[EN] Leaving our motel in Whitianga.
[PL] Opuszczamy nasz motel w mieście Whitianga.
[EN] Driving to Coromandel Town.
[PL] Jedziemy do miasta Coromandel.
[EN] Coromandel Peninsula.
[PL] Półwysep Coromandel.
[EN] Looking west from a lookpoint on the Coromandel Peninsula.
[PL] Patrząc na zachód z punktu widokowego na Półwyspie Coromandel.
[EN] The 309 Route. This road across the Coromandel Peninsula leads to the Kauri Grove and further east to Whitianga. It is notorius for being very difficult.
[PL] Droga 309. Ta droga przecinająca w poprzek Półwysep Coromandel prowadzi do stanowiska drzew kauri i dalej na wschód do miasta Whitianga. Ta droga ma złą sławę drogi bardzo trudnej i niebezpiecznej.
[EN] Castle Rock on The 309 - a core of an old volcano.
[PL] Castle Rock (Skała Zamek) na drodze 309 - rdzeń starego wulkanu.
[EN] The 309 is a narrow unsealed (gravel), winding road.
[PL] Droga 309 jest kręta, wąska i nie ma utwardzonej nawierzchni.
[EN] Path to the Kauri Grove.
[PL] Ścieżka do stanowiska soplic kauri.
[EN] Old Kauri (Agathis australis) trees are seen on the ridges of low hills. Younger Kauri trees are conical in shape. Kauri belongs to the Araucariaceae family, a very ancient family of conifers. They achieved maximum diversity in the Jurassic and Cretaceous periods, when they existed almost worldwide. At the end of the Cretaceous, when dinosaurs became extinct, so too did the Araucariaceae in the northern hemisphere. They are the largest (but not the tallest) trees in New Zealand. They grow to about 164 to 196 feet (50 to 60 meters) while the tallest tree in New Zealand is kahikatea (Dacrycarpus dacrydioides - White Pine) a conifer from the Podocarpaceae family may reach 262 feet (60 meters).
[PL] Stare drzewa soplice kauri (Agathis australis) widoczne na szczycie niewielkich wzgórz. Młode soplice kauri mają kształt wysokich stożków. Soplice kauri należą do rodziny Araucariaceae, bardzo starej rodziny drzew szpilkowych. Osiągnęły największą różnorodność w Erze Jury i Kredy, kiedy występowały na wszystkich kontynentach. Pod koniec Ery Krety, kiedy zanikały dinozaury, drzewa z tej rodziny zanikły na Półkuli Północnej. Soplice kauri są największymi (ale nie najwyższymi) drzewami na Nowej Zelandii. Dochodzą do 50 - 60 metrów (164 do 196 stóp) podczas gdy drzewo zastrzalin dacrydioides (Dacrycarpus dacrydioides - White Pine, biała sosna) dochodzą do 80 metrów (262 stopy).
[EN] Kauri. Kauri trees were logged for over 100 years and most ancient trees disappeared.
[PL] Soplica kauri. Stare drzewa tego gatunku zostały w dużej mierze wycięte w XIX i XX wieku.
[EN] Siamese Kauri.
[PL] Drzewa soplice kauri zwane braćmi syjamskimi.
[EN] Kauri trees.
[PL] Drzewa soplice kauri.
[EN] The road across the Coromandel Peninsula from Tapu to Coroglen that leads to the Rapaura Watergardens and the Square Kauri tree started with single-lane sections of a sealed road and then became a narrow unsealed (gravel) winding mountain road.
[PL] Droga w poprzek Półwyspu Coromandel od Tapu do Coroglen którą dojeżdża się do Rapaura Watergardens  Ogrodów Wodnych Raparua) i Square Kauri tree (kwadratowego a raczej kanciastego drzewa soplica kauri) była trudna. Najpierw były odcinki drogi asfaltowej, ale szerokości na jeden samochód a potem zaczęła się wąska, kręta górska droga szutrowa.
[EN] The road from Tapu to Coroglen.
[PL] Droga z Tapu do Coroglen.
[EN] Pukeko or Purple Swamphen (Porphyrio porphyrio) from the rails (Rallidae) family.
[PL] Modrzyk (Porphyrio porphyrio) - ptak z rodziny chruścielowatych (Rallidae).
[EN] Path to the Square Kauri tree. This tree was saved from logging by the unusual shape of its trunk.
[PL] Scieżka do Square Kauri - kwadratowego lub kanciastego drzewa soplica kauri. To drzewo nie zostało ścięte ze względu na niecodzienny kształt jego pnia.
[EN] Square Kauri.
[PL] Drzewo Square Kauri - o pniu nie okrągłym, ale o przekroju prostokąta z wyraźnymi kątami prostymi na rogach.
[EN] Trunk of the Square Kauri.
[PL] Drzewo Square Kauri - o pniu nie okrągłym, ale o przekroju prostokąta z wyraźnymi kątami prostymi na rogach.
[EN] Tapu - Coroglen Road as seen from the Square Kauri Tree site.
[PL] Droga z Tapu do Coroglen widoczna ze stanowiska drzewa Square Kauri.
[EN] Entrance to the Rapaura Watergardens.
[PL] Wejście do Rapaura Watergardens (Ogrodu Wodnego Rapaura).
[EN] Rapaura Watergardens Koru restaurant and store. The restaurant is excellent and we enjoyed our lunch here a lot. The Raparura Watergardens offer also a few excellently appointed rooms.
[PL] Restauracja Koru i sklep w Rapaura Watergardens. Restauracja jest doskonała i lunch w niej bardzo przypadł nam do gustu. W Ogrodach Rapaura jest także kilka pokoi do wynajęcia urządzonych z dużym smakiem.
[EN] Rapaura Watergardens.
[PL] Rapaura Watergardens (Ogrody Wodne Rapaura).
[EN] The Rata tree (Metrosideros robusta) is from the same genus as the coastal New Zealand Pohutukawa tree (Metrosideros excelsa) that produces a brilliant display of red flowers made up of a mass of stamens. They belong to the Myrtle family (Myrtaceae). Rata grows to 82 feet (25 meters) or taller. Rata usually begins its life as a hemi-epiphyte high in the branches of a mature forest tree; over centuries the young tree sends descending and girdling roots down and around the trunk of its host, eventually forming a massive, frequently hollow pseudotrunk composed of fused roots. 
[PL] Drzewo rata (Metrosideros robusta) jest z tego samego rodzaju co endemiczne nadmorskie drzewo nowozelandzkie Pohutukawa (Metrosideros excelsa), które jest znane z masy czerwonych kwiatów złożonych z kolorowych pręcików. Oba drzewa należą do rodziny mirtowatych (Myrtaceae). Rata dorasta do 25 metrów (82 stopy) lub wyżej. Rata jest częściowo epifitem, bo nasiona tego drzewa kiełkują na gałęziach innych wysokich drzew i wypuszczają korzenie do ziemi, okręcające pień drzewa gospodarza. Po jakimś czasie tworzy się pień drzewa rata z masy tych korzeni. Bardzo często pień drzewa rata jest pusty w środku, gdzie był pień drzewa gospodarza.
[EN] Rata tree.
[PL] Drzewo rata.
[EN] Beautiful waterfall in the Rapaura Watergardens.
[PL] Piękny wodospad w Rapaura Watergardens.
[EN] Driving north through Auckland, the biggest city in New Zealand. An excellent motorway bisects the city.
[PL] Jedziemy na północ przez Auckland, największe miasto Nowej Zelandii. Doskonała autostrada przecina miasto.
[EN] The Northern Gateway Toll Road is a 4.6 miles (7.5 km) motorway extension just north of Auckland. Heading north the toll road begins just before Orewa and ends after the Johnstone Hills near Puhoi. There are no toll booths. Cameras identify cars (make and registration). The $NZ 2 toll  (about US$ 1.5) can be paid online at http://www.tollroad.govt.nz.
[PL] Płatna autostrada Northern Gateway Toll Road to odcinek 7,5 kilometra (4.6 mil) na północ od Auckland. Zaczyna się od miejscowości Orewa i kończy się na wzgórzach Johnstone Hills koło miasteczka Puhoi. Nie ma budek, gdzie pobierane są opłaty, bo kamery wideo rozpoznają tabliczki rejestracyjne i marki samochodów. Opłata w wysokości 2 dolarów nowozelandzkich (około US$ 1,5) może być uiszczona na Internecie na stronie http://www.tollroad.govt.nz.
[EN] Entering Whangarei.
[PL] Wjeżdżamy do miasta Whangarei.
[EN] The kind owner of the Villa del Rio motel in Whangarei gave us a three bedroom house for the price of a single room.
[PL] Miła właścicielka motelu Villa del Rio w Whangarei wynajęła nam trzy sypialniowy domek za cenę jednego pokoju.
2009_11_21 - Whitianga-Whangarei
Norman J. Pieniazek
Author: Norman J. Pieniazek (ID: 3912)
Posted: 2009-11-21 18:40 GMT+00:00
Mileage: 401.35 km
(1 rating)
Tags: Travel, Photography, Good Food, Hiking, 2009 Wedding Anniversary Trip, 2009 Trips
Views: 2554
Share
Embed this trip
Click here to load all photos (29)

[EN] Today we drove around the Coromandel Peninsula to visit two interesting sites with the giant Kauri trees and the nearby Rapaura Watergardens that were recommended to us by our German friends Helgard and Wingolf. Next, we continued west and then north passing through Auckland towards the town of Whangarei in the Northlands.
[PL] Dzisiaj pojechaliśmy wokół Półwyspu Coromandel zwiedzając dwa stanowiska ogromnych drzew soplic kauri i położony blisko Rapaura Watergardens (Ogród Wodny Rapaura) polecony nam przez naszych niemieckich przyjaciół Helgard i Wingolfa. Następnie pojechaliśmy na zachód i na północ mijając Auckland do miasta Whangarei w prowincji Northland Wyspy Północnej.

Leaving our motel in Whitianga
[EN] Leaving our motel in Whitianga.
[PL] Opuszczamy nasz motel w mieście Whitianga.
Driving to Coromandel Town
[EN] Driving to Coromandel Town.
[PL] Jedziemy do miasta Coromandel.
Coromandel Peninsula
[EN] Coromandel Peninsula.
[PL] Półwysep Coromandel.
Looking west from a lookpoint
[EN] Looking west from a lookpoint on the Coromandel Peninsula.
[PL] Patrząc na zachód z punktu widokowego na Półwyspie Coromandel.
The 309 Route
[EN] The 309 Route. This road across the Coromandel Peninsula leads to the Kauri Grove and further east to Whitianga. It is notorius for being very difficult.
[PL] Droga 309. Ta droga przecinająca w poprzek Półwysep Coromandel prowadzi do stanowiska drzew kauri i dalej na wschód do miasta Whitianga. Ta droga ma złą sławę drogi bardzo trudnej i niebezpiecznej.
Castle Rock on The 309
[EN] Castle Rock on The 309 - a core of an old volcano.
[PL] Castle Rock (Skała Zamek) na drodze 309 - rdzeń starego wulkanu.
The 309 is a narrow gravel road
[EN] The 309 is a narrow unsealed (gravel), winding road.
[PL] Droga 309 jest kręta, wąska i nie ma utwardzonej nawierzchni.
Path to the Kauri Grove
[EN] Path to the Kauri Grove.
[PL] Ścieżka do stanowiska soplic kauri.
Old Kauri trees
[EN] Old Kauri (Agathis australis) trees are seen on the ridges of low hills. Younger Kauri trees are conical in shape. Kauri belongs to the Araucariaceae family, a very ancient family of conifers. They achieved maximum diversity in the Jurassic and Cretaceous periods, when they existed almost worldwide. At the end of the Cretaceous, when dinosaurs became extinct, so too did the Araucariaceae in the northern hemisphere. They are the largest (but not the tallest) trees in New Zealand. They grow to about 164 to 196 feet (50 to 60 meters) while the tallest tree in New Zealand is kahikatea (Dacrycarpus dacrydioides - White Pine) a conifer from the Podocarpaceae family may reach 262 feet (60 meters).
[PL] Stare drzewa soplice kauri (Agathis australis) widoczne na szczycie niewielkich wzgórz. Młode soplice kauri mają kształt wysokich stożków. Soplice kauri należą do rodziny Araucariaceae, bardzo starej rodziny drzew szpilkowych. Osiągnęły największą różnorodność w Erze Jury i Kredy, kiedy występowały na wszystkich kontynentach. Pod koniec Ery Krety, kiedy zanikały dinozaury, drzewa z tej rodziny zanikły na Półkuli Północnej. Soplice kauri są największymi (ale nie najwyższymi) drzewami na Nowej Zelandii. Dochodzą do 50 - 60 metrów (164 do 196 stóp) podczas gdy drzewo zastrzalin dacrydioides (Dacrycarpus dacrydioides - White Pine, biała sosna) dochodzą do 80 metrów (262 stopy).
Kauri
[EN] Kauri. Kauri trees were logged for over 100 years and most ancient trees disappeared.
[PL] Soplica kauri. Stare drzewa tego gatunku zostały w dużej mierze wycięte w XIX i XX wieku.
Siamese Kauri
[EN] Siamese Kauri.
[PL] Drzewa soplice kauri zwane braćmi syjamskimi.
Kauri trees
[EN] Kauri trees.
[PL] Drzewa soplice kauri.
Single-lane sealed road
[EN] The road across the Coromandel Peninsula from Tapu to Coroglen that leads to the Rapaura Watergardens and the Square Kauri tree started with single-lane sections of a sealed road and then became a narrow unsealed (gravel) winding mountain road.
[PL] Droga w poprzek Półwyspu Coromandel od Tapu do Coroglen którą dojeżdża się do Rapaura Watergardens Ogrodów Wodnych Raparua) i Square Kauri tree (kwadratowego a raczej kanciastego drzewa soplica kauri) była trudna. Najpierw były odcinki drogi asfaltowej, ale szerokości na jeden samochód a potem zaczęła się wąska, kręta górska droga szutrowa.
The road from Tapu to Coroglen
[EN] The road from Tapu to Coroglen.
[PL] Droga z Tapu do Coroglen.
Pukeko
[EN] Pukeko or Purple Swamphen (Porphyrio porphyrio) from the rails (Rallidae) family.
[PL] Modrzyk (Porphyrio porphyrio) - ptak z rodziny chruścielowatych (Rallidae).
Path to the Square Kauri tree
[EN] Path to the Square Kauri tree. This tree was saved from logging by the unusual shape of its trunk.
[PL] Scieżka do Square Kauri - kwadratowego lub kanciastego drzewa soplica kauri. To drzewo nie zostało ścięte ze względu na niecodzienny kształt jego pnia.
Square Kauri
[EN] Square Kauri.
[PL] Drzewo Square Kauri - o pniu nie okrągłym, ale o przekroju prostokąta z wyraźnymi kątami prostymi na rogach.
Square Kauri
[EN] Trunk of the Square Kauri.
[PL] Drzewo Square Kauri - o pniu nie okrągłym, ale o przekroju prostokąta z wyraźnymi kątami prostymi na rogach.
Tapu - Coroglen Road
[EN] Tapu - Coroglen Road as seen from the Square Kauri Tree site.
[PL] Droga z Tapu do Coroglen widoczna ze stanowiska drzewa Square Kauri.
Entrance to the Rapaura Watergardens
[EN] Entrance to the Rapaura Watergardens.
[PL] Wejście do Rapaura Watergardens (Ogrodu Wodnego Rapaura).
Rapaura Watergardens Koru restaurant and store
[EN] Rapaura Watergardens Koru restaurant and store. The restaurant is excellent and we enjoyed our lunch here a lot. The Raparura Watergardens offer also a few excellently appointed rooms.
[PL] Restauracja Koru i sklep w Rapaura Watergardens. Restauracja jest doskonała i lunch w niej bardzo przypadł nam do gustu. W Ogrodach Rapaura jest także kilka pokoi do wynajęcia urządzonych z dużym smakiem.
Rapaura Watergardens
[EN] Rapaura Watergardens.
[PL] Rapaura Watergardens (Ogrody Wodne Rapaura).
Rata tree
[EN] The Rata tree (Metrosideros robusta) is from the same genus as the coastal New Zealand Pohutukawa tree (Metrosideros excelsa) that produces a brilliant display of red flowers made up of a mass of stamens. They belong to the Myrtle family (Myrtaceae). Rata grows to 82 feet (25 meters) or taller. Rata usually begins its life as a hemi-epiphyte high in the branches of a mature forest tree; over centuries the young tree sends descending and girdling roots down and around the trunk of its host, eventually forming a massive, frequently hollow pseudotrunk composed of fused roots.
[PL] Drzewo rata (Metrosideros robusta) jest z tego samego rodzaju co endemiczne nadmorskie drzewo nowozelandzkie Pohutukawa (Metrosideros excelsa), które jest znane z masy czerwonych kwiatów złożonych z kolorowych pręcików. Oba drzewa należą do rodziny mirtowatych (Myrtaceae). Rata dorasta do 25 metrów (82 stopy) lub wyżej. Rata jest częściowo epifitem, bo nasiona tego drzewa kiełkują na gałęziach innych wysokich drzew i wypuszczają korzenie do ziemi, okręcające pień drzewa gospodarza. Po jakimś czasie tworzy się pień drzewa rata z masy tych korzeni. Bardzo często pień drzewa rata jest pusty w środku, gdzie był pień drzewa gospodarza.
Rata tree
[EN] Rata tree.
[PL] Drzewo rata.
Rapaura Watergardens Waterfall
[EN] Beautiful waterfall in the Rapaura Watergardens.
[PL] Piękny wodospad w Rapaura Watergardens.
Auckland
[EN] Driving north through Auckland, the biggest city in New Zealand. An excellent motorway bisects the city.
[PL] Jedziemy na północ przez Auckland, największe miasto Nowej Zelandii. Doskonała autostrada przecina miasto.
Northern Gateway Toll Road
[EN] The Northern Gateway Toll Road is a 4.6 miles (7.5 km) motorway extension just north of Auckland. Heading north the toll road begins just before Orewa and ends after the Johnstone Hills near Puhoi. There are no toll booths. Cameras identify cars (make and registration). The $NZ 2 toll (about US$ 1.5) can be paid online at http://www.tollroad.govt.nz.
[PL] Płatna autostrada Northern Gateway Toll Road to odcinek 7,5 kilometra (4.6 mil) na północ od Auckland. Zaczyna się od miejscowości Orewa i kończy się na wzgórzach Johnstone Hills koło miasteczka Puhoi. Nie ma budek, gdzie pobierane są opłaty, bo kamery wideo rozpoznają tabliczki rejestracyjne i marki samochodów. Opłata w wysokości 2 dolarów nowozelandzkich (około US$ 1,5) może być uiszczona na Internecie na stronie http://www.tollroad.govt.nz.
Entering Whangarei
[EN] Entering Whangarei.
[PL] Wjeżdżamy do miasta Whangarei.
We got a house
[EN] The kind owner of the Villa del Rio motel in Whangarei gave us a three bedroom house for the price of a single room.
[PL] Miła właścicielka motelu Villa del Rio w Whangarei wynajęła nam trzy sypialniowy domek za cenę jednego pokoju.
Post to:
FacebookMySpaceDiggDelicious
StumbleUponGoogle BookmarksYahoo! Bookmarks
FunPHEMiDEMi

Comments

Loading...

Leave your comment

Name:
Email: (Optional)
URL: (Optional)
Message:
You can use some HTML tags, such as <b>, <i>, <u>, <s>
Verification:


Regenerate
 
©2022 Mobile Action Technology, Inc.