[EN] Danka in front of our motel in Rotorua.
[PL] Danka przed naszym motelem w Rotorua.
[EN] Entrance to the Lady Knox Geyser area.
[PL] Wejście do terenu, gdzie znajduje się gejzer Lady Knox.
[EN] Rabbit and two Australian Magpies (Cracticus tibicen). The common European rabbits (Oryctolagus cuniculus) are common in Spain and Portugal. Introduced rabbits have cost New Zealand many millions of dollars, through the direct cost of controlling them, and the loss of production from farms.
[PL] Królik i dwa australijskie srokacze czarne (Cracticus tibicen). Królik europejski, królik dziki (Oryctolagus cuniculus) jest bardzo częsty w Hiszpanii i Portugalii. Introdukowane króliki w Nowej Zelandii (tak jak i w Australii) kosztowały ten kraj miliony dolarów wydanych na kontrolę plagi tych zwierząt i przez straconą produkcję farm hodujących owce.
[EN] In the late 1800s, prisoners working on clearing nearby bush used to bathe and wash their clothes in the hot springs in the area. Probably someone dropped soap in the originally small cone of this geyser and observed the eruption beacause soap helped the overheated lower chamber of the geyser to break through the upper chamber of the geyser.  Stones were placed around the cone and later were covered by sinter deposits.
[PL] W końcu XIX wieku więźniowie, którzy pracowali nad karczowaniem buszu w tej okolicy, kąpali się i prali odzież w gorących źródłach tej doliny. Pewno ktoś dla żartu wrzucił kawałek mydła do otworu tego gejzera i zaobserwował wybuch, ponieważ mydło pomogło dolnej przegrzanej komorze gejzera pokonać ciśnienie górnej komory. Wokół otworu gejzera ustawiono dawno temu kamienie, które teraz obrosły warstwami soli krzemu.
{EN] Danka talks to three Polish tourists from Warsaw. We helped them to master the use of automatic transmission in their rented car.
[PL] Danka rozmawia z trójką polskich turystów z Warszawy. Pomogliśmy im w zrozumieniu pewnych szczegółów używania automatycznej skrzyni biegów w wynajętym przez nich samochodzie.
[EN] Park Ranger priming the Lady Knox Geyser with a bar of a detergent.
[PL] Pracownik Parku Narodowego trzyma w ręku kostkę detergentu, który wrzuci do otworu gejzera.
[EN] The cone of the Lady Knox Geyser is foaming after priming with detergent.
[PL] Po wrzuceniu detergentu, z otworu gejzera Lady Knox zaczyna wydobywać się piana.
[EN] Eruption of the Lady Knox Geyser.
[PL] Wybuch gejzera Lady Knox.
[EN] Eruption of the Lady Knox Geyser.
[PL] Wybuch gejzera Lady Knox.
[EN] Eruption of the Lady Knox Geyser.
[PL] Wybuch gejzera Lady Knox.
[EN] Eruption of the Lady Knox Geyser.
[PL] Wybuch gejzera Lady Knox.
[EN] Waimangu Volcanic Valley Visitor Center.
[PL] Punkt informacyjny Doliny Wulkanicznej Waimangu.
[EN] Waimangu Volcanic Valley and Lake Rotomahana were created by the eruption of the Tarawera Volcano in 1886.
[PL] Dolina Wulkaniczna Waimangu i Jezioro Rotomahana były utworzone przez wybuch wulkanu Tarawera w roku 1886.
[EN] How the Valley was created. Of interest is the information about the Waimangu Geyser that reached the height of 1,312 feet (400 meters) - the largest ever recorded. It was active from 1900 to 1904.
[PL] Utworzenie Doliny Wulkanicznej. Ciekawa jest informacja o gejzerze Waimangu, który dochodził do wysokości 400 metrów (1312 stóp) - najwyższa zarejestrowana wysokość gejzera. Był on aktywny od roku 1900 do 1904.
[EN] Waimangu Volcanic Valley.
[PL] Dolina Wulkaniczna Waimangu.
[EN] Frying Pan Lake - the largest hot spring in the world.
[PL] Frying Pan Lake - Jezioro Patelnia - największe gorące źródło na świecie.
[EN] Fern.
[PL] Paproć.
[EN] Cathedral Rocks and Frying Pan Lake.
[PL] Skalna Katedra i Jezioro Patelnia.
[EN] Cathedral Rocks.
[PL] Skalna Katedra.
[EN] Native New Zealand bee from the Leioproctus genus feeding on flowers of the Manuka tree (Leptospermum scoparium).
[PL] Nowozelandzka pszczoła z rodzaju Leioproctus na kwiatach drzewa Manuka (drzewo herbaciane - Leptospermum scoparium).
[EN] Hot Spring.
[PL] Gorące źródło.
[EN] Inferno Crater.
[PL] Krater Piekło.
[EN] Warbrick Terrace.
[PL] Gorące źródła zwane Warbrick Terrace.
[EN] Warbrick Terrace.
[PL] Gorące źródła zwane Warbrick Terrace.
[EN] Warbrick Terrace.
[PL] Gorące źródła zwane Warbrick Terrace.
[EN]  Mahoe (Melicytus ramiflorus or Whitey-wood) is a small tree of the family Violaceae endemic to New Zealand.
[PL] Małe drzewo Mahoe (Melicytus ramiflorus lub Whitey-wood z rodziny fiołkowatych (Violaceae) jest endemicznym drzewem Nowej Zelandii.
[EN] Black swan (Cygnus atratus) and cygnet.
[PL] Łabędź czarny (Cygnus atratus) z małym.
[EN] Lake Rotomahna and Mount Tarawera Volcano.
[PL] Jezioro Rotomahana i wulkan Mount Tarawera.
[EN] Lake Rotomahana creation.
[PL] Jak powstało Jezioro Rotomahana po wybuchu wulkanu Mount Tarawera w roku 1886.
[EN] Lunch break in the Waimangu Volcanic Valley Visitor Center.
[PL] Przerwa na lunch w punkcie informacyjnym Doliny Wulkanicznej Waimangu.
[EN] Entering Rotorua, a popular tourist destination.
[PL] Wjeżdżamy do miast Rotorua, popularnego wśród turystów.
[EN] We need gas.
[EN] Tankujemy samochód.
[EN] Rotorua.
[PL] Miasto Rotorua.
[EN] Rotorua.
[PL] Miasto Rotorua.
[EN] Tauranga.
[EN] Miasto Tauranga.
[EN] Waihi is a big gold-mining center.
[PL] Miasto Waihi jest znane z czynnej kopalni złota.
[EN] Tairua on the Coromandel Peninsula.
[PL] Miasto Tairua na Półwyspie Coromandel.
[EN] Coromandel Peninsula.
[PL] Półwysep Coromandel.
[EN] Entering Whitianga where we will spend two days.
[PL] Wjeżdżamy do miasta Whitianga, gdzie spędzimy dwa dni.
[EN] Mana-Nui Motel in Whitianga.
[PL] Motel Mana-Nui w mieście Whitianga.
[EN] The Kelp Gull or Black-backed Gull (Larus dominicanus). It's call resembles crying of a cat.
[PL] Mewa dominikańska (Larus dominicanus). Jej krzyk przypomina płacz kota.
2009_11_19 - Rotorua-Whitianga
Norman J. Pieniazek
Author: Norman J. Pieniazek (ID: 3912)
Posted: 2009-11-19 21:35 GMT+00:00
Mileage: 295.83 km
(1 rating)
Tags: Travel, Photography, Hiking, 2009 Wedding Anniversary Trip, 2009 Trips
Views: 2784
Share
Embed this trip
Click here to load all photos (41)

[EN] We drove back south from our motel in Rotorua to the Wai-O-Taki Thermal Wonderland to see the eruption of the Lady Knox Geyser. With some help, it erupts every day at 10:15 am. Next, we visited the Waimangu Volcanic Valley that was formed by an explosive eruption of the Tarawera volcano in 1886 and by additional volcanic activities in 1900-1904 and in 1907. Then we returned to Rotorua for some shopping and sightseeing. Finally, we drove north through Tauranga, Katikati, Waihi, and Tairua to Whitianga on the Coromandel Peninsula.
[PL] Opuściliśmy nasz motel w Rotorua i pojechaliśmy z powrotem na południe do Wai-O-Taki Thermal Wonderland (regionu zjawisk geotermicznych Wai-O-Taki) aby zobaczyć wybuch gejzera Lady Knox. Z pewną pomocą obsługi, ten gejzer wybucha regularnie każdego dnia o godzinie 10:15. Następnie zwiedziliśmy Waimangu Volcanic Valley (Dolinę Wulkaniczną Waimangu), która była utworzona w wyniku wybuchu wulkanu Tarawera w roku 1886 i przez dodatkowe wybuchy w latach 1900-1904 i 1917. Potem wróciliśmy z powrotem do Rotorua aby zrobić zakupy i zwiedzić to bardzo turystyczne miasto. Następnie pojechaliśmy na północ przez Tauranga, Katikati, Waihi i Tairua do miasta Whitianga na Półwyspie Coromandel.

Motel in Rotorua
[EN] Danka in front of our motel in Rotorua.
[PL] Danka przed naszym motelem w Rotorua.
Entrance to the Lady Knox Geyser area
[EN] Entrance to the Lady Knox Geyser area.
[PL] Wejście do terenu, gdzie znajduje się gejzer Lady Knox.
Rabbit and two Australian Magpies
[EN] Rabbit and two Australian Magpies (Cracticus tibicen). The common European rabbits (Oryctolagus cuniculus) are common in Spain and Portugal. Introduced rabbits have cost New Zealand many millions of dollars, through the direct cost of controlling them, and the loss of production from farms.
[PL] Królik i dwa australijskie srokacze czarne (Cracticus tibicen). Królik europejski, królik dziki (Oryctolagus cuniculus) jest bardzo częsty w Hiszpanii i Portugalii. Introdukowane króliki w Nowej Zelandii (tak jak i w Australii) kosztowały ten kraj miliony dolarów wydanych na kontrolę plagi tych zwierząt i przez straconą produkcję farm hodujących owce.
Lady Knox Geyser
[EN] In the late 1800s, prisoners working on clearing nearby bush used to bathe and wash their clothes in the hot springs in the area. Probably someone dropped soap in the originally small cone of this geyser and observed the eruption beacause soap helped the overheated lower chamber of the geyser to break through the upper chamber of the geyser. Stones were placed around the cone and later were covered by sinter deposits.
[PL] W końcu XIX wieku więźniowie, którzy pracowali nad karczowaniem buszu w tej okolicy, kąpali się i prali odzież w gorących źródłach tej doliny. Pewno ktoś dla żartu wrzucił kawałek mydła do otworu tego gejzera i zaobserwował wybuch, ponieważ mydło pomogło dolnej przegrzanej komorze gejzera pokonać ciśnienie górnej komory. Wokół otworu gejzera ustawiono dawno temu kamienie, które teraz obrosły warstwami soli krzemu.
Danka talks to a group of Polish tourists
{EN] Danka talks to three Polish tourists from Warsaw. We helped them to master the use of automatic transmission in their rented car.
[PL] Danka rozmawia z trójką polskich turystów z Warszawy. Pomogliśmy im w zrozumieniu pewnych szczegółów używania automatycznej skrzyni biegów w wynajętym przez nich samochodzie.
[EN] Park Ranger priming the Lady Knox Geyser
[EN] Park Ranger priming the Lady Knox Geyser with a bar of a detergent.
[PL] Pracownik Parku Narodowego trzyma w ręku kostkę detergentu, który wrzuci do otworu gejzera.
The cone of the Lady Knox Geyser is foaming
[EN] The cone of the Lady Knox Geyser is foaming after priming with detergent.
[PL] Po wrzuceniu detergentu, z otworu gejzera Lady Knox zaczyna wydobywać się piana.
Eruption of the Lady Knox Geyser
[EN] Eruption of the Lady Knox Geyser.
[PL] Wybuch gejzera Lady Knox.
Eruption of the Lady Knox Geyser
[EN] Eruption of the Lady Knox Geyser.
[PL] Wybuch gejzera Lady Knox.
Eruption of the Lady Knox Geyser
[EN] Eruption of the Lady Knox Geyser.
[PL] Wybuch gejzera Lady Knox.
Eruption of the Lady Knox Geyser
[EN] Eruption of the Lady Knox Geyser.
[PL] Wybuch gejzera Lady Knox.
Waimangu Volcanic Valley Visitor Center
[EN] Waimangu Volcanic Valley Visitor Center.
[PL] Punkt informacyjny Doliny Wulkanicznej Waimangu.
Creation of the Waimangu Volcanic Valley
[EN] Waimangu Volcanic Valley and Lake Rotomahana were created by the eruption of the Tarawera Volcano in 1886.
[PL] Dolina Wulkaniczna Waimangu i Jezioro Rotomahana były utworzone przez wybuch wulkanu Tarawera w roku 1886.
How the Valley was created
[EN] How the Valley was created. Of interest is the information about the Waimangu Geyser that reached the height of 1,312 feet (400 meters) - the largest ever recorded. It was active from 1900 to 1904.
[PL] Utworzenie Doliny Wulkanicznej. Ciekawa jest informacja o gejzerze Waimangu, który dochodził do wysokości 400 metrów (1312 stóp) - najwyższa zarejestrowana wysokość gejzera. Był on aktywny od roku 1900 do 1904.
Waimangu Volcanic Valley
[EN] Waimangu Volcanic Valley.
[PL] Dolina Wulkaniczna Waimangu.
Frying Pan Lake
[EN] Frying Pan Lake - the largest hot spring in the world.
[PL] Frying Pan Lake - Jezioro Patelnia - największe gorące źródło na świecie.
Fern
[EN] Fern.
[PL] Paproć.
Cathedral Rocks
[EN] Cathedral Rocks and Frying Pan Lake.
[PL] Skalna Katedra i Jezioro Patelnia.
Cathedral Rocks
[EN] Cathedral Rocks.
[PL] Skalna Katedra.
Native New Zealand bee
[EN] Native New Zealand bee from the Leioproctus genus feeding on flowers of the Manuka tree (Leptospermum scoparium).
[PL] Nowozelandzka pszczoła z rodzaju Leioproctus na kwiatach drzewa Manuka (drzewo herbaciane - Leptospermum scoparium).
Hot Spring
[EN] Hot Spring.
[PL] Gorące źródło.
Inferno Crater
[EN] Inferno Crater.
[PL] Krater Piekło.
Warbrick Terrace
[EN] Warbrick Terrace.
[PL] Gorące źródła zwane Warbrick Terrace.
Warbrick Terrace
[EN] Warbrick Terrace.
[PL] Gorące źródła zwane Warbrick Terrace.
Warbrick Terrace
[EN] Warbrick Terrace.
[PL] Gorące źródła zwane Warbrick Terrace.
Mahoe trees
[EN] Mahoe (Melicytus ramiflorus or Whitey-wood) is a small tree of the family Violaceae endemic to New Zealand.
[PL] Małe drzewo Mahoe (Melicytus ramiflorus lub Whitey-wood z rodziny fiołkowatych (Violaceae) jest endemicznym drzewem Nowej Zelandii.
Black swan with cygnet
[EN] Black swan (Cygnus atratus) and cygnet.
[PL] Łabędź czarny (Cygnus atratus) z małym.
Lake Rotomahna and Mount Tarawera
[EN] Lake Rotomahna and Mount Tarawera Volcano.
[PL] Jezioro Rotomahana i wulkan Mount Tarawera.
Lake Rotomahana creation
[EN] Lake Rotomahana creation.
[PL] Jak powstało Jezioro Rotomahana po wybuchu wulkanu Mount Tarawera w roku 1886.
Lunch break
[EN] Lunch break in the Waimangu Volcanic Valley Visitor Center.
[PL] Przerwa na lunch w punkcie informacyjnym Doliny Wulkanicznej Waimangu.
Entering Rotorua
[EN] Entering Rotorua, a popular tourist destination.
[PL] Wjeżdżamy do miast Rotorua, popularnego wśród turystów.
We need gas
[EN] We need gas.
[EN] Tankujemy samochód.
Rotorua
[EN] Rotorua.
[PL] Miasto Rotorua.
Rotorua
[EN] Rotorua.
[PL] Miasto Rotorua.
Tauranga
[EN] Tauranga.
[EN] Miasto Tauranga.
Waihi
[EN] Waihi is a big gold-mining center.
[PL] Miasto Waihi jest znane z czynnej kopalni złota.
Tairua
[EN] Tairua on the Coromandel Peninsula.
[PL] Miasto Tairua na Półwyspie Coromandel.
Coromandel Peninsula
[EN] Coromandel Peninsula.
[PL] Półwysep Coromandel.
Entering Whitianga
[EN] Entering Whitianga where we will spend two days.
[PL] Wjeżdżamy do miasta Whitianga, gdzie spędzimy dwa dni.
Mana-Nui Motel in Whitianga
[EN] Mana-Nui Motel in Whitianga.
[PL] Motel Mana-Nui w mieście Whitianga.
Kelp Gull
[EN] The Kelp Gull or Black-backed Gull (Larus dominicanus). It's call resembles crying of a cat.
[PL] Mewa dominikańska (Larus dominicanus). Jej krzyk przypomina płacz kota.
Post to:
FacebookMySpaceDiggDelicious
StumbleUponGoogle BookmarksYahoo! Bookmarks
FunPHEMiDEMi

Comments

Loading...

Leave your comment

Name:
Email: (Optional)
URL: (Optional)
Message:
You can use some HTML tags, such as <b>, <i>, <u>, <s>
Verification:


Regenerate
 
©2022 Mobile Action Technology, Inc.