[EN] Ready for the road.
[PL] Jesteśmy gotowi do wyjazdu.
[EN] Japanese cherry (Prunus × yedoensis - Yoshino Cherry)
[PL] Wiśnia yedoeńska (Prunus x yedoensis)
[EN] Redbud (Cercis canadensis). The species that grows in the Mediterranean (Cercis siliquastrum) is called Judas Tree. There is a longstanding myth that Judas Iscariot hanged himself from a tree of this species, because around Easter the branches of this tree look like they would be covered in blood.
[PL] Judaszowiec kanadyjski (Cercis canadensis). Gatunek tego drzewa rosnący wokół Morza Śródziemnego (Cercis siliquastrum) jest nazywany drzewem Judasza. Nazwa tego drzewa wiąże się z podaniem, iż na tym właśnie drzewie powiesił się Judasz, bo w okresie Wielkanocy wygląda, jakby gałęzie były pokryte krwią.
[EN] Redbud flower buds.
[PL] Pąki kwiatowe judaszowca.
[EN] Atlanta Botanical Garden entrance.
[PL] Wejście do Ogrodu Botanicznego Atlanty.
[EN] Atlanta Botanical Garden Visitor Center.
[PL] Muzeum i punkt informacyjny Ogrodu Botanicznego Atlanty.
[EN] Flowering Dogwood (Cornus florida), very common in Georgia.
[PL] Dereń kwiecisty (Cornus florida), bardzo częsty w Georgii.
[EN] Flowering Dogwood (Cornus florida) flowers.
[PL] Kwiaty derenia kwiecistego (Cornus florida).
[EN] Orchid Market.
[PL] Sprzedaż storczyków.
[EN] Danka with our newly purchased orchids.
[PL] Danka z nowo zakupionymi storczykami.
[EN] In front of a fountain by Dale Chihuly.
[PL] Przed fontanną wykonaną przez Dale'a Chihuly'ego, wybitnego amerykańskiego rzeźbiarza monumentalnych instalacji wykonanych ze szkła artystycznego.
[EN] Atlanta Botanical Garden, surrounded by the beautiful Piedmont Park, is close to downtown Atlanta.
[PL] Ogród Botaniczny Atlanty, otoczony pięknym parkiem Piedmont Park, jest blisko centrum Atlanty.
[EN] Conservatory in the Garden contains the Orchid House.
[PL] Ogród zimowy zawiera w sobie specjalną część poświęconą storczykom.
[EN] An orchid from the genus Dracula.
[PL] Storczyk z rodzaju Dracula.
[EN] Orchids.
[PL] Storczyki.
[EN] An orchid from the genus Cattleya.
[PL] Storczyk z rodzaju Cattleya.
[EN] Orchids.
[PL] Storczyki.
[EN] Orchids.
[PL] Storczyki.
[EN] First flower on our azalea.
[PL] Pierwszy kwiat na naszej azalii.
[EN] Camellia.
[PL] Kamelia.
[EN] Pansies on our deck.
[PL] Bratki na naszym tarasie.
[EN] Pink loropetalum (Loropetalum chinense rubrum). It blooms several times during the year.
[PL] Różowy krzew loropetalum (Loropetalum chinense rubrum). Kwitnie kilka razy w roku.
[EN] Forsythia.
[PL] Forsycja (Forsythia).
[EN] Native rhododendron.
[PL] Rododendron dziko rosnący w Georgii.
[EN] Common Blue Violet (Viola sororia).
[PL] Fiołek motylkowy (Viola sororia).
[EN] Bradford Pear a cultivar of Callery Pear (Pyrus calleryana).
[PL] Grusza drobnoowocowa (Pyrus calleryana).
[EN] Creeping Phlox (Phlox subulata - Moss Phlox, Moss Pink, Mountain Phlox).
[PL] Floks szydlasty (Phlox subulata - płomyk szydlasty).
[EN] Trifoliate orange (Poncirus trifoliata, syn. Citrus trifoliata) flowers.
[PL] Kwaity poncyrii trójlistkowej (Poncirus trifoliata, syn. Citrus trifoliata).
[EN] Trifoliate orange (Poncirus trifoliata, syn. Citrus trifoliata).
[PL] Poncyria trójlistkowa (Poncirus trifoliata, syn. Citrus trifoliata).
[EN] Daffodils.
[PL] Żonkile.
[EN] Spring Snowflake (Leucoium vernum - also Leucojum).
[PL] Śnieżyca wiosenna (Leucoium vernum - także Leucojum).
[EN] Bloodroot (Sanguinaria canadensis).
[PL] Krwiowiec kanadyjski (Sanguinaria canadensis – krwica kanadyjska)
[EN] Daffodils.
[PL] Żonkile.
[EN] Anemone.
[PL] Zawilec.
[EN] Grape Hyacinth (Muscari).
[PL] Szafirek (Muscari).
[EN] Trillium (Trillium decipiens).
[PL] Trójlist  (Trillium decipiens).
[EN] Japanese magnolia (Magnolia liliiflora - Lily magnolia).
[PL] Magnolia purpurowa (Magnolia liliiflora).
[EN] Lenten Rose (Helleborus).
[PL] Ciemiernik (Helleborus).
[EN] Saint Marguerite d'Youville Catholic Church. This Church is one of two in Atlanta where Holy Mass is read in Polish.
[PL] Kościół katolicki Saint Marguerite d'Youville (Świętej Marii-Małgorzaty z Youville - kanadyjskiej świętej). To jeden z dwóch kościołów w Atlancie, gdzie można uczestniczyć w mszy po polsku.
[EN] In front of the Saint Marguerite d'Youville Catholic Church. Danka is holding a typical Polish basket with food brought for blessing on Easter Saturday. This custom was common among all the Catholic nations since early Christianity, but the custom survived only in Poland, parts of Austria, and Bavaria in Germany. The English Wikipedia describes this custom under its Polish name "Święconka" - see http://en.wikipedia.org/wiki/Święconka
[PL] Przed katolickim kościołem Saint Marguerite d'Youville. Danka trzyma typowy polski koszyk na święconkę. Święcenie pokarmów było kiedyś powszechne w całym kościele katolickim od dawien dawna, ale obecnie spotyka się ten zwyczaj głównie w Polsce, w niektórych częściach Austrii oraz w Bawarii. Angielska Wikipedia opisuje ten zwyczaj jako czysto polski - zobacz http://en.wikipedia.org/wiki/Święconka
[EN] When carrying the basket to church, it is usually covered with a special, embroidered piece of cloth.
[PL] Niosąc koszyczek do kościoła, przykrywa się pokarmy haftowaną chusteczką.
[EN] Our basket on the steps of the altar in church. It contains painted eggs (pisanki), salt, Polish rye bread, a piece of sausage, a lamb made of sugar, and usually some branches of evergreens and pussy willows.
[PL] Nasz koszyczek na święconkę na stopniach ołtarza. Zawiera pisanki, sól, polski chleb żytni, kawałek kiełbasy, baranka z cukru, i zwykle gałązki zimozielonych roślin i gałązkę z kotkami wierzby.
[EN] Baskets in church ready for blessing.
[PL] Ustawione na stopniach ołtarza koszyczki z pokarmami, przyniesionymi na święcenie.
[EN] Baskets in church ready for blessing. Our basket is the second from the left on the lowest step.
[PL] Ustawione na stopniach ołtarza koszyczki z pokarmami, przyniesionymi na święcenie. Nasz koszyczek jest drugi od lewej na najniższym stopniu.
[EN] Blessing of food by Father Marek Cieśla.
[PL] Ksiądz Marek Cieśla święci pokarmy.
[EN] Father Marek Cieśla.
[PL] Ksiądz Marek Cieśla.
[EN] Polish church in Atlanta has outstanding musicians and singers. Among them, the excellent mezzo-soprano Magdalena Wor - http://www.magdalenawor.com/ The music today was performed by Ms. Ewa Dorhmi (soprano) and Mr. Marcin Godlewski (organ).
[PL] Polski kościół w Atlancie ma świetnych muzyków i śpiewaków, między innymi bardzo utalentowaną śpiewaczkę operową Magdalenę Wór - http://www.magdalenawor.com/ Dzisiaj wystąpiła Pani Ewa Dorhmi (sopran) i Pan Marcin Godlewski (organy).
[EN] Polish church in Atlanta has outstanding musicians and singers. Among them, the excellent mezzo-soprano Magdalena Wor - http://www.magdalenawor.com/ The music today was performed by Ms. Ewa Dorhmi (soprano) and Mr. Marcin Godlewski (organ).
[PL] Polski kościół w Atlancie ma świetnych muzyków i śpiewaków, między innymi bardzo utalentowaną śpiewaczkę operową Magdalenę Wór - http://www.magdalenawor.com/ Dzisiaj wystąpiła Pani Ewa Dorhmi (sopran) i Pan Marcin Godlewski (organy).
[EN] Our cat Myszka is happy we are back home.
[PL] Nasz kotek o imieniu Myszka jest szczęśliwy, że wróciliśmy do domu.
[EN] Traditional Polish Easter breakfast on Sunday. On the left, typical Easter Polish pastry - mazurki. The first is the Royal Mazurka.
[PL] Tradycyjny polski stół na śniadanie wielkanocne. Po lewej stronie nasze mazurki - pierwszy z nich to mazurek królewski.
2010_04_04 - Spring&Easter
Norman J. Pieniazek
Author: Norman J. Pieniazek (ID: 3912)
Posted: 2010-04-05 00:38 GMT+00:00
Mileage: 121.31 km
(2 ratings)
Tags: Photography, Good Food, Trips in Georgia, 2010 Trips
Views: 3870
Share
Embed this trip
Click here to load all photos (50)

[EN] The first three months of 2010 were unusually cold in Atlanta. Only during the last week of March temperatures reached over 70 degrees F (21 C). This resulted in unusual peaking of all possible spring flowers just at Easter. We decided to document what is in bloom while recording some Polish Easter customs. Easter Saturday started with a trip to the Orchid Market at the Atlanta Botanical Garden.
[PL] Pierwsze trzy miesiące roku 2010 były niespotykanie zimne w Atlancie. Dopiero podczas ostatniego tygodnia marca temperatura poszła powyżej 20 stopni C (70 F). Spowodowało to, że różne kwiaty, krzewy i drzewa, które normalnie kwitną u nas po kolei od lutego do końca marca są w stanie kwitnienia właśnie na Wielkanoc. Udokumentowaliśmy tą nienormalność przy okazji pokazania, jak obchodzimy Wielkanoc w Atlancie. Wielką Sobotę rozpoczęliśmy od wyprawy do Ogrodu Botanicznego Atlanty na wystawę i sprzedaż storczyków.

Ready for the road
[EN] Ready for the road.
[PL] Jesteśmy gotowi do wyjazdu.
Japanese Cherry
[EN] Japanese cherry (Prunus × yedoensis - Yoshino Cherry)
[PL] Wiśnia yedoeńska (Prunus x yedoensis)
Redbud
[EN] Redbud (Cercis canadensis). The species that grows in the Mediterranean (Cercis siliquastrum) is called Judas Tree. There is a longstanding myth that Judas Iscariot hanged himself from a tree of this species, because around Easter the branches of this tree look like they would be covered in blood.
[PL] Judaszowiec kanadyjski (Cercis canadensis). Gatunek tego drzewa rosnący wokół Morza Śródziemnego (Cercis siliquastrum) jest nazywany drzewem Judasza. Nazwa tego drzewa wiąże się z podaniem, iż na tym właśnie drzewie powiesił się Judasz, bo w okresie Wielkanocy wygląda, jakby gałęzie były pokryte krwią.
Redbud flower buds
[EN] Redbud flower buds.
[PL] Pąki kwiatowe judaszowca.
Atlanta Botanical Garden entrance
[EN] Atlanta Botanical Garden entrance.
[PL] Wejście do Ogrodu Botanicznego Atlanty.
Atlanta Botanical Garden Visitor Center
[EN] Atlanta Botanical Garden Visitor Center.
[PL] Muzeum i punkt informacyjny Ogrodu Botanicznego Atlanty.
Dogwood
[EN] Flowering Dogwood (Cornus florida), very common in Georgia.
[PL] Dereń kwiecisty (Cornus florida), bardzo częsty w Georgii.
Dogwood flowers
[EN] Flowering Dogwood (Cornus florida) flowers.
[PL] Kwiaty derenia kwiecistego (Cornus florida).
Orchid Market
[EN] Orchid Market.
[PL] Sprzedaż storczyków.
Danka with our orchids
[EN] Danka with our newly purchased orchids.
[PL] Danka z nowo zakupionymi storczykami.
Dale Chihuly's fountain
[EN] In front of a fountain by Dale Chihuly.
[PL] Przed fontanną wykonaną przez Dale'a Chihuly'ego, wybitnego amerykańskiego rzeźbiarza monumentalnych instalacji wykonanych ze szkła artystycznego.
Atlanta
[EN] Atlanta Botanical Garden, surrounded by the beautiful Piedmont Park, is close to downtown Atlanta.
[PL] Ogród Botaniczny Atlanty, otoczony pięknym parkiem Piedmont Park, jest blisko centrum Atlanty.
Conservatory
[EN] Conservatory in the Garden contains the Orchid House.
[PL] Ogród zimowy zawiera w sobie specjalną część poświęconą storczykom.
Dracula
[EN] An orchid from the genus Dracula.
[PL] Storczyk z rodzaju Dracula.
Orchids
[EN] Orchids.
[PL] Storczyki.
Cattleya
[EN] An orchid from the genus Cattleya.
[PL] Storczyk z rodzaju Cattleya.
Orchids
[EN] Orchids.
[PL] Storczyki.
Orchids
[EN] Orchids.
[PL] Storczyki.
First flower on our azalea.
[EN] First flower on our azalea.
[PL] Pierwszy kwiat na naszej azalii.
Camellia
[EN] Camellia.
[PL] Kamelia.
Pansies on our deck
[EN] Pansies on our deck.
[PL] Bratki na naszym tarasie.
Loropetalum
[EN] Pink loropetalum (Loropetalum chinense rubrum). It blooms several times during the year.
[PL] Różowy krzew loropetalum (Loropetalum chinense rubrum). Kwitnie kilka razy w roku.
Forsythia
[EN] Forsythia.
[PL] Forsycja (Forsythia).
Native rhododendron
[EN] Native rhododendron.
[PL] Rododendron dziko rosnący w Georgii.
Viola
[EN] Common Blue Violet (Viola sororia).
[PL] Fiołek motylkowy (Viola sororia).
Bradford Pear
[EN] Bradford Pear a cultivar of Callery Pear (Pyrus calleryana).
[PL] Grusza drobnoowocowa (Pyrus calleryana).
Creeping Phlox
[EN] Creeping Phlox (Phlox subulata - Moss Phlox, Moss Pink, Mountain Phlox).
[PL] Floks szydlasty (Phlox subulata - płomyk szydlasty).
Trifoliate orange flowers
[EN] Trifoliate orange (Poncirus trifoliata, syn. Citrus trifoliata) flowers.
[PL] Kwaity poncyrii trójlistkowej (Poncirus trifoliata, syn. Citrus trifoliata).
Trifoliate orange
[EN] Trifoliate orange (Poncirus trifoliata, syn. Citrus trifoliata).
[PL] Poncyria trójlistkowa (Poncirus trifoliata, syn. Citrus trifoliata).
Daffodils
[EN] Daffodils.
[PL] Żonkile.
Leucoium
[EN] Spring Snowflake (Leucoium vernum - also Leucojum).
[PL] Śnieżyca wiosenna (Leucoium vernum - także Leucojum).
Bloodroot
[EN] Bloodroot (Sanguinaria canadensis).
[PL] Krwiowiec kanadyjski (Sanguinaria canadensis – krwica kanadyjska)
Daffodils
[EN] Daffodils.
[PL] Żonkile.
Anemone
[EN] Anemone.
[PL] Zawilec.
Grape Hyacinths
[EN] Grape Hyacinth (Muscari).
[PL] Szafirek (Muscari).
Trillium
[EN] Trillium (Trillium decipiens).
[PL] Trójlist (Trillium decipiens).
Japanese Magnolia
[EN] Japanese magnolia (Magnolia liliiflora - Lily magnolia).
[PL] Magnolia purpurowa (Magnolia liliiflora).
Lenten Rose
[EN] Lenten Rose (Helleborus).
[PL] Ciemiernik (Helleborus).
Saint Marguerite d'Youville Catholic Church
[EN] Saint Marguerite d'Youville Catholic Church. This Church is one of two in Atlanta where Holy Mass is read in Polish.
[PL] Kościół katolicki Saint Marguerite d'Youville (Świętej Marii-Małgorzaty z Youville - kanadyjskiej świętej). To jeden z dwóch kościołów w Atlancie, gdzie można uczestniczyć w mszy po polsku.
In front of the church
[EN] In front of the Saint Marguerite d'Youville Catholic Church. Danka is holding a typical Polish basket with food brought for blessing on Easter Saturday. This custom was common among all the Catholic nations since early Christianity, but the custom survived only in Poland, parts of Austria, and Bavaria in Germany. The English Wikipedia describes this custom under its Polish name "Święconka" - see http://en.wikipedia.org/wiki/Święconka
[PL] Przed katolickim kościołem Saint Marguerite d'Youville. Danka trzyma typowy polski koszyk na święconkę. Święcenie pokarmów było kiedyś powszechne w całym kościele katolickim od dawien dawna, ale obecnie spotyka się ten zwyczaj głównie w Polsce, w niektórych częściach Austrii oraz w Bawarii. Angielska Wikipedia opisuje ten zwyczaj jako czysto polski - zobacz http://en.wikipedia.org/wiki/Święconka
Basket covered with embroidered cloth
[EN] When carrying the basket to church, it is usually covered with a special, embroidered piece of cloth.
[PL] Niosąc koszyczek do kościoła, przykrywa się pokarmy haftowaną chusteczką.
Our basket on the steps of the altar in church
[EN] Our basket on the steps of the altar in church. It contains painted eggs (pisanki), salt, Polish rye bread, a piece of sausage, a lamb made of sugar, and usually some branches of evergreens and pussy willows.
[PL] Nasz koszyczek na święconkę na stopniach ołtarza. Zawiera pisanki, sól, polski chleb żytni, kawałek kiełbasy, baranka z cukru, i zwykle gałązki zimozielonych roślin i gałązkę z kotkami wierzby.
Baskets in church
[EN] Baskets in church ready for blessing.
[PL] Ustawione na stopniach ołtarza koszyczki z pokarmami, przyniesionymi na święcenie.
Baskets in church
[EN] Baskets in church ready for blessing. Our basket is the second from the left on the lowest step.
[PL] Ustawione na stopniach ołtarza koszyczki z pokarmami, przyniesionymi na święcenie. Nasz koszyczek jest drugi od lewej na najniższym stopniu.
Blessing of food
[EN] Blessing of food by Father Marek Cieśla.
[PL] Ksiądz Marek Cieśla święci pokarmy.
Father Marek Cieśla
[EN] Father Marek Cieśla.
[PL] Ksiądz Marek Cieśla.
Good music and singing in the Polish church
[EN] Polish church in Atlanta has outstanding musicians and singers. Among them, the excellent mezzo-soprano Magdalena Wor - http://www.magdalenawor.com/ The music today was performed by Ms. Ewa Dorhmi (soprano) and Mr. Marcin Godlewski (organ).
[PL] Polski kościół w Atlancie ma świetnych muzyków i śpiewaków, między innymi bardzo utalentowaną śpiewaczkę operową Magdalenę Wór - http://www.magdalenawor.com/ Dzisiaj wystąpiła Pani Ewa Dorhmi (sopran) i Pan Marcin Godlewski (organy).
Today's performers
[EN] Polish church in Atlanta has outstanding musicians and singers. Among them, the excellent mezzo-soprano Magdalena Wor - http://www.magdalenawor.com/ The music today was performed by Ms. Ewa Dorhmi (soprano) and Mr. Marcin Godlewski (organ).
[PL] Polski kościół w Atlancie ma świetnych muzyków i śpiewaków, między innymi bardzo utalentowaną śpiewaczkę operową Magdalenę Wór - http://www.magdalenawor.com/ Dzisiaj wystąpiła Pani Ewa Dorhmi (sopran) i Pan Marcin Godlewski (organy).
Myszka is happy we are back home
[EN] Our cat Myszka is happy we are back home.
[PL] Nasz kotek o imieniu Myszka jest szczęśliwy, że wróciliśmy do domu.
Easter breakfast table
[EN] Traditional Polish Easter breakfast on Sunday. On the left, typical Easter Polish pastry - mazurki. The first is the Royal Mazurka.
[PL] Tradycyjny polski stół na śniadanie wielkanocne. Po lewej stronie nasze mazurki - pierwszy z nich to mazurek królewski.
Post to:
FacebookMySpaceDiggDelicious
StumbleUponGoogle BookmarksYahoo! Bookmarks
FunPHEMiDEMi

Comments

Loading...

Leave your comment

Name:
Email: (Optional)
URL: (Optional)
Message:
You can use some HTML tags, such as <b>, <i>, <u>, <s>
Verification:


Regenerate
 
©2022 Mobile Action Technology, Inc.