[EN] Leaving our house.
[PL] Wyjeżdżamy na wycieczkę.
[EN] Near Washington in Georgia.
[PL] Mijamy miasto Washington w Stanie Georgia.
[EN] Accident on US Highway 78.
[PL] Wypadek na drodze federalnej US78.
[EN] Near Lincolnton in Georgia.
[PL] Blisko miasta Lincolnton w Stanie Georgia.
[EN] Gasoline at $2.69 a gallon ($0.71 a liter).
[PL] Benzyna po $2,69 za galon ($0,71 za litr).
[EN] Ice tea break at Hardees in Lincolnton.
[PL] Przerwa na zimną herbatę w restauracji Hardees w miasteczku Lincolnton.
[EN] Entering South Carolina.
[PL] Wjeżdżamy do Południowej Karoliny.
[EN] Sign identifying the South Carolina National Heritage Corridor. Out of four regions of this Corridor, three (Region 2 in Edgeville, Region 3 in Blacksville, and Region 4 in Edisto Beach) have Discovery Centers. Stamps for the "Passport to Your National Parks" are available in Regions 2 and 3.
[PL] Znak Korytarza (Szlaku) Narodowego Dziedzictwa w Południowej Karolinie. Z czterech regionów tego szlaku, trzy (Region 2 w Edgefield, Region 3 w Blacksville i Region 4 w Edisto Beach) mają muzea i punkty informacyjne. Stemple do "Paszportu do twoich Parków Narodowych" dostępne są na razie w Regionie 2 i 3.
[EN] Edgeville, South Carolina.
[PL] Miasto Edgeville w Południowej Karolinie.
[EN] South Carolina National Heritage Corridor Region 2 Discovery Center in Edgeville.
[PL] Muzeum i Punkt Informacyjny Regionu 2 Korytarza (Szlaku) Narodowego Dziedzictwa Południowej Karoliny w miasteczku Edgeville.
[EN] South Carolina National Heritage Corridor Region 2 Discovery Center in Edgeville.
[PL] Muzeum i Punkt Informacyjny Regionu 2 Korytarza (Szlaku) Narodowego Dziedzictwa Południowej Karoliny w miasteczku Edgeville.
[EN] South Carolina National Heritage Corridor Region 2 Discovery Center in Edgeville.
[PL] Muzeum i Punkt Informacyjny Regionu 2 Korytarza (Szlaku) Narodowego Dziedzictwa Południowej Karoliny w miasteczku Edgeville.
[EN] Hours of operations.
[PL] Godziny otwarcia.
[EN] Stamping Station in the Region 2 Discovery Center of the South Carolina National Heritage Corridor in Edgeville, SC.
[PL] Miejsce ze stemplem Regionu 2 Korytarza (Szlaku) Narodowego Dziedzictwa Południowej Karoliny w miasteczku Edgeville.
[EN] South Carolina National Heritage Corridor Stamp for Region 2 in Edgeville, SC.
[PL] Stempel Regionu 2 Korytarza (Szlaku) Narodowego Dziedzictwa Południowej Karoliny w miasteczku Edgeville.
[EN] Lunch at a Burger King near Congaree National Park.
[PL] Obiad w restauracji Burger King blisko Parku Narodowego Congaree.
[EN] Sign to Congaree National Park.
[PL] Drogowskaz do Parku Narodowego Congaree.
[EN] Entering Congaree National Park. Until 2003, it was the Congaree Swamp National Monument. It is not a swamp, but rather a floodplain of the Congaree River. Because of the floods, the trees receive a lot of nutrients. The lush trees growing here are some of the tallest in the Eastern U.S., forming one of the highest natural canopies remaining in the world.
[PL] Wjazd do Parku Narodowego Congaree. Do 2003 roku był tutaj Pomnik Narodowy Bagien Congaree. Nie są to jednak bagna, ale równina, okresowo zalewana przez rzekę Congaree, dzięki czemu gleba tutaj jest bardzo bogata. Rosnące tutaj drzewa są często najwyższymi drzewami we wschodniej części Stanów Zjednoczonych. Tworzą one jedno z najwyższych sklepień lasu na świecie.
[EN] Congaree National Park parking lot.
[PL] Parking Narodowego Parku Congaree.
[EN] Congaree National Park Visitor Center.
[PL] Muzeum i Punkt Informacyjny Narodowego Parku Congaree.
[EN] The only guided hike of the Park today left about 15 minutes before our arrival. Despite the fact that the Ranger at the Visitor Center warned us that the ranger leading the hike is a very fast walker, we decided to catch up with the group. The hike was about 7 miles (11.2 km), so we had a lot of time.
[PL] Jedyna wycieczka z przewodnikiem w dniu dzisiejszym wyruszyła około 15 minut przed naszym przybyciem do Parku. Pomimo, że strażnik w Muzeum i Punkcie Informacyjnym powiedział nam, że przewodnik maszeruje bardzo szybko, zdecydowaliśmy się dogonić grupę. Ponieważ trasa wycieczki była około 11,2 kilometra (7 mil), mieliśmy dużo czasu.
[EN] We see the group of hikers.
[PL] Zobaczyliśmy wycieczkę.
[EN] Congaree National Park.
[PL] Park Narodowy Congaree.
[EN] Congaree National Park.
[PL] Park Narodowy Congaree.
[EN] Corinne, Interpretive Park Ranger, talks about the Park. We were very impressed, as she was able to answer all questions.
[PL] Nasza przewodniczka Corinne opowiada nam o Parku. Bardzo nam zaimponowała, bo odpowiadała na wszystkie pytania.
[EN] Congaree National Park.
[PL] Park Narodowy Congaree.
[EN] Congaree National Park.
[PL] Park Narodowy Congaree.
[EN] Congaree National Park.
[PL] Park Narodowy Congaree.
[EN] Nasty encounter with a large poisonous snake that was almost on our path. It was a water moccasin also known as cottonmouth (Agkistrodon piscivorus), a pit viper. It was at least 5 feet long (150 cm).
[PL] Nieprzyjemne spotkanie z dużym mokasynem błotnym (Agkistrodon piscivorus) – gatunkiem jadowitego węża z podrodziny grzechotnikowatych w rodzinie żmijowatych. Miał conajmniej 150 cm (5 stóp).
[EN] Congaree National Park.
[PL] Park Narodowy Congaree.
[EN] Corinne talks about a fallen giant.
[PL] Corinne opowiada nam o powalonym olbrzymie.
[EN] Black Rat Snake (Elaphe obsoleta) is non-venomous. It is the largest snake in America that can grow to 8 feet (240 cm).
[PL] Wąż smugowy (Elaphe obsoleta) - niejadowity gatunek węża z rodziny połowatych. Jest największym wężem w Ameryce i jego długość może dochodzić do 240 cm (8 stóp).
[EN] Congaree National Park.
[PL] Park Narodowy Congaree.
[EN] Corinne describes a huge oak.
[PL] Corinne opisuje nam ogromny dąb.
[EN] Huge oak.
[PL] Ogromny dąb.
[EN] Congaree National Park.
[PL] Park Narodowy Congaree.
[EN] Loblolly pine (Pinus taeda) - the National Champion for the species: height - 166 feet (50.6 m); circumference - 15 feet 6 inches (4.72 m); crown spread - 67 feet (20.42 m).
[PL] Sosna taeda (Pinus taeda) - rekordzistka na skalę Stanów Zjednoczonych: wysokość - 50,6 m (166 stóp); pierśnica (obwód na wysokości piersi człowieka) - 4,72 m (15 stóp 6 cali); średnica korony - 20,42 m (67 stóp).
[EN] Loblolly pine (Pinus taeda) - the National Champion for the species: height - 166 feet (50.6 m); circumference - 15 feet 6 inches (4.72 m); crown spread - 67 feet (20.42 m).
[PL] Sosna taeda (Pinus taeda) - rekordzistka na skalę Stanów Zjednoczonych: wysokość - 50,6 m (166 stóp); pierśnica (obwód na wysokości piersi człowieka) - 4,72 m (15 stóp 6 cali); średnica korony - 20,42 m (67 stóp).
[EN] Barred Owl (Strix varia).
[PL] Puszczyk kreskowany (Strix varia).
[EN] Stamping station in the Congaree National Park Visitor Center.
[PL] Miejsce ze stemplem w Muzeum i Punkcie Informacyjny Parku Narodowego Congaree.
[EN] Congaree National Park stamp.
[PL] Stempel Parku Narodowego Congaree.
[EN] Dinner at Burger King (we have been here for lunch as well).
[PL] Kolacja w restauracji Burger King (byliśmy tu także na lunch).
[EN] After dinner, we returned to the Congaree National Park for the Owl Prowl guided hike. It is available only on Fridays; you must sign in advance and have a flashlight with a red filter. It starts at 8 PM and ends about 10:15 PM. The best sight on this walk was fireflies from the Photinus carolinus species that synchronize their blinking. This happens only in late May and early June.  Little River Trailhead at Elkmont in Tennessee is also known for this wonderful sight . See: http://www.nps.gov/grsm/naturescience/fireflies.htm and http://www.tn.gov/environment/tn_consv/archive/elkmont.pdf - we were also instructed on how to see wolf spider (family Lycosidae) eyes by shining a flashlight with a red filter on the ground, see http://www.bevhoward.com/spidereyes.htm for a picture.
[PL] Po kolacji wróciliśmy do Parku Narodowego Congaree na  wycieczkę z przewodnikiem o nazwie "Owl Prowl", czyli "Poszukiwanie Sów". Ta wycieczka jest dostępna tylko w piątki i trzeba z góry zarezerwować miejsce. Należy mieć ze sobą latarkę z czerwonym filtrem. Wycieczka zaczyna sie o godzinie 20 i kończy się mniej więcej o 22:15. Pod koniec maja i na początku czerwca można podziwiać spektakl świetlików z gatunku Photinus carolinus, którego samce migają w sposób zsynchronizowany. Szlak Little River w Elkmont w Stanie Tennessee jest także bardzo dobrze znany z podobnego spektaklu. Zobacz artykuły po angielsku na http://www.nps.gov/grsm/naturescience/fireflies.htm i http://www.tn.gov/environment/tn_consv/archive/elkmont.pdf - pokazano nam także, jak przy pomocy latarki z czerwonym filtrem można zobaczyć w nocy oczy pająków z rodziny Lycosidae - zdjęcie na: http://www.bevhoward.com/spidereyes.htm
[EN] Mosquito Meter was on Mild.
[PL] Zagrożenie komarami było minimalne.
[EN] At the La Quinta motel in Columbia, SC after the exciting Owl Prowl hike in the Congaree National Park.
[PL] Pod motelem La Quinta w mieście Columbia w Południowej Karolinie po ekscytującej wycieczce nocą do Parku Narodowego Congaree.
2010_05_28 - ATL-Columbia
Norman J. Pieniazek
Author: Norman J. Pieniazek (ID: 3912)
Posted: 2010-06-04 00:15 GMT+00:00
Mileage: 461.27 km
(1 rating)
Tags: Travel, Photography, Hiking, Animals, Trips in the US Southeast, 2010 Trips, 2010_05_28: South Carolina Trip
Views: 2763
Share
Embed this trip
Click here to load all photos (45)

[EN] This was the first day of our South Carolina trip. The highlight was a visit to the Congaree National Park where we went on the Owl Prowl guided walk. It is available only on Fridays; you must sign in advance and have a flashlight with a red filter. It starts at 8 PM and ends about 10:15 PM. The best sight on this walk was fireflies from the Photinus carolinus species that synchronize their blinking. This happens only in late May and early June. Little River Trailhead at Elkmont in Tennessee is also known for this wonderful sight. See: http://www.nps.gov/grsm/naturescience/fireflies.htm and http://www.tn.gov/environment/tn_consv/archive/elkmont.pdf - we were also instructed on how to see wolf spider (family Lycosidae) eyes by shining a flashlight with a red filter on the ground, see http://www.bevhoward.com/spidereyes.htm for a picture.
[PL] To był pierwszy dzień naszej wycieczki do Południowej Karoliny. Najbardziej podobała nam się wycieczka z przewodnikiem o nazwie "Owl Prowl", czyli "Poszukiwanie Sów". Ta wycieczka jest dostępna tylko w piątki i trzeba z góry zarezerwować miejsce. Należy mieć ze sobą latarkę z czerwonym filtrem. Wycieczka zaczyna sie o godzinie 20 i kończy się mniej więcej o 22:15. Pod koniec maja i na początku czerwca można podziwiać spektakl świetlików z gatunku Photinus carolinus, którego samce migają w sposób zsynchronizowany. Szlak Little River w Elkmont w Stanie Tennessee jest także bardzo dobrze znany z podobnego spektaklu. Zobacz artykuły po angielsku na http://www.nps.gov/grsm/naturescience/fireflies.htm i http://www.tn.gov/environment/tn_consv/archive/elkmont.pdf - pokazano nam także, jak przy pomocy latarki z czerwonym filtrem można zobaczyć w nocy oczy pająków z rodziny Lycosidae - zdjęcie na: http://www.bevhoward.com/spidereyes.htm

Leaving our house
[EN] Leaving our house.
[PL] Wyjeżdżamy na wycieczkę.
Near Washington in Georgia
[EN] Near Washington in Georgia.
[PL] Mijamy miasto Washington w Stanie Georgia.
Accident on US Highway 78
[EN] Accident on US Highway 78.
[PL] Wypadek na drodze federalnej US78.
Near Lincolnton in Georgia
[EN] Near Lincolnton in Georgia.
[PL] Blisko miasta Lincolnton w Stanie Georgia.
Gasoline at $2.69 a gallon
[EN] Gasoline at $2.69 a gallon ($0.71 a liter).
[PL] Benzyna po $2,69 za galon ($0,71 za litr).
Ice tea break at Hardees in Lincolnton
[EN] Ice tea break at Hardees in Lincolnton.
[PL] Przerwa na zimną herbatę w restauracji Hardees w miasteczku Lincolnton.
Entering South Carolina
[EN] Entering South Carolina.
[PL] Wjeżdżamy do Południowej Karoliny.
South Carolina Heritage Corridor sign
[EN] Sign identifying the South Carolina National Heritage Corridor. Out of four regions of this Corridor, three (Region 2 in Edgeville, Region 3 in Blacksville, and Region 4 in Edisto Beach) have Discovery Centers. Stamps for the "Passport to Your National Parks" are available in Regions 2 and 3.
[PL] Znak Korytarza (Szlaku) Narodowego Dziedzictwa w Południowej Karolinie. Z czterech regionów tego szlaku, trzy (Region 2 w Edgefield, Region 3 w Blacksville i Region 4 w Edisto Beach) mają muzea i punkty informacyjne. Stemple do "Paszportu do twoich Parków Narodowych" dostępne są na razie w Regionie 2 i 3.
Edgeville, South Carolina
[EN] Edgeville, South Carolina.
[PL] Miasto Edgeville w Południowej Karolinie.
Region 2 Discovery Center in Edgeville
[EN] South Carolina National Heritage Corridor Region 2 Discovery Center in Edgeville.
[PL] Muzeum i Punkt Informacyjny Regionu 2 Korytarza (Szlaku) Narodowego Dziedzictwa Południowej Karoliny w miasteczku Edgeville.
Region 2 Discovery Center in Edgeville
[EN] South Carolina National Heritage Corridor Region 2 Discovery Center in Edgeville.
[PL] Muzeum i Punkt Informacyjny Regionu 2 Korytarza (Szlaku) Narodowego Dziedzictwa Południowej Karoliny w miasteczku Edgeville.
Region 2 Discovery Center in Edgeville
[EN] South Carolina National Heritage Corridor Region 2 Discovery Center in Edgeville.
[PL] Muzeum i Punkt Informacyjny Regionu 2 Korytarza (Szlaku) Narodowego Dziedzictwa Południowej Karoliny w miasteczku Edgeville.
Hours of operations
[EN] Hours of operations.
[PL] Godziny otwarcia.
Stamping Station
[EN] Stamping Station in the Region 2 Discovery Center of the South Carolina National Heritage Corridor in Edgeville, SC.
[PL] Miejsce ze stemplem Regionu 2 Korytarza (Szlaku) Narodowego Dziedzictwa Południowej Karoliny w miasteczku Edgeville.
South Carolina National Heritage Corridor Stamp
[EN] South Carolina National Heritage Corridor Stamp for Region 2 in Edgeville, SC.
[PL] Stempel Regionu 2 Korytarza (Szlaku) Narodowego Dziedzictwa Południowej Karoliny w miasteczku Edgeville.
Lunch at Burger King
[EN] Lunch at a Burger King near Congaree National Park.
[PL] Obiad w restauracji Burger King blisko Parku Narodowego Congaree.
Sign to Congaree National Park
[EN] Sign to Congaree National Park.
[PL] Drogowskaz do Parku Narodowego Congaree.
Entering Congaree National Park
[EN] Entering Congaree National Park. Until 2003, it was the Congaree Swamp National Monument. It is not a swamp, but rather a floodplain of the Congaree River. Because of the floods, the trees receive a lot of nutrients. The lush trees growing here are some of the tallest in the Eastern U.S., forming one of the highest natural canopies remaining in the world.
[PL] Wjazd do Parku Narodowego Congaree. Do 2003 roku był tutaj Pomnik Narodowy Bagien Congaree. Nie są to jednak bagna, ale równina, okresowo zalewana przez rzekę Congaree, dzięki czemu gleba tutaj jest bardzo bogata. Rosnące tutaj drzewa są często najwyższymi drzewami we wschodniej części Stanów Zjednoczonych. Tworzą one jedno z najwyższych sklepień lasu na świecie.
Congaree National Park parking lot
[EN] Congaree National Park parking lot.
[PL] Parking Narodowego Parku Congaree.
Congaree NP Visitor Center
[EN] Congaree National Park Visitor Center.
[PL] Muzeum i Punkt Informacyjny Narodowego Parku Congaree.
Chasing the guided tour
[EN] The only guided hike of the Park today left about 15 minutes before our arrival. Despite the fact that the Ranger at the Visitor Center warned us that the ranger leading the hike is a very fast walker, we decided to catch up with the group. The hike was about 7 miles (11.2 km), so we had a lot of time.
[PL] Jedyna wycieczka z przewodnikiem w dniu dzisiejszym wyruszyła około 15 minut przed naszym przybyciem do Parku. Pomimo, że strażnik w Muzeum i Punkcie Informacyjnym powiedział nam, że przewodnik maszeruje bardzo szybko, zdecydowaliśmy się dogonić grupę. Ponieważ trasa wycieczki była około 11,2 kilometra (7 mil), mieliśmy dużo czasu.
We see the group of hikers
[EN] We see the group of hikers.
[PL] Zobaczyliśmy wycieczkę.
Congaree National Park
[EN] Congaree National Park.
[PL] Park Narodowy Congaree.
Congaree National Park
[EN] Congaree National Park.
[PL] Park Narodowy Congaree.
Corinne talks about the Park
[EN] Corinne, Interpretive Park Ranger, talks about the Park. We were very impressed, as she was able to answer all questions.
[PL] Nasza przewodniczka Corinne opowiada nam o Parku. Bardzo nam zaimponowała, bo odpowiadała na wszystkie pytania.
Congaree National Park
[EN] Congaree National Park.
[PL] Park Narodowy Congaree.
Congaree National Park
[EN] Congaree National Park.
[PL] Park Narodowy Congaree.
Congaree National Park
[EN] Congaree National Park.
[PL] Park Narodowy Congaree.
Nasty encounter with a large poisonous snake
[EN] Nasty encounter with a large poisonous snake that was almost on our path. It was a water moccasin also known as cottonmouth (Agkistrodon piscivorus), a pit viper. It was at least 5 feet long (150 cm).
[PL] Nieprzyjemne spotkanie z dużym mokasynem błotnym (Agkistrodon piscivorus) – gatunkiem jadowitego węża z podrodziny grzechotnikowatych w rodzinie żmijowatych. Miał conajmniej 150 cm (5 stóp).
Congaree National Park
[EN] Congaree National Park.
[PL] Park Narodowy Congaree.
Corinne talks about a fallen giant
[EN] Corinne talks about a fallen giant.
[PL] Corinne opowiada nam o powalonym olbrzymie.
Black Rat Snake
[EN] Black Rat Snake (Elaphe obsoleta) is non-venomous. It is the largest snake in America that can grow to 8 feet (240 cm).
[PL] Wąż smugowy (Elaphe obsoleta) - niejadowity gatunek węża z rodziny połowatych. Jest największym wężem w Ameryce i jego długość może dochodzić do 240 cm (8 stóp).
Congaree National Park
[EN] Congaree National Park.
[PL] Park Narodowy Congaree.
Huge oak
[EN] Corinne describes a huge oak.
[PL] Corinne opisuje nam ogromny dąb.
Huge oak
[EN] Huge oak.
[PL] Ogromny dąb.
Congaree National Park
[EN] Congaree National Park.
[PL] Park Narodowy Congaree.
Loblolly pine - the National Champion
[EN] Loblolly pine (Pinus taeda) - the National Champion for the species: height - 166 feet (50.6 m); circumference - 15 feet 6 inches (4.72 m); crown spread - 67 feet (20.42 m).
[PL] Sosna taeda (Pinus taeda) - rekordzistka na skalę Stanów Zjednoczonych: wysokość - 50,6 m (166 stóp); pierśnica (obwód na wysokości piersi człowieka) - 4,72 m (15 stóp 6 cali); średnica korony - 20,42 m (67 stóp).
Loblolly pine - the National Champion
[EN] Loblolly pine (Pinus taeda) - the National Champion for the species: height - 166 feet (50.6 m); circumference - 15 feet 6 inches (4.72 m); crown spread - 67 feet (20.42 m).
[PL] Sosna taeda (Pinus taeda) - rekordzistka na skalę Stanów Zjednoczonych: wysokość - 50,6 m (166 stóp); pierśnica (obwód na wysokości piersi człowieka) - 4,72 m (15 stóp 6 cali); średnica korony - 20,42 m (67 stóp).
Barred owl
[EN] Barred Owl (Strix varia).
[PL] Puszczyk kreskowany (Strix varia).
Stamping station in the Visitor Center
[EN] Stamping station in the Congaree National Park Visitor Center.
[PL] Miejsce ze stemplem w Muzeum i Punkcie Informacyjny Parku Narodowego Congaree.
Congaree National Park stamp
[EN] Congaree National Park stamp.
[PL] Stempel Parku Narodowego Congaree.
Dinner at Burger King
[EN] Dinner at Burger King (we have been here for lunch as well).
[PL] Kolacja w restauracji Burger King (byliśmy tu także na lunch).
Back at the Congaree NP
[EN] After dinner, we returned to the Congaree National Park for the Owl Prowl guided hike. It is available only on Fridays; you must sign in advance and have a flashlight with a red filter. It starts at 8 PM and ends about 10:15 PM. The best sight on this walk was fireflies from the Photinus carolinus species that synchronize their blinking. This happens only in late May and early June. Little River Trailhead at Elkmont in Tennessee is also known for this wonderful sight . See: http://www.nps.gov/grsm/naturescience/fireflies.htm and http://www.tn.gov/environment/tn_consv/archive/elkmont.pdf - we were also instructed on how to see wolf spider (family Lycosidae) eyes by shining a flashlight with a red filter on the ground, see http://www.bevhoward.com/spidereyes.htm for a picture.
[PL] Po kolacji wróciliśmy do Parku Narodowego Congaree na wycieczkę z przewodnikiem o nazwie "Owl Prowl", czyli "Poszukiwanie Sów". Ta wycieczka jest dostępna tylko w piątki i trzeba z góry zarezerwować miejsce. Należy mieć ze sobą latarkę z czerwonym filtrem. Wycieczka zaczyna sie o godzinie 20 i kończy się mniej więcej o 22:15. Pod koniec maja i na początku czerwca można podziwiać spektakl świetlików z gatunku Photinus carolinus, którego samce migają w sposób zsynchronizowany. Szlak Little River w Elkmont w Stanie Tennessee jest także bardzo dobrze znany z podobnego spektaklu. Zobacz artykuły po angielsku na http://www.nps.gov/grsm/naturescience/fireflies.htm i http://www.tn.gov/environment/tn_consv/archive/elkmont.pdf - pokazano nam także, jak przy pomocy latarki z czerwonym filtrem można zobaczyć w nocy oczy pająków z rodziny Lycosidae - zdjęcie na: http://www.bevhoward.com/spidereyes.htm
Mosquito Meter was on Mild
[EN] Mosquito Meter was on Mild.
[PL] Zagrożenie komarami było minimalne.
At the La Quinta motel in Columbia, SC
[EN] At the La Quinta motel in Columbia, SC after the exciting Owl Prowl hike in the Congaree National Park.
[PL] Pod motelem La Quinta w mieście Columbia w Południowej Karolinie po ekscytującej wycieczce nocą do Parku Narodowego Congaree.
Post to:
FacebookMySpaceDiggDelicious
StumbleUponGoogle BookmarksYahoo! Bookmarks
FunPHEMiDEMi

Comments

Loading...

Leave your comment

Name:
Email: (Optional)
URL: (Optional)
Message:
You can use some HTML tags, such as <b>, <i>, <u>, <s>
Verification:


Regenerate
 
©2022 Mobile Action Technology, Inc.