[EN] Vicksburg National Military Park preserves the battlefield where Union Armies under Generals Grant and Sherman battled the Confederate Armies under General Pemberton from April 28, 1863 to July 4, 1863. The fighting ended when the Vicksburg Fortress surrendered after a six week-long siege.
[PL] Narodowy Park Militarny Stanów Zjednoczonych obejmuje pole bitwy toczonej pomiędzy silami Unii dowodzonymi rzez generałów Granta i Shermana a siłami broniącego Vicksburga generała Konfederatów Pembertona od 28 kwietnia do 4 lipca 1863 roku. Walki zakończyły się, kiedy po 6 tygodniach oblężenia poddała się twierdza Vicksburg..
[EN] An additional attraction at the Vicksburg National Military Park was the 28th Annual Fall Tour of the Baton Rouge Chapter of the Antique Automobile Club of America, Louisiana Chapter. We admired over 20 beautifully restored cars and trucks.
[PL] Dodatkową atrakcją w Narodowym Parku Militarnym Vicksburg był Rajd członków Amerykańskiego Klubu Starych Samochodów z Luizjany.  Można było zobaczyć kilkadziesiąt pięknie zachowanych samochodów.
[EN] 1929 and 1936 Fords.
[PL] Fordy z roku 1929 i 1936.
[EN] 1958 Oldsmobile Super 88.
[PL] 1958 Oldsmobile Super 88.
[EN] Vicksburg National Military Park Visitor Center.
[PL] Muzeum i punkt informacyjny Vicksburg National Military Park.
[EN] One of the monuments in Vicksburg NMP.
[PL] Jeden z pomników w Vicksburg NMP.
[EN] USS Cairo Museum. This ironclad gunboat was used by the Union Navy during the siege of Vicksburg. It was the first vessel in history that was sunk by a mine, called at that time "torpedo". The mine was electrically detonated by the Confederates. USS Cairo was found in 1960 with a lot of interesting artifacts.
[PL] Muzeum opancerzonej kanonierki Unii USS Cairo użytej podczas oblężenia Vicksburga. Był to pierwszy okręt w historii zatopiony przez minę, nazywaną w owym czasie torpedą. Mina była odpalona elektrycznie przez Konfederatów. Wrak odnaleziono w rzece w roku 1960 wraz z kompletnym wyposażeniem.
[EN] Old Warren County Courthouse in Vicksburg built in 1858.
[PL] Stary budynek sądów i administracji powiatu Warren w Vicksburgu zbudowany w roku 1858.
[EN] New Warren County Courthouse in Vicksburg built in the 1930s.
[PL] Nowy budynek sądów i administracji powiatu Warren w Vicksburgu zbudowany w latach trzydziestych XX wieku.
[EN] Claiborne County Courthouse in Port Gibson built in 1845.
[PL] Budynek sądów i administracji powiatu Claiborne w Port Gibson zbudowany w roku 1845.
[EN] Natchez Visitor Center. Natchez is one of the oldest cities of Mississippi founded by French colonists in 1716. It was an important cotton trading port. Many historic buildings were preserved in and around Natchez.
[PL] Punkt informacji turystycznej w mieście Natchez, jednym z najstarszych miast w stanie Missisipi, założonym przez francuskich osadników w roku 1716. Miasto było ważnym portem, gdzie handlowano bawełną. Wiele zabytkowych budynków zachowało się w mieście i jego okolicy.
[EN] The Mighty Mississippi in Natchez.
[PL] Potężna rzeka Missisipi w Natchez.
[EN] The Mighty Mississippi in Natchez.
[PL] Potężna rzeka Missisipi w Natchez.
[EN] Some of the buildings in Natchez are part of the Natchez National Historical Park.
[PL] Niektóre budynki w Natchez są częścią Narodowego Parku Historycznego Natchez.
[EN] Stanton Hall built in 1857.
[PL] Dom Stanton Hall zbudowany w roku 1857.
[EN] Entrance to Melrose Plantation part of the Natchez National Historical Park.
[EN] Wejście do Melrose Plantation, części Narodowego Parku Historycznego Stanów Zjednoczonych Natchez.
[EN] Spanish moss (Tillandsia usneoides) a bromeliad resembling a lichen hanging on the branches of Bald Cypress (Taxodium distichum). Please note the typical cypress knees. These are woody projections sent above the ground or water that are part of the root system. It was thought that they are needed to provide air for the roots, but most probably they stabilize the tree.
[PL] Mech hiszpański (Tillandsia usneoides - oplątwa brodaczkowa), roślina z bromeliowców wisząca na gałęziach cypryśnika błotnego (Taxodium distichum). Proszę zwrócić uwagę na tak zwane korzenie powietrzne (pneumatofory, inaczej kolana oddechowe). Dawniej uważano, że potrzebne są one aby dostarczać tlen do system korzeniowego, ale teraz wydaje się, że raczej zapewniają stabilność drzewa w podmokłym terenie.
[EN] Spanish moss (Tillandsia usneoides) .
[PL] Mech hiszpański (Tillandsia usneoides - oplątwa brodaczkowa)
[EN] Southern Magnolia (Magnolia grandiflora).
[PL] Magnolia wielkokwiatowa (Magnolia grandiflora).
[EN] Live Oaks (Quercus virginiana) covered with Spanish Moss.
[PL] Zimozielone dęby (Quercus virginiana) pokryte hiszpańskim mchem.
[EN] Melrose Plantation built in 1845.
[PL] Pałacyk plantacji Melrose zbudowany w roku 1845.
[EN] Louisiana Welcome Center on Interstate Highway I-55.
[PL] Punkt informacji turystycznej Luizjany na autostradzie międzystanowej I-55.
[EN] Sky close to the Gulf of Mexico - a lot of moisture is generated there.
[PL] Niebo blisko Zatoki Meksykańskiej - bardzo dużo pary wodnej wydziela się z tej Zatoki.
[EN] Pearl River on the border of Louisiana and Mississippi.
[PL] Rzeka Pearl River na granicy Luizjany z Missisipi.
[EN] Mississippi Welcome Center on Interstate Highway I-10.
[PL] Punkt informacji turystycznej stanu Missisipi na autostradzie międzystanowej I-10.
[EN] Bay St. Louis - Hurricane Country. This bridge was destroyed by Hurricane Camille in 1969 and by Hurricane Katrina in 2005.
[PL] Zatoka St. Louis - jesteśmy w miejscu, gdzie uderzały potężne huragany. Ten most był zniszczony w roku 1969 przez huragan Camille i w roku 2005 przez huragan Katrina.
[EN] Pass Christian Beach.  The sand was restored after Katrina.
[PL] Plaża w Pass Christian. Piasek nawieziono ponownie po huraganie Katrina.
[EN] Most houses facing the Gulf of Mexico in Pass Christian were destroyed. Four years after Hurricane Katrina only a fraction was rebuilt.
[PL] Większość domów nad Zatoką Meksykańską w Pass Christian zostało zdewastowanych przez huragan Katrina. Tylko niewiele z nich zostało odbudowanych cztery lata po huraganie.
[EN] Houses in Pass Christian.
[PL] Domy w Pass Christian.
2009_09_05 - Canton-MossPoint
Norman J. Pieniazek
Author: Norman J. Pieniazek (ID: 3912)
Posted: 2009-09-06 03:11 GMT+00:00
Mileage: 661.11 km
(1 rating)
Tags: Travel, Photography, 2009 Trips, Trips in the US Southeast, 2009_08_30 Trip
Views: 3100
Share
Embed this trip
Click here to load all photos (29)

[EN] We drove from Canton in Mississippi through Vicksburg and Port Gibson to Natchez. From Natchez we drove to Moss Point in Mississippi passing through a portion of East Louisiana.
[PL] Pojechaliśmy z Canton w stanie Missisipi przez Vicksburg i Port Gibson do Natchez. Z Natchez pojechaliśmy do Moss Point w Missisipi przejeżdżając przez kawałek wschodniej Luizjany.

Entering Vicksburg National Military Park
[EN] Vicksburg National Military Park preserves the battlefield where Union Armies under Generals Grant and Sherman battled the Confederate Armies under General Pemberton from April 28, 1863 to July 4, 1863. The fighting ended when the Vicksburg Fortress surrendered after a six week-long siege.
[PL] Narodowy Park Militarny Stanów Zjednoczonych obejmuje pole bitwy toczonej pomiędzy silami Unii dowodzonymi rzez generałów Granta i Shermana a siłami broniącego Vicksburga generała Konfederatów Pembertona od 28 kwietnia do 4 lipca 1863 roku. Walki zakończyły się, kiedy po 6 tygodniach oblężenia poddała się twierdza Vicksburg..
Antique Automobile Club Tour
[EN] An additional attraction at the Vicksburg National Military Park was the 28th Annual Fall Tour of the Baton Rouge Chapter of the Antique Automobile Club of America, Louisiana Chapter. We admired over 20 beautifully restored cars and trucks.
[PL] Dodatkową atrakcją w Narodowym Parku Militarnym Vicksburg był Rajd członków Amerykańskiego Klubu Starych Samochodów z Luizjany. Można było zobaczyć kilkadziesiąt pięknie zachowanych samochodów.
1929 and 1936 Fords
[EN] 1929 and 1936 Fords.
[PL] Fordy z roku 1929 i 1936.
1958 Oldsmobile Super 88
[EN] 1958 Oldsmobile Super 88.
[PL] 1958 Oldsmobile Super 88.
Vicksburg NMP Visitor Center
[EN] Vicksburg National Military Park Visitor Center.
[PL] Muzeum i punkt informacyjny Vicksburg National Military Park.
One of the monuments in Vicksburg NMP
[EN] One of the monuments in Vicksburg NMP.
[PL] Jeden z pomników w Vicksburg NMP.
USS Cairo Museum
[EN] USS Cairo Museum. This ironclad gunboat was used by the Union Navy during the siege of Vicksburg. It was the first vessel in history that was sunk by a mine, called at that time "torpedo". The mine was electrically detonated by the Confederates. USS Cairo was found in 1960 with a lot of interesting artifacts.
[PL] Muzeum opancerzonej kanonierki Unii USS Cairo użytej podczas oblężenia Vicksburga. Był to pierwszy okręt w historii zatopiony przez minę, nazywaną w owym czasie torpedą. Mina była odpalona elektrycznie przez Konfederatów. Wrak odnaleziono w rzece w roku 1960 wraz z kompletnym wyposażeniem.
Old Warren County Courthouse in Vicksburg
[EN] Old Warren County Courthouse in Vicksburg built in 1858.
[PL] Stary budynek sądów i administracji powiatu Warren w Vicksburgu zbudowany w roku 1858.
New Warren County Courthouse in Vicksburg
[EN] New Warren County Courthouse in Vicksburg built in the 1930s.
[PL] Nowy budynek sądów i administracji powiatu Warren w Vicksburgu zbudowany w latach trzydziestych XX wieku.
Claiborne County Courthouse in Port Gibson
[EN] Claiborne County Courthouse in Port Gibson built in 1845.
[PL] Budynek sądów i administracji powiatu Claiborne w Port Gibson zbudowany w roku 1845.
Natchez Visitor Center
[EN] Natchez Visitor Center. Natchez is one of the oldest cities of Mississippi founded by French colonists in 1716. It was an important cotton trading port. Many historic buildings were preserved in and around Natchez.
[PL] Punkt informacji turystycznej w mieście Natchez, jednym z najstarszych miast w stanie Missisipi, założonym przez francuskich osadników w roku 1716. Miasto było ważnym portem, gdzie handlowano bawełną. Wiele zabytkowych budynków zachowało się w mieście i jego okolicy.
The Mighty Mississippi in Natchez
[EN] The Mighty Mississippi in Natchez.
[PL] Potężna rzeka Missisipi w Natchez.
The Mighty Mississippi in Natchez
[EN] The Mighty Mississippi in Natchez.
[PL] Potężna rzeka Missisipi w Natchez.
Natchez National Historical Park
[EN] Some of the buildings in Natchez are part of the Natchez National Historical Park.
[PL] Niektóre budynki w Natchez są częścią Narodowego Parku Historycznego Natchez.
Stanton Hall built in 1857
[EN] Stanton Hall built in 1857.
[PL] Dom Stanton Hall zbudowany w roku 1857.
Entrance to Melrose Plantation
[EN] Entrance to Melrose Plantation part of the Natchez National Historical Park.
[EN] Wejście do Melrose Plantation, części Narodowego Parku Historycznego Stanów Zjednoczonych Natchez.
Spanish Moss and Bald Cypresses
[EN] Spanish moss (Tillandsia usneoides) a bromeliad resembling a lichen hanging on the branches of Bald Cypress (Taxodium distichum). Please note the typical cypress knees. These are woody projections sent above the ground or water that are part of the root system. It was thought that they are needed to provide air for the roots, but most probably they stabilize the tree.
[PL] Mech hiszpański (Tillandsia usneoides - oplątwa brodaczkowa), roślina z bromeliowców wisząca na gałęziach cypryśnika błotnego (Taxodium distichum). Proszę zwrócić uwagę na tak zwane korzenie powietrzne (pneumatofory, inaczej kolana oddechowe). Dawniej uważano, że potrzebne są one aby dostarczać tlen do system korzeniowego, ale teraz wydaje się, że raczej zapewniają stabilność drzewa w podmokłym terenie.
Spanish moss (Tillandsia usneoides)
[EN] Spanish moss (Tillandsia usneoides) .
[PL] Mech hiszpański (Tillandsia usneoides - oplątwa brodaczkowa)
Southern Magnolia
[EN] Southern Magnolia (Magnolia grandiflora).
[PL] Magnolia wielkokwiatowa (Magnolia grandiflora).
Live Oaks
[EN] Live Oaks (Quercus virginiana) covered with Spanish Moss.
[PL] Zimozielone dęby (Quercus virginiana) pokryte hiszpańskim mchem.
Melrose Plantation
[EN] Melrose Plantation built in 1845.
[PL] Pałacyk plantacji Melrose zbudowany w roku 1845.
Louisiana Welcome Center
[EN] Louisiana Welcome Center on Interstate Highway I-55.
[PL] Punkt informacji turystycznej Luizjany na autostradzie międzystanowej I-55.
Sky close to the Gulf of Mexico
[EN] Sky close to the Gulf of Mexico - a lot of moisture is generated there.
[PL] Niebo blisko Zatoki Meksykańskiej - bardzo dużo pary wodnej wydziela się z tej Zatoki.
Pearl River
[EN] Pearl River on the border of Louisiana and Mississippi.
[PL] Rzeka Pearl River na granicy Luizjany z Missisipi.
Mississippi Welcome Center on I-10
[EN] Mississippi Welcome Center on Interstate Highway I-10.
[PL] Punkt informacji turystycznej stanu Missisipi na autostradzie międzystanowej I-10.
Bay St. Louis - Hurricane Country
[EN] Bay St. Louis - Hurricane Country. This bridge was destroyed by Hurricane Camille in 1969 and by Hurricane Katrina in 2005.
[PL] Zatoka St. Louis - jesteśmy w miejscu, gdzie uderzały potężne huragany. Ten most był zniszczony w roku 1969 przez huragan Camille i w roku 2005 przez huragan Katrina.
Pass Christian Beach
[EN] Pass Christian Beach. The sand was restored after Katrina.
[PL] Plaża w Pass Christian. Piasek nawieziono ponownie po huraganie Katrina.
Destroyed house in Pass Christian
[EN] Most houses facing the Gulf of Mexico in Pass Christian were destroyed. Four years after Hurricane Katrina only a fraction was rebuilt.
[PL] Większość domów nad Zatoką Meksykańską w Pass Christian zostało zdewastowanych przez huragan Katrina. Tylko niewiele z nich zostało odbudowanych cztery lata po huraganie.
Houses in Pass Christian
[EN] Houses in Pass Christian.
[PL] Domy w Pass Christian.
Post to:
FacebookMySpaceDiggDelicious
StumbleUponGoogle BookmarksYahoo! Bookmarks
FunPHEMiDEMi

Comments

Loading...

Leave your comment

Name:
Email: (Optional)
URL: (Optional)
Message:
You can use some HTML tags, such as <b>, <i>, <u>, <s>
Verification:


Regenerate
 
©2022 Mobile Action Technology, Inc.