Naast het huidige moderne station van Amersfoort Centraal ligt aan het Smallepad nog het oude, eerste station van de stad uit 1863. De wit bepleisterde spoorwegvilla met opvallende rondboogvensters is ontworpen door N.J. Kamperdijk in opdracht van de Nederlandsche Centraal Spoorweg Maatschappij (NCSM). Maar Amersfoort heeft meer stations gehad: die uit 1901 van D.A.N. Margadant (afgebroken) en het stationsgebouw uit 1997 van Jan van Belkum in zijn postmoderne kantorenstijl. Als u op het huidige stationsplein langs de VVV loopt en met de trap achter het Twynstra Gudde-kantoor afdaalt naar een restant van het spoor (het ‘Ponlijntje’ naar Leusden), dan heeft schuin aan de overkant, op de plek van de onbewaakte fietsenstalling, het station Amersfoort Staat gelegen.
Café - Restaurant
Station
U loopt onderlangs het op de flank van een stuwwal gebouwde Bergkwartier. Het Bergkwartier ontstond langs de aan het eind van de 19e eeuw geopende spoorlijnen Utrecht-Zwolle en Amsterdam-Duitsland. Nadat een paar villa’s voor zeer welgestelden was gebouwd, kwamen er rond 1900 schetsen voor een villapark in Engelse landschapsstijl, met veel groen, mooie uitzichten en ruimte.
Café - Restaurant
ANWB paddenstoel Nr 20734
Bushalte dierenpark
ANWB paddenstoel Nr 20674
Café - Restaurant
Bushalte station soestduinen
ANWB paddenstoel Nr 23785
In 1863 werd in een desolaat gebied tussen de Lange en de Korte Duinen station Soestduinen gerealiseerd. Aan de relatief grote omvang van de voormalige stationsvilla is te zien dat hier de nodigebewoners werden verwacht. Pas in 1921 werd de villawijk ontworpen. Het concentrische stratenplan van Soestduinen is hier een overblijfsel van, maar veel villa’s en treinreizigers zijn er nooit gekomen.
Café - Restaurant
Heidevelden waren in het verleden nodig voor de bemesting van de akkers. Doordat heidevelden te snel werden afgeplagd, te intensief beweid of te vaak werden afgebrand, kwamen er dunne, kale plekken in de begroeiing. De wind kon zo vat krijgen op de bodem en er ontstonden zandverstuivingen. Door de invoering van kunstmest aan het eind van de 19e eeuw waren schapen niet langer nodig als mestleveranciers en verloor de heide zijn functie. Veel stuifzand werd uit veiligheidsoverwegingen vastgelegd door de aanplant van bos. Bovendien leverde de houtproductie meer op. De Lange en Korte Duinen zijn echter nog ‘levende’ stuifzandgebieden. Het landschap verandert er voortdurend. Kenmerkend zijn de relatief grote hoogteverschillen op korte afstand van elkaar en de vlieg-dennen, waarvan de wortels soms helemaal bloot zijn gewaaid.
De Lange en Korte Duinen zijn een ‘ecologisch ramp­gebied’. De zandverstuivingen zijn ontstaan door overbeweiding van de heide met schapen. Om het zand een halt toe te roepen werd de Heuvelrug rond 1900 bebost. Nu zien we de zandverstuiving als een zeldzame biotoop, die behouden moet worden. Om de zandmotor gaande te houden wordt één keer per jaar een grote hoeveelheid zand van de NO­hoek naar de ZW­hoek teruggebracht.
In 1906 kocht de Willem Arntsz Stichting te Utrecht dit terrein om een buitenvestiging te bouwen. De behandeling van psychiatrische patiënten zou voorspoediger verlopen in de vrije natuur. Bovendien waren hier meer mogelijkheden voor zinvolle arbeidstherapie, zoals werkzaamheden in de land- en tuinbouw op de eigen akker. Er werd een symmetrisch complex gebouwd. De exact in oost-westelijke richting aangelegde Directielaan vormde de middenas en was tevens de scheiding tussen de paviljoenen voor de mannen en de vrouwen. Naarmate de verpleegklasse lager werd, zat men verder van het centrum van het complex.
Dat zie je niet vaak in ons ‘slotenland’: hoge irrigatiegoten rond een veld, compleet met regelschuiven. Maar aan de rand van het Willem Arntszbos waren ze onmisbaar. Kurkdroog kon het hier aan de rand van het zandbos zijn. Het bevloeiingssysteem is in onbruik geraakt maar ligt er nog duidelijk herkenbaar bij.
ANWB Wegwijzer Nr 861
Bushalte soestdijkerweg
De naam Ridderoord herinnert nog aan de middeleeuwse ridders die vanuit hun versterkte toren de scepter zwaaiden in dit bosgebied. Tegenwoordig zetten de dassen de burchttraditie hier voort. In 1777 kocht A.H. Eyck een deel van het grote landgoed gaf er zijn naam aan. De adellijke familie Van Boetzelaer nam het in 1876 over en resideert nog steeds op het neoclassicistische landhuis Eyckenstein. Wit en stralend ligt het daar aan de rand van weiland en akker.
ANWB Wegwijzer Nr 4096
Café - Restaurant
Bushalte mauritshoeve
ANWB paddenstoel Nr 20097
Hetzelfde geldt voor de naastgelegen uitspanning de Mauritshoeve. U wandelt hier op de overgang van het nog lichtgolvende, dichtbeboste dekzandgebied en het vlakke, strookvormige veenweidegebied. Dat laatste hoort bij het lintvormige ontginningsdorp Maartensdijk, vroeger ook wel Oostveen geheten.
LAW3 Marskramerpad - Amersfoort-Maartensdijk
stefdekruijf
Author: stefdekruijf (ID: 24641)
Posted: 2019-01-04 20:26 GMT+00:00
Mileage: 17.66 km
(0 ratings)
Tags: Hiking
Views: 265
Share
Embed this trip

Amersfoort en zijn stations
Naast het huidige moderne station van Amersfoort Centraal ligt aan het Smallepad nog het oude, eerste station van de stad uit 1863. De wit bepleisterde spoorwegvilla met opvallende rondboogvensters is ontworpen door N.J. Kamperdijk in opdracht van de Nederlandsche Centraal Spoorweg Maatschappij (NCSM). Maar Amersfoort heeft meer stations gehad: die uit 1901 van D.A.N. Margadant (afgebroken) en het stationsgebouw uit 1997 van Jan van Belkum in zijn postmoderne kantorenstijl. Als u op het huidige stationsplein langs de VVV loopt en met de trap achter het Twynstra Gudde-kantoor afdaalt naar een restant van het spoor (het ‘Ponlijntje’ naar Leusden), dan heeft schuin aan de overkant, op de plek van de onbewaakte fietsenstalling, het station Amersfoort Staat gelegen.
Café - Restaurant
Café - Restaurant
Station
Station
Bergkwartier
U loopt onderlangs het op de flank van een stuwwal gebouwde Bergkwartier. Het Bergkwartier ontstond langs de aan het eind van de 19e eeuw geopende spoorlijnen Utrecht-Zwolle en Amsterdam-Duitsland. Nadat een paar villa’s voor zeer welgestelden was gebouwd, kwamen er rond 1900 schetsen voor een villapark in Engelse landschapsstijl, met veel groen, mooie uitzichten en ruimte.
Café - Restaurant
Café - Restaurant
20734
ANWB paddenstoel Nr 20734
dierenpark
Bushalte dierenpark
20674
ANWB paddenstoel Nr 20674
Café - Restaurant
Café - Restaurant
station soestduinen
Bushalte station soestduinen
23785
ANWB paddenstoel Nr 23785
Soestduinen
In 1863 werd in een desolaat gebied tussen de Lange en de Korte Duinen station Soestduinen gerealiseerd. Aan de relatief grote omvang van de voormalige stationsvilla is te zien dat hier de nodigebewoners werden verwacht. Pas in 1921 werd de villawijk ontworpen. Het concentrische stratenplan van Soestduinen is hier een overblijfsel van, maar veel villa’s en treinreizigers zijn er nooit gekomen.
Café - Restaurant
Café - Restaurant
De Lange Duinen
Heidevelden waren in het verleden nodig voor de bemesting van de akkers. Doordat heidevelden te snel werden afgeplagd, te intensief beweid of te vaak werden afgebrand, kwamen er dunne, kale plekken in de begroeiing. De wind kon zo vat krijgen op de bodem en er ontstonden zandverstuivingen. Door de invoering van kunstmest aan het eind van de 19e eeuw waren schapen niet langer nodig als mestleveranciers en verloor de heide zijn functie. Veel stuifzand werd uit veiligheidsoverwegingen vastgelegd door de aanplant van bos. Bovendien leverde de houtproductie meer op. De Lange en Korte Duinen zijn echter nog ‘levende’ stuifzandgebieden. Het landschap verandert er voortdurend. Kenmerkend zijn de relatief grote hoogteverschillen op korte afstand van elkaar en de vlieg-dennen, waarvan de wortels soms helemaal bloot zijn gewaaid.
Lange en Korte Duinen
De Lange en Korte Duinen zijn een ‘ecologisch ramp­gebied’. De zandverstuivingen zijn ontstaan door overbeweiding van de heide met schapen. Om het zand een halt toe te roepen werd de Heuvelrug rond 1900 bebost. Nu zien we de zandverstuiving als een zeldzame biotoop, die behouden moet worden. Om de zandmotor gaande te houden wordt één keer per jaar een grote hoeveelheid zand van de NO­hoek naar de ZW­hoek teruggebracht.
Willem Arntsz Stichting
In 1906 kocht de Willem Arntsz Stichting te Utrecht dit terrein om een buitenvestiging te bouwen. De behandeling van psychiatrische patiënten zou voorspoediger verlopen in de vrije natuur. Bovendien waren hier meer mogelijkheden voor zinvolle arbeidstherapie, zoals werkzaamheden in de land- en tuinbouw op de eigen akker. Er werd een symmetrisch complex gebouwd. De exact in oost-westelijke richting aangelegde Directielaan vormde de middenas en was tevens de scheiding tussen de paviljoenen voor de mannen en de vrouwen. Naarmate de verpleegklasse lager werd, zat men verder van het centrum van het complex.
Irrigatiegoten
Dat zie je niet vaak in ons ‘slotenland’: hoge irrigatiegoten rond een veld, compleet met regelschuiven. Maar aan de rand van het Willem Arntszbos waren ze onmisbaar. Kurkdroog kon het hier aan de rand van het zandbos zijn. Het bevloeiingssysteem is in onbruik geraakt maar ligt er nog duidelijk herkenbaar bij.
861
ANWB Wegwijzer Nr 861
soestdijkerweg
Bushalte soestdijkerweg
Ridderlijke bossen
De naam Ridderoord herinnert nog aan de middeleeuwse ridders die vanuit hun versterkte toren de scepter zwaaiden in dit bosgebied. Tegenwoordig zetten de dassen de burchttraditie hier voort. In 1777 kocht A.H. Eyck een deel van het grote landgoed gaf er zijn naam aan. De adellijke familie Van Boetzelaer nam het in 1876 over en resideert nog steeds op het neoclassicistische landhuis Eyckenstein. Wit en stralend ligt het daar aan de rand van weiland en akker.
4096
ANWB Wegwijzer Nr 4096
Café - Restaurant
Café - Restaurant
mauritshoeve
Bushalte mauritshoeve
20097
ANWB paddenstoel Nr 20097
Mauritshoeve
Hetzelfde geldt voor de naastgelegen uitspanning de Mauritshoeve. U wandelt hier op de overgang van het nog lichtgolvende, dichtbeboste dekzandgebied en het vlakke, strookvormige veenweidegebied. Dat laatste hoort bij het lintvormige ontginningsdorp Maartensdijk, vroeger ook wel Oostveen geheten.
Post to:
FacebookMySpaceDiggDelicious
StumbleUponGoogle BookmarksYahoo! Bookmarks
FunPHEMiDEMi

Comments

Loading...

Leave your comment

Name:
Email: (Optional)
URL: (Optional)
Message:
You can use some HTML tags, such as <b>, <i>, <u>, <s>
Verification:


Regenerate
 
©2023 Mobile Action Technology, Inc.