[EN] Spring on Taylor Road close to our house.
[PL] Wiosna na ulicy Taylor Road blisko naszego domu.
[EN] Stone Mountain west of Atlanta.
[PL] Góra Kamienna (Stone Mountain) na zachód od Atlanty.
[EN] Appalachian Mountains.
[PL] Góry Appalachy.
[EN] Appalachian Mountains.
[PL] Góry Appalachy.
[EN] Sign to the Chickamauga Battlefield and Lookout Mountain.
[PL] Drogowskaz do pola bitwy pod Chickamauga i górą Lookout Mountain.
[EN] Monument to Florida troops on the battlefield.
[EN] Pomnik żołnierzy z Florydy na polu bitwy.
[EN] Chickamauga and Chattanooga National Battlefield Park Visitor Center.
[PL] Punkt Informacyjny i Muzeum Narodowego Parku Militarnego Chickamauga i Chattanooga.
[EN] Stamping Station in the bookstore is clearly visible.
[PL] Miejsce, gdzie znajdują się stemple w sklepie z pamiątkami jest doskonale widoczne.
[EN] ChChNMP Chickamauga Battlefield Ft. Oglethorpe, GA stamp. The second stamp in this Visitor Center shows Lookout Mountain, TN. The Visitor Center in Point Park in Lookout Mountain, TN has two stamps as well. We have been there July 3, 2009 and if we remember correctly, these stamps use different ink color.
[PL] Stempel ChChNMP Chickamauga Battlefield Ft. Oglethorpe, GA. Drugi stempel w tym Punkcie Informacyjnym i Muzeum jako miejsce podaje Lookout Mountain, TN. Punkt Informacyjny i Muzeum w Point Park w Lookout Mountain TN ma też dwa stemple. Byliśmy tam 3 lipca 2009 i pamiętamy, że tamte stemple miały inny kolor tuszu.
[EN] ChChNMP Chickamauga Battlefield Lookout Mtn. TN stamp. The second stamp in this Visitor Center shows Ft. Oglethorpe, GA. The Visitor Center in Point Park in Lookout Mountain, TN has two stamps as well. We have been there July 3, 2009 and if we remember correctly, these stamps use different ink.
[PL] Stempel ChChNMP Chickamauga Battlefield Lookout Mtn. TN. Drugi stempel w tym Punkcie Informacyjnym i Muzeum jako miejsce podaje Ft. Oglethorpe, GA. Punkt Informacyjny i Muzeum w Point Park w Lookout Mountain TN ma też dwa stemple. Byliśmy tam 3 lipca 2009 i jeśli to dobrze zapamiętaliśmy, tamte stemple miały inny kolor tuszu.
[EN] Chickamauga and Chattanooga National Battlefield Park Visitor Center.
[PL] Punkt Informacyjny i Muzeum Narodowego Parku Militarnego Chickamauga i Chattanooga.
[EN] Chickamauga and Chattanooga National Battlefield Park Visitor Center.
[PL] Punkt Informacyjny i Muzeum Narodowego Parku Militarnego Chickamauga i Chattanooga.
[EN] Chickamauga and Chattanooga National Battlefield Park Visitor Center.
[PL] Punkt Informacyjny i Muzeum Narodowego Parku Militarnego Chickamauga i Chattanooga.
[EN] Chickamauga and Chattanooga National Battlefield Park Visitor Center.
[PL] Punkt Informacyjny i Muzeum Narodowego Parku Militarnego Chickamauga i Chattanooga.
[EN] Chickamauga and Chattanooga National Battlefield Park Visitor Center.
[PL] Punkt Informacyjny i Muzeum Narodowego Parku Militarnego Chickamauga i Chattanooga.
[EN] Chickamauga and Chattanooga National Battlefield Park Visitor Center.
[PL] Punkt Informacyjny i Muzeum Narodowego Parku Militarnego Chickamauga i Chattanooga.
[EN] Driving towards Chatsworth, GA.
[PL] Droga w kierunku miasta Chatsworth w stanie Georgia.
[EN] James Vann (ca.1765-68 – February 19, 1809), was an influential and rich Cherokee leader and father of Joseph Vann, who inherited this property. In 1835, Joseph Vann was evicted from this property by the State of Georgia and lived in Tennessee and later in Oklahoma. Chief Vann House is Georgia State Historic Site, affiliated to the National Trail of Tears Highway. One of three stamps of this Trail in Georgia is located here.
[PL] James Vann (około 1765-68 – 19 luty 1809) był wpływowym i bogatym wodzem Czirokezów (Cherokee) i ojcem Josepha Vanna, który odziedziczył tą posiadłość po ojcu. Stan Georgia usunął Josepha Vanna z tej posiadłości w roku 1835 i Joseph przeniósł się do Tennessee a potem do Oklahomy. Dom Wodza Vanna (Chief Vann House) jest Stanowym Miejscem Historycznym Georgii i współpracuje z Narodowym Szlakiem Droga Łez (Trail of Tears Highway). Jeden z trzech stempli tego szlaku w Georgii jest dostępny w tym obiekcie.
[EN] James Vann (ca.1765-68 – February 19, 1809), was an influential and rich Cherokee leader and father of Joseph Vann, who inherited this property. In 1835, Joseph Vann was evicted from this property by the State of Georgia and lived in Tennessee and later in Oklahoma. Chief Vann House is Georgia State Historic Site, affiliated to the National Trail of Tears Highway. One of three stamps of this Trail in Georgia is located here.
[PL] James Vann (około 1765-68 – 19 luty 1809) był wpływowym i bogatym wodzem Czirokezów (Cherokee) i ojcem Josepha Vanna, który odziedziczył tą posiadłość po ojcu. Stan Georgia usunął Josepha Vanna z tej posiadłości w roku 1835 i Joseph przeniósł się do Tennessee a potem do Oklahomy. Dom Wodza Vanna (Chief Vann House) jest Stanowym Miejscem Historycznym Georgii i współpracuje z Narodowym Szlakiem Droga Łez (Trail of Tears Highway). Jeden z trzech stempli tego szlaku w Georgii jest dostępny w tym obiekcie.
[EN] James Vann (ca.1765-68 – February 19, 1809), was an influential and rich Cherokee leader and father of Joseph Vann, who inherited this property. In 1835, Joseph Vann was evicted from this property by the State of Georgia and lived in Tennessee and later in Oklahoma. Chief Vann House is Georgia State Historic Site, affiliated to the National Trail of Tears Highway. One of three stamps of this Trail in Georgia is located here.
[PL] James Vann (około 1765-68 – 19 luty 1809) był wpływowym i bogatym wodzem Czirokezów (Cherokee) i ojcem Josepha Vanna, który odziedziczył tą posiadłość po ojcu. Stan Georgia usunął Josepha Vanna z tej posiadłości w roku 1835 i Joseph przeniósł się do Tennessee a potem do Oklahomy. Dom Wodza Vanna (Chief Vann House) jest Stanowym Miejscem Historycznym Georgii i współpracuje z Narodowym Szlakiem Droga Łez (Trail of Tears Highway). Jeden z trzech stempli tego szlaku w Georgii jest dostępny w tym obiekcie.
[EN] Chief Vann House State Historic Site Visitor Center. It is new and very well designed. The video shown in the theater is highly recommended. A guided tour of the house is offered and it is very well narrated.
[PL] Muzeum i Punkt Informacyjny Stanowego Miejsca Historycznego Dom Wodza Vanna. Jest to nowy budynek, bardzo ładnie zaprojektowany. W sali kinowej pokazany jest bardzo ciekawy film o właścicielach tego domu i o historii Czirokezów. Dom zwiedza się z przewodnikiem, który podaje bardzo wiele ciekawych informacji.
[EN] Chief Vann House State Historic Site Visitor Center. It is new and very well designed. The video shown in the theater is highly recommended. A guided tour of the house is offered and it is very well narrated. In 2010, the Visitor Center is only opened Thursday through Saturday. There is a $5 entrance fee ($4.50 for seniors 62 or older).
[PL] Muzeum i Punkt Informacyjny Stanowego Miejsca Historycznego Dom Wodza Vanna. Jest to nowy budynek, bardzo ładnie zaprojektowany. W sali kinowej pokazany jest bardzo ciekawy film o właścicielach tego domu i o historii Czirokezów. Dom zwiedza się z przewodnikiem, który podaje bardzo wiele ciekawych informacji. W roku 2010 Muzeum jest otwarte tylko od czwartku do soboty. Wstęp kosztuje 5 dolarów od osoby (4,50 dolara dla seniorów od 62 lat).
[EN] Stamping Station in the bookstore is clearly visible.
[PL] Miejsce, gdzie znajdują się stemple w sklepie z pamiątkami jest doskonale widoczne.
[EN] Trail of Tears National Historic Trail, Georgia stamp at the Chief Vann House Visitor Center. There are two more stamps for this Trail in Georgia - the stamp in New Echota uses a different color of the ink, but the stamp in Chieftains Museum - Major Ridge House in Rome is identical to the stamp in Chief Vann House.
[PL] Stempel Narodowego Szlaku Historycznego Droga Łez w Georgii dostępny w Punkcie Informacyjny i Muzem Domu Wodza Vanna. W Georgii są jeszcze dwa miejsca ze stemplami tego szlaku - stempel w New Echota ma inny kolor tuszu, ale stempel w Domu Wodza - Majora Ridge'a w mieście Rome jest identyczny w kroju i kolorze do stempla w Domu Wodza Vanna.
[EN] Chief Vann House is built from brick. It has three levels and a cellar.
[PL] Dom Wodza Vanna jest zbudowany z cegieł. Ma trzy poziomy i piwnicę.
[EN] Period Outbuildings.
[PL] Skansen.
[EN] Chief Vann House is built from brick. It has three levels and a cellar.
[PL] Dom Wodza Vanna jest zbudowany z cegieł. Ma trzy poziomy i piwnicę.
[EN] Driving towards Calhoun.
[PL] Droga do miasta Calhoun.
[EN] Beginning in 1819 the Cherokee Council began to hold their annual meeting in a place called New Town. In 1825 the Council adopted a resolution making New Town the Cherokee Nation's Capital, renaming the town as New Echota. In October of each year several hundred Cherokees would assemble here. There were several buildings: Council House, Supreme Court, and several stores as well as private homes. There was also the Cherokee Phoenix Print Shop, where the Cherokee newspaper was printed in English and in Cherokee by using the Cherokee alphabet, invented by a Cherokee named Sequoyah. After the Cherokees were removed to Indian Territory (Now Oklahoma) in 1838, the buildings deteriorated and the town was converted to farmland. In early 1950's, Calhoun residents purchased 200 acres (80 hectares) of land at the old town location and donated it to the State of Georgia. Several buildings were reconstructed and a Visitor Center was built by the State.
[PL] Od roku 1819 Rada Czirokezów wybrała miejsce swoich corocznych zebrań w osiedlu zwanym New Town (Nowe Miasto). W roku 1825 Rada postanowiła ustanowić stolicę Czirokezów w tej miejscowości, zmieniając jej nazwę na New Echota. Każdego roku w październiku kilkuset Czirokezów przybywało tutaj. Znajdowało sie tutaj kilka budynków, między innymi Dom Rady, Sąd Najwyższy, kilka sklepów i kilka domów prywatnych. Była także drukarnia, gdzie drukowano gazetę Cherokee Phoenix (Feniks Czirokezów) po angielsku oraz w języku czirokeskim, używając sylabariusza czirokeskiego, wynalezionego przez Czirokeza nazywającego się Sequoyah. Po usunięciu siła Czirokezów do Terytorium Indiańskiego (obecnie Oklahoma) w roku 1838, budynki uległy zniszczeniu a ziemię wykorzystywano pod uprawy. We wczesnych latach 50-tych XX wieku, mieszkańcy miasta Calhoun zakupili 80 ha ziemi (200 akrów), obejmujących dawny teren miasta New Echota i ofiarowali tą ziemię stanowi Georgia. Stan zbudował Muzeum i Punkt Informacyjny oraz odbudował kilka budynków.
[EN] In front of the New Echota Visitor Center.
[PL] Przed Punktem Informacyjnym i Muzeum New Echota.
[EN] New Echota History.
[EN] Historia Miasta New Echota (opis przy zdjęciu powyżej).
[EN] Description of the Trail of Tears.
[PL] Opis Drogi Łez (Trail of Tears).
[EN] New Echota State Historic Site Visitor Center Entrance - note the inscription in the Cherokee Alphabet (syllabary).  In 2010, the Visitor Center is only opened Thursday through Saturday. There is a $5 entrance fee ($4.50 for seniors 62 or older).
[PL] Wejście do Punktu Informacyjnego i Muzeum Stanowego Miejsca Historycznego New Echota - proszę zwrócić uwagę na napis w czirokeskim sylabariuszu.  W roku 2010 Muzeum jest otwarte tylko od czwartku do soboty. Wstęp kosztuje 5 dolarów od osoby (4,50 dolara dla seniorów od 62 lat).
[EN] You will have to ask the ranger for the stamp, because it is not kept on the counter. The video shown in the theater is highly recommended.
[PL] Trzeba poprosić o stempel, bo nie jest dostępny na ladzie sklepu z pamiątkami. Bardzo polecamy wideo o historii Czirokezów i Nowej Echoty w sali kinowej Muzeum.
[EN] Trail of Tears National Historic Trail, Georgia stamp at the New Echota Visitor Center. There are two more stamps for this Trail in Georgia - the stamps in Chief Vann House and in the Chieftains Museum - Major Ridge House in Rome use a different color of ink and are identical to each other.
[PL] Stempel Narodowego Szlaku Historycznego Droga Łez w Georgii dostępny w Punkcie Informacyjny i Muzem New Echota. W Georgii są jeszcze dwa miejsca ze stemplami tego szlaku - stemple w Domu Wodza Vanna i w Domu Wodza - Majora Ridge'a w mieście Rome są identyczne, ale mają inny kolor tuszu.
[EN] New Echota.
[PL] New Echota.
[EN] Council Home.
[PL] Dom Rady Czirokezów.
[EN] Supreme Court.
[PL] Sąd Najwyższy.
[EN] Description of the Worcester House. Reverend Worcester was a Postmaster in New Echota and a friend as well as teacher of the Cherokee. He followed them to Oklahoma.
[PL] Opis domu pastora Worcestera. Był on poczmistrzem, przyjacielem i nauczycielem Czirokezów. Worcester przeniósł się razem z Czirokezami do Oklahomy.
[EN] Description of the Worcester House. Reverend Worcester was a Postmaster in New Echota and a friend as well as teacher of the Cherokee. He followed them to Oklahoma.
[PL] Opis domu pastora Worcestera. Był on poczmistrzem, przyjacielem i nauczycielem Czirokezów. Worcester przeniósł się razem z Czirokezami do Oklahomy.
[EN] Echoes From the Past.
[PL] Echa z przeszłości. Opis upadku miasta New Echota i akcji mieszkańców pobliskiego Calhoun, aby zabezpieczyć to ważne miejsce w historii Stanów Zjednoczonych.
[EN] Lunch in Calhoun.
[PL] Lunch w mieście Calhoun.
[EN] Chieftains Museum - Major Ridge Home in Rome.
[PL] Muzeum Wodzów i Dom Majora Ridge'a w mieście Rome (Rzym) w Stanie Georgia.
[EN] Chieftains Museum - Major Ridge Home in Rome. Major Ridge (c.1771 – June 22, 1839) was a rich Cherokee leader. Ridge acquired the title "Major" in 1814, during his service leading Cherokees alongside General Andrew Jackson at the Battle of Horseshoe Bend during the Creek War. He also participated on the side of Jackson during the First Seminole War in 1818.  On December 29, 1835, Ridge with his son John Ridge and the major's nephews Elias Boudinot signed the Treaty of New Echota, which exchanged the Cherokee tribal land east of the Mississippi River for land in what is now Oklahoma. The treaty was rejected by the party of Chief John Ross and a majority of the Cherokee National Council. Nevertheless, the treaty was ratified by the U.S. Senate. Major Ridge, John Ridge, and Elias Boudinot were killed by opponents of the Treaty.
[PL] Muzeum Wodzów i Dom Majora Ridge'a. Major Ridge (ok. 1771 – 22 czerwiec 1829) był bogatym wodzem Czirokezów. Tytuł „Major” dostał w roku 1814, kiedy to walczył na czele oddziałów Czirokezów u boku Generała Andrew Jacksona w bitwie pod Horseshoe Bend w wojnie z plemieniem Indian Krik. Także brał udział u boku Jacksona podczas Pierwszej Wojny z Seminolami w roku 1818. Major Ridge wraz ze swoim synem Johnem Ridge i kuzynem Eliasem Boudinot podpisali Traktat z Nowej Echoty 29 grudnia 1835 roku wymieniając ziemie Czirokezów na wschód od rzeki Missisipi na ziemię w dzisiejszym Stanie Oklahoma. Czirokezi, uznający władzę wodza Johna Rossa oraz większość Rady Czirokezów odrzuciła ten traktat, ale traktat został ratyfikowany przez Senat Stanów Zjednoczonych. Major Ridge, John Ridge i Elias Boudinot zostali zamordowani przez przeciwników tego traktatu.
[EN] Chieftains Museum - Major Ridge Home in Rome.
[PL] Muzeum Wodzów i Dom Majora Ridge'a w mieście Rome (Rzym) w Stanie Georgia.
[EN] Chieftains Museum - Major Ridge Home in Rome. Chieftains Museum is operated by a private non-profit organization affiliated to the Trail of Tears National Historic Trail.
[PL] Muzeum Wodzów i Dom Majora Ridge'a w mieście Rome (Rzym) w Stanie Georgia. Muzeum Chieftains jest muzeum prywatnym afiliowanym do Narodowego Szlaku Historycznego Trail of Tears.
[EN] Historic marker of the Chieftains.
[PL] Opis domu Chieftains. Trzon budynku pochodzi z końca XVIII wieku i został zbudowany z drewna. Plantacja Majora Ridgea obejmowała około 90 hektarów (223 akry). Major Ridge posiadał wielu niewolników, którzy uprawiali jego ziemię. Głównym źródłem dochodu Majora Ridge'a był posiadany przez niego prom przez rzekę Coosa i działalność handlowa.
[EN] You need to ask for the stamp at the bookstore.
[PL] Trzeba poprosić o stempel w sklepie z pamiątkami.
[EN] This stamp is identical in wording and ink color to the stamp at Chief Vann House. The stamp at New Echota differs in the color of the ink.
[PL] Ten stempel ma identyczny tekst i kolor tuszu jak stempel w Domu Wodza Vanna. Stempel w New Echota ma inny kolor tuszu.
[EN] Rome, Georgia was founded in 1834. This name was proposed for the new town, because it was located on seven hills, like the ancient city of Rome. In 1928, the American Cotillion Company began construction of a rayon plant in Rome as a joint effort with the Italian Chatillon Corporation. Italian premier Benito Mussolini sent a block of marble from the ancient Roman Forum, inscribed "From Old Rome to New Rome", to be used as the cornerstone of the new rayon plant. After the rayon plant was completed in 1929, Mussolini honored Rome with a bronze replica of the sculpture of Romulus and Remus nursing from the Capitoline Wolf. The statue was placed in front of City Hall on a base of white marble from Tate, Georgia, with a brass plaque inscribed in Latin: "Romae Novae auspictum prosperitatis et gloriae lupam capitolinam signum Roma Aeterna Consule Benito Mussolini misit anno MCMXXIX” (This statue of the Capitoline Wolf, as a forecast of prosperity and glory, has been sent from Ancient Rome to New Rome during the consulship of Benito Mussolini in the year 1929). In its early days, the statue features were considered controversial by some city residents resulting in draping the wolf or diapering the children.  In 1940, anti-Italian sentiment due to World War II became so strong that the Rome city commission moved the statue into storage to prevent vandalism and replaced it with an American flag. In 1952, the statue was restored to its former location in front of City Hall.
[PL] Zobacz podpis pod następnym zdjęciem (see description of the next picture).
[EN] See description of the previous picture (zobacz podpis pod poprzednim zdjęciem).
[PL] Miasto Rome (Rzym) w Stanie Georgia było założone w roku 1834. Nazwa miasta pochodziła od ulokowania miasta na siedmiu wzgórzach, przypominającą lokalizację starożytnego miasta Rzym. Kiedy w roku 1928 firma American Cotillion Company rozpoczęła budowę fabryki włókien wiskozowych razem z włoską firmą Chatillon Corporation, włoski premier Benito Mussolini wysłał blok marmuru z Forum Romanum w Rzymie  z napisem „Od starego Rzymu dla Nowego Rzymu” z przeznaczeniem na kamień węgielny budynku tej fabryki. Kiedy fabryka została zbudowana, w roku 1929 Mussolini uhonorował miasto Rome wysyłając kopie Wilczycy Kapitolińskiej, którą ssanej przez Romulusa i Remusa, mitycznych założycieli Rzymu. Została ona postawiona przed ratuszem miasta Rome na bloku marmuru z Tate w Georgii z wykonaną z brązu tablicą z napisem po łacinie: "Romae Novae auspictum prosperitatis et gloriae lupam capitolinam signum Roma Aeterna Consule Benito Mussolini misit anno MCMXXIX” (Ta rzeźba wilczycy kapitolińskiej, jako symbol rozkwitu i chwały, została wysłana przez Rzym Starożytny dla Rzymu Nowego podczas rządów Konsula Benito Mussoliniego w roku 1929). Pomnik wzbudzał wiele kontrowersji swoim szczegółami i często zakrywano wilczycę zasłona lub też zakładano bliźniakom pieluszki. Nastroje anty-włoskie spowodowały, że w roku 1940 władze Rome zdecydowały na przeniesienie rzeźby do miejskich składów, aby uchronić ją przed wandalizmem i wywiesiły w tym miejscu flagę amerykańską. Na swoje miejsce wilczyca wróciła dopiero w roku 1952.
[EN] Floyd County Courthouse in Rome.
[PL] Budynek sądów i administracji Powiatu Floyd w mieście Rome.
[EN] Coffee break in Rome.
[PL] Przerwa na kawę w mieście Rome (Rzym).
[EN] Beautiful dogwood (Cornus florida) on our street.
[PL] Piękny dereń (Cornus florida) na naszej ulicy.
[EN] Our cat Myszka came to greet us.
[PL] Nasz kotek nazywający się Myszka przyszedł nas powitać.
2010_04_10 - Trail.of.Tears
Norman J. Pieniazek
Author: Norman J. Pieniazek (ID: 3912)
Posted: 2010-04-17 10:55 GMT+00:00
Mileage: 485.05 km
(1 rating)
Tags: Travel, Photography, Trips in Georgia, 2010 Trips
Views: 2801
Share
Embed this trip
Click here to load all photos (55)

[EN] Taking advantage of beautiful spring weather, we decided to visit three sites in northwest Georgia of the Trail of Tears National Historic Trail. Trail of Tears commemorates the forced removal of several Indian tribes from southeastern United States in the 1830's. Cherokee Indians, who lived in Georgia, Tennessee, North Carolina, and Alabama following a treaty imposed on them by the US Government in 1838 were removed to the Indian Territory (now the state of Oklahoma). Many Native Americans suffered from exposure, disease, and starvation while en route to their destinations, and many died, including 4,000 of the 15,000 relocated Cherokee. We also re-visited the Chickamauga and Chattanooga National Military Park in Ft. Oglethorpe, Georgia to collect stamps to our Passport to Your National Parks.
[PL] Korzystając z pięknej wiosennej pogody postanowiliśmy zwiedzić trzy miejsca w północnozachodniej Georgii związane z Narodowym Szlakiem Historycznym Trail of Tears (Drogą Łez). Tak nazywa się trwający kilka lat proces wysiedlenia Indian z południowo-wschodniej części USA w latach trzydziestych XIX wieku. Indianie Czirokezi (Cherokee), mieszkający na terenie stanów Georgia, Tennessee, Północna Karolina i Alabama zostali wysiedleni na podstawie zawartego pod naciskiem traktatu z rządem Stanów Zjednoczonych. Osiedlono ich w Indiańskim Terytorium (obecnie Stan Oklahoma). Wielu Indian zmarło z powodu głodu, chorób i zimna podczas procesu wysiedlenia. Szacuje się, że z ponad 14 tysięcy Czirokezów zmarło ponad 4 tysiące. Na początku wycieczki odwiedziliśmy ponownie Narodowy Park Militarny Chickamauga i Chattanooga w Ft. Oglethorpe w stanie Georgia. Pojechaliśmy tam, aby zdobyć brakujące nam stemple do Paszportu do Twoich Parków Narodowych.

Spring
[EN] Spring on Taylor Road close to our house.
[PL] Wiosna na ulicy Taylor Road blisko naszego domu.
Stone Mountain
[EN] Stone Mountain west of Atlanta.
[PL] Góra Kamienna (Stone Mountain) na zachód od Atlanty.
Appalachian Mountains
[EN] Appalachian Mountains.
[PL] Góry Appalachy.
Appalachian Mountains
[EN] Appalachian Mountains.
[PL] Góry Appalachy.
Chickamauga Battlefield
[EN] Sign to the Chickamauga Battlefield and Lookout Mountain.
[PL] Drogowskaz do pola bitwy pod Chickamauga i górą Lookout Mountain.
Florida monument
[EN] Monument to Florida troops on the battlefield.
[EN] Pomnik żołnierzy z Florydy na polu bitwy.
Visitor Center
[EN] Chickamauga and Chattanooga National Battlefield Park Visitor Center.
[PL] Punkt Informacyjny i Muzeum Narodowego Parku Militarnego Chickamauga i Chattanooga.
Stamping Station
[EN] Stamping Station in the bookstore is clearly visible.
[PL] Miejsce, gdzie znajdują się stemple w sklepie z pamiątkami jest doskonale widoczne.
ChChNMP Chickamauga Battlefield Ft. Oglethorpe, GA
[EN] ChChNMP Chickamauga Battlefield Ft. Oglethorpe, GA stamp. The second stamp in this Visitor Center shows Lookout Mountain, TN. The Visitor Center in Point Park in Lookout Mountain, TN has two stamps as well. We have been there July 3, 2009 and if we remember correctly, these stamps use different ink color.
[PL] Stempel ChChNMP Chickamauga Battlefield Ft. Oglethorpe, GA. Drugi stempel w tym Punkcie Informacyjnym i Muzeum jako miejsce podaje Lookout Mountain, TN. Punkt Informacyjny i Muzeum w Point Park w Lookout Mountain TN ma też dwa stemple. Byliśmy tam 3 lipca 2009 i pamiętamy, że tamte stemple miały inny kolor tuszu.
ChChNMP Chickamauga Battlefield Lookout Mtn. TN
[EN] ChChNMP Chickamauga Battlefield Lookout Mtn. TN stamp. The second stamp in this Visitor Center shows Ft. Oglethorpe, GA. The Visitor Center in Point Park in Lookout Mountain, TN has two stamps as well. We have been there July 3, 2009 and if we remember correctly, these stamps use different ink.
[PL] Stempel ChChNMP Chickamauga Battlefield Lookout Mtn. TN. Drugi stempel w tym Punkcie Informacyjnym i Muzeum jako miejsce podaje Ft. Oglethorpe, GA. Punkt Informacyjny i Muzeum w Point Park w Lookout Mountain TN ma też dwa stemple. Byliśmy tam 3 lipca 2009 i jeśli to dobrze zapamiętaliśmy, tamte stemple miały inny kolor tuszu.
Visitor Center
[EN] Chickamauga and Chattanooga National Battlefield Park Visitor Center.
[PL] Punkt Informacyjny i Muzeum Narodowego Parku Militarnego Chickamauga i Chattanooga.
Visitor Center
[EN] Chickamauga and Chattanooga National Battlefield Park Visitor Center.
[PL] Punkt Informacyjny i Muzeum Narodowego Parku Militarnego Chickamauga i Chattanooga.
Visitor Center
[EN] Chickamauga and Chattanooga National Battlefield Park Visitor Center.
[PL] Punkt Informacyjny i Muzeum Narodowego Parku Militarnego Chickamauga i Chattanooga.
Visitor Center
[EN] Chickamauga and Chattanooga National Battlefield Park Visitor Center.
[PL] Punkt Informacyjny i Muzeum Narodowego Parku Militarnego Chickamauga i Chattanooga.
Visitor Center
[EN] Chickamauga and Chattanooga National Battlefield Park Visitor Center.
[PL] Punkt Informacyjny i Muzeum Narodowego Parku Militarnego Chickamauga i Chattanooga.
Visitor Center
[EN] Chickamauga and Chattanooga National Battlefield Park Visitor Center.
[PL] Punkt Informacyjny i Muzeum Narodowego Parku Militarnego Chickamauga i Chattanooga.
Driving towards Chatsworth, GA
[EN] Driving towards Chatsworth, GA.
[PL] Droga w kierunku miasta Chatsworth w stanie Georgia.
Vann House
[EN] James Vann (ca.1765-68 – February 19, 1809), was an influential and rich Cherokee leader and father of Joseph Vann, who inherited this property. In 1835, Joseph Vann was evicted from this property by the State of Georgia and lived in Tennessee and later in Oklahoma. Chief Vann House is Georgia State Historic Site, affiliated to the National Trail of Tears Highway. One of three stamps of this Trail in Georgia is located here.
[PL] James Vann (około 1765-68 – 19 luty 1809) był wpływowym i bogatym wodzem Czirokezów (Cherokee) i ojcem Josepha Vanna, który odziedziczył tą posiadłość po ojcu. Stan Georgia usunął Josepha Vanna z tej posiadłości w roku 1835 i Joseph przeniósł się do Tennessee a potem do Oklahomy. Dom Wodza Vanna (Chief Vann House) jest Stanowym Miejscem Historycznym Georgii i współpracuje z Narodowym Szlakiem Droga Łez (Trail of Tears Highway). Jeden z trzech stempli tego szlaku w Georgii jest dostępny w tym obiekcie.
Chief Vann House
[EN] James Vann (ca.1765-68 – February 19, 1809), was an influential and rich Cherokee leader and father of Joseph Vann, who inherited this property. In 1835, Joseph Vann was evicted from this property by the State of Georgia and lived in Tennessee and later in Oklahoma. Chief Vann House is Georgia State Historic Site, affiliated to the National Trail of Tears Highway. One of three stamps of this Trail in Georgia is located here.
[PL] James Vann (około 1765-68 – 19 luty 1809) był wpływowym i bogatym wodzem Czirokezów (Cherokee) i ojcem Josepha Vanna, który odziedziczył tą posiadłość po ojcu. Stan Georgia usunął Josepha Vanna z tej posiadłości w roku 1835 i Joseph przeniósł się do Tennessee a potem do Oklahomy. Dom Wodza Vanna (Chief Vann House) jest Stanowym Miejscem Historycznym Georgii i współpracuje z Narodowym Szlakiem Droga Łez (Trail of Tears Highway). Jeden z trzech stempli tego szlaku w Georgii jest dostępny w tym obiekcie.
Chief Vann House
[EN] James Vann (ca.1765-68 – February 19, 1809), was an influential and rich Cherokee leader and father of Joseph Vann, who inherited this property. In 1835, Joseph Vann was evicted from this property by the State of Georgia and lived in Tennessee and later in Oklahoma. Chief Vann House is Georgia State Historic Site, affiliated to the National Trail of Tears Highway. One of three stamps of this Trail in Georgia is located here.
[PL] James Vann (około 1765-68 – 19 luty 1809) był wpływowym i bogatym wodzem Czirokezów (Cherokee) i ojcem Josepha Vanna, który odziedziczył tą posiadłość po ojcu. Stan Georgia usunął Josepha Vanna z tej posiadłości w roku 1835 i Joseph przeniósł się do Tennessee a potem do Oklahomy. Dom Wodza Vanna (Chief Vann House) jest Stanowym Miejscem Historycznym Georgii i współpracuje z Narodowym Szlakiem Droga Łez (Trail of Tears Highway). Jeden z trzech stempli tego szlaku w Georgii jest dostępny w tym obiekcie.
In front of the Visitor Center
[EN] Chief Vann House State Historic Site Visitor Center. It is new and very well designed. The video shown in the theater is highly recommended. A guided tour of the house is offered and it is very well narrated.
[PL] Muzeum i Punkt Informacyjny Stanowego Miejsca Historycznego Dom Wodza Vanna. Jest to nowy budynek, bardzo ładnie zaprojektowany. W sali kinowej pokazany jest bardzo ciekawy film o właścicielach tego domu i o historii Czirokezów. Dom zwiedza się z przewodnikiem, który podaje bardzo wiele ciekawych informacji.
Visitor Center
[EN] Chief Vann House State Historic Site Visitor Center. It is new and very well designed. The video shown in the theater is highly recommended. A guided tour of the house is offered and it is very well narrated. In 2010, the Visitor Center is only opened Thursday through Saturday. There is a $5 entrance fee ($4.50 for seniors 62 or older).
[PL] Muzeum i Punkt Informacyjny Stanowego Miejsca Historycznego Dom Wodza Vanna. Jest to nowy budynek, bardzo ładnie zaprojektowany. W sali kinowej pokazany jest bardzo ciekawy film o właścicielach tego domu i o historii Czirokezów. Dom zwiedza się z przewodnikiem, który podaje bardzo wiele ciekawych informacji. W roku 2010 Muzeum jest otwarte tylko od czwartku do soboty. Wstęp kosztuje 5 dolarów od osoby (4,50 dolara dla seniorów od 62 lat).
Stamping Station
[EN] Stamping Station in the bookstore is clearly visible.
[PL] Miejsce, gdzie znajdują się stemple w sklepie z pamiątkami jest doskonale widoczne.
Trail of Tears NHT stamp at Chief Vann House
[EN] Trail of Tears National Historic Trail, Georgia stamp at the Chief Vann House Visitor Center. There are two more stamps for this Trail in Georgia - the stamp in New Echota uses a different color of the ink, but the stamp in Chieftains Museum - Major Ridge House in Rome is identical to the stamp in Chief Vann House.
[PL] Stempel Narodowego Szlaku Historycznego Droga Łez w Georgii dostępny w Punkcie Informacyjny i Muzem Domu Wodza Vanna. W Georgii są jeszcze dwa miejsca ze stemplami tego szlaku - stempel w New Echota ma inny kolor tuszu, ale stempel w Domu Wodza - Majora Ridge'a w mieście Rome jest identyczny w kroju i kolorze do stempla w Domu Wodza Vanna.
Chief Vann House
[EN] Chief Vann House is built from brick. It has three levels and a cellar.
[PL] Dom Wodza Vanna jest zbudowany z cegieł. Ma trzy poziomy i piwnicę.
Outbuildings
[EN] Period Outbuildings.
[PL] Skansen.
Chief Vann House
[EN] Chief Vann House is built from brick. It has three levels and a cellar.
[PL] Dom Wodza Vanna jest zbudowany z cegieł. Ma trzy poziomy i piwnicę.
Driving towards Calhoun
[EN] Driving towards Calhoun.
[PL] Droga do miasta Calhoun.
New Echota Historic Site
[EN] Beginning in 1819 the Cherokee Council began to hold their annual meeting in a place called New Town. In 1825 the Council adopted a resolution making New Town the Cherokee Nation's Capital, renaming the town as New Echota. In October of each year several hundred Cherokees would assemble here. There were several buildings: Council House, Supreme Court, and several stores as well as private homes. There was also the Cherokee Phoenix Print Shop, where the Cherokee newspaper was printed in English and in Cherokee by using the Cherokee alphabet, invented by a Cherokee named Sequoyah. After the Cherokees were removed to Indian Territory (Now Oklahoma) in 1838, the buildings deteriorated and the town was converted to farmland. In early 1950's, Calhoun residents purchased 200 acres (80 hectares) of land at the old town location and donated it to the State of Georgia. Several buildings were reconstructed and a Visitor Center was built by the State.
[PL] Od roku 1819 Rada Czirokezów wybrała miejsce swoich corocznych zebrań w osiedlu zwanym New Town (Nowe Miasto). W roku 1825 Rada postanowiła ustanowić stolicę Czirokezów w tej miejscowości, zmieniając jej nazwę na New Echota. Każdego roku w październiku kilkuset Czirokezów przybywało tutaj. Znajdowało sie tutaj kilka budynków, między innymi Dom Rady, Sąd Najwyższy, kilka sklepów i kilka domów prywatnych. Była także drukarnia, gdzie drukowano gazetę Cherokee Phoenix (Feniks Czirokezów) po angielsku oraz w języku czirokeskim, używając sylabariusza czirokeskiego, wynalezionego przez Czirokeza nazywającego się Sequoyah. Po usunięciu siła Czirokezów do Terytorium Indiańskiego (obecnie Oklahoma) w roku 1838, budynki uległy zniszczeniu a ziemię wykorzystywano pod uprawy. We wczesnych latach 50-tych XX wieku, mieszkańcy miasta Calhoun zakupili 80 ha ziemi (200 akrów), obejmujących dawny teren miasta New Echota i ofiarowali tą ziemię stanowi Georgia. Stan zbudował Muzeum i Punkt Informacyjny oraz odbudował kilka budynków.
In front of the New Echota Visitor Center
[EN] In front of the New Echota Visitor Center.
[PL] Przed Punktem Informacyjnym i Muzeum New Echota.
New Echota History
[EN] New Echota History.
[EN] Historia Miasta New Echota (opis przy zdjęciu powyżej).
Trail of Tears
[EN] Description of the Trail of Tears.
[PL] Opis Drogi Łez (Trail of Tears).
New Echota Visitor Center Entrance
[EN] New Echota State Historic Site Visitor Center Entrance - note the inscription in the Cherokee Alphabet (syllabary). In 2010, the Visitor Center is only opened Thursday through Saturday. There is a $5 entrance fee ($4.50 for seniors 62 or older).
[PL] Wejście do Punktu Informacyjnego i Muzeum Stanowego Miejsca Historycznego New Echota - proszę zwrócić uwagę na napis w czirokeskim sylabariuszu. W roku 2010 Muzeum jest otwarte tylko od czwartku do soboty. Wstęp kosztuje 5 dolarów od osoby (4,50 dolara dla seniorów od 62 lat).
Stamping Station
[EN] You will have to ask the ranger for the stamp, because it is not kept on the counter. The video shown in the theater is highly recommended.
[PL] Trzeba poprosić o stempel, bo nie jest dostępny na ladzie sklepu z pamiątkami. Bardzo polecamy wideo o historii Czirokezów i Nowej Echoty w sali kinowej Muzeum.
Trail of Tears NHT stamp at New Echota
[EN] Trail of Tears National Historic Trail, Georgia stamp at the New Echota Visitor Center. There are two more stamps for this Trail in Georgia - the stamps in Chief Vann House and in the Chieftains Museum - Major Ridge House in Rome use a different color of ink and are identical to each other.
[PL] Stempel Narodowego Szlaku Historycznego Droga Łez w Georgii dostępny w Punkcie Informacyjny i Muzem New Echota. W Georgii są jeszcze dwa miejsca ze stemplami tego szlaku - stemple w Domu Wodza Vanna i w Domu Wodza - Majora Ridge'a w mieście Rome są identyczne, ale mają inny kolor tuszu.
New Echota
[EN] New Echota.
[PL] New Echota.
Council Home
[EN] Council Home.
[PL] Dom Rady Czirokezów.
Supreme Court
[EN] Supreme Court.
[PL] Sąd Najwyższy.
Worcester House
[EN] Description of the Worcester House. Reverend Worcester was a Postmaster in New Echota and a friend as well as teacher of the Cherokee. He followed them to Oklahoma.
[PL] Opis domu pastora Worcestera. Był on poczmistrzem, przyjacielem i nauczycielem Czirokezów. Worcester przeniósł się razem z Czirokezami do Oklahomy.
Worcester House
[EN] Description of the Worcester House. Reverend Worcester was a Postmaster in New Echota and a friend as well as teacher of the Cherokee. He followed them to Oklahoma.
[PL] Opis domu pastora Worcestera. Był on poczmistrzem, przyjacielem i nauczycielem Czirokezów. Worcester przeniósł się razem z Czirokezami do Oklahomy.
Echoes From the Past
[EN] Echoes From the Past.
[PL] Echa z przeszłości. Opis upadku miasta New Echota i akcji mieszkańców pobliskiego Calhoun, aby zabezpieczyć to ważne miejsce w historii Stanów Zjednoczonych.
Lunch in Calhoun
[EN] Lunch in Calhoun.
[PL] Lunch w mieście Calhoun.
Chieftains Museum - Major Ridge Home in Rome
[EN] Chieftains Museum - Major Ridge Home in Rome.
[PL] Muzeum Wodzów i Dom Majora Ridge'a w mieście Rome (Rzym) w Stanie Georgia.
Chieftains Museum - Major Ridge Home in Rome
[EN] Chieftains Museum - Major Ridge Home in Rome. Major Ridge (c.1771 – June 22, 1839) was a rich Cherokee leader. Ridge acquired the title "Major" in 1814, during his service leading Cherokees alongside General Andrew Jackson at the Battle of Horseshoe Bend during the Creek War. He also participated on the side of Jackson during the First Seminole War in 1818. On December 29, 1835, Ridge with his son John Ridge and the major's nephews Elias Boudinot signed the Treaty of New Echota, which exchanged the Cherokee tribal land east of the Mississippi River for land in what is now Oklahoma. The treaty was rejected by the party of Chief John Ross and a majority of the Cherokee National Council. Nevertheless, the treaty was ratified by the U.S. Senate. Major Ridge, John Ridge, and Elias Boudinot were killed by opponents of the Treaty.
[PL] Muzeum Wodzów i Dom Majora Ridge'a. Major Ridge (ok. 1771 – 22 czerwiec 1829) był bogatym wodzem Czirokezów. Tytuł „Major” dostał w roku 1814, kiedy to walczył na czele oddziałów Czirokezów u boku Generała Andrew Jacksona w bitwie pod Horseshoe Bend w wojnie z plemieniem Indian Krik. Także brał udział u boku Jacksona podczas Pierwszej Wojny z Seminolami w roku 1818. Major Ridge wraz ze swoim synem Johnem Ridge i kuzynem Eliasem Boudinot podpisali Traktat z Nowej Echoty 29 grudnia 1835 roku wymieniając ziemie Czirokezów na wschód od rzeki Missisipi na ziemię w dzisiejszym Stanie Oklahoma. Czirokezi, uznający władzę wodza Johna Rossa oraz większość Rady Czirokezów odrzuciła ten traktat, ale traktat został ratyfikowany przez Senat Stanów Zjednoczonych. Major Ridge, John Ridge i Elias Boudinot zostali zamordowani przez przeciwników tego traktatu.
Chieftains Museum - Major Ridge Home in Rome
[EN] Chieftains Museum - Major Ridge Home in Rome.
[PL] Muzeum Wodzów i Dom Majora Ridge'a w mieście Rome (Rzym) w Stanie Georgia.
Chieftains Museum - Major Ridge Home in Rome
[EN] Chieftains Museum - Major Ridge Home in Rome. Chieftains Museum is operated by a private non-profit organization affiliated to the Trail of Tears National Historic Trail.
[PL] Muzeum Wodzów i Dom Majora Ridge'a w mieście Rome (Rzym) w Stanie Georgia. Muzeum Chieftains jest muzeum prywatnym afiliowanym do Narodowego Szlaku Historycznego Trail of Tears.
Historic marker
[EN] Historic marker of the Chieftains.
[PL] Opis domu Chieftains. Trzon budynku pochodzi z końca XVIII wieku i został zbudowany z drewna. Plantacja Majora Ridgea obejmowała około 90 hektarów (223 akry). Major Ridge posiadał wielu niewolników, którzy uprawiali jego ziemię. Głównym źródłem dochodu Majora Ridge'a był posiadany przez niego prom przez rzekę Coosa i działalność handlowa.
Passport Stamp
[EN] You need to ask for the stamp at the bookstore.
[PL] Trzeba poprosić o stempel w sklepie z pamiątkami.
Trail of Tears NHT stamp at Chieftains House
[EN] This stamp is identical in wording and ink color to the stamp at Chief Vann House. The stamp at New Echota differs in the color of the ink.
[PL] Ten stempel ma identyczny tekst i kolor tuszu jak stempel w Domu Wodza Vanna. Stempel w New Echota ma inny kolor tuszu.
Capitoline Wolf statue in Georgia's Rome
[EN] Rome, Georgia was founded in 1834. This name was proposed for the new town, because it was located on seven hills, like the ancient city of Rome. In 1928, the American Cotillion Company began construction of a rayon plant in Rome as a joint effort with the Italian Chatillon Corporation. Italian premier Benito Mussolini sent a block of marble from the ancient Roman Forum, inscribed "From Old Rome to New Rome", to be used as the cornerstone of the new rayon plant. After the rayon plant was completed in 1929, Mussolini honored Rome with a bronze replica of the sculpture of Romulus and Remus nursing from the Capitoline Wolf. The statue was placed in front of City Hall on a base of white marble from Tate, Georgia, with a brass plaque inscribed in Latin: "Romae Novae auspictum prosperitatis et gloriae lupam capitolinam signum Roma Aeterna Consule Benito Mussolini misit anno MCMXXIX” (This statue of the Capitoline Wolf, as a forecast of prosperity and glory, has been sent from Ancient Rome to New Rome during the consulship of Benito Mussolini in the year 1929). In its early days, the statue features were considered controversial by some city residents resulting in draping the wolf or diapering the children. In 1940, anti-Italian sentiment due to World War II became so strong that the Rome city commission moved the statue into storage to prevent vandalism and replaced it with an American flag. In 1952, the statue was restored to its former location in front of City Hall.
[PL] Zobacz podpis pod następnym zdjęciem (see description of the next picture).
Capitoline Wolf statue in Georgia's Rome
[EN] See description of the previous picture (zobacz podpis pod poprzednim zdjęciem).
[PL] Miasto Rome (Rzym) w Stanie Georgia było założone w roku 1834. Nazwa miasta pochodziła od ulokowania miasta na siedmiu wzgórzach, przypominającą lokalizację starożytnego miasta Rzym. Kiedy w roku 1928 firma American Cotillion Company rozpoczęła budowę fabryki włókien wiskozowych razem z włoską firmą Chatillon Corporation, włoski premier Benito Mussolini wysłał blok marmuru z Forum Romanum w Rzymie z napisem „Od starego Rzymu dla Nowego Rzymu” z przeznaczeniem na kamień węgielny budynku tej fabryki. Kiedy fabryka została zbudowana, w roku 1929 Mussolini uhonorował miasto Rome wysyłając kopie Wilczycy Kapitolińskiej, którą ssanej przez Romulusa i Remusa, mitycznych założycieli Rzymu. Została ona postawiona przed ratuszem miasta Rome na bloku marmuru z Tate w Georgii z wykonaną z brązu tablicą z napisem po łacinie: "Romae Novae auspictum prosperitatis et gloriae lupam capitolinam signum Roma Aeterna Consule Benito Mussolini misit anno MCMXXIX” (Ta rzeźba wilczycy kapitolińskiej, jako symbol rozkwitu i chwały, została wysłana przez Rzym Starożytny dla Rzymu Nowego podczas rządów Konsula Benito Mussoliniego w roku 1929). Pomnik wzbudzał wiele kontrowersji swoim szczegółami i często zakrywano wilczycę zasłona lub też zakładano bliźniakom pieluszki. Nastroje anty-włoskie spowodowały, że w roku 1940 władze Rome zdecydowały na przeniesienie rzeźby do miejskich składów, aby uchronić ją przed wandalizmem i wywiesiły w tym miejscu flagę amerykańską. Na swoje miejsce wilczyca wróciła dopiero w roku 1952.
Floyd County Courthouse in Rome
[EN] Floyd County Courthouse in Rome.
[PL] Budynek sądów i administracji Powiatu Floyd w mieście Rome.
Coffee break in Rome
[EN] Coffee break in Rome.
[PL] Przerwa na kawę w mieście Rome (Rzym).
Beautiful dogwood on our street
[EN] Beautiful dogwood (Cornus florida) on our street.
[PL] Piękny dereń (Cornus florida) na naszej ulicy.
Myszka came to greet us
[EN] Our cat Myszka came to greet us.
[PL] Nasz kotek nazywający się Myszka przyszedł nas powitać.
Post to:
FacebookMySpaceDiggDelicious
StumbleUponGoogle BookmarksYahoo! Bookmarks
FunPHEMiDEMi

Comments

Loading...

Leave your comment

Name:
Email: (Optional)
URL: (Optional)
Message:
You can use some HTML tags, such as <b>, <i>, <u>, <s>
Verification:


Regenerate
 
©2022 Mobile Action Technology, Inc.