy i Kultury w mieście Woonsocket w Stanie Rhode Island.

Breakfast is being prepared
[EN] Breakfast is being prepared.
[PL] Śniadanie właśnie się smaży.
Breakfast at Kita and Piotr
[EN] Breakfast at Kita and Piotr.
[PL] Śniadanie u Kity i Piotra.
Piotr, Kita, Danka, and Norman
[EN] Piotr, Kita, Danka, and Norman.
[PL] Piotr, Kita, Danka i Norman.
Kita and Piotr's house in Milton
[EN] Kita and Piotr's house in Milton, Massachusetts.
[PL] Dom Kity i Piotra w mieście Milton w Stanie Massachusetts.
Fall colors
[EN] Fall colors.
[PL] Kolory jesieni.
Close to Milford
[EN] Close to the town of Milford in Massachusetts.
[PL] Blisko miasta Milford w Stanie Massachusetts.
Fall colors
[EN] Fall colors.
[PL] Kolory jesieni.
Fall colors
[EN] Fall colors.
[PL] Kolory jesieni.
Fall colors
[EN] Fall colors.
[PL] Kolory jesieni.
Fall colors
[EN] Fall colors.
[PL] Kolory jesieni.
Fall colors
[EN] Fall colors.
[PL] Kolory jesieni.
A typical New England church
[EN] A typical New England church in a village close to Milford, Massachusetts.
[PL] Typowy kościółek z Nowej Anglii w wioseczce koło miasta Milford w Stanie Massachusetts.
Sign to the River Bend Farm
[EN] Sign to the River Bend Farm.
[PL] Drogowskaz do River Bend Farm (farma zakola rzeki).
Sign to the River Bend Farm
[EN] Sign to the River Bend Farm.
[PL] Drogowskaz do River Bend Farm (farma zakola rzeki).
Fall colors
[EN] Fall colors.
[PL] Kolory jesieni.
We will take this leaf with us
[EN] Danka decided that we will take this leaf with us.
[PL] Danka postanowiła, że zabierzemy ten piękny liść do domu.
River Bend Farm
[EN] River Bend Farm.
[PL] River Bend Farm (farma zakola rzeki).
River Bend Farm
[EN] River Bend Farm is located on the Blackstone Canal that was built from 1828 to 1848 and connected Worcester, Massachusetts to the Atlantic Ocean in Providence Rhode Island.
[PL] Farma River Bend leży nad Kanałem Rzeki Blackstone, który został wybudowany w latach 1828 - 1848 i połączył miasto Worcester w Stanie Massachusetts z Oceanem Atlantyckim w portowym mieście Providence w Stanie Rhode Island.
Stamping station
[EN] Stamping station in the River Bend Farm Visitor Center.
[PL] Miejsce ze stemplem w Muzeum i Punkcie Informacyjnym Farmy River Bend.
JHC Blackstone River NHC stamp
[EN] Senator John H. Chafee Blackstone River National Heritage Corridor stamp in River Bend Farm Visitor Center.
[PL] Stempel Korytarza Dziedzictwa Narodowego Doliny Rzeki Blackstone w Muzeum i Punkcie Informacyjnym River Bridge Farm.
River Bend Farm
[EN] River Bend Farm.
[PL] Farma River Bend.
River Bend Farm
[EN] River Bend Farm.
[PL] Farma River Bend.
River Bend Farm
[EN] River Bend Farm.
[PL] Farma River Bend.
River Bend Farm
[EN] River Bend Farm.
[PL] Farma River Bend.
River Bend Farm
[EN] River Bend Farm.
[PL] Farma River Bend.
Died in the service of their country
[EN] A monument to those that died in the service of their country in Uxbridge, Massachusetts. All three listed soldiers were of Polish origin.
[PL] Pomnik poległych za ojczyznę w mieście Uxbridge w Stanie Massachusetts. Wszyscy trzej polegli byli polskiego pochodzenia. Amerykańskie imię Walter bardzo często tworzono od polskiego imienia Władysław. Nazwisko Mocha jest najprawdopodobniej przekręcone, ale imię Ignacy raczej poza Polska nie występowało.
St. Mary's Roman Catholic Church
[EN] St. Mary's Roman Catholic Church in Uxbridge, Massachusetts. The Catholics were Irish, Italian, French Canadian and Poles who came to work in the mills.
[PL] Katolicki kościół Św. Marii w mieście Uxbridge w Stanie Massachusetts. Katolikami byli Irlandczycy, Włosi, Francuzi z Kanady i Polacy, którzy przyjechali tutaj do pracy w fabrykach włókienniczych.
St. Mary's Roman Catholic Church
[EN] St. Mary's Roman Catholic Church in Uxbridge, Massachusetts.
[PL] Katolicki kościół Św. Marii w mieście Uxbridge w Stanie Massachusetts.
Entering Woonsocket
[EN] Entering Woonsocket, Rhode Island.
[PL] Wjeżdżamy do miasta Woonsocket w Stanie Rhode Island.
Woonsocket
[EN] Woonsocket, Rhode Island.
[PL] Miasto Woonsocket w Stanie Rhode Island.
Museum of Work and Culture
[EN] Museum of Work and Culture in Woonsocket, Rhode Island.
[PL] Muzeum Pracy i Kultury w mieście Woonsocket w Stanie Rhode Island.
Stamping station
[EN] Stamping station in the Museum of Work and Culture in Woonsocket, Rhode Island.
[PL] Miejsce ze stemplem w Muzeum Pracy i Kultury w mieście Woonsocket w Stanie Rhode Island.
Blackstone River Valley NHC stamp
[EN] Blackstone River Valley National Heritage Corridor, Massachusetts and Rhode Island stamp.
[PL] Stempel Korytarza Dziedzictwa Narodowego Doliny Rzeki Blackstone w Stanach Massachusetts i Rhode Island.
La Survivance
[EN] Museum of Work and Culture in Woonsocket, Rhode Island. La Survivance (survival) is an expression used by French Canadians denoting survival of Francophone culture, typically in the face of Canadian Anglophone or Anglo-American hegemony. It was used frequently in Quebec but also found expression among the culturally dispossessed francophone mill workers of northern New England, from the 19th century on.
[PL] Muzeum Pracy i Kultury w mieście Woonsocket w Stanie Rhode Island. La Survivance (przeżycie) jest wyrażeniem używanym przez Francuzów z Kanady, oznaczającym przeżycie francuskiej kultury w obliczu nacisku anglojęzycznej kultury Kanady. To wyrażenie było też używane przez francuskiego pochodzenia emigrantów z Kanady do Stanów Zjednoczonych.
Notre-Dame-des-Victoires
[EN] Museum of Work and Culture in Woonsocket, Rhode Island. A beautiful mosaic memorial of the French Canadians, who served in the First World War in United States Armed Forces.
[PL] Muzeum Pracy i Kultury w mieście Woonsocket w Stanie Rhode Island. Piękna mozaika poświęcona kandadyjsko-francuskiego pochodzenia żołnierzom służącym w Siłach Zbrojnych Stanów Zjednoczonych podczas Pierwszej Wojny Światowej.
Industrial Exhibit
[EN] Museum of Work and Culture in Woonsocket, Rhode Island. Industrial Exhibit.
[PL] Muzeum Pracy i Kultury w mieście Woonsocket w Stanie Rhode Island. Wystawa poświęcona przemysłowi tekstylnemu.
La Ville Plus Française Aux États-Unis
[EN] La Ville Plus Française Aux États-Unis - The Most French City in the United States.
[PL] La Ville Plus Française Aux États-Unis - Najbardziej Francuskie Miasto W Stanach Zjednoczonych.
Merci (Gratitude) Train Exhibit
[EN] The 1947 U.S.-to-Europe or American Friendship Train collected foodstuffs from American donors for transport to the people of France and Italy. About 700 cars ($40 million value) of food, clothing, and fuel were collected. As a response, French people collected many items, some priceless that are now exhibited in museums. Forty nine (one for each of the 48 states at that time and one to be split by the Territory of Hawaii and Washington D.C.) special 40/8 (Hommes - 40, Chevaux - 8 - 40 people or 8 horses) historic boxcars were selected. Read more at: http://www.mercitrain.org
[PL] W roku 1947 specjalny Friendship Train (Pociąg przyjaźni) zbierał żywność od Amerykanów dla ludzi we Francji i we Włoszech. Darami wypełniono 700 wagonów żywnością, ubraniami i paliwem o wartości szacowanej na 40 milionów dolarów. W odpowiedzi, Francuzi zaczęli zbierać różne rzeczy, w tym wiele cennych pamiątek historycznych i dzieł sztuki, które teraz znajdują się w muzeach w Stanach Zjednoczonych. Dary wysłano w wagonach znanych jako 40/8 (Hommes - 40, Chevaux - 8 - 40 ludzi lub 8 koni). Wagonów było 49, po jednym dla każdego z 48 Stanów w tym czasie, a jeden wagon był do podziału pomiędzy Terytorium Hawajów i Dystryktem Kolumbii (miasto Waszyngton, stolica USA). Więcej można przeczytać na: http://www.mercitrain.org
Merci (Gratitude) Train Exhibit
[EN] The 1947 U.S.-to-Europe or American Friendship Train collected foodstuffs from American donors for transport to the people of France and Italy. About 700 cars ($40 million value) of food, clothing, and fuel were collected. As a response, French people collected many items, some priceless that are now exhibited in museums. Forty nine (one for each of the 48 states at that time and one to be split by the Territory of Hawaii and Washington D.C.) special 40/8 (Hommes - 40, Chevaux - 8 - 40 people or 8 horses) historic boxcars were selected. Read more at: http://www.mercitrain.org
[PL] W roku 1947 specjalny Friendship Train (Pociąg przyjaźni) zbierał żywność od Amerykanów dla ludzi we Francji i we Włoszech. Darami wypełniono 700 wagonów żywnością, ubraniami i paliwem o wartości szacowanej na 40 milionów dolarów. W odpowiedzi, Francuzi zaczęli zbierać różne rzeczy, w tym wiele cennych pamiątek historycznych i dzieł sztuki, które teraz znajdują się w muzeach w Stanach Zjednoczonych. Dary wysłano w wagonach znanych jako 40/8 (Hommes - 40, Chevaux - 8 - 40 ludzi lub 8 koni). Wagonów było 49, po jednym dla każdego z 48 Stanów w tym czasie, a jeden wagon był do podziału pomiędzy Terytorium Hawajów i Dystryktem Kolumbii (miasto Waszyngton, stolica USA). Więcej można przeczytać na: http://www.mercitrain.org
Merci (Gratitude) Train Exhibit
[EN] The 1947 U.S.-to-Europe or American Friendship Train collected foodstuffs from American donors for transport to the people of France and Italy. About 700 cars ($40 million value) of food, clothing, and fuel were collected. As a response, French people collected many items, some priceless that are now exhibited in museums. Forty nine (one for each of the 48 states at that time and one to be split by the Territory of Hawaii and Washington D.C.) special 40/8 (Hommes - 40, Chevaux - 8 - 40 people or 8 horses) historic boxcars were selected. Read more at: http://www.mercitrain.org
[PL] W roku 1947 specjalny Friendship Train (Pociąg przyjaźni) zbierał żywność od Amerykanów dla ludzi we Francji i we Włoszech. Darami wypełniono 700 wagonów żywnością, ubraniami i paliwem o wartości szacowanej na 40 milionów dolarów. W odpowiedzi, Francuzi zaczęli zbierać różne rzeczy, w tym wiele cennych pamiątek historycznych i dzieł sztuki, które teraz znajdują się w muzeach w Stanach Zjednoczonych. Dary wysłano w wagonach znanych jako 40/8 (Hommes - 40, Chevaux - 8 - 40 ludzi lub 8 koni). Wagonów było 49, po jednym dla każdego z 48 Stanów w tym czasie, a jeden wagon był do podziału pomiędzy Terytorium Hawajów i Dystryktem Kolumbii (miasto Waszyngton, stolica USA). Więcej można przeczytać na: http://www.mercitrain.org
Merci (Gratitude) Train Exhibit
[EN] The 1947 U.S.-to-Europe or American Friendship Train collected foodstuffs from American donors for transport to the people of France and Italy. About 700 cars ($40 million value) of food, clothing, and fuel were collected. As a response, French people collected many items, some priceless that are now exhibited in museums. Forty nine (one for each of the 48 states at that time and one to be split by the Territory of Hawaii and Washington D.C.) special 40/8 (Hommes - 40, Chevaux - 8 - 40 people or 8 horses) historic boxcars were selected. Read more at: http://www.mercitrain.org
[PL] W roku 1947 specjalny Friendship Train (Pociąg przyjaźni) zbierał żywność od Amerykanów dla ludzi we Francji i we Włoszech. Darami wypełniono 700 wagonów żywnością, ubraniami i paliwem o wartości szacowanej na 40 milionów dolarów. W odpowiedzi, Francuzi zaczęli zbierać różne rzeczy, w tym wiele cennych pamiątek historycznych i dzieł sztuki, które teraz znajdują się w muzeach w Stanach Zjednoczonych. Dary wysłano w wagonach znanych jako 40/8 (Hommes - 40, Chevaux - 8 - 40 ludzi lub 8 koni). Wagonów było 49, po jednym dla każdego z 48 Stanów w tym czasie, a jeden wagon był do podziału pomiędzy Terytorium Hawajów i Dystryktem Kolumbii (miasto Waszyngton, stolica USA). Więcej można przeczytać na: http://www.mercitrain.org
Woonsocket
[EN] Woonsocket, Rhode Island.
[PL] Miasto Woonsocket w Stanie Rhode Island.
Woonsocket
[EN] Woonsocket, Rhode Island.
[PL] Miasto Woonsocket w Stanie Rhode Island.
Woonsocket
[EN] Woonsocket, Rhode Island.
[PL] Miasto Woonsocket w Stanie Rhode Island.
Old Depot
[EN] Old Depot in Woonsocket, Rhode Island.
[PL] Stara stacja kolejowa w mieście Woonsocket w Stanie Rhode Island.
Woonsocket City Hall
[EN] Woonsocket City Hall.
[PL] Ratusz miasta Woonsocket.
The French Quarter in Woonsocket
[EN] Very many French Canadians came to Woonsocket to work in the mills.
[PL] Bardzo wielu Francuzów z Kanady przyjechało do Woonsocket do pracy w fabrykach włókienniczych.
Dinner at McDonald's
[EN] Dinner at McDonald's in Warwick, Rhode Island.
[PL] Obiad w restauracji McDonalda w mieście Warwick w Stanie Rhode Island.
Returning our rented car at Thrifty
[EN] Returning our rented car at Thrifty in Warwick, Rhode Island.
[PL] Oddajemy nasz wynajęty samochód w firmie Thrifty w mieście Warwick w Stanie Rhode Island
La Quinta Motel in Warwick
[EN] Customer service at the La Quinta Motels is very good. They sent a van to pick us up at Thrifty, where we returned our rented car.
[PL] Obsługa klienta w motelach La Quinta jest bardzo dobra. Motel wysłał autobusik, aby odebrać nas z firmy Thrifty, gdzie zwróciliśmy wynajęty samochód.
Post to:
FacebookMySpaceDiggDelicious
StumbleUponGoogle BookmarksYahoo! Bookmarks
FunPHEMiDEMi

Comments

Loading...

Leave your comment

Name:
Email: (Optional)
URL: (Optional)
Message:
You can use some HTML tags, such as <b>, <i>, <u>, <s>
Verification:


Regenerate
 
©2022 Mobile Action Technology, Inc.