[EN] Leaving Anchorage Airport Comfort Suites hotel.
[PL] Wyjeżdżamy a hotelu Comfort Suites przy lotnisku w Anchorage.
[EN] Map of Alaska and Aleutian Islands - Dutch Harbor is indicated by a red arrow.
[PL] Mapa Alaski i Aleutów - Dutch Harbor zaznaczono czerwoną strzałką.
[EN] Alaskan Peninsula.
[PL] Półwysep Alaska.
[EN] Alaskan Peninsula.
[PL] Półwysep Alaska.
[EN] Alaskan Peninsula.
[PL] Półwysep Alaska.
[EN] Alaskan Peninsula.
[PL] Półwysep Alaska.
[EN] Alaskan Peninsula.
[PL] Półwysep Alaska.
[EN] Alaskan Peninsula.
[PL] Półwysep Alaska.
[EN] Ivanof Bay and Fox Bay.
[PL] Zatoki Ivanof i Fox.
[EN] Approaching Popof Island.
[PL] Zbliżamy się do Wyspy Popof.
[EN] Popof Island.
[PL} Wyspa Popof.
[EN] Sand Point on Popof Island. Our plane will refuel here.
[PL] Miasteczko Sand Point na Wyspie Popof. Nasz samolot zostanie tutaj zatankowany.
[EN] Sand Point.
[PL] Sand Point.
[EN] Sand Point.
[PL] Sand Point.
[EN] Sand Point.
[PL] Sand Point.
[EN] Isanotski volcano on Unimak Island. Elevation: 8,106 ft (2,471 m).
[PL] Wulkan Isanotski na Wyspie Unimak. Wysokość 2471 m (8106 stóp).
[EN] Mount Shishaldin, an active volcano on Unimak Island. Elevation 9,373 ft (2,857 m).
[PL] Mount Shishaldin, aktywny wulkan na Wyspie Unimak. Wysokość 2857 m (9373 stopy).
[EN] Mount Shishaldin, an active volcano on Unimak Island. Elevation 9,373 ft (2,857 m).
[PL] Mount Shishaldin, aktywny wulkan na Wyspie Unimak. Wysokość 2857 m (9373 stopy).
[EN] Mount Shishaldin, an active volcano on Unimak Island. Elevation 9,373 ft (2,857 m).
[PL] Mount Shishaldin, aktywny wulkan na Wyspie Unimak. Wysokość 2857 m (9373 stopy).
[EN] Approaching Dutch Harbor.
[PL] Zbliżamy się do Dutch Harbor.
[EN] Our plane in after landing in Dutch Harbor.
[PL] Nasz samolot po wylądowaniu w Dutch Harbor.
[EN] Dutch Harbor has a large fish-processing plant, mainly cod and pollock.
[PL] W mieście Dutch Harbor znajduje się ogromna przetwórnia ryb, głównie dorsza i ryby Pollachius (pollock po angielsku).
[EN] Unalaska Island.
[PL] Wyspa Unalaska.
[EN] Bald eagle (Haliaeetus leucocephalus).
[PL] Bielik amerykański (Haliaeetus leucocephalus).
[EN] Bald eagles (Haliaeetus leucocephalus). Juvenile forms do not have white heads.
[PL] Bieliki amerykańskie (Haliaeetus leucocephalus). Formy młodociane nie mają białych głów.
[EN] Bald eagles (Haliaeetus leucocephalus).
[PL] Bieliki amerykańskie (Haliaeetus leucocephalus).
[EN] Bald eagles (Haliaeetus leucocephalus). Juvenile forms do not have white heads.
[PL] Bieliki amerykańskie (Haliaeetus leucocephalus). Formy młodociane nie mają białych głów.
[EN] Bald eagles (Haliaeetus leucocephalus). Juvenile forms do not have white heads.
[PL] Bieliki amerykańskie (Haliaeetus leucocephalus). Formy młodociane nie mają białych głów.
[EN] World War II bunker on Mount Ballyhoo. Unalaska and Amaknak were bombed by the Japanese 3-4 June 1942.
[PL] Bunkier z czasów Drugiej Wojny Światowej na górze Ballyhoo. Japończycy zbombardowali Wyspy Unalaska i Amaknak 3 i 4 czerwca 1942 roku.
[EN] World War II trenches. Unalaska and Amaknak Islands were bombed by the Japanese 3-4 June 1942.
[PL] Okopy z czasów Drugiej Wojny Światowej. Japończycy zbombardowali Wyspy Unalaska i Amaknak 3 i 4 czerwca 1942 roku.
[EN] World War II trenches. Unalaska and Amaknak Islands were bombed by the Japanese 3-4 June 1942.
[PL] Okopy z czasów Drugiej Wojny Światowej. Japończycy zbombardowali Wyspy Unalaska i Amaknak 3 i 4 czerwca 1942 roku.
[EN] Nootka Lupine (Lupinus nootkatensis).
[PL] Łubin (Lupinus nootkatensis).
[EN] Unalaska Island.
[PL] Wyspa Unalaska.
[EN] Sea otter (Enhydra lutris)
[PL] Wydra morska (Enhydra lutris).
[EN] Unalaska Island.
[PL] Wyspa Unalaska.
[EN] Unalaska Island.
[PL] Wyspa Unalaska.
[EN] Aleutian Arctic ground squirrel (Spermophilus parryii ablusus).
[PL] Suseł północny (Spermophilus parryii ablusus).
[EN] Aleutian Arctic ground squirrel (Spermophilus parryii ablusus).
[PL] Suseł północny (Spermophilus parryii ablusus).
[EN] Unalaska Island.
[PL] Wyspa Unalaska.
[EN] semipalmated plover (Charadrius semipalmatus).
[PL] Sieweczka skąpopłetwa (Charadrius semipalmatus).
[EN] Unalaska Island.
[PL] Wyspa Unalaska.
[EN] Flowers.
[PL] Kwiaty.
[EN] NTPC group. From left: Jit, Eric, Nancy, Carl, Sandee, Mary, Danka, and Norman.
[PL] Turyści z NTPC. Od lewej: Jit, Eric, Nancy, Carl, Sandee, Mary, Danka, i Norman.
[EN] Unalaska Island.
[PL] Wyspa Unalaska.
[EN] Unalaska Island.
[PL] Wyspa Unalaska.
[EN] Flowers.
[PL] Kwiaty.
[EN] Flowers.
[PL] Kwiaty.
[EN] Waterfall.
[PL] Wodospad.
[EN] Unalaska Island.
[PL] Wyspa Unalaska.
[EN] Unalaska Island.
[PL] Wyspa Unalaska.
[EN] Bald eagle (Haliaeetus leucocephalus).
[PL] Bielik amerykański (Haliaeetus leucocephalus).
[EN] Bald eagle (Haliaeetus leucocephalus).
[PL] Bielik amerykański (Haliaeetus leucocephalus).
[EN] Unalaska Island.
[PL] Wyspa Unalaska.
[EN] Unalaska Island.
[PL] Wyspa Unalaska.
[EN] Unalaska Island Priest Rock.
[PL] Wyspa Unalaska - skała zwana Ksiądz.
[EN] Buttercups and anemones.
[PL] Zawilce i jaskry.
[EN] Flowers.
[PL] Kwiaty.
[EN] Bog Orchid or Cornflower (Platanthera convallariaefolia). Very fragrant.
[PL] Pięknie pachnący aleucki storczyk podkolan (Platanthera convallariaefolia).
[EN] Bog Orchid or Cornflower (Platanthera convallariaefolia). Very fragrant.
[PL] Pięknie pachnący aleucki storczyk podkolan (Platanthera convallariaefolia).
[EN] Orchids and other flowers.
[PL] Storczyki i inne kwiaty.
[EN] Keyflower (Dactylorhiza aristata).
[PL] Storczyk kukułka (Dactylorhiza aristata).
[EN] Keyflower (Dactylorhiza aristata).
[PL] Storczyk kukułka (Dactylorhiza aristata).
[EN] Keyflower (Dactylorhiza aristata).
[PL] Storczyk kukułka (Dactylorhiza aristata).
[EN] Unalaska Dogwood (Cornus unalaschkensis).
[PL] Dereń z Unalaski (Cornus unalaschkensis).
[EN] Moss campion or Cushion Pink (Silene acaulis).
[PL] Lepnica bezłodygowa (Silene acaulis).
[EN] NPTC group with our guide. Suzi (our guide), Danka, Norman, Nancy, Carl, Sandee, Mary, and Eric. Jit took this picture.
[PL] Klub NPTC z przewodniczką. Suzi (przewodniczka), Danka, Norman, Nancy, Carl, Sandee, Mary, i Eric. Jit zrobił to zdjęcie.
[EN] NPTC group. Jit, Danka, Norman, Nancy, Carl, Sandee, Mary, and Eric.
[PL] Klub NPTC. Jit, Danka, Norman, Nancy, Carl, Sandee, Mary, i Eric.
[EN] Unalaska Island.
[PL] Wyspa Unalaska.
[EN] Dutch Harbor.
[PL] Dutch Harbor.
[EN] Aleutian Arctic ground squirrel (Spermophilus parryii ablusus).
[PL] Suseł północny (Spermophilus parryii ablusus).
[EN] Bald eagle's nest.
[PL] Gniazdo bielika amerykańskiego.
[EN] Bald eagle (Haliaeetus leucocephalus).
[PL] Bielik amerykański (Haliaeetus leucocephalus).
[EN] Unalaska City Hall.
[PL] Ratusz miasta Unalaska.
[EN] Russian Orthodox Cathedral of the Holy Ascension of Christ.
[PL] Zabytkowy prawosławny sobór Wniebowstąpienia Pańskiego, wzniesiony w 1896 na miejscu trzech starszych cerkwi.
[EN] Aleut Relocation Memorial Statue. This memorial statue was created to commemorate the return of the Aleut people, known to themselves as the Unangan people, from their exile. During WWII, Dutch Harbor, Alaska was used as the base of operations for the Campaign of the Aleutians. It was decided that the Alaskan Natives should be removed to relocation camps in southeast Alaska for the duration of the war . The way in which the Unangan people were treated during their exile is a shameful part of Alaskan and American history. This historical memorial statue carries a warning to maintain constant vigilance over government, lest it become an instrument of tyranny.
[PL] Pomnik upamiętniający tragiczne losy mieszkańców Aleutów podczas II Wojny Światowej. Zostali oni brutalnie ewakuowani na czas działań wojennych.
[EN] Spotted Lady's Slipper (Cypripedium guttatum).
[PL] Obuwik kropkowany (Cypripedium guttatum).
[EN] Spotted Lady's Slipper (Cypripedium guttatum).
[PL] Obuwik kropkowany (Cypripedium guttatum).
[EN] Unalaska Dogwood (Cornus unalaschkensis).
[PL] Dereń z Unalaski (Cornus unalaschkensis).
[EN] Unalaska Dogwood (Cornus unalaschkensis).
[PL] Dereń z Unalaski (Cornus unalaschkensis).
[EN] Spotted Lady's Slipper (Cypripedium guttatum).
[PL] Obuwik kropkowany (Cypripedium guttatum).
[EN] Unalaska Memorial Park.
[PL] Pomnik ofiar wojny w Unalaska.
[EN] Unalaska Island - finally some sun!
[PL] Wyspa Unalaska - wreszcie wyszło słońce.
2014_06_27 - Anchorage-Dutch.Harbor
Norman J. Pieniazek
Author: Norman J. Pieniazek (ID: 3912)
Posted: 2014-11-04 20:20 GMT+00:00
Mileage: 1377.51 km
(2 ratings)
Tags: Travel, Photography, Flying, Animals, 2014 Trips, Trips in the US West, Alaska & Washington Trip
Views: 3793
Share
Embed this trip
Click here to load all photos (82)

[EN] Today we flew together with 6 other members of the National Park Travelers Club (NPTC): http://www.parkstamps.org from Anchorage to Dutch Harbor. The flight in the Saab 340 turboprop plane takes 3 hours and covers the distance of 789 miles (1,262 km). Upon arrival, we were surprised to see so many bald eagles. We took a tour of the two island: smaller Amaknak and larger Unalaska. We stopped for the night at the Grand Aleutian Hotel.
[PL] Dzisiaj polecieliśmy razem z 6 członkami Klubu Zwiedzających Parki Narodowe (NPTC): http://www.parkstamps.org z Anchorage do miasta Dutch Harbor na Aleutach. Lot turbośmigłowym samolotem Saab 340 trwał 3 godziny i przelecieliśmy odległość 1262 km (789 mil). Po wylądowaniu zaskoczył nas widok bardzo wielu bielików amerykańskich. Zwiedziliśmy z przewodnikiem obie wyspy: mniejszą Amaknak i większą Unalaska. Na noc zatrzymaliśmy się w hotelu Grand Aleutian.

Leaving Anchorage Comfort Suites hotel
[EN] Leaving Anchorage Airport Comfort Suites hotel.
[PL] Wyjeżdżamy a hotelu Comfort Suites przy lotnisku w Anchorage.
Map of Alaska and Aleutian Islands
[EN] Map of Alaska and Aleutian Islands - Dutch Harbor is indicated by a red arrow.
[PL] Mapa Alaski i Aleutów - Dutch Harbor zaznaczono czerwoną strzałką.
Alaskan Peninsula
[EN] Alaskan Peninsula.
[PL] Półwysep Alaska.
Alaskan Peninsula
[EN] Alaskan Peninsula.
[PL] Półwysep Alaska.
Alaskan Peninsula
[EN] Alaskan Peninsula.
[PL] Półwysep Alaska.
Alaskan Peninsula
[EN] Alaskan Peninsula.
[PL] Półwysep Alaska.
Alaskan Peninsula
[EN] Alaskan Peninsula.
[PL] Półwysep Alaska.
Alaskan Peninsula
[EN] Alaskan Peninsula.
[PL] Półwysep Alaska.
Ivanof Bay and Fox Bay
[EN] Ivanof Bay and Fox Bay.
[PL] Zatoki Ivanof i Fox.
Approaching Popof Island
[EN] Approaching Popof Island.
[PL] Zbliżamy się do Wyspy Popof.
Popof Island
[EN] Popof Island.
[PL} Wyspa Popof.
Sand Point on Popof Island
[EN] Sand Point on Popof Island. Our plane will refuel here.
[PL] Miasteczko Sand Point na Wyspie Popof. Nasz samolot zostanie tutaj zatankowany.
Sand Point
[EN] Sand Point.
[PL] Sand Point.
Sand Point
[EN] Sand Point.
[PL] Sand Point.
Sand Point
[EN] Sand Point.
[PL] Sand Point.
Isanotski volcano
[EN] Isanotski volcano on Unimak Island. Elevation: 8,106 ft (2,471 m).
[PL] Wulkan Isanotski na Wyspie Unimak. Wysokość 2471 m (8106 stóp).
Mount Shishaldin, an active volcano
[EN] Mount Shishaldin, an active volcano on Unimak Island. Elevation 9,373 ft (2,857 m).
[PL] Mount Shishaldin, aktywny wulkan na Wyspie Unimak. Wysokość 2857 m (9373 stopy).
Mount Shishaldin, an active volcano
[EN] Mount Shishaldin, an active volcano on Unimak Island. Elevation 9,373 ft (2,857 m).
[PL] Mount Shishaldin, aktywny wulkan na Wyspie Unimak. Wysokość 2857 m (9373 stopy).
Mount Shishaldin, an active volcano
[EN] Mount Shishaldin, an active volcano on Unimak Island. Elevation 9,373 ft (2,857 m).
[PL] Mount Shishaldin, aktywny wulkan na Wyspie Unimak. Wysokość 2857 m (9373 stopy).
Approaching Dutch Harbor
[EN] Approaching Dutch Harbor.
[PL] Zbliżamy się do Dutch Harbor.
Our plane in Dutch Harbor
[EN] Our plane in after landing in Dutch Harbor.
[PL] Nasz samolot po wylądowaniu w Dutch Harbor.
Dutch Harbor
[EN] Dutch Harbor has a large fish-processing plant, mainly cod and pollock.
[PL] W mieście Dutch Harbor znajduje się ogromna przetwórnia ryb, głównie dorsza i ryby Pollachius (pollock po angielsku).
Unalaska Island
[EN] Unalaska Island.
[PL] Wyspa Unalaska.
Bald eagles
[EN] Bald eagle (Haliaeetus leucocephalus).
[PL] Bielik amerykański (Haliaeetus leucocephalus).
Bald eagles
[EN] Bald eagles (Haliaeetus leucocephalus). Juvenile forms do not have white heads.
[PL] Bieliki amerykańskie (Haliaeetus leucocephalus). Formy młodociane nie mają białych głów.
Bald eagles
[EN] Bald eagles (Haliaeetus leucocephalus).
[PL] Bieliki amerykańskie (Haliaeetus leucocephalus).
Bald eagles
[EN] Bald eagles (Haliaeetus leucocephalus). Juvenile forms do not have white heads.
[PL] Bieliki amerykańskie (Haliaeetus leucocephalus). Formy młodociane nie mają białych głów.
Bald eagles
[EN] Bald eagles (Haliaeetus leucocephalus). Juvenile forms do not have white heads.
[PL] Bieliki amerykańskie (Haliaeetus leucocephalus). Formy młodociane nie mają białych głów.
WW II bunker on Amaknak
[EN] World War II bunker on Mount Ballyhoo. Unalaska and Amaknak were bombed by the Japanese 3-4 June 1942.
[PL] Bunkier z czasów Drugiej Wojny Światowej na górze Ballyhoo. Japończycy zbombardowali Wyspy Unalaska i Amaknak 3 i 4 czerwca 1942 roku.
WW II trenches on Amaknak
[EN] World War II trenches. Unalaska and Amaknak Islands were bombed by the Japanese 3-4 June 1942.
[PL] Okopy z czasów Drugiej Wojny Światowej. Japończycy zbombardowali Wyspy Unalaska i Amaknak 3 i 4 czerwca 1942 roku.
WW II trenches on Amaknak
[EN] World War II trenches. Unalaska and Amaknak Islands were bombed by the Japanese 3-4 June 1942.
[PL] Okopy z czasów Drugiej Wojny Światowej. Japończycy zbombardowali Wyspy Unalaska i Amaknak 3 i 4 czerwca 1942 roku.
Nootka Lupine
[EN] Nootka Lupine (Lupinus nootkatensis).
[PL] Łubin (Lupinus nootkatensis).
Unalaska Island
[EN] Unalaska Island.
[PL] Wyspa Unalaska.
Sea otter
[EN] Sea otter (Enhydra lutris)
[PL] Wydra morska (Enhydra lutris).
Unalaska
[EN] Unalaska Island.
[PL] Wyspa Unalaska.
Unalaska
[EN] Unalaska Island.
[PL] Wyspa Unalaska.
Aleutian Arctic ground squirrel
[EN] Aleutian Arctic ground squirrel (Spermophilus parryii ablusus).
[PL] Suseł północny (Spermophilus parryii ablusus).
Aleutian Arctic ground squirrel
[EN] Aleutian Arctic ground squirrel (Spermophilus parryii ablusus).
[PL] Suseł północny (Spermophilus parryii ablusus).
Unalaska
[EN] Unalaska Island.
[PL] Wyspa Unalaska.
Semipalmated plover
[EN] semipalmated plover (Charadrius semipalmatus).
[PL] Sieweczka skąpopłetwa (Charadrius semipalmatus).
Unalaska
[EN] Unalaska Island.
[PL] Wyspa Unalaska.
Flowers
[EN] Flowers.
[PL] Kwiaty.
NPTC group
[EN] NTPC group. From left: Jit, Eric, Nancy, Carl, Sandee, Mary, Danka, and Norman.
[PL] Turyści z NTPC. Od lewej: Jit, Eric, Nancy, Carl, Sandee, Mary, Danka, i Norman.
Unalaska
[EN] Unalaska Island.
[PL] Wyspa Unalaska.
Unalaska
[EN] Unalaska Island.
[PL] Wyspa Unalaska.
Flowers
[EN] Flowers.
[PL] Kwiaty.
Flowers
[EN] Flowers.
[PL] Kwiaty.
Waterfall
[EN] Waterfall.
[PL] Wodospad.
Unalaska
[EN] Unalaska Island.
[PL] Wyspa Unalaska.
Unalaska
[EN] Unalaska Island.
[PL] Wyspa Unalaska.
Bald eagle
[EN] Bald eagle (Haliaeetus leucocephalus).
[PL] Bielik amerykański (Haliaeetus leucocephalus).
Bald eagle
[EN] Bald eagle (Haliaeetus leucocephalus).
[PL] Bielik amerykański (Haliaeetus leucocephalus).
Unalaska
[EN] Unalaska Island.
[PL] Wyspa Unalaska.
Unalaska
[EN] Unalaska Island.
[PL] Wyspa Unalaska.
Unalaska Priest Rock
[EN] Unalaska Island Priest Rock.
[PL] Wyspa Unalaska - skała zwana Ksiądz.
Buttercups and anemones
[EN] Buttercups and anemones.
[PL] Zawilce i jaskry.
Flowers
[EN] Flowers.
[PL] Kwiaty.
Bog Orchid or Cornflower
[EN] Bog Orchid or Cornflower (Platanthera convallariaefolia). Very fragrant.
[PL] Pięknie pachnący aleucki storczyk podkolan (Platanthera convallariaefolia).
Bog Orchid or Cornflower
[EN] Bog Orchid or Cornflower (Platanthera convallariaefolia). Very fragrant.
[PL] Pięknie pachnący aleucki storczyk podkolan (Platanthera convallariaefolia).
Orchids and other flowers
[EN] Orchids and other flowers.
[PL] Storczyki i inne kwiaty.
Keyflower (Dactylorhiza aristata)
[EN] Keyflower (Dactylorhiza aristata).
[PL] Storczyk kukułka (Dactylorhiza aristata).
Keyflower (Dactylorhiza aristata)
[EN] Keyflower (Dactylorhiza aristata).
[PL] Storczyk kukułka (Dactylorhiza aristata).
Keyflower (Dactylorhiza aristata).
[EN] Keyflower (Dactylorhiza aristata).
[PL] Storczyk kukułka (Dactylorhiza aristata).
Unalaska Dogwood
[EN] Unalaska Dogwood (Cornus unalaschkensis).
[PL] Dereń z Unalaski (Cornus unalaschkensis).
Moss campion or Cushion Pink
[EN] Moss campion or Cushion Pink (Silene acaulis).
[PL] Lepnica bezłodygowa (Silene acaulis).
NPTC group with our guide
[EN] NPTC group with our guide. Suzi (our guide), Danka, Norman, Nancy, Carl, Sandee, Mary, and Eric. Jit took this picture.
[PL] Klub NPTC z przewodniczką. Suzi (przewodniczka), Danka, Norman, Nancy, Carl, Sandee, Mary, i Eric. Jit zrobił to zdjęcie.
NPTC group
[EN] NPTC group. Jit, Danka, Norman, Nancy, Carl, Sandee, Mary, and Eric.
[PL] Klub NPTC. Jit, Danka, Norman, Nancy, Carl, Sandee, Mary, i Eric.
Unalaska
[EN] Unalaska Island.
[PL] Wyspa Unalaska.
Dutch Harbor
[EN] Dutch Harbor.
[PL] Dutch Harbor.
Aleutian Arctic ground squirrel
[EN] Aleutian Arctic ground squirrel (Spermophilus parryii ablusus).
[PL] Suseł północny (Spermophilus parryii ablusus).
Bald eagle's nest
[EN] Bald eagle's nest.
[PL] Gniazdo bielika amerykańskiego.
Bald eagle
[EN] Bald eagle (Haliaeetus leucocephalus).
[PL] Bielik amerykański (Haliaeetus leucocephalus).
Unalaska City Hall
[EN] Unalaska City Hall.
[PL] Ratusz miasta Unalaska.
Cathedral of Holy Ascension of Christ
[EN] Russian Orthodox Cathedral of the Holy Ascension of Christ.
[PL] Zabytkowy prawosławny sobór Wniebowstąpienia Pańskiego, wzniesiony w 1896 na miejscu trzech starszych cerkwi.
Aleut Relocation Memorial Statue
[EN] Aleut Relocation Memorial Statue. This memorial statue was created to commemorate the return of the Aleut people, known to themselves as the Unangan people, from their exile. During WWII, Dutch Harbor, Alaska was used as the base of operations for the Campaign of the Aleutians. It was decided that the Alaskan Natives should be removed to relocation camps in southeast Alaska for the duration of the war . The way in which the Unangan people were treated during their exile is a shameful part of Alaskan and American history. This historical memorial statue carries a warning to maintain constant vigilance over government, lest it become an instrument of tyranny.
[PL] Pomnik upamiętniający tragiczne losy mieszkańców Aleutów podczas II Wojny Światowej. Zostali oni brutalnie ewakuowani na czas działań wojennych.
Spotted Lady's Slipper
[EN] Spotted Lady's Slipper (Cypripedium guttatum).
[PL] Obuwik kropkowany (Cypripedium guttatum).
Spotted Lady's Slipper
[EN] Spotted Lady's Slipper (Cypripedium guttatum).
[PL] Obuwik kropkowany (Cypripedium guttatum).
Unalaska Dogwood
[EN] Unalaska Dogwood (Cornus unalaschkensis).
[PL] Dereń z Unalaski (Cornus unalaschkensis).
Unalaska Dogwood
[EN] Unalaska Dogwood (Cornus unalaschkensis).
[PL] Dereń z Unalaski (Cornus unalaschkensis).
Spotted Lady's Slipper
[EN] Spotted Lady's Slipper (Cypripedium guttatum).
[PL] Obuwik kropkowany (Cypripedium guttatum).
Unalaska Memorial Park
[EN] Unalaska Memorial Park.
[PL] Pomnik ofiar wojny w Unalaska.
Unalaska
[EN] Unalaska Island - finally some sun!
[PL] Wyspa Unalaska - wreszcie wyszło słońce.
Post to:
FacebookMySpaceDiggDelicious
StumbleUponGoogle BookmarksYahoo! Bookmarks
FunPHEMiDEMi

Comments

Loading...

Leave your comment

Name:
Email: (Optional)
URL: (Optional)
Message:
You can use some HTML tags, such as <b>, <i>, <u>, <s>
Verification:


Regenerate
 
©2024 Mobile Action Technology, Inc.