[EN] Leaving the La Quinta motel in Albany, Oregon.
[PL] Opuszczamy motel La Quinta w mieście Albany w Stanie Oregon.
[EN] Beautiful and rich Willamette Valley.
[PL] Piękna i bogata Dolina Rzeki Willamette.
[EN] Mountains at the south end of the Willamette Valley.
[PL] Góry na południowym skraju Doliny Rzeki Willamette.
[EN] Beautiful forest.
[PL] Piękny las.
[EN] Rest area.
[PL] Dobrze urządzony parking na autostradzie.
[EN] Best coffee in a truck? No, this truck carries gasoline for the Pilot chain of truck stops and advertises the coffee available there.
[PL] Najlepsza kawa przewożona cysterną? Nie, ta cysterna firmy Pilot przewozi benzynę do sieci stacji benzynowych i przy okazji reklamuje ich kawę.
[EN] Two deer on the steep side of Interstate Highway I-5 made a bad choice...
[PL] Te dwa jelenie na stromym zboczu przy autostradzie międzystanowej I-5 wyraźnie wybrały niebezpieczną drogę. Jeśli wbiegną na jezdnie,  może być poważny wypadek.
[EN] Exit on I-5 to Grants Pass and the Oregon Caves National Monument.
[PL] Zjazd z międzystanowej autostrady I-5 do miasta Grants Pass i Narodowego Pomnika Jaskinie Oregonu.
[EN] Josephine County Courthouse in Grants Pass was built in 1917 to replace the older structure dating to 1887.
[PL] Budynek sądów i administracji Powiatu Josephine w mieście Grants Pass w Stanie Oregon został wybudowany w roku 1917 i zastąpił stary budynek z roku 1887.
[EN] For many years Grants Pass promoted the Oregon Caves by staging a Caveman Show despite the fact that there is no sign that in prehistoric times the Oregon Caves were inhabited. In the beginning of August of this year, we visited the Russell Cave National Monument in Alabama, where it was found that this cave was inhabited  from about 9,000 B.C. to about A.D. 1600. Russell Cave offers one of the longest and complete archeological record in the eastern United States. See this trip at: http://www.a-trip.com/tracks/view/57423
[PL] Przez wiele lat miasto Grants Pass organizowało Dni Jaskiniowców, aby ściągnąć turystów do pobliskich Jaskiń Oregonu. Nie przejmowano się tym, że w jaskiniach nie znaleziono żadnych oznak przebywania tam jaskiniowców. Na początku sierpnia tego roku, odwiedziliśmy Narodowy Pomnik Jaskinia Russell w Alabamie, gdzie odkryto, że jaskinia była zamieszkała od roku 9 tys. lat przed Chrystusem do roku 1600 naszej ery. Jaskinia Russell Cave dostarczyła najdłuższej i najlepiej udokumentowanej historii osadnictwa na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Tą wycieczkę można obejrzeć na http://www.a-trip.com/tracks/view/57423
[EN] Entering Illinois Valley.
[PL] Wjeżdżamy do Doliny Illinois.
[EN] Oregon Caves information in Cave Junction.
[PL] Punkt informacyjny Jaskiń Oregonu w miasteczku Cave Junction.
[EN] Cave Junction Visitor Center.
[PL] Punkt Informacyjny Jaskiń Oregonu w miasteczku Cave Junction.
[EN] Cave Junction Visitor Center is also called Illinois Valley Information Center.
[PL] Punkt Informacyjny Jaskiń Oregonu w miasteczku Cave Junction jest także miejscem, gdzie można dowiedzieć się o Dolinie Illinois.
[EN] Unfortunately, this Visitor Center was closed Labor Day weekend.
[PL] Niestety, ten Punkt Informacyjny był zamknięty w weekend amerykańskiego Święta Związków Zawodowych (Labor Day).
[EN] Driving towards the Oregon Caves National Monument. The road is well paved, but the last 10 miles are narrow and winding.
[PL] Jedziemy w kierunku Narodowego Pomnika Jaskiń Oregonu. Droga ma doskonałą nawierzchnię, ale ostatnie 16 km jedzie się bardzo wąską i krętą drogą.
[EN] Entering the Oregon Caves National Monument.
[PL] Wjeżdżamy do Narodowego Pomnika Jaskinie Oregonu.
[EN] Entering the Oregon Caves National Monument.
[PL] Wjeżdżamy do Narodowego Pomnika Jaskinie Oregonu.
[EN] The Oregon Caves Chateau opened in 1934.
[PL] Piękne górskie schronisko Oregon Caves Chateau otworzono w roku 1934.
[EN] Oregon Caves National Monument Visitor Center.
[PL] Muzeum i Punkt Informacyjny Narodowego Pomnika Oregon Caves.
[EN] Stamping station in the Oregon Caves National Monument. The stamp is different than the typical stamps in other National Park units. We are at elevation 4,000 feet (1,219 m). The cave temperature is 44° F (7° C).
[EN] Miejsce ze stemplem do Paszportu do Twoich Parków Narodowych w Muzeum i Punkcie Informacyjny Narodowego Pomnika Jaskinie Oregonu. Stempel ma inną konstrukcję od typowych stempli w innych obiektach administrowanych przez Zarząd Parków Narodowych Stanów Zjednoczonych. Jesteśmy na wysokości 1219 m (4000 stóp). Temperatura w jaskini wynosi 7° C (44° F).
[EN] Oregon Caves Nat'l Monument passport stamp.
[PL] Stempel Narodowego Pomnika Jaskinie Oregonu.
[EN] Common trees in the forest covering the mountains in the Oregon Caves National Monument. An interesting tree is Madrone (also called Madrona, Strawberry tree, and Arbutus), scientific name Arbutus menziesii, belonging to the Ericaceae (heath or heather) family. It is an evergreen tree and has rich orange-red bark that peels away on the mature wood, leaving a greenish, silvery appearance that has a satin sheen and smoothness. We show the picture of this tree taken after visiting the Caves.
[PL] Drzewa, porastające lasy na wzgórzach w Narodowym Pomniku Jaskinie Oregonu. Ciekawym drzewem jest Madrone (Arbutus menziesii), znane także jako drzewo truskawkowe, należące do rodziny wrzosowatych (Ericaceae). Jest zimozielone, i ma mocno wybarwioną pomarańczowo-czerwoną korę, która łuszczy się na starszych gałęziach, odkrywając zielonkawą powierzchnię, która jest bardzo gładka i satynowo błyszcząca. Zrobiliśmy zdjęcie tego pięknego drzewa po zwiedzeniu jaskiń Oregonu.
[EN] The least chipmunk (Neotamias minimus) is the smallest chipmunk in North America.
[PL] Pręgowiec malutki (Neotamias minimus) jest najmniejszym z amerykańskich pręgowców.
[EN] Least Chipmunk in motion.
[PL] Pręgowiec malutki w ruchu.
[EN] We suspected that the Visitor Center employs several deer for the amusement of the visitors.
[PL] Wydawało nam się, że Muzeum i Punkt Informacyjny zatrudnia jelenie na etatach.
[EN] Oregon Caves National Monument dates to 1909.
[PL] Narodowy Pomnik Stanów Zjednoczonych Jaskinie Oregonu został założony w roku 1909.
[EN] Entrance to Oregon Caves. Visitors enter in small groups guided by excellent rangers.
[PL] Wejście do Jaskiń Oregonu. Zwiedza się jaskinie w małych grupach z przewodnikiem Parku Narodowego (ranger). Jak zwykle, przewodnicy są świetnie przygotowani do tej roli.
[EN] Oregon Caves are made of marble.
[PL] Jaskinie Oregonu zostały wydrążone przez wodę w marmurze.
[EN] Oregon Caves are made of marble.
[PL] Jaskinie Oregonu zostały wydrążone przez wodę w marmurze.
[EN] Cave stream.
[PL] Strumień, płynący w jaskini.
[EN] Interesting cave formations.
[PL] Ciekawie ukształtowane nacieki w jaskini.
[EN] Interesting cave formations.
[PL] Ciekawie ukształtowane nacieki w jaskini.
[EN] Interesting cave formations.
[PL] Ciekawie ukształtowane nacieki w jaskini.
[EN] Interesting cave formations.
[PL] Ciekawie ukształtowane nacieki w jaskini.
[EN] Interesting cave formations.
[PL] Ciekawie ukształtowane nacieki w jaskini.
[EN] Interesting cave formations.
[PL] Ciekawie ukształtowane nacieki w jaskini.
[EN] Interesting cave formations.
[PL] Ciekawie ukształtowane nacieki w jaskini.
[EN] Several weddings took place in this cave. Sometimes the whole party was dressed as cavemen.
[PL] W tej jaskini odbyło się kilka ślubów. Czasem uczestnicy tego wydarzenia byli ubrani w stroje jaskiniowców.
[EN] Interesting cave formations.
[PL] Ciekawie ukształtowane nacieki w jaskini.
[EN] Interesting cave formations.
[PL] Ciekawie ukształtowane nacieki w jaskini.
[EN] The black vein represents magma that seeped into the marble. The broken line shows, where an earthquake moved rocks. Such records are important for geologic studies.
[PL] Czarna żyła pokazuje gdzie gorąca magma wciekła w pęknięcia marmuru. Przerwanie linii nastąpiło na skutek przesunięcia się skał w wyniku trzęsienia ziemi. Takie zjawiska w tej jaskini są bardzo ważne dla badań geologicznych.
[EN] We hiked about one hour on the hills in the Oregon Caves National Monument.
[PL] Poszliśmy na godzinną wędrówkę po wzgórzach w Pomniku Narodowym Jaskinie Oregonu.
[EN] We hiked about one hour on the hills in the Oregon Caves National Monument.
[PL] Poszliśmy na godzinną wędrówkę po wzgórzach w Pomniku Narodowym Jaskinie Oregonu.
[EN] We hiked about one hour on the hills in the Oregon Caves National Monument.
[PL] Poszliśmy na godzinną wędrówkę po wzgórzach w Pomniku Narodowym Jaskinie Oregonu.
[EN] Trillium.
[PL] Trójlist (Trillium).
[EN] Deer.
[PL] Łania z cielęciem.
[EN] This young deer (fawn) looks like a sculpture.
[PL] To ciele jelenia (jelonek) tak zastygło, że przypomina rzeźbę.
[EN] The least chipmunk (Neotamias minimus) is the smallest chipmunk in North America.
[PL] Pręgowiec malutki (Neotamias minimus) jest najmniejszym z amerykańskich pręgowców.
[EN] Madrone (also called Madrona, Strawberry tree, and Arbutus), scientific name Arbutus menziesii, belonging to the Ericaceae (heath or heather) family. It is an evergreen tree and has rich orange-red bark that peels away on the mature wood, leaving a greenish, silvery appearance that has a satin sheen and smoothness.
[PL] Ciekawym drzewem jest Madrone (Arbutus menziesii), znane także jako drzewo truskawkowe, należące do rodziny wrzosowatych (Ericaceae). Jest zimozielone, i ma mocno wybarwioną pomarańczowo-czerwoną korę, która łuszczy się na starszych gałęziach, odkrywając zielonkawą powierzchnię, która jest bardzo gładka i satynowo błyszcząca.
[EN] A car from DeKalb County in Atlanta, Georgia. The direct route is 2681.9 miles (4,291 km) long.
[PL] Samochód z powiatu DeKalb w Atlancie w Stanie Georgia. Najkrótszą drogą jest to około 4291 km (2681,9 mil). To dalej, niż z Warszawy do Gibraltaru - 3433 km (2146,8 mil).
[EN] Mount McLoughlin is a shield volcano. Elevation is 9,495 ft (2,894 m).
[PL] Góra Mount McLoughlin jest pochodzenia wulkanicznego. Ma wysokość 2894 m (9495 stóp).
Stop for 56mins
[EN] Mount McLoughlin is a shield volcano. Elevation is 9,495 ft (2,894 m).
[PL] Góra Mount McLoughlin jest pochodzenia wulkanicznego. Ma wysokość 2894 m (9495 stóp).
[EN] La Quinta Inn in White City, Oregon.
[PL] Motel La Quinta w mieście White City w Stanie Oregon.
2010_09_06 - Albany-White.City
Norman J. Pieniazek
Author: Norman J. Pieniazek (ID: 3912)
Posted: 2010-09-24 14:50 GMT+00:00
Mileage: 501.12 km
(0 ratings)
Tags: Travel, Photography, 2010 Trips, Oregon Washington & Idaho Trip
Views: 2302
Share
Embed this trip
Click here to load all photos (54)

[EN] Today we drove south from Albany, Oregon through the Willamette River Valley almost to the California border. Our destination was Oregon Caves National Monument. It is very well known for its unique geological features, because the caves were formed in marble. Marble is a rock resulting from metamorphism of sedimentary carbonate rocks, most commonly limestone or dolomite rock. The characteristic swirls and veins of many colored marble varieties are usually due to various mineral impurities such as clay, silt, sand, iron oxides, or chert (flint) which were originally present as grains or layers in the limestone. Metamorphosis to marble happens when limestone is exposed to high pressure and temperature.
[PL] Dzisiaj pojechaliśmy na południe od miasta Albany w Stanie Oregon doliną rzeki Willamette prawie do granicy z Kalifornią. Celem naszej wyprawy był Pomnik Narodowy Jaskinie Oregonu. Jest to bardzo znane miejsce, ze względu na unikalne geologiczne ukształtowanie tych jaskiń, ponieważ zostały uformowane w marmurze. Marmur to skała metamorficzna powstała z przeobrażenia wapieni, rzadziej dolomitów. Charakterystyczne kolorowe zabarwienia marmuru w postaci prążków są najczęściej spowodowane domieszkami gliny, mułu, piasku, tlenków żelaza i krzemienia, które były zawarte w wapieniu przed metamorfozą. Metamorfoza wapieni lub dolomitów do marmuru następuje na skutek ruchów geologicznych wytwarzających wysokie ciśnienie i temperaturę.

Leaving the La Quinta motel in Albany
[EN] Leaving the La Quinta motel in Albany, Oregon.
[PL] Opuszczamy motel La Quinta w mieście Albany w Stanie Oregon.
Beautiful and rich Willamette Valley
[EN] Beautiful and rich Willamette Valley.
[PL] Piękna i bogata Dolina Rzeki Willamette.
End of the Willamette Valley
[EN] Mountains at the south end of the Willamette Valley.
[PL] Góry na południowym skraju Doliny Rzeki Willamette.
Beautiful forest
[EN] Beautiful forest.
[PL] Piękny las.
Rest area
[EN] Rest area.
[PL] Dobrze urządzony parking na autostradzie.
Best coffee in a truck?
[EN] Best coffee in a truck? No, this truck carries gasoline for the Pilot chain of truck stops and advertises the coffee available there.
[PL] Najlepsza kawa przewożona cysterną? Nie, ta cysterna firmy Pilot przewozi benzynę do sieci stacji benzynowych i przy okazji reklamuje ich kawę.
An accident waiting to happen
[EN] Two deer on the steep side of Interstate Highway I-5 made a bad choice...
[PL] Te dwa jelenie na stromym zboczu przy autostradzie międzystanowej I-5 wyraźnie wybrały niebezpieczną drogę. Jeśli wbiegną na jezdnie, może być poważny wypadek.
Exit to Grants Pass
[EN] Exit on I-5 to Grants Pass and the Oregon Caves National Monument.
[PL] Zjazd z międzystanowej autostrady I-5 do miasta Grants Pass i Narodowego Pomnika Jaskinie Oregonu.
Josephine County Courthouse
[EN] Josephine County Courthouse in Grants Pass was built in 1917 to replace the older structure dating to 1887.
[PL] Budynek sądów i administracji Powiatu Josephine w mieście Grants Pass w Stanie Oregon został wybudowany w roku 1917 i zastąpił stary budynek z roku 1887.
Grants Pass
[EN] For many years Grants Pass promoted the Oregon Caves by staging a Caveman Show despite the fact that there is no sign that in prehistoric times the Oregon Caves were inhabited. In the beginning of August of this year, we visited the Russell Cave National Monument in Alabama, where it was found that this cave was inhabited from about 9,000 B.C. to about A.D. 1600. Russell Cave offers one of the longest and complete archeological record in the eastern United States. See this trip at: http://www.a-trip.com/tracks/view/57423
[PL] Przez wiele lat miasto Grants Pass organizowało Dni Jaskiniowców, aby ściągnąć turystów do pobliskich Jaskiń Oregonu. Nie przejmowano się tym, że w jaskiniach nie znaleziono żadnych oznak przebywania tam jaskiniowców. Na początku sierpnia tego roku, odwiedziliśmy Narodowy Pomnik Jaskinia Russell w Alabamie, gdzie odkryto, że jaskinia była zamieszkała od roku 9 tys. lat przed Chrystusem do roku 1600 naszej ery. Jaskinia Russell Cave dostarczyła najdłuższej i najlepiej udokumentowanej historii osadnictwa na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Tą wycieczkę można obejrzeć na http://www.a-trip.com/tracks/view/57423
Experience Illinois Valley
[EN] Entering Illinois Valley.
[PL] Wjeżdżamy do Doliny Illinois.
Oregon Caves information in Cave Junction
[EN] Oregon Caves information in Cave Junction.
[PL] Punkt informacyjny Jaskiń Oregonu w miasteczku Cave Junction.
Cave Junction Visitor Center
[EN] Cave Junction Visitor Center.
[PL] Punkt Informacyjny Jaskiń Oregonu w miasteczku Cave Junction.
Illinois Valley Information Center
[EN] Cave Junction Visitor Center is also called Illinois Valley Information Center.
[PL] Punkt Informacyjny Jaskiń Oregonu w miasteczku Cave Junction jest także miejscem, gdzie można dowiedzieć się o Dolinie Illinois.
Closed Labor Day Weekend
[EN] Unfortunately, this Visitor Center was closed Labor Day weekend.
[PL] Niestety, ten Punkt Informacyjny był zamknięty w weekend amerykańskiego Święta Związków Zawodowych (Labor Day).
Driving towards Oregon Caves NM
[EN] Driving towards the Oregon Caves National Monument. The road is well paved, but the last 10 miles are narrow and winding.
[PL] Jedziemy w kierunku Narodowego Pomnika Jaskiń Oregonu. Droga ma doskonałą nawierzchnię, ale ostatnie 16 km jedzie się bardzo wąską i krętą drogą.
Entering Oregon Caves NM
[EN] Entering the Oregon Caves National Monument.
[PL] Wjeżdżamy do Narodowego Pomnika Jaskinie Oregonu.
Entering Oregon Caves NM
[EN] Entering the Oregon Caves National Monument.
[PL] Wjeżdżamy do Narodowego Pomnika Jaskinie Oregonu.
The Oregon Caves Chateau
[EN] The Oregon Caves Chateau opened in 1934.
[PL] Piękne górskie schronisko Oregon Caves Chateau otworzono w roku 1934.
Oregon Caves NM Visitor Center
[EN] Oregon Caves National Monument Visitor Center.
[PL] Muzeum i Punkt Informacyjny Narodowego Pomnika Oregon Caves.
Stamping station
[EN] Stamping station in the Oregon Caves National Monument. The stamp is different than the typical stamps in other National Park units. We are at elevation 4,000 feet (1,219 m). The cave temperature is 44° F (7° C).
[EN] Miejsce ze stemplem do Paszportu do Twoich Parków Narodowych w Muzeum i Punkcie Informacyjny Narodowego Pomnika Jaskinie Oregonu. Stempel ma inną konstrukcję od typowych stempli w innych obiektach administrowanych przez Zarząd Parków Narodowych Stanów Zjednoczonych. Jesteśmy na wysokości 1219 m (4000 stóp). Temperatura w jaskini wynosi 7° C (44° F).
Oregon Caves Nat'l Monument passport stamp
[EN] Oregon Caves Nat'l Monument passport stamp.
[PL] Stempel Narodowego Pomnika Jaskinie Oregonu.
Common trees
[EN] Common trees in the forest covering the mountains in the Oregon Caves National Monument. An interesting tree is Madrone (also called Madrona, Strawberry tree, and Arbutus), scientific name Arbutus menziesii, belonging to the Ericaceae (heath or heather) family. It is an evergreen tree and has rich orange-red bark that peels away on the mature wood, leaving a greenish, silvery appearance that has a satin sheen and smoothness. We show the picture of this tree taken after visiting the Caves.
[PL] Drzewa, porastające lasy na wzgórzach w Narodowym Pomniku Jaskinie Oregonu. Ciekawym drzewem jest Madrone (Arbutus menziesii), znane także jako drzewo truskawkowe, należące do rodziny wrzosowatych (Ericaceae). Jest zimozielone, i ma mocno wybarwioną pomarańczowo-czerwoną korę, która łuszczy się na starszych gałęziach, odkrywając zielonkawą powierzchnię, która jest bardzo gładka i satynowo błyszcząca. Zrobiliśmy zdjęcie tego pięknego drzewa po zwiedzeniu jaskiń Oregonu.
Least Chipmunk
[EN] The least chipmunk (Neotamias minimus) is the smallest chipmunk in North America.
[PL] Pręgowiec malutki (Neotamias minimus) jest najmniejszym z amerykańskich pręgowców.
Chipmunk in motion
[EN] Least Chipmunk in motion.
[PL] Pręgowiec malutki w ruchu.
Deer at the Visitor Center
[EN] We suspected that the Visitor Center employs several deer for the amusement of the visitors.
[PL] Wydawało nam się, że Muzeum i Punkt Informacyjny zatrudnia jelenie na etatach.
Oregon Caves NM dates to 1909
[EN] Oregon Caves National Monument dates to 1909.
[PL] Narodowy Pomnik Stanów Zjednoczonych Jaskinie Oregonu został założony w roku 1909.
Entrance to Oregon Caves
[EN] Entrance to Oregon Caves. Visitors enter in small groups guided by excellent rangers.
[PL] Wejście do Jaskiń Oregonu. Zwiedza się jaskinie w małych grupach z przewodnikiem Parku Narodowego (ranger). Jak zwykle, przewodnicy są świetnie przygotowani do tej roli.
Marble
[EN] Oregon Caves are made of marble.
[PL] Jaskinie Oregonu zostały wydrążone przez wodę w marmurze.
Marble
[EN] Oregon Caves are made of marble.
[PL] Jaskinie Oregonu zostały wydrążone przez wodę w marmurze.
Cave stream
[EN] Cave stream.
[PL] Strumień, płynący w jaskini.
Interesting cave formations
[EN] Interesting cave formations.
[PL] Ciekawie ukształtowane nacieki w jaskini.
Interesting cave formations
[EN] Interesting cave formations.
[PL] Ciekawie ukształtowane nacieki w jaskini.
Interesting cave formations
[EN] Interesting cave formations.
[PL] Ciekawie ukształtowane nacieki w jaskini.
Interesting cave formations
[EN] Interesting cave formations.
[PL] Ciekawie ukształtowane nacieki w jaskini.
Interesting cave formations
[EN] Interesting cave formations.
[PL] Ciekawie ukształtowane nacieki w jaskini.
Interesting cave formations
[EN] Interesting cave formations.
[PL] Ciekawie ukształtowane nacieki w jaskini.
Interesting cave formations
[EN] Interesting cave formations.
[PL] Ciekawie ukształtowane nacieki w jaskini.
Wedding chapel
[EN] Several weddings took place in this cave. Sometimes the whole party was dressed as cavemen.
[PL] W tej jaskini odbyło się kilka ślubów. Czasem uczestnicy tego wydarzenia byli ubrani w stroje jaskiniowców.
Interesting cave formations
[EN] Interesting cave formations.
[PL] Ciekawie ukształtowane nacieki w jaskini.
Interesting cave formations
[EN] Interesting cave formations.
[PL] Ciekawie ukształtowane nacieki w jaskini.
Record of an earthquake
[EN] The black vein represents magma that seeped into the marble. The broken line shows, where an earthquake moved rocks. Such records are important for geologic studies.
[PL] Czarna żyła pokazuje gdzie gorąca magma wciekła w pęknięcia marmuru. Przerwanie linii nastąpiło na skutek przesunięcia się skał w wyniku trzęsienia ziemi. Takie zjawiska w tej jaskini są bardzo ważne dla badań geologicznych.
On a hike
[EN] We hiked about one hour on the hills in the Oregon Caves National Monument.
[PL] Poszliśmy na godzinną wędrówkę po wzgórzach w Pomniku Narodowym Jaskinie Oregonu.
On a hike
[EN] We hiked about one hour on the hills in the Oregon Caves National Monument.
[PL] Poszliśmy na godzinną wędrówkę po wzgórzach w Pomniku Narodowym Jaskinie Oregonu.
On a hike
[EN] We hiked about one hour on the hills in the Oregon Caves National Monument.
[PL] Poszliśmy na godzinną wędrówkę po wzgórzach w Pomniku Narodowym Jaskinie Oregonu.
Trillium
[EN] Trillium.
[PL] Trójlist (Trillium).
Deer
[EN] Deer.
[PL] Łania z cielęciem.
Fawn
[EN] This young deer (fawn) looks like a sculpture.
[PL] To ciele jelenia (jelonek) tak zastygło, że przypomina rzeźbę.
Least Chipmunk
[EN] The least chipmunk (Neotamias minimus) is the smallest chipmunk in North America.
[PL] Pręgowiec malutki (Neotamias minimus) jest najmniejszym z amerykańskich pręgowców.
Madrone
[EN] Madrone (also called Madrona, Strawberry tree, and Arbutus), scientific name Arbutus menziesii, belonging to the Ericaceae (heath or heather) family. It is an evergreen tree and has rich orange-red bark that peels away on the mature wood, leaving a greenish, silvery appearance that has a satin sheen and smoothness.
[PL] Ciekawym drzewem jest Madrone (Arbutus menziesii), znane także jako drzewo truskawkowe, należące do rodziny wrzosowatych (Ericaceae). Jest zimozielone, i ma mocno wybarwioną pomarańczowo-czerwoną korę, która łuszczy się na starszych gałęziach, odkrywając zielonkawą powierzchnię, która jest bardzo gładka i satynowo błyszcząca.
A car from DeKalb County in Atlanta
[EN] A car from DeKalb County in Atlanta, Georgia. The direct route is 2681.9 miles (4,291 km) long.
[PL] Samochód z powiatu DeKalb w Atlancie w Stanie Georgia. Najkrótszą drogą jest to około 4291 km (2681,9 mil). To dalej, niż z Warszawy do Gibraltaru - 3433 km (2146,8 mil).
Mount McLoughlin
[EN] Mount McLoughlin is a shield volcano. Elevation is 9,495 ft (2,894 m).
[PL] Góra Mount McLoughlin jest pochodzenia wulkanicznego. Ma wysokość 2894 m (9495 stóp).
Stop for 56mins
Mount McLoughlin
[EN] Mount McLoughlin is a shield volcano. Elevation is 9,495 ft (2,894 m).
[PL] Góra Mount McLoughlin jest pochodzenia wulkanicznego. Ma wysokość 2894 m (9495 stóp).
La Quinta Inn in White City
[EN] La Quinta Inn in White City, Oregon.
[PL] Motel La Quinta w mieście White City w Stanie Oregon.
Post to:
FacebookMySpaceDiggDelicious
StumbleUponGoogle BookmarksYahoo! Bookmarks
FunPHEMiDEMi

Comments

Loading...

Leave your comment

Name:
Email: (Optional)
URL: (Optional)
Message:
You can use some HTML tags, such as <b>, <i>, <u>, <s>
Verification:


Regenerate
 
©2022 Mobile Action Technology, Inc.