[EN] At the King Street - Old Town Metro Station in Alexandria on the Blue Line.
[PL] Na stacji metra King Street - Old Town w Alexandrii na Niebieskiej Linii metra.
[EN] Old Town Transit Shop. We bought our SmarTrip senior cards here.
[PL] Old Town Transit Shop. Tutaj kupiliśmy karty SmarTrip ze zniżką dla emerytów.
[EN] George Washington Masonic National Memorial was built in Alexandria in 1922. The interior was finished in 1970.
[PL] George Washington Masonic National Memorial - loża wolnomularska i pomnik położony w Alexandrii w amerykańskim stanie Wirginia, poświęcony pamięci Jerzego Waszyngtona, pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych, który był wolnomularzem. Był on zbudowany w roku 1922, ale ostatecznie został oddany do użytku dopiero w roku 1970.
[EN] The Japanese Cherry Trees were planted for the first time in 1912.
[PL] Narodowy Festiwal Kwitnącej Wiśni w Waszyngtonie upamiętnia posadzenie tych japońskich drzew w roku 1912.
[EN] Temporary White House Visitor Center.
[PL] Tymczasowe Muzeum i Punkt Informacyjny Białego Domu.
[EN] Stamping station in the temporary White House Visitor Center.
[PL] Miejsce ze stemplami w tymczasowym Muzeum i Punkcie Informacyjnym Białego Domu.
[EN] White House stamp.
[PL] Stempel Białego Domu.
[EN] Star-Spangled Banner National Historic Trail stamp. It commemorates the Chesapeake Campaign of the War of 1812.
[PL] Stempel Narodowego Szlaku Historycznego Gwiaździstego Sztandaru. Ten szlak upamiętnia walki w Zatoce Chesapeake i jej okolicach podczas Wojny Roku 1812.
[EN] The White House.
[PL] Biały Dom.
[EN] Daughters of the American Revolution memorial.
[PL] Pomnik organizacji Córki Amerykańskiej Rewolucji czyli Wojny o Niepodległość Stanów Zjednoczonych. Organizacja ta ma ogromne zasługi w ochronie pamiątek historycznych.
[EN] Department of the Interior. The National Park Service is an Agency of this Department.
[PL] Ministerstwo Zasobów Wewnętrznych Stanów Zjednoczonych. Zarząd Parków Narodowych jest agencją tego Ministerstwa.
[EN] Bison made from cans found in National Parks on display in the Department of the Interior Library.
[PL] Figurka bizona zrobiona z aluminiowych puszek znalezionych w Parkach Narodowych wystawiona w Bibliotece Ministerstwa Zasobów Wewnętrznych Stanów Zjednoczonych.
[EN] Department of the Interior stamping station.
[PL] Miejsce ze stemplami w Bibliotece Ministerstwa Zasobów Wewnętrznych Stanów Zjednoczonych.
[EN] Passport 25th Anniversary stamp from the National Park Service Headquarters.
[PL] Stempel 25-lecia programu Paszportu do Twoich Parków Narodowych z Biura Zarządu Parków Narodowych.
[EN] Passport 25th Anniversary stamp from the Department of the Interior.
[PL] Stempel 25-lecia programu Paszportu do Twoich Parków Narodowych z Ministerstwa Zasobów Wewnętrznych Stanów Zjednoczonych.
[EN] National Park Service Headquarters stamp.
[PL] Stempel Biura Zarządu Parków Narodowych.
[EN] Department of the Interior stamp.
[PL] Stempel Ministerstwa Zasobów Wewnętrznych Stanów Zjednoczonych.
[EN] Washington Monument Lodge.
[PL] Sklepik z pamiątkami przy pomniku Waszyngtona.
[EN] Stamping station in the Washington Monument Lodge. How many stamps!
[PL] Miejsce ze stemplami w sklepie z pamiątkami koło pomnika Waszyngtona. Ile tu stempli!
[EN] John Paul Jones Memorial stamp. John Paul Jones (July 6, 1747 - July 18, 1792) was a Scottish sailor and the United States' first well-known naval fighter in the American Revolution.
[PL] Stempel pomnika Johna  Paula Jonesa. John Paul Jones (6.VII.1747 - 18.VII.1792) był szkockim marynarzem i pierwszym kapitanem Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych podczas Wojny o Niepodległość.
[EN] Thomas Jefferson Memorial stamp.
[PL] Stempel pomnika Tomasza Jeffersona.
[EN] Pennsylvania Avenue National Historic Site stamp.
[PL[ Stempel Narodowego Miejsca Historycznego Pennsylvania Avenue.
[EN] Japanese American Memorial stamp.
[PL] Stempel pomnika Amerykanów pochodzenia japońskiego.
[EN] Ford's Theatre National Historic Site - Petersen House stamp. President Lincoln was shot in the Ford's Theatre on April 14, 1865 and died across the street in the Petersen House.
[PL] Stempel Narodowego Miejsca Historycznego Teatr Forda i Dom Petersena. Prezydent Lincoln został zastrzelony w Teatrze Forda 14.IV.1865 roku i zmarł po przeniesieniu na drugą stronę ulicy w Domu Petersena.
[EN] West Potomac Park stamp.
[PL] Stempel Parku Zachodniego Potomaku.
[EN] District of Columbia World War Memorial stamp. This Memorial commemorates the citizens of the District of Columbia who served in World War I.
[PL] Stempel pomnika upamiętniającego obywateli Dystryktu Kolumbii, którzy służyli w wojsku podczas I Wojny Światowej.
[EN] Signers of the Declaration of Independence Memorial stamp.
[PL] Stempel pomnika Ojców Założycieli Stanów Zjednoczonych, czyli tych, których podpisy są pod Deklaracją Niepodległości.
[EN] World War II Memorial stamp.
[PL] Stempel Pomnika udziału Stanów Zjednoczonych w II Wojnie Światowej.
[EN] Old Post Office Tower stamp.
[PL] Stempel Wieży Starej Poczty.
[EN] Korean War Veterans Memorial stamp.
[PL] Stempel pomnika Weteranów Wojny Koreańskiej.
[EN] George Mason Memorial stamp. George Mason  (December 11, 1725 - October 7, 1792) was the principal author of the first 10 Amendments to the U.S. Constitution named Bill of Rights.
[EN] Stempel pomnika George'a Masona. George Mason (11.XII.1725 - 7.X.1792) był głównym autorem pierwszych 10 poprawek do Konstytucji Stanów Zjednoczonych nazywanych "Kartą Praw Stanów Zjednoczonych".
[EN] Constitution Gardens stamp.
[PL] Stempel Ogrodów Konstytucji.
[EN] Ulysses S. Grant Memorial stamp. This Memorial stands in front of the US Capitol.
[PL] Stempel pomnika Generała Ulyssesa S. Granta. Pomnik ten stoi przez budynkiem Kapitolu Stanów Zjednoczonych.
[EN] Franklin Delano Roosevelt Memorial stamp.
[PL] Stempel pomnika Franklina Delano Roosevelta.
[EN] National Mall & Memorial Parks stamp.
[PL] Stempel Parku National Mall i pomników w parku.
[EN] John Ericsson Memorial stamp. John Ericsson (July 31, 1803 - March 8, 1889) was an inventor and a mechanical engineer. He is remembered best for designing the ironclad ship USS Monitor during the Civil War.
[PL] Stempel pomnika Johna Ericssona. John Ericsson (31.VII.1803 - 8.III.1889) był wynalazcą i inżynierem mechanikiem. Zasłużył się jako konstruktor okrętu Monitor podczas Wojny Secesyjnej.
[EN] National Mall stamp.
[PL] Stempel Parku National Mall.
[EN] National Capital Region stamp.
[PL] Stempel Regionu Stolica Stanów Zjednoczonych.
[EN] Martin Luther King, Jr., Memorial stamp.
[PL] Stempel pomnika Martina Luthera Kinga.
[EN] Lincoln Memorial stamp.
[PL] Stempel Pomnika Lincolna.
[EN] Washington Monument stamp.
[PL] Stempel Pomnika Waszyngtona.
[EN] Survey Lodge Ranger Station on the Mall. It was originally a boiler and steam house for the machinery necessary to power the Washington Monument's elevator.
[PL] Domek mierniczych i stacja Strażników Parku National Mall. Był tutaj kiedyś kocioł produkujący parę do napędu windy w Pomniku Waszyngtona.
[EN] Survey Lodge Ranger Station on the Mall. It was originally a boiler and steam house for the machinery necessary to power the Washington Monument's elevator.
[PL] Domek mierniczych i stacja Strażników Parku National Mall. Był tutaj kiedyś kocioł produkujący parę do napędu windy w Pomniku Waszyngtona.
[EN] Survey Lodge stamping station.
[PL] Miejsce ze stemplami w domku mierniczych.
[EN] National Mall & Memorial Parks stamp.
[PL] Stempel Parku National Mall i pomników w parku.
[EN] Washington Monument stamp.
[PL] Stempel Pomnika Waszyngtona.
[EN] This stamp was designed and delivered  by the NPTC (National Park Travelers Club) to several locations on the National Mall. Such stamps are delivered for sites where a NPTC Convention was held. The National Mall was a site for the NPTC Convention in 2011.
[PL] Ten stempel był zaprojektowany i dostarczony przez NPTC (National Park Travelers Club - Narodowy Klub Zwiedzających Parki Narodowe) do kilku miejsc w Parku National Mall. Takie stemple NPTC dostarcza do miejsc, gdzie organizowane są coroczne zjazdy tego Klubu. Park National Mall był miejscem, gdzie odbył się zjazd NPTC w roku 2011.
[EN] World War II Memorial.
[PL] Pomnik uczestnictwa Stanów Zjednoczonych w II Wojnie Światowej.
[EN] World War II Memorial.
[PL] Pomnik uczestnictwa Stanów Zjednoczonych w II Wojnie Światowej.
[EN] World War II Memorial Ranger Station.
[PL] Punkt Informacyjny przy Pomniku Uczestnictwa Stanów Zjednoczonych w II Wojnie Światowej.
[EN] World War II Memorial Ranger Station stamping station.
[PL] Miejsce ze stemplami w Punkcie Informacyjnym przy Pomniku Uczestnictwa Stanów Zjednoczonych w II Wojnie Światowej.
[EN] District of Columbia World War Memorial stamp. This Memorial commemorates the citizens of the District of Columbia who served in World War I.
[PL] Stempel pomnika upamiętniającego obywateli Dystryktu Kolumbii, którzy służyli w wojsku podczas I Wojny Światowej.
[EN] World War II Memorial stamp.
[PL] Stempel Pomnika udziału Stanów Zjednoczonych w II Wojnie Światowej.
[EN] Lincoln Memorial.
[PL] Pomnik Lincolna.
[EN] Korean War Veterans Memorial.
[PL] Pomnik Weteranów Wojny Koreańskiej.
[EN] National Mall.
[PL] Park National Mall.
[EN] Korean War Veterans Memorial NPS Kiosk.
[PL] Punkt Informacyjny przy Pomniku Weteranów Wojny Koreańskiej.
[EN] Korean War Veterans Memorial NPS Kiosk stamping station.
[PL] Miejsce ze stemplem w Punkcie Informacyjnym przy Pomniku Weteranów Wojny Koreańskiej.
[EN] Lincoln Memorial Stamp.
[PL] Stempel Pomnika Lincolna.
[EN] Korean War Veterans Memorial stamp.
[PL] Stempel pomnika Weteranów Wojny Koreańskiej.
[EN] This stamp was designed and delivered  by the NPTC (National Park Travelers Club) to several locations on the National Mall. Such stamps are delivered for sites where a NPTC Convention was held. The National Mall was a site for the NPTC Convention in 2011.
[PL] Ten stempel był zaprojektowany i dostarczony przez NPTC (National Park Travelers Club - Narodowy Klub Zwiedzających Parki Narodowe) do kilku miejsc w Parku National Mall. Takie stemple NPTC dostarcza do miejsc, gdzie organizowane są coroczne zjazdy tego Klubu. Park National Mall był miejscem, gdzie odbył się zjazd NPTC w roku 2011.
[EN] Washington Monument.
[PL] Pomnik Waszyngtona.
[En] Lincoln Memorial.
[PL] Pomnik Lincolna.
[EN] Washington Monument.
[PL] Pomnik Waszyngtona,
[EN] Vietnam Veterans Memorial National Park Service Kiosk.
[PL] Punkt Informacyjny przy Pomniku Weteranów Wojny Wietnamskiej.
[EN] Vietnam Veterans Memorial National Park Service Kiosk stamping station.
[PL] Miejsce ze stemplem w Punkcie Informacyjnym przy Pomniku Weteranów Wojny Wietnamskiej.
[EN] Vietnam Veterans Memorial stamp.
[PL] Stempel pomnika weteranów Wojny Wietnamskiej.
[EN] Constitution Gardens stamp.
[PL] Stempel Ogrodów Konstytucji.
[EN] Vietnam Veterans Memorial.
[PL] Pomnik weteranów Wojny Wietnamskiej.
[EN] Vietnam Veterans Memorial (the black wall).
[PL] Pomnik weteranów Wojny Wietnamskiej (czarna ściana).
[EN] Vietnam Veterans Memorial dedicated to the nurses.
[PL] Pomnik weteranów Wojny Wietnamskiej poświęcony pielęgniarkom.
[EN] Constitution Gardens.
[PL] Ogrody Konstytucji.
[EN] Signers of the Declaration of Independence Memorial.
[PL] Pomnik Ojców Założycieli Stanów Zjednoczonych, czyli tych, których podpisy są pod Deklaracją Niepodległości.
[EN] Signers of the Declaration of Independence Memorial - signers from Georgia.
[PL] Pomnik Ojców Założycieli Stanów Zjednoczonych, czyli tych, których podpisy są pod Deklaracją Niepodległości - podpisy reprezentantów Georgii.
[EN] Magnolia.
[PL] Magnolia.
[EN] Constitution Gardens.
[PL] Ogrody Konstytucji.
[EN] Lincoln Memorial Bookstore entrance.
[PL] Wejście do sklepu z pamiątkami przy pomniku Lincolna.
[EN] Lincoln Memorial Bookstore stamping station.
[PL] Miejsce ze stemplami w sklepie z pamiątkami przy Pomniku Lincolna.
[EN] Korean War Veterans Memorial stamp.
[PL] Stempel pomnika Weteranów Wojny Koreańskiej.
[EN] National Cherry Blossom Festival stamp.
[PL] Stempel Narodowego Festiwalu Kwitnącej Wiśni.
[EN] Constitution Gardens stamp.
[PL] Stempel Ogrodów Konstytucji.
[EN] Signers of the Declaration of Independence Memorial stamp.
[PL] Stempel pomnika Ojców Założycieli Stanów Zjednoczonych, czyli tych, których podpisy są pod Deklaracją Niepodległości.
[EN] Vietnam Veterans Memorial stamp.
[PL] Stempel pomnika weteranów Wojny Wietnamskiej.
[EN] National Mall & Memorial Parks stamp.
[PL] Stempel Parku National Mall i pomników w parku.
[EN] Lincoln Memorial Stamp.
[PL] Stempel Pomnika Lincolna.
[EN] National Mall stamp.
[PL] Stempel parku National Mall.
[EN] West Potomac Park.
[PL] Park Zachodniego Potomaku.
[EN] John Ericsson Memorial.
[PL] Pomnik Johna Ericssona.
[EN] FDR Memorial.
[PL] Pomnik Franklina Delano Roosevelta.
[EN] FDR Memorial Bookstore.
[PL] Sklep z pamiątkami koło Pomnika Franklina Delano Roosevelta.
[EN] FDR Memorial Bookstore stamping station.
[PL] Sklep z pamiątkami koło Pomnika Franklina Delano Roosevelta.
[EN] National Mall stamp.
[PL] Stempel parku National Mall.
[EN] National Mall & Memorial Parks stamp.
[PL] Stempel Parku National Mall i pomników w parku.
[EN] Franklin Delano Roosevelt Memorial stamp.
[PL] Stempel pomnika Franklina Delano Roosevelta.
[EN] District of Columbia World War Memorial stamp. This Memorial commemorates the citizens of the District of Columbia who served in World War I.
[PL] Stempel pomnika upamiętniającego obywateli Dystryktu Kolumbii, którzy służyli w wojsku podczas I Wojny Światowej.
[EN] National Cherry Blossom Festival stamp.
[PL] Stempel Narodowego Festiwalu Kwitnącej Wiśni.
[EN] World War II Memorial stamp.
[PL] Stempel Pomnika udziału Stanów Zjednoczonych w II Wojnie Światowej.
[EN] Martin Luther King, Jr., Memorial.
[PL] Pomnik Martina Luthera Kinga.
[EN] Martin Luther King, Jr., Memorial.
[PL] Pomnik Martina Luthera Kinga.
[EN] Martin Luther King, Jr., Memorial Bookstore.
[PL] Sklep z pamiątkami koło Pomnika Martina Luthera Kinga.
[EN] Martin Luther King, Jr., Memorial Bookstore.
[PL] Sklep z pamiątkami koło Pomnika Martina Luthera Kinga.
[EN] Martin Luther King, Jr., Memorial Bookstore stamping station.
[PL] Miejsce ze stemplem w sklepie z pamiątkami koło Pomnika Martina Luthera Kinga.
[EN] District of Columbia World War Memorial stamp. This Memorial commemorates the citizens of the District of Columbia who served in World War I.
[PL] Stempel pomnika upamiętniającego obywateli Dystryktu Kolumbii, którzy służyli w wojsku podczas I Wojny Światowej.
[EN] National Mall & Memorial Parks stamp.
[PL] Stempel Parku National Mall i pomników w parku.
[EN] National Cherry Blossom Festival stamp.
[PL] Stempel Narodowego Festiwalu Kwitnącej Wiśni.
[EN] Martin Luther King, Jr., Memorial stamp.
[PL] Stempel pomnika Martina Luthera Kinga.
[EN] District of Columbia World War Memorial. This Memorial commemorates the citizens of the District of Columbia who served in World War I.
[PL] Pomnik upamiętniający obywateli Dystryktu Kolumbii, którzy służyli w wojsku podczas I Wojny Światowej.
[EN] Mounted Park Police. Despite the rather scarce presence of the Park Police, Washington DC was very clean and safe.
[PL] Konni policjanci pilnujący Park. Pomimo bardzo małej widoczności mundurowej policji, centrum Waszyngtonu było bardzo czyste i bezpieczne.
[EN] John Paul Jones Memorial.
[PL] Pomnik Johna Paula Jonesa.
[EN] First flowering cherries in a shaded area on 14th Street.
[PL] Pierwsze kwitnące wiśnie w osłoniętym od wiatru miejscu na Czternastej Ulicy.
[EN] First flowering cherries in a shaded area on 14th Street.
[PL] Pierwsze kwitnące wiśnie w osłoniętym od wiatru miejscu na Czternastej Ulicy.
2014_04_03 - DC
Norman J. Pieniazek
Author: Norman J. Pieniazek (ID: 3912)
Posted: 2014-04-04 14:31 GMT+00:00
Mileage: 72.98 km
(2 ratings)
Tags: Travel, Photography, 2014 Trips, 2014_03_29 - DC Trip, Trips in the National Capital
Views: 1979
Share
Embed this trip
Click here to load all photos (111)

[EN] After getting Senior SmarTrip cards for the Washington area Public Transit System, we took the free shuttle from our hotel to the Van Dorn Street Metro Station on the Blue Line. From there, we took a train to the Federal Triangle Station. After lunch, we walked mainly around The Mall, visiting sites, taking photos, and collecting stamps to the Passport to Your National Parks. We collected 56 stamps today.
[PL] Rano załatwiliśmy sobie bilety zniżkowe na metro i na autobusy w Waszyngtonie. Następnie darmowy autobusik podrzucił nas z hotelu na stację niebieskiej linii metra Van Dorn Street. Dojechaliśmy do stacji Federal Triangle. Po lunchu, spacerowaliśmy po mieście, głównie w okolicy parku National Mall zwiedzając różne obiekty, robiąc zdjęcia i zbierając stemple do Paszportu do Twoich Parków Narodowych. Zebraliśmy w sumie 56 stempli.

At the King Street - Old Town Metro Station
[EN] At the King Street - Old Town Metro Station in Alexandria on the Blue Line.
[PL] Na stacji metra King Street - Old Town w Alexandrii na Niebieskiej Linii metra.
Old Town Transit Shop
[EN] Old Town Transit Shop. We bought our SmarTrip senior cards here.
[PL] Old Town Transit Shop. Tutaj kupiliśmy karty SmarTrip ze zniżką dla emerytów.
George Washington Masonic National Memorial
[EN] George Washington Masonic National Memorial was built in Alexandria in 1922. The interior was finished in 1970.
[PL] George Washington Masonic National Memorial - loża wolnomularska i pomnik położony w Alexandrii w amerykańskim stanie Wirginia, poświęcony pamięci Jerzego Waszyngtona, pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych, który był wolnomularzem. Był on zbudowany w roku 1922, ale ostatecznie został oddany do użytku dopiero w roku 1970.
National Cherry Blossom Festival in Washington DC
[EN] The Japanese Cherry Trees were planted for the first time in 1912.
[PL] Narodowy Festiwal Kwitnącej Wiśni w Waszyngtonie upamiętnia posadzenie tych japońskich drzew w roku 1912.
Temporary White House Visitor Center
[EN] Temporary White House Visitor Center.
[PL] Tymczasowe Muzeum i Punkt Informacyjny Białego Domu.
Stamping station in the White House VC
[EN] Stamping station in the temporary White House Visitor Center.
[PL] Miejsce ze stemplami w tymczasowym Muzeum i Punkcie Informacyjnym Białego Domu.
White House stamp
[EN] White House stamp.
[PL] Stempel Białego Domu.
Star-Spangled Banner NHT stamp
[EN] Star-Spangled Banner National Historic Trail stamp. It commemorates the Chesapeake Campaign of the War of 1812.
[PL] Stempel Narodowego Szlaku Historycznego Gwiaździstego Sztandaru. Ten szlak upamiętnia walki w Zatoce Chesapeake i jej okolicach podczas Wojny Roku 1812.
The White House
[EN] The White House.
[PL] Biały Dom.
Daughters of the American Revolution memorial
[EN] Daughters of the American Revolution memorial.
[PL] Pomnik organizacji Córki Amerykańskiej Rewolucji czyli Wojny o Niepodległość Stanów Zjednoczonych. Organizacja ta ma ogromne zasługi w ochronie pamiątek historycznych.
Department of the Interior
[EN] Department of the Interior. The National Park Service is an Agency of this Department.
[PL] Ministerstwo Zasobów Wewnętrznych Stanów Zjednoczonych. Zarząd Parków Narodowych jest agencją tego Ministerstwa.
Bison made from cans found in National Parks
[EN] Bison made from cans found in National Parks on display in the Department of the Interior Library.
[PL] Figurka bizona zrobiona z aluminiowych puszek znalezionych w Parkach Narodowych wystawiona w Bibliotece Ministerstwa Zasobów Wewnętrznych Stanów Zjednoczonych.
Department of the Interior stamping station
[EN] Department of the Interior stamping station.
[PL] Miejsce ze stemplami w Bibliotece Ministerstwa Zasobów Wewnętrznych Stanów Zjednoczonych.
Passport 25th Anniv. stamp
[EN] Passport 25th Anniversary stamp from the National Park Service Headquarters.
[PL] Stempel 25-lecia programu Paszportu do Twoich Parków Narodowych z Biura Zarządu Parków Narodowych.
Passport 25th Anniv. stamp
[EN] Passport 25th Anniversary stamp from the Department of the Interior.
[PL] Stempel 25-lecia programu Paszportu do Twoich Parków Narodowych z Ministerstwa Zasobów Wewnętrznych Stanów Zjednoczonych.
NPS Headquarters stamp
[EN] National Park Service Headquarters stamp.
[PL] Stempel Biura Zarządu Parków Narodowych.
Dept. of the Interior stamp
[EN] Department of the Interior stamp.
[PL] Stempel Ministerstwa Zasobów Wewnętrznych Stanów Zjednoczonych.
Washington Monument Lodge
[EN] Washington Monument Lodge.
[PL] Sklepik z pamiątkami przy pomniku Waszyngtona.
Stamping station in the Lodge
[EN] Stamping station in the Washington Monument Lodge. How many stamps!
[PL] Miejsce ze stemplami w sklepie z pamiątkami koło pomnika Waszyngtona. Ile tu stempli!
John Paul Jones Memorial stamp
[EN] John Paul Jones Memorial stamp. John Paul Jones (July 6, 1747 - July 18, 1792) was a Scottish sailor and the United States' first well-known naval fighter in the American Revolution.
[PL] Stempel pomnika Johna Paula Jonesa. John Paul Jones (6.VII.1747 - 18.VII.1792) był szkockim marynarzem i pierwszym kapitanem Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych podczas Wojny o Niepodległość.
Thomas Jefferson Memorial stamp
[EN] Thomas Jefferson Memorial stamp.
[PL] Stempel pomnika Tomasza Jeffersona.
Pennsylvania Avenue NHS stamp
[EN] Pennsylvania Avenue National Historic Site stamp.
[PL[ Stempel Narodowego Miejsca Historycznego Pennsylvania Avenue.
Japanese American Memorial stamp
[EN] Japanese American Memorial stamp.
[PL] Stempel pomnika Amerykanów pochodzenia japońskiego.
Ford's Theatre NHS - Petersen House stamp
[EN] Ford's Theatre National Historic Site - Petersen House stamp. President Lincoln was shot in the Ford's Theatre on April 14, 1865 and died across the street in the Petersen House.
[PL] Stempel Narodowego Miejsca Historycznego Teatr Forda i Dom Petersena. Prezydent Lincoln został zastrzelony w Teatrze Forda 14.IV.1865 roku i zmarł po przeniesieniu na drugą stronę ulicy w Domu Petersena.
West Potomac Park stamp
[EN] West Potomac Park stamp.
[PL] Stempel Parku Zachodniego Potomaku.
DC World War Memorial stamp
[EN] District of Columbia World War Memorial stamp. This Memorial commemorates the citizens of the District of Columbia who served in World War I.
[PL] Stempel pomnika upamiętniającego obywateli Dystryktu Kolumbii, którzy służyli w wojsku podczas I Wojny Światowej.
Signers of the Decl. Ind. Memorial stamp
[EN] Signers of the Declaration of Independence Memorial stamp.
[PL] Stempel pomnika Ojców Założycieli Stanów Zjednoczonych, czyli tych, których podpisy są pod Deklaracją Niepodległości.
World War II Memorial stamp
[EN] World War II Memorial stamp.
[PL] Stempel Pomnika udziału Stanów Zjednoczonych w II Wojnie Światowej.
Old Post Office Tower stamp
[EN] Old Post Office Tower stamp.
[PL] Stempel Wieży Starej Poczty.
Korean War Veterans Memorial stamp
[EN] Korean War Veterans Memorial stamp.
[PL] Stempel pomnika Weteranów Wojny Koreańskiej.
George Mason Memorial stamp
[EN] George Mason Memorial stamp. George Mason (December 11, 1725 - October 7, 1792) was the principal author of the first 10 Amendments to the U.S. Constitution named Bill of Rights.
[EN] Stempel pomnika George'a Masona. George Mason (11.XII.1725 - 7.X.1792) był głównym autorem pierwszych 10 poprawek do Konstytucji Stanów Zjednoczonych nazywanych "Kartą Praw Stanów Zjednoczonych".
Constitution Gardens stamp
[EN] Constitution Gardens stamp.
[PL] Stempel Ogrodów Konstytucji.
Ulysses S. Grant Memorial stamp
[EN] Ulysses S. Grant Memorial stamp. This Memorial stands in front of the US Capitol.
[PL] Stempel pomnika Generała Ulyssesa S. Granta. Pomnik ten stoi przez budynkiem Kapitolu Stanów Zjednoczonych.
FDR Memorial stamp
[EN] Franklin Delano Roosevelt Memorial stamp.
[PL] Stempel pomnika Franklina Delano Roosevelta.
National Mall & Memorial Parks stamp
[EN] National Mall & Memorial Parks stamp.
[PL] Stempel Parku National Mall i pomników w parku.
John Ericsson Memorial stamp
[EN] John Ericsson Memorial stamp. John Ericsson (July 31, 1803 - March 8, 1889) was an inventor and a mechanical engineer. He is remembered best for designing the ironclad ship USS Monitor during the Civil War.
[PL] Stempel pomnika Johna Ericssona. John Ericsson (31.VII.1803 - 8.III.1889) był wynalazcą i inżynierem mechanikiem. Zasłużył się jako konstruktor okrętu Monitor podczas Wojny Secesyjnej.
National Mall stamp
[EN] National Mall stamp.
[PL] Stempel Parku National Mall.
National Capital Region stamp
[EN] National Capital Region stamp.
[PL] Stempel Regionu Stolica Stanów Zjednoczonych.
MLK Memorial stamp
[EN] Martin Luther King, Jr., Memorial stamp.
[PL] Stempel pomnika Martina Luthera Kinga.
Lincoln Memorial stamp
[EN] Lincoln Memorial stamp.
[PL] Stempel Pomnika Lincolna.
Washington Monument stamp
[EN] Washington Monument stamp.
[PL] Stempel Pomnika Waszyngtona.
Survey Lodge Ranger Station
[EN] Survey Lodge Ranger Station on the Mall. It was originally a boiler and steam house for the machinery necessary to power the Washington Monument's elevator.
[PL] Domek mierniczych i stacja Strażników Parku National Mall. Był tutaj kiedyś kocioł produkujący parę do napędu windy w Pomniku Waszyngtona.
Survey Lodge Ranger Station
[EN] Survey Lodge Ranger Station on the Mall. It was originally a boiler and steam house for the machinery necessary to power the Washington Monument's elevator.
[PL] Domek mierniczych i stacja Strażników Parku National Mall. Był tutaj kiedyś kocioł produkujący parę do napędu windy w Pomniku Waszyngtona.
Survey Lodge stamping station
[EN] Survey Lodge stamping station.
[PL] Miejsce ze stemplami w domku mierniczych.
National Mall & Memorial Parks stamp
[EN] National Mall & Memorial Parks stamp.
[PL] Stempel Parku National Mall i pomników w parku.
Washington Monument stamp
[EN] Washington Monument stamp.
[PL] Stempel Pomnika Waszyngtona.
NPTC iconic stamp
[EN] This stamp was designed and delivered by the NPTC (National Park Travelers Club) to several locations on the National Mall. Such stamps are delivered for sites where a NPTC Convention was held. The National Mall was a site for the NPTC Convention in 2011.
[PL] Ten stempel był zaprojektowany i dostarczony przez NPTC (National Park Travelers Club - Narodowy Klub Zwiedzających Parki Narodowe) do kilku miejsc w Parku National Mall. Takie stemple NPTC dostarcza do miejsc, gdzie organizowane są coroczne zjazdy tego Klubu. Park National Mall był miejscem, gdzie odbył się zjazd NPTC w roku 2011.
World War II Memorial
[EN] World War II Memorial.
[PL] Pomnik uczestnictwa Stanów Zjednoczonych w II Wojnie Światowej.
World War II Memorial
[EN] World War II Memorial.
[PL] Pomnik uczestnictwa Stanów Zjednoczonych w II Wojnie Światowej.
World War II Memorial Ranger Station
[EN] World War II Memorial Ranger Station.
[PL] Punkt Informacyjny przy Pomniku Uczestnictwa Stanów Zjednoczonych w II Wojnie Światowej.
Stamping station
[EN] World War II Memorial Ranger Station stamping station.
[PL] Miejsce ze stemplami w Punkcie Informacyjnym przy Pomniku Uczestnictwa Stanów Zjednoczonych w II Wojnie Światowej.
District of Columbia World War Memorial stamp
[EN] District of Columbia World War Memorial stamp. This Memorial commemorates the citizens of the District of Columbia who served in World War I.
[PL] Stempel pomnika upamiętniającego obywateli Dystryktu Kolumbii, którzy służyli w wojsku podczas I Wojny Światowej.
World War II Memorial stamp
[EN] World War II Memorial stamp.
[PL] Stempel Pomnika udziału Stanów Zjednoczonych w II Wojnie Światowej.
Lincoln Memorial
[EN] Lincoln Memorial.
[PL] Pomnik Lincolna.
Korean War Veterans Memorial
[EN] Korean War Veterans Memorial.
[PL] Pomnik Weteranów Wojny Koreańskiej.
National Mall
[EN] National Mall.
[PL] Park National Mall.
Korean War Veterans Memorial NPS Kiosk
[EN] Korean War Veterans Memorial NPS Kiosk.
[PL] Punkt Informacyjny przy Pomniku Weteranów Wojny Koreańskiej.
Korean War Vets stamping station
[EN] Korean War Veterans Memorial NPS Kiosk stamping station.
[PL] Miejsce ze stemplem w Punkcie Informacyjnym przy Pomniku Weteranów Wojny Koreańskiej.
Lincoln Memorial Stamp
[EN] Lincoln Memorial Stamp.
[PL] Stempel Pomnika Lincolna.
Korean War Veterans Memorial stamp
[EN] Korean War Veterans Memorial stamp.
[PL] Stempel pomnika Weteranów Wojny Koreańskiej.
NPTC iconic stamp
[EN] This stamp was designed and delivered by the NPTC (National Park Travelers Club) to several locations on the National Mall. Such stamps are delivered for sites where a NPTC Convention was held. The National Mall was a site for the NPTC Convention in 2011.
[PL] Ten stempel był zaprojektowany i dostarczony przez NPTC (National Park Travelers Club - Narodowy Klub Zwiedzających Parki Narodowe) do kilku miejsc w Parku National Mall. Takie stemple NPTC dostarcza do miejsc, gdzie organizowane są coroczne zjazdy tego Klubu. Park National Mall był miejscem, gdzie odbył się zjazd NPTC w roku 2011.
Washington Monument
[EN] Washington Monument.
[PL] Pomnik Waszyngtona.
Lincoln Memorial
[En] Lincoln Memorial.
[PL] Pomnik Lincolna.
Washington Monument
[EN] Washington Monument.
[PL] Pomnik Waszyngtona,
Vietnam Vets Memorial NPS Kiosk
[EN] Vietnam Veterans Memorial National Park Service Kiosk.
[PL] Punkt Informacyjny przy Pomniku Weteranów Wojny Wietnamskiej.
Vietnam Vets Memorial NPS Kiosk stamping station
[EN] Vietnam Veterans Memorial National Park Service Kiosk stamping station.
[PL] Miejsce ze stemplem w Punkcie Informacyjnym przy Pomniku Weteranów Wojny Wietnamskiej.
Vietnam Veterans Memorial stamp
[EN] Vietnam Veterans Memorial stamp.
[PL] Stempel pomnika weteranów Wojny Wietnamskiej.
Constitution Gardens stamp
[EN] Constitution Gardens stamp.
[PL] Stempel Ogrodów Konstytucji.
Vietnam Veterans Memorial
[EN] Vietnam Veterans Memorial.
[PL] Pomnik weteranów Wojny Wietnamskiej.
Vietnam Veterans Memorial
[EN] Vietnam Veterans Memorial (the black wall).
[PL] Pomnik weteranów Wojny Wietnamskiej (czarna ściana).
Vietnam Veterans Memorial
[EN] Vietnam Veterans Memorial dedicated to the nurses.
[PL] Pomnik weteranów Wojny Wietnamskiej poświęcony pielęgniarkom.
Constitution Gardens
[EN] Constitution Gardens.
[PL] Ogrody Konstytucji.
Signers of the Decl of Ind Memorial
[EN] Signers of the Declaration of Independence Memorial.
[PL] Pomnik Ojców Założycieli Stanów Zjednoczonych, czyli tych, których podpisy są pod Deklaracją Niepodległości.
Signers of the Decl of Ind Memorial - Georgia
[EN] Signers of the Declaration of Independence Memorial - signers from Georgia.
[PL] Pomnik Ojców Założycieli Stanów Zjednoczonych, czyli tych, których podpisy są pod Deklaracją Niepodległości - podpisy reprezentantów Georgii.
Magnolia
[EN] Magnolia.
[PL] Magnolia.
Constitution Gardens
[EN] Constitution Gardens.
[PL] Ogrody Konstytucji.
Lincoln Memorial Bookstore entrance
[EN] Lincoln Memorial Bookstore entrance.
[PL] Wejście do sklepu z pamiątkami przy pomniku Lincolna.
Lincoln Memorial Bookstore stamping station
[EN] Lincoln Memorial Bookstore stamping station.
[PL] Miejsce ze stemplami w sklepie z pamiątkami przy Pomniku Lincolna.
Korean War Veterans Memorial stamp
[EN] Korean War Veterans Memorial stamp.
[PL] Stempel pomnika Weteranów Wojny Koreańskiej.
National Cherry Blossom Festival stamp
[EN] National Cherry Blossom Festival stamp.
[PL] Stempel Narodowego Festiwalu Kwitnącej Wiśni.
Constitution Gardens stamp
[EN] Constitution Gardens stamp.
[PL] Stempel Ogrodów Konstytucji.
Signers of the Decl. Ind. Memorial stamp
[EN] Signers of the Declaration of Independence Memorial stamp.
[PL] Stempel pomnika Ojców Założycieli Stanów Zjednoczonych, czyli tych, których podpisy są pod Deklaracją Niepodległości.
Vietnam Veterans Memorial stamp
[EN] Vietnam Veterans Memorial stamp.
[PL] Stempel pomnika weteranów Wojny Wietnamskiej.
National Mall & Memorial Parks stamp
[EN] National Mall & Memorial Parks stamp.
[PL] Stempel Parku National Mall i pomników w parku.
Lincoln Memorial Stamp
[EN] Lincoln Memorial Stamp.
[PL] Stempel Pomnika Lincolna.
National Mall stamp
[EN] National Mall stamp.
[PL] Stempel parku National Mall.
West Potomac Park
[EN] West Potomac Park.
[PL] Park Zachodniego Potomaku.
John Ericsson Memorial
[EN] John Ericsson Memorial.
[PL] Pomnik Johna Ericssona.
FDR Memorial
[EN] FDR Memorial.
[PL] Pomnik Franklina Delano Roosevelta.
FDR Memorial Bookstore
[EN] FDR Memorial Bookstore.
[PL] Sklep z pamiątkami koło Pomnika Franklina Delano Roosevelta.
FDR Memorial Bookstore stamping station
[EN] FDR Memorial Bookstore stamping station.
[PL] Sklep z pamiątkami koło Pomnika Franklina Delano Roosevelta.
National Mall stamp
[EN] National Mall stamp.
[PL] Stempel parku National Mall.
National Mall & Memorial Parks stamp
[EN] National Mall & Memorial Parks stamp.
[PL] Stempel Parku National Mall i pomników w parku.
FDR Memorial stamp
[EN] Franklin Delano Roosevelt Memorial stamp.
[PL] Stempel pomnika Franklina Delano Roosevelta.
DC World War stamp
[EN] District of Columbia World War Memorial stamp. This Memorial commemorates the citizens of the District of Columbia who served in World War I.
[PL] Stempel pomnika upamiętniającego obywateli Dystryktu Kolumbii, którzy służyli w wojsku podczas I Wojny Światowej.
National Cherry Blossom Festival stamp
[EN] National Cherry Blossom Festival stamp.
[PL] Stempel Narodowego Festiwalu Kwitnącej Wiśni.
World War II Memorial stamp
[EN] World War II Memorial stamp.
[PL] Stempel Pomnika udziału Stanów Zjednoczonych w II Wojnie Światowej.
MLK Memorial
[EN] Martin Luther King, Jr., Memorial.
[PL] Pomnik Martina Luthera Kinga.
MLK Memorial
[EN] Martin Luther King, Jr., Memorial.
[PL] Pomnik Martina Luthera Kinga.
MLK Memorial Bookstore
[EN] Martin Luther King, Jr., Memorial Bookstore.
[PL] Sklep z pamiątkami koło Pomnika Martina Luthera Kinga.
MLK Memorial Bookstore
[EN] Martin Luther King, Jr., Memorial Bookstore.
[PL] Sklep z pamiątkami koło Pomnika Martina Luthera Kinga.
MLK Memorial Bookstore stamping station
[EN] Martin Luther King, Jr., Memorial Bookstore stamping station.
[PL] Miejsce ze stemplem w sklepie z pamiątkami koło Pomnika Martina Luthera Kinga.
DC World War Memorial stamp
[EN] District of Columbia World War Memorial stamp. This Memorial commemorates the citizens of the District of Columbia who served in World War I.
[PL] Stempel pomnika upamiętniającego obywateli Dystryktu Kolumbii, którzy służyli w wojsku podczas I Wojny Światowej.
National Mall & Memorial Parks stamp
[EN] National Mall & Memorial Parks stamp.
[PL] Stempel Parku National Mall i pomników w parku.
National Cherry Blossom Festival stamp
[EN] National Cherry Blossom Festival stamp.
[PL] Stempel Narodowego Festiwalu Kwitnącej Wiśni.
MLK Memorial stamp
[EN] Martin Luther King, Jr., Memorial stamp.
[PL] Stempel pomnika Martina Luthera Kinga.
District of Columbia World War Memorial
[EN] District of Columbia World War Memorial. This Memorial commemorates the citizens of the District of Columbia who served in World War I.
[PL] Pomnik upamiętniający obywateli Dystryktu Kolumbii, którzy służyli w wojsku podczas I Wojny Światowej.
Mounted Park Police
[EN] Mounted Park Police. Despite the rather scarce presence of the Park Police, Washington DC was very clean and safe.
[PL] Konni policjanci pilnujący Park. Pomimo bardzo małej widoczności mundurowej policji, centrum Waszyngtonu było bardzo czyste i bezpieczne.
John Paul Jones Memorial
[EN] John Paul Jones Memorial.
[PL] Pomnik Johna Paula Jonesa.
Flowering cherries
[EN] First flowering cherries in a shaded area on 14th Street.
[PL] Pierwsze kwitnące wiśnie w osłoniętym od wiatru miejscu na Czternastej Ulicy.
Flowering cherries
[EN] First flowering cherries in a shaded area on 14th Street.
[PL] Pierwsze kwitnące wiśnie w osłoniętym od wiatru miejscu na Czternastej Ulicy.
Post to:
FacebookMySpaceDiggDelicious
StumbleUponGoogle BookmarksYahoo! Bookmarks
FunPHEMiDEMi

Comments

Loading...

Leave your comment

Name:
Email: (Optional)
URL: (Optional)
Message:
You can use some HTML tags, such as <b>, <i>, <u>, <s>
Verification:


Regenerate
 
©2022 Mobile Action Technology, Inc.