[EN] Ready for departure.
[PL] Gotowi do wyjazdu.
[EN] I-475/I-75 split near Macon.
[PL] Rozgałęzienie autostrad I-475 i I-75 koło Macon.
[EN] Ocmulgee National Monument entrance.
[PL] Wjazd do Narodowego Pomnika Stanów Zjednoczonych Ocmulgee.
[EN] The beautiful Art Moderne (Art Deco) Visitor Center at Ocmulgee National Monument was started during the 1930's but wasn't finished until 1952. It originally housed the SouthEastern Archeological Conference, a storage and research facility that moved down to Tallahassee Florida.
[PL] Piękny budynek muzeum i punktu informacyjnego Ocmulgee NM w stylu Art Deco (Art Moderne) był zaprojektowany w latach 30-tych XX wieku a jego budowa została zakończona w roku 1952. Pierwotnie mieścił składy i laboratoria organizacji zrzeszającej towarzystwa archeologiczne Południowo-wschodnich Stanów Zjednoczonych, które potem przeniesiono do Tallahassee w stanie Floryda.
[EN] Map of the Ocmulgee NM.
[PL] Plan Ocmulgee NM.
[EN] View of the mounds from the Visitor Center.
[PL] Widok na kopce od strony muzeum.
[EN] Great Temple Mound
[PL] Największy kopiec, na którym kiedyś stała świątynia.
[EN] Directions.
[PL] Tablica objaśniająca położenie ciekawych miejsc.
[EN] Reconstructed Earth Lodge with an authentic floor with an image of an eagle.
[PL] Zrekonstruowana ceremonialna ziemianka z autentyczną podłogą z wizerunkiem orła.
[EN] Earth Lodge roof.
[PL] Dach ziemianki.
[EN] Great Temple Mound.
[PL] Great Temple Mound - największy kopiec, na którym najprawdopodobniej stała świątynia.
[EN] Macon skyline from the Great Temple Mound.
[PL] Widok na miasto Macon z Great Temple Mound.
[EN] Ocmulgee River near the mounds.
[PL] Rzeka Ocmulgee tuż koło kopców.
[EN] Entering Monticello, county seat of Jasper County in Georgia.
[PL] Wjazd do miasta Monticello, stolicy powiatu (hrabstwa) Jasper w Georgii.
[EN] Entering the main square in Monticello.
[PL] Zbliżając się do głównego placu (rynku) w Monticello.
[EN] Farmers' Market in Monticello is open on Saturdays from 9 am to 12 pm.
[PL] Targ na rynku w Monticello ma miejsce w każdą sobotę od 9 do 12.
[EN] Georgia has 159 counties, an extraordinarily high number. After the destruction of the American Civil War (1861 - 1865), it took Georgia about 15 years to reach prosperity again. The economic boom resulted from the production of cotton and lasted until the 1920s, when cotton production fell due to disease (boll weevil), bad farming practice, and economic chaos. Nevertheless, during the 50 years of prosperity, Georgia counties rebuilt their towns and constructed impressive county courthouses, many of them designed by the finest architects of that times. In the following decades, most of the towns were depopulated and neglected. During the 1990s, prosperity returned to most rural Georgia counties. The impressive courthouses were restored and downtowns were beautified.  Jasper County Courthouse was built 1907 – 1908 with architectural elements from Georgia marble.
[PL] Georgia ma 159 powiatów, dużo więcej, niż inne stany poza Teksasem. Po zniszczeniach w czasie Wojny Secesyjnej (1861 – 1865), Georgia potrzebowała 15 lat na powrót do przedwojennej prosperity. Boom ekonomiczny, który Georgia zawdzięczała produkcji bawełny trwał do lat dwudziestych XX wieku, kiedy to produkcja bawełny raptownie spadła z powodu chorób (szkodnik bawełny kwieciak bawełniany), złych metod uprawy gleby i chaosu w gospodarce. W czasie 50 lat prosperity, miasteczka Georgii zostały odbudowane a w stolicach powiatów zbudowano nowe, imponujące siedziby sądów i władz powiatowych, często projektowane przez najlepszych architektów tego okresu. Podczas następnych dziesięcioleci, miasteczka opustoszały, i zaniedbano piękne budynki. Dopiero pod koniec XX wieku rozwój gospodarczy powrócił do tych miasteczek. Budynki sądów odrestaurowano a centra miast zostały uporządkowane i upiększone. Widoczny na zdjęciu budynek sądów i administracji powiatu Jasper został zbudowany w latach 1907 – 1908 z wykorzystaniem marmuru z Georgii.
[EN] Monticello Government Complex on the square.
[PL] Budynek urzędów miasta Monticello przy rynku.
[EN] Like okra, black-eyed peas, collard greens and pork barbecue, boiled peanuts (sometimes spelled "Hot Boiled P-Nuts") are symbols of southern culture and cuisine.
[PL]Jak ketmia piżmowa (okra), odmiana jarmużu zwana collard greens, czarno nakrapiana fasola (ang. black-eyed peas – Vigna unguiculata), wieprzowina barbecue (z ostrym sosem), tak gotowane w słonej wodzie świeże orzeszki ziemne są symbolem kultury i kuchni Południa Stanów Zjednoczonych. Czasem reklamowane są jako "Hot Boiled P-Nuts".
[EN] Farmers' Market in Monticello is open on Saturdays from 9 am to 12 pm.
[PL] Targ na rynku w Monticello ma miejsce w każdą sobotę od 9 do 12.
[EN] Farmers' Market in Monticello is open on Saturdays from 9 am to 12 pm. This is one of the last stands that were open when we arrived.
[PL] Targ na rynku w Monticello ma miejsce w każdą sobotę od 9 do 12. To było jedno z ostatnich otwartych stoisk.
[EN] Madison, the seat of Morgan County in Georgia is one of the loveliest towns in this state. It is known regionally as "The Town Sherman Refused to Burn." During the American Civil War (1861 – 1865), when the Union Army of General William Tecumseh Sherman marched through Georgia (September – December 1864), it left a wide path of destruction designed to force the Confederates to surrender. Madison was spared the torch most probably not because of its beauty, but because a Madison native, General Joshua Hill was a Union sympathizer and a good friend of Sherman’s brother.   Most of Madison’s nearly 100 Antebellum homes have been carefully restored, which led to Holiday Travel magazine's naming Madison "The Prettiest Small Town in America." As Madison is close to the Metropolitan Atlanta region, it receives a steady stream of visitors. We know Madison since 1989 and observed how well it is developing.

[PL] Madison, stolica powiatu Morgan w Georgii, jest jednym z najpiękniejszych miast w tym stanie. Mówi się, że Madison to „miasto, którego Sherman nie pozwolił spalić”. Podczas Wojny Secesyjnej (1861 – 1865), kiedy armia Stanów Północnych (Unii) generała Williama Tecumseha Shermana maszerowała przez Georgię (wrzesień – grudzień 1964), zostawiła pasmo zniszczeń mające ponoć zmusić Konfederatów do kapitulacji. Miasto Madison nie zostało spalone nie ze względu na swoje piękno, ale dlatego, że generał Joshua Hill pochodzący z Madison sympatyk Unii, był bliskim przyjacielem brata generała Shermana. Większość ze 100 domów Madison pochodzących sprzed Wojny Secesyjnej zostało pieczołowicie odrestaurowanych. Piękno tego miasta zostało uznane przez czasopismo Holiday Travel, które nazwało Madison „Najpiękniejszym małym miastem w Stanach Zjednoczonych”. Ponieważ Madison leży blisko Atlanty, odwiedza je bardzo wielu turystów. Znamy Madison od 1989 roku i widzimy, jak bardzo się od tego czasu rozwinęło i wypiękniało. Zdjęcie pokazuje zbudowany około 1811 roku dom Heritage Hall.
[EN] A street in Madison.
[PL] Jedna z ulic w Madison.
[EN] Madison Chamber of Commerce operates a Visitor Center located in the 1897 Firehouse.
[PL] Izba Handlu i Przemysłu Madison prowadzi centrum informacyjne, mieszczące się w remizie strażackiej z 1897 roku.
[EN] Morgan County Courthouse in Madison.
[PL] Budynek sądów i administracji powiatu Morgan w Madison.
[EN] Perk Avenue Cafe, our favorite spot for lunches and snacks in Madison.
[PL] Perk Avenue Cafe w Madison, gdzie często zatrzymujemy się na lunch czy kawę.
[EN] Kolb-Foster House (about 1837).
[PL] Dom Kolb-Foster House zbudowany około roku 1837.
[EN] Garden view of Broughton Hall built about 1847. It is located on 2.5 acres (1 hectare) of property in the center of the Historic District. It is for sale...
[PL] Zbudowany w 1847 roku dom zwany Broughton Hall od strony ogrodu. Jest zlokalizowany na działce o wielkości 1 hektara (2,4 akra). Jest wystawiony na sprzedaż...
[EN] Edmund Walker Townhouse built about 1839.
[PL] Dom zwany Edmund Walker Townhouse, zbudowany w roku 1839.
[EN] Oak House was built in early 1800s and burned in 1890. Extensive renovations were completed in 1994, tripling the size of the original house.
[PL] Dom zwany Oak House był zbudowany na początku XIX wieku i spalił się w roku 1890. Został odrestaurowany w roku 1994, kiedy to powiększono jego powierzchnię trzykrotnie.
[EN] Perfectly landscaped house. On the left, a huge Southern Magnolia tree (Magnolia grandiflora), an evergreen tree, typical for the Southeast of the United States.
[PL] Dom z pięknie zaprojektowaną i utrzymaną zielenią. Przed domem po lewej stronie magnolia wielkokwiatowa (Magnolia grandiflora), zimozielone drzewo, typowe dla południowego wschodu Stanów Zjednoczonych.
[EN] Joshua Hill House built about 1842. General Hill's friendship with the brother of Union General Sherman most probably saved Madison from general Sherman's torch in 1864.
[PL] Zbudowany w 1842 roku dom generała Joshuy Hilla. Przyjaźń Hilla z bratem generała Unii Shermana najprawdopodobniej uchroniła Madison przed spaleniem w czasie marszu armii generała Shermana przez Georgię na jesieni roku 1864.
[EN] Front view of Broughton Hall built about 1847. It is located on 2.5 acres (1 hectare) of property in the center of the Historic District. It is for sale...
[PL] Zbudowany w 1847 roku dom zwany Broughton Hall od frontu. Jest zlokalizowany na działce o wielkości 1 hektara (2,4 akra). Jest wystawiony na sprzedaż...
[EN] Broughton Hall's Carriage House.
[PL] Wozownia i stajnie domu zwanego Broughton Hall.
[EN] Magnolia House built 1839.
[PL] Zbudowany w roku 1839 dom zwany Magnolia House.
[EN] Madison Morgan Cultural Center occupies the 1896 Grade School building.
[PL] Centrum Kultury miasta Madison i powiatu Morgan znajduje sie w budynku szkoły zbudowanej w roku 1896.
[EN] Monroe, seat of Walton County in Georgia.
[PL] Miasto Monroe koło Atlanty jest stolicą powiatu Walton.
[EN] Walton County Courthouse in Monroe, Georgia. Shortly after Walton County was created in 1818, the courthouse was in a cow barn. The current courthouse was built in 1884.
[PL] Budynek sądów i administracji powiatu Walton w mieście Monroe w stanie Georgia. Niedługo po utworzeniu powiatu Walton w 1818, sądy i administracja tego powiatu mieściły sie w oborze. Obecny budynek pochodzi z roku 1884.
[EN] Walton County Courthouse in Monroe, Georgia. Next to the Courthouse stands a typical Southern monument to the Confederate Heroes.
[PL] Budynek sądów i administracji powiatu Walton w mieście Monroe w stanie Georgia. Przed tym budynkiem typowy dla Południa Stanów Zjednoczonych pomnik poświęcony konfederackim bohaterom Wojny Secesyjnej.
2009_08_15 - Ocmulgee NM & 3M Towns
Norman J. Pieniazek
Author: Norman J. Pieniazek (ID: 3912)
Posted: 2009-08-23 18:32 GMT+00:00
Mileage: 386.37 km
(3 ratings)
Tags: Travel, Photography, 2009 Trips, Trips in Georgia
Views: 2332
Share
Embed this trip
Click here to load all photos (39)

[EN] Ocmulgee National Monument is about 85 miles (136 km) southeast of Atlanta and just north of Macon, GA and is a memorial to the antiquity of people in Southeastern North America. The mound-building tribe occupied this site between 900 and 1100. From the Ocmulgee NM we returned to Atlanta passing through three Georgia towns: Monticello, Madison, and Monroe (3M towns).
[PL] Narodowy Pomnik Stanów Zjednoczonym Ocmulgee jest położony około 136 km (85 mil) na południowy wschód od Atlanty, ciut na północ od miasta Macon w stanie Georgia. Jest to pomnik poświęcony prehistorycznym plemionom Południowo-Wschodnich Stanów Ameryki Północnej. Plemię indiańskie, które budowało wysokie kopce z ziemi zajmowało ten teren od roku 900 do 1100. Wracając do domu z Ocmulgee NM zwiedziliśmy trzy miasta w Georgii na literę M (3M towns): Monticello, Madison i Monroe.

Ready for departure
[EN] Ready for departure.
[PL] Gotowi do wyjazdu.
Near Macon
[EN] I-475/I-75 split near Macon.
[PL] Rozgałęzienie autostrad I-475 i I-75 koło Macon.
Ocmulgee National Monument entrance
[EN] Ocmulgee National Monument entrance.
[PL] Wjazd do Narodowego Pomnika Stanów Zjednoczonych Ocmulgee.
Ocmulgee NM Visitor Center
[EN] The beautiful Art Moderne (Art Deco) Visitor Center at Ocmulgee National Monument was started during the 1930's but wasn't finished until 1952. It originally housed the SouthEastern Archeological Conference, a storage and research facility that moved down to Tallahassee Florida.
[PL] Piękny budynek muzeum i punktu informacyjnego Ocmulgee NM w stylu Art Deco (Art Moderne) był zaprojektowany w latach 30-tych XX wieku a jego budowa została zakończona w roku 1952. Pierwotnie mieścił składy i laboratoria organizacji zrzeszającej towarzystwa archeologiczne Południowo-wschodnich Stanów Zjednoczonych, które potem przeniesiono do Tallahassee w stanie Floryda.
Map of the Ocmulgee NM
[EN] Map of the Ocmulgee NM.
[PL] Plan Ocmulgee NM.
View of the mounds
[EN] View of the mounds from the Visitor Center.
[PL] Widok na kopce od strony muzeum.
Great Temple Mound
[EN] Great Temple Mound
[PL] Największy kopiec, na którym kiedyś stała świątynia.
Directions
[EN] Directions.
[PL] Tablica objaśniająca położenie ciekawych miejsc.
Reconstructed Earth Lodge
[EN] Reconstructed Earth Lodge with an authentic floor with an image of an eagle.
[PL] Zrekonstruowana ceremonialna ziemianka z autentyczną podłogą z wizerunkiem orła.
Earth Lodge roof.
[EN] Earth Lodge roof.
[PL] Dach ziemianki.
Great Temple Mound
[EN] Great Temple Mound.
[PL] Great Temple Mound - największy kopiec, na którym najprawdopodobniej stała świątynia.
Macon skyline
[EN] Macon skyline from the Great Temple Mound.
[PL] Widok na miasto Macon z Great Temple Mound.
Ocmulgee River
[EN] Ocmulgee River near the mounds.
[PL] Rzeka Ocmulgee tuż koło kopców.
Entering Monticello
[EN] Entering Monticello, county seat of Jasper County in Georgia.
[PL] Wjazd do miasta Monticello, stolicy powiatu (hrabstwa) Jasper w Georgii.
Monticello
[EN] Entering the main square in Monticello.
[PL] Zbliżając się do głównego placu (rynku) w Monticello.
Farmers' Market in Monticello
[EN] Farmers' Market in Monticello is open on Saturdays from 9 am to 12 pm.
[PL] Targ na rynku w Monticello ma miejsce w każdą sobotę od 9 do 12.
Jasper County Courthouse in Monticello
[EN] Georgia has 159 counties, an extraordinarily high number. After the destruction of the American Civil War (1861 - 1865), it took Georgia about 15 years to reach prosperity again. The economic boom resulted from the production of cotton and lasted until the 1920s, when cotton production fell due to disease (boll weevil), bad farming practice, and economic chaos. Nevertheless, during the 50 years of prosperity, Georgia counties rebuilt their towns and constructed impressive county courthouses, many of them designed by the finest architects of that times. In the following decades, most of the towns were depopulated and neglected. During the 1990s, prosperity returned to most rural Georgia counties. The impressive courthouses were restored and downtowns were beautified. Jasper County Courthouse was built 1907 – 1908 with architectural elements from Georgia marble.
[PL] Georgia ma 159 powiatów, dużo więcej, niż inne stany poza Teksasem. Po zniszczeniach w czasie Wojny Secesyjnej (1861 – 1865), Georgia potrzebowała 15 lat na powrót do przedwojennej prosperity. Boom ekonomiczny, który Georgia zawdzięczała produkcji bawełny trwał do lat dwudziestych XX wieku, kiedy to produkcja bawełny raptownie spadła z powodu chorób (szkodnik bawełny kwieciak bawełniany), złych metod uprawy gleby i chaosu w gospodarce. W czasie 50 lat prosperity, miasteczka Georgii zostały odbudowane a w stolicach powiatów zbudowano nowe, imponujące siedziby sądów i władz powiatowych, często projektowane przez najlepszych architektów tego okresu. Podczas następnych dziesięcioleci, miasteczka opustoszały, i zaniedbano piękne budynki. Dopiero pod koniec XX wieku rozwój gospodarczy powrócił do tych miasteczek. Budynki sądów odrestaurowano a centra miast zostały uporządkowane i upiększone. Widoczny na zdjęciu budynek sądów i administracji powiatu Jasper został zbudowany w latach 1907 – 1908 z wykorzystaniem marmuru z Georgii.
Monticello Government Complex on the square
[EN] Monticello Government Complex on the square.
[PL] Budynek urzędów miasta Monticello przy rynku.
Hot Boiled Peanuts
[EN] Like okra, black-eyed peas, collard greens and pork barbecue, boiled peanuts (sometimes spelled "Hot Boiled P-Nuts") are symbols of southern culture and cuisine.
[PL]Jak ketmia piżmowa (okra), odmiana jarmużu zwana collard greens, czarno nakrapiana fasola (ang. black-eyed peas – Vigna unguiculata), wieprzowina barbecue (z ostrym sosem), tak gotowane w słonej wodzie świeże orzeszki ziemne są symbolem kultury i kuchni Południa Stanów Zjednoczonych. Czasem reklamowane są jako "Hot Boiled P-Nuts".
Farmers' Market in Monticello
[EN] Farmers' Market in Monticello is open on Saturdays from 9 am to 12 pm.
[PL] Targ na rynku w Monticello ma miejsce w każdą sobotę od 9 do 12.
[EN] Farmers' Market in Monticello
[EN] Farmers' Market in Monticello is open on Saturdays from 9 am to 12 pm. This is one of the last stands that were open when we arrived.
[PL] Targ na rynku w Monticello ma miejsce w każdą sobotę od 9 do 12. To było jedno z ostatnich otwartych stoisk.
Heritage Hall in Madison (build about 1811)
[EN] Madison, the seat of Morgan County in Georgia is one of the loveliest towns in this state. It is known regionally as "The Town Sherman Refused to Burn." During the American Civil War (1861 – 1865), when the Union Army of General William Tecumseh Sherman marched through Georgia (September – December 1864), it left a wide path of destruction designed to force the Confederates to surrender. Madison was spared the torch most probably not because of its beauty, but because a Madison native, General Joshua Hill was a Union sympathizer and a good friend of Sherman’s brother. Most of Madison’s nearly 100 Antebellum homes have been carefully restored, which led to Holiday Travel magazine's naming Madison "The Prettiest Small Town in America." As Madison is close to the Metropolitan Atlanta region, it receives a steady stream of visitors. We know Madison since 1989 and observed how well it is developing.

[PL] Madison, stolica powiatu Morgan w Georgii, jest jednym z najpiękniejszych miast w tym stanie. Mówi się, że Madison to „miasto, którego Sherman nie pozwolił spalić”. Podczas Wojny Secesyjnej (1861 – 1865), kiedy armia Stanów Północnych (Unii) generała Williama Tecumseha Shermana maszerowała przez Georgię (wrzesień – grudzień 1964), zostawiła pasmo zniszczeń mające ponoć zmusić Konfederatów do kapitulacji. Miasto Madison nie zostało spalone nie ze względu na swoje piękno, ale dlatego, że generał Joshua Hill pochodzący z Madison sympatyk Unii, był bliskim przyjacielem brata generała Shermana. Większość ze 100 domów Madison pochodzących sprzed Wojny Secesyjnej zostało pieczołowicie odrestaurowanych. Piękno tego miasta zostało uznane przez czasopismo Holiday Travel, które nazwało Madison „Najpiękniejszym małym miastem w Stanach Zjednoczonych”. Ponieważ Madison leży blisko Atlanty, odwiedza je bardzo wielu turystów. Znamy Madison od 1989 roku i widzimy, jak bardzo się od tego czasu rozwinęło i wypiękniało. Zdjęcie pokazuje zbudowany około 1811 roku dom Heritage Hall.
Madison
[EN] A street in Madison.
[PL] Jedna z ulic w Madison.
Madison Chamber of Commerce
[EN] Madison Chamber of Commerce operates a Visitor Center located in the 1897 Firehouse.
[PL] Izba Handlu i Przemysłu Madison prowadzi centrum informacyjne, mieszczące się w remizie strażackiej z 1897 roku.
Morgan County Courthouse in Madison
[EN] Morgan County Courthouse in Madison.
[PL] Budynek sądów i administracji powiatu Morgan w Madison.
Perk Avenue Cafe
[EN] Perk Avenue Cafe, our favorite spot for lunches and snacks in Madison.
[PL] Perk Avenue Cafe w Madison, gdzie często zatrzymujemy się na lunch czy kawę.
Kolb-Foster House (about 1837)
[EN] Kolb-Foster House (about 1837).
[PL] Dom Kolb-Foster House zbudowany około roku 1837.
Garden view of Broughton Hall built about 1847
[EN] Garden view of Broughton Hall built about 1847. It is located on 2.5 acres (1 hectare) of property in the center of the Historic District. It is for sale...
[PL] Zbudowany w 1847 roku dom zwany Broughton Hall od strony ogrodu. Jest zlokalizowany na działce o wielkości 1 hektara (2,4 akra). Jest wystawiony na sprzedaż...
Edmund Walker Townhouse built about 1839
[EN] Edmund Walker Townhouse built about 1839.
[PL] Dom zwany Edmund Walker Townhouse, zbudowany w roku 1839.
Oak House
[EN] Oak House was built in early 1800s and burned in 1890. Extensive renovations were completed in 1994, tripling the size of the original house.
[PL] Dom zwany Oak House był zbudowany na początku XIX wieku i spalił się w roku 1890. Został odrestaurowany w roku 1994, kiedy to powiększono jego powierzchnię trzykrotnie.
Perfectly landscaped house
[EN] Perfectly landscaped house. On the left, a huge Southern Magnolia tree (Magnolia grandiflora), an evergreen tree, typical for the Southeast of the United States.
[PL] Dom z pięknie zaprojektowaną i utrzymaną zielenią. Przed domem po lewej stronie magnolia wielkokwiatowa (Magnolia grandiflora), zimozielone drzewo, typowe dla południowego wschodu Stanów Zjednoczonych.
Joshua Hill House built about 1842
[EN] Joshua Hill House built about 1842. General Hill's friendship with the brother of Union General Sherman most probably saved Madison from general Sherman's torch in 1864.
[PL] Zbudowany w 1842 roku dom generała Joshuy Hilla. Przyjaźń Hilla z bratem generała Unii Shermana najprawdopodobniej uchroniła Madison przed spaleniem w czasie marszu armii generała Shermana przez Georgię na jesieni roku 1864.
Front view of Broughton Hall built about 1847
[EN] Front view of Broughton Hall built about 1847. It is located on 2.5 acres (1 hectare) of property in the center of the Historic District. It is for sale...
[PL] Zbudowany w 1847 roku dom zwany Broughton Hall od frontu. Jest zlokalizowany na działce o wielkości 1 hektara (2,4 akra). Jest wystawiony na sprzedaż...
Broughton Hall's Carriage House
[EN] Broughton Hall's Carriage House.
[PL] Wozownia i stajnie domu zwanego Broughton Hall.
Magnolia House built 1839
[EN] Magnolia House built 1839.
[PL] Zbudowany w roku 1839 dom zwany Magnolia House.
Madison Morgan Cultural Center
[EN] Madison Morgan Cultural Center occupies the 1896 Grade School building.
[PL] Centrum Kultury miasta Madison i powiatu Morgan znajduje sie w budynku szkoły zbudowanej w roku 1896.
Monroe
[EN] Monroe, seat of Walton County in Georgia.
[PL] Miasto Monroe koło Atlanty jest stolicą powiatu Walton.
Walton County Courthouse in Monroe
[EN] Walton County Courthouse in Monroe, Georgia. Shortly after Walton County was created in 1818, the courthouse was in a cow barn. The current courthouse was built in 1884.
[PL] Budynek sądów i administracji powiatu Walton w mieście Monroe w stanie Georgia. Niedługo po utworzeniu powiatu Walton w 1818, sądy i administracja tego powiatu mieściły sie w oborze. Obecny budynek pochodzi z roku 1884.
Walton County Courthouse
[EN] Walton County Courthouse in Monroe, Georgia. Next to the Courthouse stands a typical Southern monument to the Confederate Heroes.
[PL] Budynek sądów i administracji powiatu Walton w mieście Monroe w stanie Georgia. Przed tym budynkiem typowy dla Południa Stanów Zjednoczonych pomnik poświęcony konfederackim bohaterom Wojny Secesyjnej.
Post to:
FacebookMySpaceDiggDelicious
StumbleUponGoogle BookmarksYahoo! Bookmarks
FunPHEMiDEMi

Comments

Loading...

Leave your comment

Name:
Email: (Optional)
URL: (Optional)
Message:
You can use some HTML tags, such as <b>, <i>, <u>, <s>
Verification:


Regenerate
 
©2022 Mobile Action Technology, Inc.