[EN] We left early. Our friend Anatoly kindly offered us a lift to the Atlanta airport.
[PL] Wyjechaliśmy wcześnie rano. Nasz przyjaciel Anatoly podrzucił nas na lotnisko.
Stop for 22mins
Stop for 1hr43mins
[EN] Atlanta airport.
[PL] Lotnisko w Atlancie.
[EN] Flying over Missouri.
[PL] Przelatujemy nad Stanem Missouri.
[EN] Flying over Kansas.
[PL] Przelatujemy nad Stanem Kansas.
[EN] Flying over Kansas.
[PL] Przelatujemy nad Stanem Kansas.
[EN] Denver airport in Colorado. We have photographed this airport from street level in 2009 - see the whole trip at http://www.a-trip.com/tracks/view/21263 and terminal at: http://lh3.ggpht.com/_WjZ5Sg49lc8/S8TCS_H_qXI/AAAAAAAAE08/UfAyPQhFq5g/s800/24EA522_UL.jpg
[PL] Lotnisko w mieście Denver w Stanie Kolorado. Fotografowaliśmy to lotnisko podczas wycieczki zrobionej w roku 2009 - zobacz całą wycieczkę na http://www.a-trip.com/tracks/view/21263 a sam terminal na: http://lh3.ggpht.com/_WjZ5Sg49lc8/S8TCS_H_qXI/AAAAAAAAE08/UfAyPQhFq5g/s800/24EA522_UL.jpg
[EN] Rocky Mountains.
[PL] Góry Skaliste.
[EN] Grand Teton Range in Wyoming.
[PL] Pasmo gór Grand Teton w Stanie Wyoming.
[EN] Craters of the Moon National Monument & Preserve in Idaho - a vast ocean of lava flows.
[PL] Narodowy Pomnik Kratery Księżyca i Rezerwat Przyrody w Stanie Idaho - potężny ocean strumieni lawy.
[EN] Bitterroot Mountains in Idaho.
[PL] Góry Bitterroot (gorzkiego korzenia) w Stanie Idaho.
[EN] Columbia River Gorge on the border between Oregon and Washington.
[PL] Przełom rzeki Columbia na granicy Stanów Oregon i Waszyngton.
[EN] Cascades volcanoes - Mount Adams and Mount Rainier.
[PL] Wulkany Mount Adams i Mount Rainier w Górach Kaskadowych (Cascades).
[EN] Mount Adams.
[PL] Góra Mount Adams.
[EN] Mount St. Helens volcano (seen from the south) exploded to the north in 1980.
[PL] Widziany z południa wulkan Św. Heleny (Mount St. Helens) eksplodował w kierunku północnym w roku 1980.
[EN] Mount St. Helens and Mount Rainier.
[PL] Wulkany Św. Helena i Rainier.
[EN] We rented a Jeep Grand Cherokee Laredo 4x4. It was a good choice, because we needed to drive on gravel roads in some National Parks. The Oregon tag (license plate) has a fir tree, as the climate in the Northwest  is ideal for conifers (Georgia has a peach).
[PL] Wynajęliśmy Jeepa Grand Cherokee Laredo 4x4 (z napędem na cztery koła). Był to dobry wybór, bo w niektórych Parkach Narodowych jeździliśmy po szutrowych drogach. Tablica rejestracyjna samochodów w Stanie Oregon ma wizerunek jodły, bo klimat w północnozachodnich Stanach USA jest idealny dla drzew iglastych (tablice rejestracyjne w Stanie Georgia mają brzoskwinię).
[EN] Driving toward McLoughlin House National Historic Site in Oregon City, Oregon, a unit of the Fort Vancouver National Historic Site in Vancouver, Washington. Owner of this house, Dr. John McLoughlin, baptized Jean-Baptiste McLoughlin, (October 19, 1784 – September 3, 1857) was the Chief Factor of the Columbia Fur District of the Hudson's Bay Company at Fort Vancouver. The Columbia District of the British Hudson’s Bay Company was called Oregon Territory by the United States. John McLoughlin was later known as the "Father of Oregon" for his role in assisting the American cause in the Oregon Country in the Pacific Northwest. In the late 1840s his general store in Oregon City was famous as the last stop on the Oregon Trail.
[PL] Jedziemy w kierunku Narodowego Miejsca Historycznego Dom McLoughlina w mieście Oregon City w Stanie Oregon. Ten obiekt jest częścią Narodowego Miejsca Historycznego Fort Vancouver w mieście Vancouver w Stanie Waszyngton.  Właściciel tego domu, dr John McLoughlin, ochrzczony jako Jean-Baptiste McLoughlin (19 październik 1784 – 3 wrzesień 1857) był Głównym Faktorem (Dyrektorem) handlu futrami okręgu Columbia Kompanii Zatoki Hudsona w Forcie Vancouver. Okręg Columbia brytyjskiej Kompanii Zatoki Hudsona był znany jako Terytorium Oregon w Stanach Zjednoczonych McLoughlin był znany później jako „Ojciec Oregonu” dzięki roli, jaką odegrał pomagając Amerykanom w zajęciu Oregonu. W końcu lat czterdziestych XIX wieku sklep McLoughlina w mieście Oregon City był znany jako ostatni przystanek na Oregon Trail, szlaku osadników do Oregonu.
[EN] McLoughlin House Visitor Center. It is located in the historic house of Dr Forbes Barclay (1812-1873), a Hudson's Bay Company associate and a close friend of Dr. John McLoughlin.
[PL] Muzeum i Punkt Informacyjny Domu McLoughlina. Mieści się ono w zabytkowym domu dr Forbesa Barclaya (1812-1873), pracownika Kompanii Zatoki Hudsona i przyjaciela dr Johna McLoughlina.
[EN] McLoughlin House Visitor Center.
[PL] Muzeum i Punkt Informacyjny Domu McLoughlina.
[EN] Graves of Margueritte and John McLoughlin were originally located at the St. John's Catholic Church on Main Street in Oregon City. In 1948, the church left the old building and it was to be demolished and the graves were moved July 6, 1848 to the intended church site at 5th and Washington Streets. The church then decided to locate at 4th and Center Streets. In the 1960's it became necessary to move the graves again and this time it was decided to move the graves to this location John McLoughlin House National Historic Site.
[PL] Groby Margueritte i Johna McLoughlina były najpierw koło katolickiego kościoła Św. Jana na ulicy Main Street w mieście Oregon City. W roku 1948, postanowiono przenieść kościół w inne miejsce, więc groby przeniesiono na skrzyżowaniu Piątej Ulicy z ulicą Waszyngtona. Kościół jednak został zbudowany w innym miejscu, więc w roku 1960 znów trzeba było przenieść groby. Postanowiono więc, że ostatecznym miejscem będzie Narodowe Miejsce Historyczne Dom McLoughlina.
Stop for 1hr33mins
[EN] McLoughlin House.
[PL] Dom McLoughlina.
[EN] McLoughlin House.
[PL] Dom McLoughlina.
[EN] McLoughlin House.
[PL] Dom McLoughlina.
[EN] Stamping station with stamps for the "Passport to Your National Parks" in the McLoughlin House.
[PL] Miejsce ze stemplami do "Paszportu do Twoich Parków Narodowych".
[EN] McLoughlin House/Fort Vancouver National Monument, Oregon City, OR stamp.
[PL] Stempel Narodowego Miejsca Historycznego Fort Vancouver - Dom McLoughlina w mieście Oregon City w Stanie Oregon.
[EN] McLoughlin House bonus stamp.
[PL] Dodatkowy stempel z wizerunkiem domu McLoughlina.
[EN] Driving towards Washington.
[PL] Jedziemy w kierunku Stanu Waszyngton.
[EN] Crossing the Columbia River.
[PL] Przekraczamy rzekę Columbia.
[EN] Entering Vancouver, WA. This city is named after Captain George Vancouver (June 22, 1757 – May 10, 1798), an officer in the British Royal Navy, best known for his Vancouver Expedition maritime exploration of the North America's northwestern Pacific Coast regions, including the coasts of contemporary Alaska, British Columbia, Washington and Oregon. He also explored the Hawaiian Islands and the southwest coast of Australia.
[PL] Wjeżdżamy do miasta Vancouver w Stanie Waszyngton. Nazwa miasta pochodzi od kapitana George'a Vancouvera (22 czerwiec 1757 - 10 maj 1798), oficera marynarki brytyjskiej, najbardziej znanego z wyprawy, podczas której odkrył północno zachodnie wybrzeże Ameryki Północnej, wliczając w to wybrzeża Alaski, Kolumbii Brytyjskiej, oraz Stanów Oregon i Waszyngton. Badał także Wyspy Hawajskie oraz południowo-zachodnie wybrzeże Australii.
[EN] Sign to the Vancouver National Historic Reservation.
[PL] Drogowskaz do Narodowego Rezerwatu Historycznego Vancouver.
[EN] Sign to the Fort Vancouver National Site. In addition to the Fort Vancouver National Historic Site, it contains several other objects.
[PL] Drogowskaz do kompleksu zabytków w okolicy Narodowego Miejsca Historycznego Fort Vancouver.
[EN] Entering Fort Vancouver National Historic Site.
[PL] Wjeżdżamy do Narodowego Miejsca Historycznego Fort Vancouver.
[EN] Fort Vancouver National Historic Site Visitor Center. A new Visitor Center will be opened soon.
[PL] Muzeum i Punkt Informacyjny Narodowego Miejsca Historycznego Fort Vancouver. Nowe muzeum jest w budowie.
[EN] Nice display of National Park Service Passport stamps available ot this location.
[PL] Ładna tablica informacyjna pokazująca, jakie stemple do Paszportu do Twoich Parków Narodowych są dostępne w tym muzeum.
[EN] Danka at the stamping station.
[PL] Danka trzyma jeden ze stempli.
[EN] Fort Vancouver National Historic Site, Vancouver, WA stamp.
[PL] Stempel Narodowego Miejsca Historycznego Fort Vancouver w mieście Vancouver w Stanie Waszyngton.
[EN] Lewis & Clark National Historic Trail Washington stamp. We visited several sites on this Trail during our trip. It commemorates the expedition of the Corps of Discovery to the Pacific coast under the leadership of U.S. Army officers Meriwether Lewis and William Clark. The expedition lasted from 1804 to 1806 and laid much of the groundwork for the westward expansion of the United States.
[PL] Stempel Narodowego Szlaku Historycznego Lewisa i Clarka w Stanie Waszyngton. Podczas tej wycieczki odwiedziliśmy wiele miejsc na tym szlaku. Szlak ten upamiętnia wyprawę Korpusu Badawczego do wybrzeża Oceanu Spokojnego pod dowództwem oficerów armii amerykańskiej Meriwethera Lewisa i Williama Clarka w latach 1804 - 1806. Odkrycia tej wyprawy były decydujące dla późniejszej ekspansji Stanów Zjednoczonych do wybrzeży Oceanu Spokojnego.
[EN] Oregon National Historic Trail, Vancouver, WA stamp. This was the trail taken by the settlers between 1841 and 1869. Once the first transcontinental railroad by the Union Pacific and the Central Pacific was completed in 1869, the use of this trail by long distance travelers rapidly diminished as the railroad was able to fulfill most travel needs. By 1883 the Northern Pacific Railroad had reached Portland, Oregon. Overall it is estimated that over 400,000 pioneers used the 2,000 mile long Oregon Trail and its three primary off-shoots, the California, Bozeman, and Mormon Trails.
[PL] Stempel Szlaku Oregońskiego, Vancouver, Stan Waszyngton. To był szlak, którym podążali do Oregonu osadnicy w latach 1841 - 1869. Kiedy zbudowano pierwszą transkontynentalną linię kolejową Union Pacific i Central Pacific w roku 1869, coraz mniej ludzi podróżowało Szlakiem Oregońskim, ponieważ znacznie wygodniej i bezpieczniej podróżowało się koleją. Do roku 1883, linia kolejowa Northern Pacific Railroad dotarła do miasta Portland w Stanie Oregon. Szacuje się, że wliczając trzy odnogi (Szlak Kalifornia, Szlak Bozeman i Szlak Mormoński) około 400 tysięcy ludzi podróżowało na tym szlaku o długości około 3200 km.
[EN] Fort Vancouver National Historic Site bonus stamp.
[PL] Dodatkowy stempel z wizerunkiem Fortu Vancouver.
[EN] The main business of Hudson's Bay Company was to barter European goods, including blankets, for beaver pelts that were sent to Europe to be used to produce beaver hats. To make a hat, the guard hairs were first removed leaving beaver fur on the skin. The fur was treated with mercury nitrate to make it stiff so it could be easily shaved of the skin. The wool was processed to form a hat of a desired shape combining the wool into felt. Mercury was released during this process slowly poisoning the hatter (mad as a hatter).The hats went out of fashion in the late 1840s and were replaced with silk hats.
[PL] Kompania Zatoki Hudsona była spółką łowiecką i handlu futrami, przede wszystkim skór bobrów, używanych do produkcji kapeluszy. Aby zrobić kapelusz, najpierw wyrywano ze skóry włosy okrywowe. Następnie traktowano futro azotanem rtęci aby krótkie włosy podszerstka zrobiły się sztywne. Wełnę golono i przerabiano na filcowy kapelusz. W czasie produkcji kapeluszy wydzielały sie pary rtęci, powodując powolne zatrucie kapelusznika. Stąd w języku angielskim jest powiedzenie "mad as a hatter" - zwariowany jak kapelusznik.  Kompania płaciła Indianom kocami, sprowadzanymi z Anglii. Koce miały paski koloru indygo, których ilość według niektórych źródeł wskazywała na to, ile skór bobrowych należy dać za koc. Wydaje się jednak, że paski oznaczały wielkość koca. Moda na kapelusze bobrowe skończyła się w późnych latach czterdziestych XIX wieku, ponieważ modne stały się kapelusze robione z jedwabiu.
[EN] Fort Vancouver National Historic Site and the Columbia River bridge.
[PL] Narodowe Miejsce Historyczne Fort Vancouver i most na rzece Columbia.
[EN] Fort Vancouver National Historic Site. After the United States took possession of the Pacific Northwest up to the 49th parallel in 1846, the British-owned Fort Vancouver remained for several years, because the Hudson's Bay Company traded with the Indians and settlers. The Fort was abandoned in 1860 and burned in 1866. After several years of archeological studies, starting in 1965, some buildings of the Fort were carefully reconstructed on their original location.
[PL] Narodowe Miejsce Historyczne Fort Vancouver. Kiedy Stany Zjednoczone przejęły tereny do 49 równoleżnika w roku 1846, brytyjski Fort Vancouver działał jeszcze przez pewien czas. Kompania Zatoki Hudsona prowadziła handel z Indianami i osadnikami. Fort został opuszczony w roku 1860 i spłonął w roku 1866. Po kilku latach badań archeologicznych, od roku 1965 prowadzone są rekonstrukcje obiektów fortu, w tych miejscach, gdzie były oryginalnie zlokalizowane.
[EN] U.S. Army Vancouver Barracks, established in 1849 close to Fort Vancouver.
[PL] Koszary Armii Stanów Zjednoczonych zbudowane w roku 1849 tuż obok Fortu Vancouver.
[EN] U.S. Army Vancouver Barracks, established in 1849 close to Fort Vancouver.
[PL] Koszary Armii Stanów Zjednoczonych zbudowane w roku 1849 tuż obok Fortu Vancouver.
[EN] Reconstructed stockade of Fort Vancouver.
[PL] Zrekonstrouwana palisada Fortu Vancouver.
[EN] Buildings inside Fort Vancouver.
[PL] Budynki Fortu Vancouver.
[EN] Chief Factors home in Fort Vancouver. This was the home of Dr John McLoughlin until he retired from the Hudson's Bay Company in 1846 and moved south of the Columbia River to Oregon City.
[PL] Dom Dyrektora Okręgu Columbia Kompanii Zatoki Hudsona. John McLoughlin mieszkał tutaj do roku 1846, kiedy to przeszedł na emeryturę i przeniósł się na południe od Rzeki Columbia do miasta Oregon City.
[EN] Flag of the Hudson's Bay Company.
[PL] Flaga Kompanii Zatoki Hudsona.
[EN] The original Hudson's Bay Company coat of arms. The coat of arms has a number of components which have remained remarkably consistent over time. It is composed of a silver shield with a red cross (the cross of St. George) with four brown beavers, one in each quarter. Above the shield is the crest which depicts a fox sitting on a red cap, the Cap of Maintenance, which is trimmed with ermine. The shield and crest are supported by two elk that are not drawn properly. The Latin motto "Pro Pelle Cutem" means "Skin for a skin" (or "Skin for a fur") and was thought to mean that to get the fur, company employees risked their skin. It could also mean that the Company used the beaver skins to obtain the fur (wool) for beaver hats. The Latin motto has been replaced by the text “Since / Depuis 1670”, a reference to the Company’s founding date and, by extension, its longevity.
[PL] Pierwotny herb Kompanii Zatoki Hudsona. Ma on kilka elementów, które nie zostały zmienione od początku powstania firmy. Na srebrnej tarczy jest czerwony krzyż Św. Jerzego i cztery brązowe bobry, po jednym w każdym rogu. W klejnocie herbu umieszczony jest lis, siedzący na ceremonialnej czapce monarchów brytyjskich, obszytej futrem z gronostaja. Tarcza jest podtrzymywana przez dwa jelenie wapiti raczej niedokładnie wyobrażone. Łacińskie motto „Pro Pelle Cutem” oznacza „Skóra za skórę” (lub „Futro za Skórę”) i mogło oznaczać, że ludzie dostarczający futra bobrowe ryzykowali własną skórę. To motto mogło także oznaczać pozyskiwanie skór bobrowych na futro do produkcji filcowych kapeluszy zrobionych z sierści bobrów. To łacińskie motto zostało niedawno zastąpione przez angielsko-francuski napis “Since / Depuis 1670” („Od roku 1670”), pokazujące datę założenia Kompani a przez to jej długowieczność.
[EN] Lunch at McDonalds.
[PL] Lunch w restauracji McDonalda.
[EN] La Quinta Motel in Vancouver, WA.
[PL] Motel La Quinta w mieście Vancouver w stanie Waszyngton.
Stop for 1hr17mins
Stop for 42mins
[EN] Dinner at the Applebee's restaurant.
[PL] Obiad w restauracji Applebee's.
[EN] Back at the La Quinta Motel.
[PL] Wróciliśmy do motelu La Quinta.
2010_09_03 - ATL-Vancouver
Norman J. Pieniazek
Author: Norman J. Pieniazek (ID: 3912)
Posted: 2010-09-19 13:41 GMT+00:00
Mileage: 3699.12 km
(1 rating)
Tags: Travel, Photography, Good Food, Landscape, 2010 Trips, Oregon Washington & Idaho Trip
Views: 2301
Share
Embed this trip
Click here to load all photos (53)

[EN] This was the first day of our 10 day trip from Atlanta to the Pacific Northwest region. We flew to Portland, Oregon, rented a car, and visited National Park sites in Oregon, Washington, and Idaho.
[PL] To był pierwszy dzień naszej dziesięciodniowej wycieczki na północny zachód Stanów Zjednoczonych. Polecieliśmy z Atlanty do miasta Portland w Stanie Oregon, wynajęliśmy samochód i zwiedziliśmy miejsca zarządzane przez Zarząd Parków Narodowych w Stanach Oregon, Waszyngton i Idaho.

We left early
[EN] We left early. Our friend Anatoly kindly offered us a lift to the Atlanta airport.
[PL] Wyjechaliśmy wcześnie rano. Nasz przyjaciel Anatoly podrzucił nas na lotnisko.
Stop for 22mins
Stop for 1hr43mins
Atlanta airport
[EN] Atlanta airport.
[PL] Lotnisko w Atlancie.
Flying over Missouri
[EN] Flying over Missouri.
[PL] Przelatujemy nad Stanem Missouri.
Flying over Kansas
[EN] Flying over Kansas.
[PL] Przelatujemy nad Stanem Kansas.
Flying over Kansas
[EN] Flying over Kansas.
[PL] Przelatujemy nad Stanem Kansas.
Denver airport
[EN] Denver airport in Colorado. We have photographed this airport from street level in 2009 - see the whole trip at http://www.a-trip.com/tracks/view/21263 and terminal at: http://lh3.ggpht.com/_WjZ5Sg49lc8/S8TCS_H_qXI/AAAAAAAAE08/UfAyPQhFq5g/s800/24EA522_UL.jpg
[PL] Lotnisko w mieście Denver w Stanie Kolorado. Fotografowaliśmy to lotnisko podczas wycieczki zrobionej w roku 2009 - zobacz całą wycieczkę na http://www.a-trip.com/tracks/view/21263 a sam terminal na: http://lh3.ggpht.com/_WjZ5Sg49lc8/S8TCS_H_qXI/AAAAAAAAE08/UfAyPQhFq5g/s800/24EA522_UL.jpg
Rocky Mountains
[EN] Rocky Mountains.
[PL] Góry Skaliste.
Grand Teton Range
[EN] Grand Teton Range in Wyoming.
[PL] Pasmo gór Grand Teton w Stanie Wyoming.
Craters of the Moon NM & Preserve
[EN] Craters of the Moon National Monument & Preserve in Idaho - a vast ocean of lava flows.
[PL] Narodowy Pomnik Kratery Księżyca i Rezerwat Przyrody w Stanie Idaho - potężny ocean strumieni lawy.
Bitterroot Mountains
[EN] Bitterroot Mountains in Idaho.
[PL] Góry Bitterroot (gorzkiego korzenia) w Stanie Idaho.
Columbia River Gorge
[EN] Columbia River Gorge on the border between Oregon and Washington.
[PL] Przełom rzeki Columbia na granicy Stanów Oregon i Waszyngton.
Cascades volcanoes
[EN] Cascades volcanoes - Mount Adams and Mount Rainier.
[PL] Wulkany Mount Adams i Mount Rainier w Górach Kaskadowych (Cascades).
Mount Adams
[EN] Mount Adams.
[PL] Góra Mount Adams.
Mount St. Helens
[EN] Mount St. Helens volcano (seen from the south) exploded to the north in 1980.
[PL] Widziany z południa wulkan Św. Heleny (Mount St. Helens) eksplodował w kierunku północnym w roku 1980.
Mount St. Helens and Mount Rainier
[EN] Mount St. Helens and Mount Rainier.
[PL] Wulkany Św. Helena i Rainier.
Our rented Jeep
[EN] We rented a Jeep Grand Cherokee Laredo 4x4. It was a good choice, because we needed to drive on gravel roads in some National Parks. The Oregon tag (license plate) has a fir tree, as the climate in the Northwest is ideal for conifers (Georgia has a peach).
[PL] Wynajęliśmy Jeepa Grand Cherokee Laredo 4x4 (z napędem na cztery koła). Był to dobry wybór, bo w niektórych Parkach Narodowych jeździliśmy po szutrowych drogach. Tablica rejestracyjna samochodów w Stanie Oregon ma wizerunek jodły, bo klimat w północnozachodnich Stanach USA jest idealny dla drzew iglastych (tablice rejestracyjne w Stanie Georgia mają brzoskwinię).
Driving toward McLoughlin House
[EN] Driving toward McLoughlin House National Historic Site in Oregon City, Oregon, a unit of the Fort Vancouver National Historic Site in Vancouver, Washington. Owner of this house, Dr. John McLoughlin, baptized Jean-Baptiste McLoughlin, (October 19, 1784 – September 3, 1857) was the Chief Factor of the Columbia Fur District of the Hudson's Bay Company at Fort Vancouver. The Columbia District of the British Hudson’s Bay Company was called Oregon Territory by the United States. John McLoughlin was later known as the "Father of Oregon" for his role in assisting the American cause in the Oregon Country in the Pacific Northwest. In the late 1840s his general store in Oregon City was famous as the last stop on the Oregon Trail.
[PL] Jedziemy w kierunku Narodowego Miejsca Historycznego Dom McLoughlina w mieście Oregon City w Stanie Oregon. Ten obiekt jest częścią Narodowego Miejsca Historycznego Fort Vancouver w mieście Vancouver w Stanie Waszyngton. Właściciel tego domu, dr John McLoughlin, ochrzczony jako Jean-Baptiste McLoughlin (19 październik 1784 – 3 wrzesień 1857) był Głównym Faktorem (Dyrektorem) handlu futrami okręgu Columbia Kompanii Zatoki Hudsona w Forcie Vancouver. Okręg Columbia brytyjskiej Kompanii Zatoki Hudsona był znany jako Terytorium Oregon w Stanach Zjednoczonych McLoughlin był znany później jako „Ojciec Oregonu” dzięki roli, jaką odegrał pomagając Amerykanom w zajęciu Oregonu. W końcu lat czterdziestych XIX wieku sklep McLoughlina w mieście Oregon City był znany jako ostatni przystanek na Oregon Trail, szlaku osadników do Oregonu.
McLoughlin House Visitor Center
[EN] McLoughlin House Visitor Center. It is located in the historic house of Dr Forbes Barclay (1812-1873), a Hudson's Bay Company associate and a close friend of Dr. John McLoughlin.
[PL] Muzeum i Punkt Informacyjny Domu McLoughlina. Mieści się ono w zabytkowym domu dr Forbesa Barclaya (1812-1873), pracownika Kompanii Zatoki Hudsona i przyjaciela dr Johna McLoughlina.
McLoughlin House Visitor Center
[EN] McLoughlin House Visitor Center.
[PL] Muzeum i Punkt Informacyjny Domu McLoughlina.
Graves of Margueritte and John McLoughlin
[EN] Graves of Margueritte and John McLoughlin were originally located at the St. John's Catholic Church on Main Street in Oregon City. In 1948, the church left the old building and it was to be demolished and the graves were moved July 6, 1848 to the intended church site at 5th and Washington Streets. The church then decided to locate at 4th and Center Streets. In the 1960's it became necessary to move the graves again and this time it was decided to move the graves to this location John McLoughlin House National Historic Site.
[PL] Groby Margueritte i Johna McLoughlina były najpierw koło katolickiego kościoła Św. Jana na ulicy Main Street w mieście Oregon City. W roku 1948, postanowiono przenieść kościół w inne miejsce, więc groby przeniesiono na skrzyżowaniu Piątej Ulicy z ulicą Waszyngtona. Kościół jednak został zbudowany w innym miejscu, więc w roku 1960 znów trzeba było przenieść groby. Postanowiono więc, że ostatecznym miejscem będzie Narodowe Miejsce Historyczne Dom McLoughlina.
Stop for 1hr33mins
McLoughlin House
[EN] McLoughlin House.
[PL] Dom McLoughlina.
McLoughlin House
[EN] McLoughlin House.
[PL] Dom McLoughlina.
McLoughlin House
[EN] McLoughlin House.
[PL] Dom McLoughlina.
Stamping station in the McLoughlin House
[EN] Stamping station with stamps for the "Passport to Your National Parks" in the McLoughlin House.
[PL] Miejsce ze stemplami do "Paszportu do Twoich Parków Narodowych".
McLoughlin House stamp
[EN] McLoughlin House/Fort Vancouver National Monument, Oregon City, OR stamp.
[PL] Stempel Narodowego Miejsca Historycznego Fort Vancouver - Dom McLoughlina w mieście Oregon City w Stanie Oregon.
McLoughlin House bonus stamp
[EN] McLoughlin House bonus stamp.
[PL] Dodatkowy stempel z wizerunkiem domu McLoughlina.
Driving towards Washington
[EN] Driving towards Washington.
[PL] Jedziemy w kierunku Stanu Waszyngton.
Crossing the Columbia River
[EN] Crossing the Columbia River.
[PL] Przekraczamy rzekę Columbia.
Entering Vancouver
[EN] Entering Vancouver, WA. This city is named after Captain George Vancouver (June 22, 1757 – May 10, 1798), an officer in the British Royal Navy, best known for his Vancouver Expedition maritime exploration of the North America's northwestern Pacific Coast regions, including the coasts of contemporary Alaska, British Columbia, Washington and Oregon. He also explored the Hawaiian Islands and the southwest coast of Australia.
[PL] Wjeżdżamy do miasta Vancouver w Stanie Waszyngton. Nazwa miasta pochodzi od kapitana George'a Vancouvera (22 czerwiec 1757 - 10 maj 1798), oficera marynarki brytyjskiej, najbardziej znanego z wyprawy, podczas której odkrył północno zachodnie wybrzeże Ameryki Północnej, wliczając w to wybrzeża Alaski, Kolumbii Brytyjskiej, oraz Stanów Oregon i Waszyngton. Badał także Wyspy Hawajskie oraz południowo-zachodnie wybrzeże Australii.
Sign to the Vancouver Nat'l Historic Reservation
[EN] Sign to the Vancouver National Historic Reservation.
[PL] Drogowskaz do Narodowego Rezerwatu Historycznego Vancouver.
Fort Vancouver National Site
[EN] Sign to the Fort Vancouver National Site. In addition to the Fort Vancouver National Historic Site, it contains several other objects.
[PL] Drogowskaz do kompleksu zabytków w okolicy Narodowego Miejsca Historycznego Fort Vancouver.
Entering Fort Vancouver National Historic Site
[EN] Entering Fort Vancouver National Historic Site.
[PL] Wjeżdżamy do Narodowego Miejsca Historycznego Fort Vancouver.
Fort Vancouver NHS Visitor Center
[EN] Fort Vancouver National Historic Site Visitor Center. A new Visitor Center will be opened soon.
[PL] Muzeum i Punkt Informacyjny Narodowego Miejsca Historycznego Fort Vancouver. Nowe muzeum jest w budowie.
Nice display of available passport stamps
[EN] Nice display of National Park Service Passport stamps available ot this location.
[PL] Ładna tablica informacyjna pokazująca, jakie stemple do Paszportu do Twoich Parków Narodowych są dostępne w tym muzeum.
Danka at the stamping station
[EN] Danka at the stamping station.
[PL] Danka trzyma jeden ze stempli.
Fort Vancouver National Historic Site stamp
[EN] Fort Vancouver National Historic Site, Vancouver, WA stamp.
[PL] Stempel Narodowego Miejsca Historycznego Fort Vancouver w mieście Vancouver w Stanie Waszyngton.
Lewis & Clark National Historic Trail stamp
[EN] Lewis & Clark National Historic Trail Washington stamp. We visited several sites on this Trail during our trip. It commemorates the expedition of the Corps of Discovery to the Pacific coast under the leadership of U.S. Army officers Meriwether Lewis and William Clark. The expedition lasted from 1804 to 1806 and laid much of the groundwork for the westward expansion of the United States.
[PL] Stempel Narodowego Szlaku Historycznego Lewisa i Clarka w Stanie Waszyngton. Podczas tej wycieczki odwiedziliśmy wiele miejsc na tym szlaku. Szlak ten upamiętnia wyprawę Korpusu Badawczego do wybrzeża Oceanu Spokojnego pod dowództwem oficerów armii amerykańskiej Meriwethera Lewisa i Williama Clarka w latach 1804 - 1806. Odkrycia tej wyprawy były decydujące dla późniejszej ekspansji Stanów Zjednoczonych do wybrzeży Oceanu Spokojnego.
Oregon National Historic Trail Vancouver, WA stamp
[EN] Oregon National Historic Trail, Vancouver, WA stamp. This was the trail taken by the settlers between 1841 and 1869. Once the first transcontinental railroad by the Union Pacific and the Central Pacific was completed in 1869, the use of this trail by long distance travelers rapidly diminished as the railroad was able to fulfill most travel needs. By 1883 the Northern Pacific Railroad had reached Portland, Oregon. Overall it is estimated that over 400,000 pioneers used the 2,000 mile long Oregon Trail and its three primary off-shoots, the California, Bozeman, and Mormon Trails.
[PL] Stempel Szlaku Oregońskiego, Vancouver, Stan Waszyngton. To był szlak, którym podążali do Oregonu osadnicy w latach 1841 - 1869. Kiedy zbudowano pierwszą transkontynentalną linię kolejową Union Pacific i Central Pacific w roku 1869, coraz mniej ludzi podróżowało Szlakiem Oregońskim, ponieważ znacznie wygodniej i bezpieczniej podróżowało się koleją. Do roku 1883, linia kolejowa Northern Pacific Railroad dotarła do miasta Portland w Stanie Oregon. Szacuje się, że wliczając trzy odnogi (Szlak Kalifornia, Szlak Bozeman i Szlak Mormoński) około 400 tysięcy ludzi podróżowało na tym szlaku o długości około 3200 km.
Fort Vancouver National Historic Site bonus stamp
[EN] Fort Vancouver National Historic Site bonus stamp.
[PL] Dodatkowy stempel z wizerunkiem Fortu Vancouver.
Hundson's Bay "point" blanket
[EN] The main business of Hudson's Bay Company was to barter European goods, including blankets, for beaver pelts that were sent to Europe to be used to produce beaver hats. To make a hat, the guard hairs were first removed leaving beaver fur on the skin. The fur was treated with mercury nitrate to make it stiff so it could be easily shaved of the skin. The wool was processed to form a hat of a desired shape combining the wool into felt. Mercury was released during this process slowly poisoning the hatter (mad as a hatter).The hats went out of fashion in the late 1840s and were replaced with silk hats.
[PL] Kompania Zatoki Hudsona była spółką łowiecką i handlu futrami, przede wszystkim skór bobrów, używanych do produkcji kapeluszy. Aby zrobić kapelusz, najpierw wyrywano ze skóry włosy okrywowe. Następnie traktowano futro azotanem rtęci aby krótkie włosy podszerstka zrobiły się sztywne. Wełnę golono i przerabiano na filcowy kapelusz. W czasie produkcji kapeluszy wydzielały sie pary rtęci, powodując powolne zatrucie kapelusznika. Stąd w języku angielskim jest powiedzenie "mad as a hatter" - zwariowany jak kapelusznik. Kompania płaciła Indianom kocami, sprowadzanymi z Anglii. Koce miały paski koloru indygo, których ilość według niektórych źródeł wskazywała na to, ile skór bobrowych należy dać za koc. Wydaje się jednak, że paski oznaczały wielkość koca. Moda na kapelusze bobrowe skończyła się w późnych latach czterdziestych XIX wieku, ponieważ modne stały się kapelusze robione z jedwabiu.
Fort Vancouver National Historic Site
[EN] Fort Vancouver National Historic Site and the Columbia River bridge.
[PL] Narodowe Miejsce Historyczne Fort Vancouver i most na rzece Columbia.
Fort Vancouver National Historic Site
[EN] Fort Vancouver National Historic Site. After the United States took possession of the Pacific Northwest up to the 49th parallel in 1846, the British-owned Fort Vancouver remained for several years, because the Hudson's Bay Company traded with the Indians and settlers. The Fort was abandoned in 1860 and burned in 1866. After several years of archeological studies, starting in 1965, some buildings of the Fort were carefully reconstructed on their original location.
[PL] Narodowe Miejsce Historyczne Fort Vancouver. Kiedy Stany Zjednoczone przejęły tereny do 49 równoleżnika w roku 1846, brytyjski Fort Vancouver działał jeszcze przez pewien czas. Kompania Zatoki Hudsona prowadziła handel z Indianami i osadnikami. Fort został opuszczony w roku 1860 i spłonął w roku 1866. Po kilku latach badań archeologicznych, od roku 1965 prowadzone są rekonstrukcje obiektów fortu, w tych miejscach, gdzie były oryginalnie zlokalizowane.
U.S. Army Vancouver Barracks
[EN] U.S. Army Vancouver Barracks, established in 1849 close to Fort Vancouver.
[PL] Koszary Armii Stanów Zjednoczonych zbudowane w roku 1849 tuż obok Fortu Vancouver.
U.S. Army Vancouver Barracks
[EN] U.S. Army Vancouver Barracks, established in 1849 close to Fort Vancouver.
[PL] Koszary Armii Stanów Zjednoczonych zbudowane w roku 1849 tuż obok Fortu Vancouver.
Stockade of Fort Vancouver
[EN] Reconstructed stockade of Fort Vancouver.
[PL] Zrekonstrouwana palisada Fortu Vancouver.
Buildings inside Fort Vancouver
[EN] Buildings inside Fort Vancouver.
[PL] Budynki Fortu Vancouver.
Chief Factors home
[EN] Chief Factors home in Fort Vancouver. This was the home of Dr John McLoughlin until he retired from the Hudson's Bay Company in 1846 and moved south of the Columbia River to Oregon City.
[PL] Dom Dyrektora Okręgu Columbia Kompanii Zatoki Hudsona. John McLoughlin mieszkał tutaj do roku 1846, kiedy to przeszedł na emeryturę i przeniósł się na południe od Rzeki Columbia do miasta Oregon City.
HBC flag
[EN] Flag of the Hudson's Bay Company.
[PL] Flaga Kompanii Zatoki Hudsona.
The original HBC's coat of arms
[EN] The original Hudson's Bay Company coat of arms. The coat of arms has a number of components which have remained remarkably consistent over time. It is composed of a silver shield with a red cross (the cross of St. George) with four brown beavers, one in each quarter. Above the shield is the crest which depicts a fox sitting on a red cap, the Cap of Maintenance, which is trimmed with ermine. The shield and crest are supported by two elk that are not drawn properly. The Latin motto "Pro Pelle Cutem" means "Skin for a skin" (or "Skin for a fur") and was thought to mean that to get the fur, company employees risked their skin. It could also mean that the Company used the beaver skins to obtain the fur (wool) for beaver hats. The Latin motto has been replaced by the text “Since / Depuis 1670”, a reference to the Company’s founding date and, by extension, its longevity.
[PL] Pierwotny herb Kompanii Zatoki Hudsona. Ma on kilka elementów, które nie zostały zmienione od początku powstania firmy. Na srebrnej tarczy jest czerwony krzyż Św. Jerzego i cztery brązowe bobry, po jednym w każdym rogu. W klejnocie herbu umieszczony jest lis, siedzący na ceremonialnej czapce monarchów brytyjskich, obszytej futrem z gronostaja. Tarcza jest podtrzymywana przez dwa jelenie wapiti raczej niedokładnie wyobrażone. Łacińskie motto „Pro Pelle Cutem” oznacza „Skóra za skórę” (lub „Futro za Skórę”) i mogło oznaczać, że ludzie dostarczający futra bobrowe ryzykowali własną skórę. To motto mogło także oznaczać pozyskiwanie skór bobrowych na futro do produkcji filcowych kapeluszy zrobionych z sierści bobrów. To łacińskie motto zostało niedawno zastąpione przez angielsko-francuski napis “Since / Depuis 1670” („Od roku 1670”), pokazujące datę założenia Kompani a przez to jej długowieczność.
Lunch at McDonalds
[EN] Lunch at McDonalds.
[PL] Lunch w restauracji McDonalda.
La Quinta Motel in Vancouver
[EN] La Quinta Motel in Vancouver, WA.
[PL] Motel La Quinta w mieście Vancouver w stanie Waszyngton.
Stop for 1hr17mins
Stop for 42mins
Dinner at Applebee's
[EN] Dinner at the Applebee's restaurant.
[PL] Obiad w restauracji Applebee's.
Back at the La Quinta Motel
[EN] Back at the La Quinta Motel.
[PL] Wróciliśmy do motelu La Quinta.
Post to:
FacebookMySpaceDiggDelicious
StumbleUponGoogle BookmarksYahoo! Bookmarks
FunPHEMiDEMi

Comments

Loading...

Leave your comment

Name:
Email: (Optional)
URL: (Optional)
Message:
You can use some HTML tags, such as <b>, <i>, <u>, <s>
Verification:


Regenerate
 
©2022 Mobile Action Technology, Inc.