[EN] In our garden before the trip.
[PL] W naszym ogrodzie przed wyjazdem na wycieczkę.
[EN] Southern magnolia or bull bay (Magnolia grandiflora) flower in our garden.
[PL] Kwiat magnolii wielkokwiatowej (Magnolia grandiflora) w naszym ogrodzie.
[EN] Our cat Myszka scratching the trunk of the dawn redwood tree (Metasequoia glyptostroboides). We planted this tree 20 years ago and it is probably 100 feet (30.5 m) tall.
[PL] Nasz kotek Myszka drapie pień metasekwoi chińskiej (Metasequoia glyptostroboides). Posadziliśmy ją 20 lat temu i pewno ma ponad 30 m (100 stóp) wysokości.
[EN] An old barn in the Davidson-Arabia Mountain Nature Preserve.
[PL] Stara stodoła w Rezerwacie Przyrody Davison - Góra Arabia.
[EN] Ecology of the Rock Outcrop.
[PL] Ekologia ostańca. Ponieważ woda nie może wsiąkać w skałę, spływa i tworzy granicę, poza którą nie mogą rosnąć drzewa. Na skałach rosną specjalne rośliny, dostosowane do tego środowiska.
[EN] Nature Center. It was opened un Sunday, as this Nature Preserve is very popular for recreation.
[PL] Muzeum Przyrodnicze i Punkt Informacyjny. Był otwarty w niedzielę, bo teren Rezerwatu jest bardzo popularnym miejscem rekreacji.
Stop for 26mins
[EN] The trails are very well marked.
[PL] Szlaki w Rezerwacie są bardzo dobrze oznakowane.
[EN] The trails are very well marked.
[PL] Szlaki w Rezerwacie są bardzo dobrze oznakowane.
[EN] The PATH Foundation - http://www.pathfoundation.org is an organization building hiking and biking trails in the Atlanta area. A 12-mile (19.3 km) long trail passing through the Preserve connects downtown Lithonia with the Stonecrest Mall.
[PL] Fundacja PATH (Ścieżka) - http://www.pathfoundation.org jest organizacją budującą szlaki rowerowe i do pieszych wędrówek w obrębie Atlanty. Szlak o długości 19,3 km (12 mil) prowadzi przez Rezerwat z centrum miasta Lithonia do Centrum Komercyjnego Stonecrest Mall.
[EN] Most probably a sumac (Rhus).
[PL] Najprawdopodobniej sumak (Rhus).
[EN] Granite outcrops.
[PL] Granitowe ostańce.
[EN] Granite outcrops near the old quarry.
[PL] Granitowe ostańce blisko dawnych kamieniołomów.
[EN] Granite outcrops.
[PL] Granitowe ostańce.
[EN] Plants on the granite outcrops.
[PL] Rośliny na granitowych ostańcach.
[EN] Plants on the granite outcrops.
[PL] Rośliny na granitowych ostańcach.
[EN] Tropical Spiderworth (Commelina benghalensis) is an invasive plant.
[PL] Tropikalna komelina (Commelina benghalensis) jest rośliną inwazyjną.
[EN] Granite outcrops near the old quarry.
[PL] Granitowe ostańce blisko dawnych kamieniołomów.
[EN] Granite outcrops near the old quarry.
[PL] Granitowe ostańce blisko dawnych kamieniołomów.
[EN] Granite outcrops near the old quarry.
[PL] Granitowe ostańce blisko dawnych kamieniołomów.
[EN] Granite outcrops near the old quarry.
[PL] Granitowe ostańce blisko dawnych kamieniołomów.
[EN] Granite outcrops near the old quarry.
[PL] Granitowe ostańce blisko dawnych kamieniołomów.
[EN] Granite outcrops near the old quarry.
[PL] Granitowe ostańce blisko dawnych kamieniołomów.
[EN] Granite outcrops near the old quarry.
[PL] Granitowe ostańce blisko dawnych kamieniołomów.
[EN] Granite outcrops near the old quarry.
[PL] Granitowe ostańce blisko dawnych kamieniołomów.
[EN] Granite outcrops near the old quarry.
[PL] Granitowe ostańce blisko dawnych kamieniołomów.
[EN] Granite outcrops near the old quarry.
[PL] Granitowe ostańce blisko dawnych kamieniołomów.
[EN] Granite outcrops near the old quarry.
[PL] Granitowe ostańce blisko dawnych kamieniołomów.
[EN] Granite outcrops near the old quarry.
[PL] Granitowe ostańce blisko dawnych kamieniołomów.
[EN] Granite outcrops near the old quarry.
[PL] Granitowe ostańce blisko dawnych kamieniołomów.
[EN] Mimosa - powder puff tree (Albizia julibrissin) is an invasive plant of Asian origin.
[PL] Albicja jedwabista (Albizia julibrissin) jest pochodzącym z Azji drzewem inwazyjnym.
[EN] Old quarry.
[PL] Stary kamieniołom.
[EN] Ruins of the old quarry buildings.
[PL] Ruiny budynków starego kamieniołomu.
[EN] Well constructed cairns mark the trail on the outcrop.
[PL] Porządnie skonstruowane kamienne kopczyki (kairny) wyznaczają szlak po ostańcach.
[EN] Ruins of the old quarry buildings.
[PL] Ruiny budynków starego kamieniołomu.
[EN] Nature Preserve Information Center in the South Parking. Here the starts trail to Arabia Mountain.
[PL] Miejsce z informacją o Rezerwacie na Południowym Parkingu. Stąd zaczyna się szlak na Górę Arabia.
[EN] AWARE - Atlanta Wild Animal Rescue Effort.
[PL] AWARE - organizacja zajmująca się ratowaniem dzikich zwierząt - takich, które wymagają z różnych powodów pomocy.
[EN] AWARE volunteers at work constructing an aviary.
[PL] Ochotnicy organizacji AWARE budują wolierę dla ptaków potrzebujących pomocy.
[EN] AWARE - Atlanta Wild Animal Rescue Effort.
[PL] AWARE - organizacja zajmująca się ratowaniem dzikich zwierząt - takich, które wymagają pomocy z różnych powodów.
[EN] Dwarf perennial hibiscus in our garden.
[PL] Karłowaty hibiskus (bylina) w naszym ogrodzie.
[PL] Our Bigleaf Magnolia (Magnolia macrophylla) planted in 1995, was severly damaged by late frost around Easter 2007. It barely grew very small leaves in 2007, 2008, and in 2009. Last fall Danka cut it down quite drastically following the advice of our Polish cousin Teresa Mroczkowska. It came back really spectacularly.
[PL] Nasza magnolia wielkolistna (Magnolia macrophylla), którą posadziliśmy w roku 1995, była bardzo mocna uszkodzona przez późny przymrozek w roku 2007. W latach 2007, 2008 i 2009 bardzo cierpiała i miała tylko rzadkie, drobne liście. Nasza polska kuzynka Teresa Mroczkowska poradziła nam, aby drzewo radykalnie przyciąć, co Danka zrobiła zeszłej jesieni. Drzewo w tym roku wygląda spektakularnie.
2010_07_18 - Arabia.Mountain.NHA
Norman J. Pieniazek
Author: Norman J. Pieniazek (ID: 3912)
Posted: 2010-07-18 18:57 GMT+00:00
Mileage: 117.45 km
(1 rating)
Tags: Travel, Photography, 2010 Trips, Trips in Georgia
Views: 2641
Share
Embed this trip
Click here to load all photos (40)

[EN] Arabia Mountain is a monadnock (inselberg - an isolated rock hill) in DeKalb County, Georgia in the Atlanta Metropolitan Area. The peak is 940 feet (287m) above sea level, rising 180 feet (55m) above Arabia Lake reservoir. It is now part of the Davidson-Arabia Mountain Nature Preserve, a DeKalb County park. On October 12, 2006 the mountain and adjoining features were designated Arabia Mountain National Heritage Area. Arabia Mountain appears to be composed of granite, like other nearby peaks such as Stone Mountain and Panola Mountain. Although made of metamorphic rock, the mountain is actually composed of migmatite, metamorphosed at higher temperatures than gneiss but not sufficiently melted to become granite. The conversion to the National Heritage Area is not yet complete and not stamp is available for the Passport to Your National Parks.
[PL] Góra Arabia jest ostańcem w powiecie DeKalb w Georgii o obrębie Wielkiej Atlanty. Wznosi się 287 m (940 stóp) nad poziom morza i około 55 m (180 stóp) na poziomem pobliskiego zaporowego jeziora Arabia. Jest teraz częścią Rezerwatu Przyrody Davison-Góry Arabia, parku Powiatu DeKalb. Ten rezerwat został uznany za Obszar Dziedzictwa Narodowego Góry Arabia 12.X.2006. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że tak jak niedalekie Góra Kamienna (Stone Mountain) i Góra Panola, Góra Arabia jest granitowa. Chociaż Góra Arabia zbudowana jest ze skały metamorficznej, nie jest to granit, ale migmatyt, który przeszedł metamorfizm w wyższej temperaturze, niż gnejs, ale w niższej, niż granit. Zamiana tego Rezerwatu na Obszar Dziedzictwa Narodowego nie jest jeszcze sfinalizowany i nie ma tutaj stempla do Paszportu do Twoich Parków Narodowych.

In our garden
[EN] In our garden before the trip.
[PL] W naszym ogrodzie przed wyjazdem na wycieczkę.
Magnolia flower
[EN] Southern magnolia or bull bay (Magnolia grandiflora) flower in our garden.
[PL] Kwiat magnolii wielkokwiatowej (Magnolia grandiflora) w naszym ogrodzie.
Myszka scratching our dawn redwood tree
[EN] Our cat Myszka scratching the trunk of the dawn redwood tree (Metasequoia glyptostroboides). We planted this tree 20 years ago and it is probably 100 feet (30.5 m) tall.
[PL] Nasz kotek Myszka drapie pień metasekwoi chińskiej (Metasequoia glyptostroboides). Posadziliśmy ją 20 lat temu i pewno ma ponad 30 m (100 stóp) wysokości.
An old barn in the Nature Preserve
[EN] An old barn in the Davidson-Arabia Mountain Nature Preserve.
[PL] Stara stodoła w Rezerwacie Przyrody Davison - Góra Arabia.
Ecology of the Rock Outcrop
[EN] Ecology of the Rock Outcrop.
[PL] Ekologia ostańca. Ponieważ woda nie może wsiąkać w skałę, spływa i tworzy granicę, poza którą nie mogą rosnąć drzewa. Na skałach rosną specjalne rośliny, dostosowane do tego środowiska.
Nature Center
[EN] Nature Center. It was opened un Sunday, as this Nature Preserve is very popular for recreation.
[PL] Muzeum Przyrodnicze i Punkt Informacyjny. Był otwarty w niedzielę, bo teren Rezerwatu jest bardzo popularnym miejscem rekreacji.
Stop for 26mins
The trails are very well marked
[EN] The trails are very well marked.
[PL] Szlaki w Rezerwacie są bardzo dobrze oznakowane.
The trails are very well marked
[EN] The trails are very well marked.
[PL] Szlaki w Rezerwacie są bardzo dobrze oznakowane.
Concrete PATH trail
[EN] The PATH Foundation - http://www.pathfoundation.org is an organization building hiking and biking trails in the Atlanta area. A 12-mile (19.3 km) long trail passing through the Preserve connects downtown Lithonia with the Stonecrest Mall.
[PL] Fundacja PATH (Ścieżka) - http://www.pathfoundation.org jest organizacją budującą szlaki rowerowe i do pieszych wędrówek w obrębie Atlanty. Szlak o długości 19,3 km (12 mil) prowadzi przez Rezerwat z centrum miasta Lithonia do Centrum Komercyjnego Stonecrest Mall.
Sumac
[EN] Most probably a sumac (Rhus).
[PL] Najprawdopodobniej sumak (Rhus).
Granite outcrops
[EN] Granite outcrops.
[PL] Granitowe ostańce.
Granite outcrops
[EN] Granite outcrops near the old quarry.
[PL] Granitowe ostańce blisko dawnych kamieniołomów.
Granite outcrops
[EN] Granite outcrops.
[PL] Granitowe ostańce.
Plants on the granite outcrops
[EN] Plants on the granite outcrops.
[PL] Rośliny na granitowych ostańcach.
Plants on the granite outcrops
[EN] Plants on the granite outcrops.
[PL] Rośliny na granitowych ostańcach.
Tropical Spiderworth
[EN] Tropical Spiderworth (Commelina benghalensis) is an invasive plant.
[PL] Tropikalna komelina (Commelina benghalensis) jest rośliną inwazyjną.
Granite outcrops
[EN] Granite outcrops near the old quarry.
[PL] Granitowe ostańce blisko dawnych kamieniołomów.
Granite outcrops
[EN] Granite outcrops near the old quarry.
[PL] Granitowe ostańce blisko dawnych kamieniołomów.
Granite outcrops
[EN] Granite outcrops near the old quarry.
[PL] Granitowe ostańce blisko dawnych kamieniołomów.
Granite outcrops
[EN] Granite outcrops near the old quarry.
[PL] Granitowe ostańce blisko dawnych kamieniołomów.
Granite outcrops
[EN] Granite outcrops near the old quarry.
[PL] Granitowe ostańce blisko dawnych kamieniołomów.
Granite outcrops
[EN] Granite outcrops near the old quarry.
[PL] Granitowe ostańce blisko dawnych kamieniołomów.
Granite outcrops
[EN] Granite outcrops near the old quarry.
[PL] Granitowe ostańce blisko dawnych kamieniołomów.
Granite outcrops
[EN] Granite outcrops near the old quarry.
[PL] Granitowe ostańce blisko dawnych kamieniołomów.
Granite outcrops
[EN] Granite outcrops near the old quarry.
[PL] Granitowe ostańce blisko dawnych kamieniołomów.
Granite outcrops
[EN] Granite outcrops near the old quarry.
[PL] Granitowe ostańce blisko dawnych kamieniołomów.
Granite outcrops
[EN] Granite outcrops near the old quarry.
[PL] Granitowe ostańce blisko dawnych kamieniołomów.
Granite outcrops
[EN] Granite outcrops near the old quarry.
[PL] Granitowe ostańce blisko dawnych kamieniołomów.
Granite outcrops
[EN] Granite outcrops near the old quarry.
[PL] Granitowe ostańce blisko dawnych kamieniołomów.
Mimosa - powder puff tree
[EN] Mimosa - powder puff tree (Albizia julibrissin) is an invasive plant of Asian origin.
[PL] Albicja jedwabista (Albizia julibrissin) jest pochodzącym z Azji drzewem inwazyjnym.
Old quarry
[EN] Old quarry.
[PL] Stary kamieniołom.
Ruins of the old quarry buildings
[EN] Ruins of the old quarry buildings.
[PL] Ruiny budynków starego kamieniołomu.
Cairns mark the trail on the outcrop
[EN] Well constructed cairns mark the trail on the outcrop.
[PL] Porządnie skonstruowane kamienne kopczyki (kairny) wyznaczają szlak po ostańcach.
Ruins of the old quarry buildings
[EN] Ruins of the old quarry buildings.
[PL] Ruiny budynków starego kamieniołomu.
Nature Preserve Information Center South
[EN] Nature Preserve Information Center in the South Parking. Here the starts trail to Arabia Mountain.
[PL] Miejsce z informacją o Rezerwacie na Południowym Parkingu. Stąd zaczyna się szlak na Górę Arabia.
AWARE
[EN] AWARE - Atlanta Wild Animal Rescue Effort.
[PL] AWARE - organizacja zajmująca się ratowaniem dzikich zwierząt - takich, które wymagają z różnych powodów pomocy.
AWARE volunteers at work
[EN] AWARE volunteers at work constructing an aviary.
[PL] Ochotnicy organizacji AWARE budują wolierę dla ptaków potrzebujących pomocy.
AWARE
[EN] AWARE - Atlanta Wild Animal Rescue Effort.
[PL] AWARE - organizacja zajmująca się ratowaniem dzikich zwierząt - takich, które wymagają pomocy z różnych powodów.
Dwarf hibiscus in our garden
[EN] Dwarf perennial hibiscus in our garden.
[PL] Karłowaty hibiskus (bylina) w naszym ogrodzie.
Recuperating bigleaf magnolia
[PL] Our Bigleaf Magnolia (Magnolia macrophylla) planted in 1995, was severly damaged by late frost around Easter 2007. It barely grew very small leaves in 2007, 2008, and in 2009. Last fall Danka cut it down quite drastically following the advice of our Polish cousin Teresa Mroczkowska. It came back really spectacularly.
[PL] Nasza magnolia wielkolistna (Magnolia macrophylla), którą posadziliśmy w roku 1995, była bardzo mocna uszkodzona przez późny przymrozek w roku 2007. W latach 2007, 2008 i 2009 bardzo cierpiała i miała tylko rzadkie, drobne liście. Nasza polska kuzynka Teresa Mroczkowska poradziła nam, aby drzewo radykalnie przyciąć, co Danka zrobiła zeszłej jesieni. Drzewo w tym roku wygląda spektakularnie.
Post to:
FacebookMySpaceDiggDelicious
StumbleUponGoogle BookmarksYahoo! Bookmarks
FunPHEMiDEMi

Comments

Loading...

Leave your comment

Name:
Email: (Optional)
URL: (Optional)
Message:
You can use some HTML tags, such as <b>, <i>, <u>, <s>
Verification:


Regenerate
 
©2022 Mobile Action Technology, Inc.