[EN] Be careful when driving and be prepared to give way to oversized vehicles.
[PL] Uważaj na drodze i bądź gotów do przepuszczenia pojazdów szerszych, niż inne.
[EN] Entrance to Shiloh National Military Park. On April 6, 1862 the Confederate Army under Generals Albert Sidney Johnston and Pierre Gustave Toutant Beauregard attacked the Union army under General Ulysses S. Grant. After initial successes, the Confederates could not continue fighting the reinforced Union army and withdrew the next day. General Johnston was killed during the battle.
[PL] Wjazd do Narodowego Parku Pola Bitwy Shiloh. Szóstego kwietnia 1962 roku armia Konfederatów pod dowództwem generałów  Alberta Sidneya Johnstona and Pierre Gustave Toutanta Beauregarda zaatakowała siły Unii dowodzone przez generała Ulyssesa S. Granta. Po początkowych sukcesach, mniej liczne siły Konfederatów nie mogły sprostać sile wzmocnionej armii Unii i wycofały się następnego dnia. Generał Johnston zginął na polu bitwy.
[EN] Monuments in Shiloh National Military Park.
[PL] Pomniki w Shiloh National Military Park.
[EN] Historic markers in Shiloh NMP.
[PL] Talblice informacyjne w Shiloh NMP.
[EN] Shiloh NMP Visitor Center.
[PL] Muzeum i punkt informacyjny Shiloh NMP.
[EN] Entrance to Brices Crossroads National Battlefield Site. On this site on June 10, 1964 a 8,100-man strong Union Army under General Samuel D. Sturgis was attacked by 3, 500-man force under Confederate General Nathan Bedford Forrest. The aim of General Forrest was to raid deep into Union held territory in Tennessee to disrupt the chain of supplies of the Army of General William T. Sherman that invaded Georgia. Superior tactics and bravery of Forrest's cavalry caused that the Union Army retreated in disarray to Memphis suffering heavy losses.
[PL] Wejście na teren Narodowego Parku Pola Bitwy Brices Crossroads.W tym miejscu licząca 8 100 ludzi armia Unii dowodzona przez generała Samuela D. Sturgisa została zaatakowana przez liczącą 3 500 ludzi kawalerię Konfederatów pod dowództwem legendarnego generała Nathana Bedforda Forresta. Zamiarem Forresta było najechać tereny zajmowane przez Unię w stanie Tennessee, aby przerwać dostarczanie zaopatrzenia do armii generała Unii Williama T. Shermana, który wkroczył na teren stanu Georgia. Duże doświadczenie Forresta i jego błyskotliwa taktyka oraz odwaga jego kawalerii spowodowała klęskę armii Unii i jej ucieczkę w nieładzie do Memphis.
[EN] Brices Crossroads National Military Site Monument.
[PL] Pomnik na Narodowym Polu Bitwy Brices Crossroads.
[EN] Brices Crossroads NMS Visitor Center.
[PL] Muzeum i punkt informacyjny Narodowego Pola Bitwy Brices Crossroads.
[EN] Natchez Trace Parkway Visitor Center near Tupelo, Mississippi. Around 1785, farmers from the Ohio River Valley started to take their flatboats down the Ohio and Mississippi to bring crops and products to Natchez and New Orleans. As the return journey was impossible against the current of the river, they walked back or rode on horses. They moved along an old Indian trail all the way to Nashville in Tennessee. The Trace was a very busy path and then road until about 1820, when steamboats became an attractive alternative to taking the Natchez Trace. In the late 1930s the National Park Service built a road 444 miles (715 km) long that parallels part of the old Trace and preserves many interesting historical and scenic sites from Nashville in Tennessee, through Alabama and Mississippi to Natchez. In July of 2001 we drove the entire length of the Natchez Trace in three days visiting many sites along the Parkway.
[PL] Muzeum i punkt informacyjny Parku Narodowego drogi zwanej Natchez Trace Parkway. Około roku 1785 rolnicy z doliny rzeki Ohio zaczęli spływać w dół rzekami Ohio i Missisipi na tratwach zawożąc plony swoich pól i inne produkty do Natchez i Nowego Orleanu. Ponieważ nie było możliwe wrócić tratwą pod prąd rzeki, wracano pieszo lub konno wykorzystując dawny szlak indiański od Natchez do Nashville w Tennessee. Natchez Trace był bardzo uczęszczany do około roku 1820, kiedy parowce na rzekach zaczęły być wygodną alternatywą powrotu przez Natchez Trace. W latach trzydziestych XX wieku Zarząd Parków Narodowych Stanów Zjednoczonych zbudował drogę o długości 715 km (444 mil), która biegnie częściowo równolegle do starego Natchez Trace zachowując wiele historycznych i krajobrazowych elementów tego obszaru od Nashville, rzez Alabamę i Missisipi do Natchez. W lipcu 2001 roku przejechaliśmy cały Natchez Trace w ciągu trzech dni, zwiedzając po drodze wiele polecanych ciekawych miejsc.
[EN] Natchez Trace Parkway Visitor Center near Tupelo, Mississippi.
[[PL] Muzeum i punkt informacyjny Natchez Trace Parkway koło Tupelo w stanie Missisipi.
[EN] Birthplace of Elvis Presley in Tupelo, Mississippi.
[PL] Miejsce urodzenia Elvisa Presleya w Tupelo w stanie [EN] Natchez Trace Parkway Visitor Center near Tupelo, Missisipi.
[EN] Elvis Presley Museum.
[PL] Muzeum Elvisa Presleya.
[EN] Elvis at 13 with his first guitar.
[PL] Elvis w wieku 13 lat ze swoją pierwszą gitarą.
[EN] Assembly of God Church where Elvis started to learn gospel music.
[PL] Kościół Assembly of God gdzie Elvis zaczął uczyć się muzyki gospel.
[EN] Elvis was born in this house that his father built.
[PL] Elvis urodził się w tym małym domku zbudowanym przez jego ojca.
[EN] Lee County Courthouse in Tupelo.
[PL] Budynek sądów i administracji powiatu Lee w Tupelo.
[EN] Tupelo National Battlefield. Here on July 14 and 15, 1864 a Union Army under General Andrew J. Smith battled Confederate forces under Generals Stephen D. Lee and Nathan Bedford Forrest. The aim of the Union Army was to destroy the Confederate forces, especially the cavalry under General Forrest. After two days of heavy fighting the Union Army withdrew; however, the Confederate forces suffered heavy losses and were unable to penetrate into Tennessee.
[PL] Narodowe Pole Bitwy Stanów Zjednoczonych w Tupelo. Tutaj 14 i 15 lipca 1864 roku armia Unii dowodzona przez generała Andrew J. Smitha walczyła z siłami Konfederatów dowodzonymi przez generałów Stephena D. Lee i Nathana Bedforda Forresta. Zamiarem armii Unii było zniszczenie sił Konfederatów, zwłaszcza kawalerii Forresta. Po dwóch dniach krwawych walk, armia Unii wycofała się, ale Konfederaci ponieśli duże straty i nie byli zdolni zagrozić poważnie siłom Unii w Tennessee.
[EN] Tupelo National Battlefield Monument.
[PL] Pomnik na polu bitwy pod Tupelo.
[EN] Natchez Trace Parkway is beautifully landscaped.
[PL] Zieleń wzdłuż Natchez Trace Parkway jest bardzo ładnie utrzymana.
[EN] The city of Kosciusko is located in Attala County, Mississippi on the Natchez Trace. It is named after General Thaddeus Kosciuszko (Polish: Andrzej Tadeusz Bonawentura Kościuszko 1746 - 1817), the Polish hero of the war against Russia and American hero of the Revolutionary War. The name of the town is "Anglicized" by dropping the accent and one letter. Kosciusko is the birthplace for several notable people, including Oprah Winfrey.
[PL] Miasto Kosciusko jest w powiecie Attala w sanie Mississippi na Natchez Trace Parkway. Zostało nazwane na cześć Tadeusza Bonawentury Kościuszki (1746 - 1817), bohatera wojen Polski z Rosją i Wojny o Niepodległość Stanów Zjednoczonych. Nazwisko generała zostało trochę uproszczone przez opuszczenie akcentu i jednej litery. W tym mieście urodziło się wielu sławnych ludzi, między innymi Oprah Winfrey.
[EN] Kosciusko.
[PL] Kosciusko.
[EN] Attala County Courthouse in Kosciusko.
[PL] Budynek administracji i sądów powiatu Attala w Kosciusko.
[EN] Natchez Trace Parkway Marker.
[PL] Jedna z tablic informacyjnych na Natchez Trace Parkway.
[EN] The city of Canton in Mississippi has a very well preserved downtown area and Madison County Courthouse. It was featured in very many films and TV programs.
[PL] Miasto Canton w stanie Missisipi ma bardzo ładnie zachowany rynek i budynek sądów i administracji powiatu Madison. Bardzo wiele filmów i programów telewizyjnych nakręcono w tym mieście.
[EN] Madison County Courthouse in Canton.
[PL] Budynek administracji i sądów powiatu Madison w Canton.
[EN] Canton.
[PL] Canton.
[EN] La Quinta Inn in Canton.
[PL] Motel La Quinta Inn w Canton w stanie Missisipi.
2009_09_04 - Memphis-Canton
Norman J. Pieniazek
Author: Norman J. Pieniazek (ID: 3912)
Posted: 2009-09-05 02:40 GMT+00:00
Mileage: 567.19 km
(7 ratings)
Tags: Travel, Photography, 2009 Trips, Trips in the US Southeast, 2009_08_30 Trip
Views: 3143
Share
Embed this trip
Click here to load all photos (27)

[EN] We drove from Memphis in Tennessee to Canton, Mississippi driving part of the way on the Natchez Trace Parkway. On the way we visited three Civil War battlefields and the birthplace of Elvis Presley in Tupelo, Mississippi.
[PL] Przejechaliśmy z Memphis w stanie Tennessee do Canton w Missisipi przejeżdżając część trasy przez Natchez Trace Parkway. Po drodze zwiedziliśmy trzy pola bitew z Wojny Domowej i miejsce urodzenia Elvisa Presleya w Tupelo w stanie Missisipi.

Give way
[EN] Be careful when driving and be prepared to give way to oversized vehicles.
[PL] Uważaj na drodze i bądź gotów do przepuszczenia pojazdów szerszych, niż inne.
Entrance to Shiloh National Military Park
[EN] Entrance to Shiloh National Military Park. On April 6, 1862 the Confederate Army under Generals Albert Sidney Johnston and Pierre Gustave Toutant Beauregard attacked the Union army under General Ulysses S. Grant. After initial successes, the Confederates could not continue fighting the reinforced Union army and withdrew the next day. General Johnston was killed during the battle.
[PL] Wjazd do Narodowego Parku Pola Bitwy Shiloh. Szóstego kwietnia 1962 roku armia Konfederatów pod dowództwem generałów Alberta Sidneya Johnstona and Pierre Gustave Toutanta Beauregarda zaatakowała siły Unii dowodzone przez generała Ulyssesa S. Granta. Po początkowych sukcesach, mniej liczne siły Konfederatów nie mogły sprostać sile wzmocnionej armii Unii i wycofały się następnego dnia. Generał Johnston zginął na polu bitwy.
Monuments in Shiloh NMP
[EN] Monuments in Shiloh National Military Park.
[PL] Pomniki w Shiloh National Military Park.
Historic Markers
[EN] Historic markers in Shiloh NMP.
[PL] Talblice informacyjne w Shiloh NMP.
Shiloh NMP Visitor Center
[EN] Shiloh NMP Visitor Center.
[PL] Muzeum i punkt informacyjny Shiloh NMP.
Entrance to Brices Crossroads NBS
[EN] Entrance to Brices Crossroads National Battlefield Site. On this site on June 10, 1964 a 8,100-man strong Union Army under General Samuel D. Sturgis was attacked by 3, 500-man force under Confederate General Nathan Bedford Forrest. The aim of General Forrest was to raid deep into Union held territory in Tennessee to disrupt the chain of supplies of the Army of General William T. Sherman that invaded Georgia. Superior tactics and bravery of Forrest's cavalry caused that the Union Army retreated in disarray to Memphis suffering heavy losses.
[PL] Wejście na teren Narodowego Parku Pola Bitwy Brices Crossroads.W tym miejscu licząca 8 100 ludzi armia Unii dowodzona przez generała Samuela D. Sturgisa została zaatakowana przez liczącą 3 500 ludzi kawalerię Konfederatów pod dowództwem legendarnego generała Nathana Bedforda Forresta. Zamiarem Forresta było najechać tereny zajmowane przez Unię w stanie Tennessee, aby przerwać dostarczanie zaopatrzenia do armii generała Unii Williama T. Shermana, który wkroczył na teren stanu Georgia. Duże doświadczenie Forresta i jego błyskotliwa taktyka oraz odwaga jego kawalerii spowodowała klęskę armii Unii i jej ucieczkę w nieładzie do Memphis.
Brices Crossroads NMS Monument
[EN] Brices Crossroads National Military Site Monument.
[PL] Pomnik na Narodowym Polu Bitwy Brices Crossroads.
Brices Crossroads NMS Visitor Center
[EN] Brices Crossroads NMS Visitor Center.
[PL] Muzeum i punkt informacyjny Narodowego Pola Bitwy Brices Crossroads.
Natchez Trace Parkway Visitor Center
[EN] Natchez Trace Parkway Visitor Center near Tupelo, Mississippi. Around 1785, farmers from the Ohio River Valley started to take their flatboats down the Ohio and Mississippi to bring crops and products to Natchez and New Orleans. As the return journey was impossible against the current of the river, they walked back or rode on horses. They moved along an old Indian trail all the way to Nashville in Tennessee. The Trace was a very busy path and then road until about 1820, when steamboats became an attractive alternative to taking the Natchez Trace. In the late 1930s the National Park Service built a road 444 miles (715 km) long that parallels part of the old Trace and preserves many interesting historical and scenic sites from Nashville in Tennessee, through Alabama and Mississippi to Natchez. In July of 2001 we drove the entire length of the Natchez Trace in three days visiting many sites along the Parkway.
[PL] Muzeum i punkt informacyjny Parku Narodowego drogi zwanej Natchez Trace Parkway. Około roku 1785 rolnicy z doliny rzeki Ohio zaczęli spływać w dół rzekami Ohio i Missisipi na tratwach zawożąc plony swoich pól i inne produkty do Natchez i Nowego Orleanu. Ponieważ nie było możliwe wrócić tratwą pod prąd rzeki, wracano pieszo lub konno wykorzystując dawny szlak indiański od Natchez do Nashville w Tennessee. Natchez Trace był bardzo uczęszczany do około roku 1820, kiedy parowce na rzekach zaczęły być wygodną alternatywą powrotu przez Natchez Trace. W latach trzydziestych XX wieku Zarząd Parków Narodowych Stanów Zjednoczonych zbudował drogę o długości 715 km (444 mil), która biegnie częściowo równolegle do starego Natchez Trace zachowując wiele historycznych i krajobrazowych elementów tego obszaru od Nashville, rzez Alabamę i Missisipi do Natchez. W lipcu 2001 roku przejechaliśmy cały Natchez Trace w ciągu trzech dni, zwiedzając po drodze wiele polecanych ciekawych miejsc.
Natchez Trace Parkway Visitor Center
[EN] Natchez Trace Parkway Visitor Center near Tupelo, Mississippi.
[[PL] Muzeum i punkt informacyjny Natchez Trace Parkway koło Tupelo w stanie Missisipi.
Birthplace of Elvis Presley
[EN] Birthplace of Elvis Presley in Tupelo, Mississippi.
[PL] Miejsce urodzenia Elvisa Presleya w Tupelo w stanie [EN] Natchez Trace Parkway Visitor Center near Tupelo, Missisipi.
Elvis Presley Museum
[EN] Elvis Presley Museum.
[PL] Muzeum Elvisa Presleya.
Elvis at 13 with his first guitar
[EN] Elvis at 13 with his first guitar.
[PL] Elvis w wieku 13 lat ze swoją pierwszą gitarą.
Assembly of God Church
[EN] Assembly of God Church where Elvis started to learn gospel music.
[PL] Kościół Assembly of God gdzie Elvis zaczął uczyć się muzyki gospel.
Elvis was born in this house
[EN] Elvis was born in this house that his father built.
[PL] Elvis urodził się w tym małym domku zbudowanym przez jego ojca.
Lee County Courthouse in Tupelo
[EN] Lee County Courthouse in Tupelo.
[PL] Budynek sądów i administracji powiatu Lee w Tupelo.
Tupelo National Battlefield
[EN] Tupelo National Battlefield. Here on July 14 and 15, 1864 a Union Army under General Andrew J. Smith battled Confederate forces under Generals Stephen D. Lee and Nathan Bedford Forrest. The aim of the Union Army was to destroy the Confederate forces, especially the cavalry under General Forrest. After two days of heavy fighting the Union Army withdrew; however, the Confederate forces suffered heavy losses and were unable to penetrate into Tennessee.
[PL] Narodowe Pole Bitwy Stanów Zjednoczonych w Tupelo. Tutaj 14 i 15 lipca 1864 roku armia Unii dowodzona przez generała Andrew J. Smitha walczyła z siłami Konfederatów dowodzonymi przez generałów Stephena D. Lee i Nathana Bedforda Forresta. Zamiarem armii Unii było zniszczenie sił Konfederatów, zwłaszcza kawalerii Forresta. Po dwóch dniach krwawych walk, armia Unii wycofała się, ale Konfederaci ponieśli duże straty i nie byli zdolni zagrozić poważnie siłom Unii w Tennessee.
Tupelo National Battlefield Monument
[EN] Tupelo National Battlefield Monument.
[PL] Pomnik na polu bitwy pod Tupelo.
Natchez Trace Parkway
[EN] Natchez Trace Parkway is beautifully landscaped.
[PL] Zieleń wzdłuż Natchez Trace Parkway jest bardzo ładnie utrzymana.
Welcome to Kosciusko
[EN] The city of Kosciusko is located in Attala County, Mississippi on the Natchez Trace. It is named after General Thaddeus Kosciuszko (Polish: Andrzej Tadeusz Bonawentura Kościuszko 1746 - 1817), the Polish hero of the war against Russia and American hero of the Revolutionary War. The name of the town is "Anglicized" by dropping the accent and one letter. Kosciusko is the birthplace for several notable people, including Oprah Winfrey.
[PL] Miasto Kosciusko jest w powiecie Attala w sanie Mississippi na Natchez Trace Parkway. Zostało nazwane na cześć Tadeusza Bonawentury Kościuszki (1746 - 1817), bohatera wojen Polski z Rosją i Wojny o Niepodległość Stanów Zjednoczonych. Nazwisko generała zostało trochę uproszczone przez opuszczenie akcentu i jednej litery. W tym mieście urodziło się wielu sławnych ludzi, między innymi Oprah Winfrey.
Kosciusko
[EN] Kosciusko.
[PL] Kosciusko.
Attala County Courthouse in Kosciusko
[EN] Attala County Courthouse in Kosciusko.
[PL] Budynek administracji i sądów powiatu Attala w Kosciusko.
Natchez Trace Parkway Marker
[EN] Natchez Trace Parkway Marker.
[PL] Jedna z tablic informacyjnych na Natchez Trace Parkway.
The city of Canton in Mississippi
[EN] The city of Canton in Mississippi has a very well preserved downtown area and Madison County Courthouse. It was featured in very many films and TV programs.
[PL] Miasto Canton w stanie Missisipi ma bardzo ładnie zachowany rynek i budynek sądów i administracji powiatu Madison. Bardzo wiele filmów i programów telewizyjnych nakręcono w tym mieście.
Madison County Courthouse in Canton
[EN] Madison County Courthouse in Canton.
[PL] Budynek administracji i sądów powiatu Madison w Canton.
Canton
[EN] Canton.
[PL] Canton.
La Quinta Inn in Canton
[EN] La Quinta Inn in Canton.
[PL] Motel La Quinta Inn w Canton w stanie Missisipi.
Post to:
FacebookMySpaceDiggDelicious
StumbleUponGoogle BookmarksYahoo! Bookmarks
FunPHEMiDEMi

Comments

Loading...

Leave your comment

Name:
Email: (Optional)
URL: (Optional)
Message:
You can use some HTML tags, such as <b>, <i>, <u>, <s>
Verification:


Regenerate
 
©2022 Mobile Action Technology, Inc.