[EN] Common Myna or Indian Myna (Acridotheres tristis) is very common in Hawaii.
[PL] Majna brunatna (Acridotheres tristis) - gatunek ptaka z rodziny szpaków - jest bardzo liczna na Hawajach.
[EN] Hilton Waikoloa Village is so big that there is a train to help moving guests around.
[PL] Wioska Hiltona jest tak duża, że jest pociąg, łączący jej części.
[EN] Flamingos.
[PL] Flamingi.
[EN] Lagoon.
[PL] Laguna.
[EN] Sculpture.
[PL] Rzeźba.
[EN] Driving towards Mauna Kea.
[PL] Jedziemy w kierunku wulkanu Mauna Kea.
[EN] Donkeys were used on coffee plantations until the 1940s. Now they live in the area between Mauna Kea and Mauna Load along the Saddle Road.
[PL] Osiołki były używane na plantacjach kawy do lat czterdziestych XX wieku. Teraz są dość liczne na polach pomiędzy Mauna Kea i Mauna Loa wzdłuż drogi zwanej Saddle Road (droga przez siodło).
[EN] Donkeys were used on coffee plantations until the 1940s. Now they live in the area between Mauna Kea and Mauna Load along the Saddle Road.
[PL] Osiołki były używane na plantacjach kawy do lat czterdziestych XX wieku. Teraz są dość liczne na polach pomiędzy Mauna Kea i Mauna Loa wzdłuż drogi zwanej Saddle Road (droga przez siodło).
[EN] Mauna Kea is covered with cinder cones.
[PL] Wulkan Mauna Kea jest pokryty stożkami usypanymi z żużla wulkanicznego.
[EN] Mauna Kea is covered with cinder cones.
[PL] Wulkan Mauna Kea jest pokryty stożkami usypanymi z żużla wulkanicznego.
[EN] We stopped in an old, abandoned sheep camp to rest and for lunch.
[PL] Zatrzymaliśmy się w starej, opuszczonej osadzie owczarzy na odpoczynek i na lunch.
[EN] Crossing clouds. The top of Mauna Kea is usually above clouds.
[PL] Wznosimy się ponad chmury. Wierzchołek Mauna Kea jest na ogół ponad chmurami.
[EN] Mauna Loa as seen from Mauna Kea. Mauna Kea (White Mountain in Hawaiian), a dormant volcano, is standing 13,803 ft (4,207 m) above sea level. Mauna Loa (Long Mountain) is an active shield volcano and is standing 13,679 ft (4,169 m) above the sea level.
[EN] Wulkan Mauna Loa widziany z Mauna Kea. Mauna Kea (Biała Góra po hawajsku) jest wulkanem drzemiącym, ma wysokość 4207 m (13803 stóp) npm. Mauna Loa (Długa Góra po hawajsku) jest aktywnym wulkanem tarczowym i ma wysokość 4167 m (13679 stóp) npm.
[EN] Mauna Kea cinder cones.
[PL] Stożki żużlowe Mauna Kea.
[EN] Mauna Kea cinder cones.
[PL] Stożki żużlowe Mauna Kea.
[EN] Mauna Kea cinder cones.
[PL] Stożki żużlowe Mauna Kea.
[EN] Mauna Kea cinder cones.
[PL] Stożki żużlowe Mauna Kea.
[EN] Mauna Kea cinder cones.
[PL] Stożki żużlowe Mauna Kea.
[EN] Mauna Kea cinder cones.
[PL] Stożki żużlowe Mauna Kea.
[EN] On the top of Mauna Kea - Mauna Loa in the background.
[PL] Na szczycie Mauna Kea - Mauna Load w tle.
[EN] Mauna Kea cinder cones.
[PL] Stożki żużlowe Mauna Kea.
[EN] National Radio Astronomy Observatory, part of the Very Long Baseline Array, see: http://www.nrao.edu and http://en.wikipedia.org/wiki/Mauna_Kea_Observatories
[PL] Antena radioteleskopu, zobacz http://www.nrao.edu i http://en.wikipedia.org/wiki/Mauna_Kea_Observatories
[EN] Antenna shifted its position.
[PL] Radioteleskop zmienił położenie.
[EN] Mauna Kea Observatories.
[PL] Obserwatoria astronomiczne na Mauna Kea.
[EN] Mauna Kea Observatories.
[PL] Obserwatoria astronomiczne na Mauna Kea.
[EN] Mauna Kea Observatories. It was pretty cold and windy.
[PL] Obserwatoria astronomiczne na Mauna Kea. Było wietrznie i zimno.
[EN] Mauna Kea Observatories.
[PL] Obserwatoria astronomiczne na Mauna Kea.
[EN] Mauna Kea Observatories.
[PL] Obserwatoria astronomiczne na Mauna Kea.
[EN] Mauna Kea Observatories.
[PL] Obserwatoria astronomiczne na Mauna Kea.
[EN] No, these are not bullet holes. They were made to make the sign more resistant to wind.
[PL] Nie, to nie są dziury po kulach. Wycięto je po to, aby zmniejszyć wrażliwość tego znaku na wiatr panujący na wysokości 4 tys. metrów.
[EN] Joint Astronomy Centre (note British spelling) operates British, Canadian and Dutch telescopes at Mauna Kea Observatory.
[PL] Joint Astronomy Centre (zwróć uwagę na pisownię brytyjską) zarządza wspólnie obserwatoriami brytyjskimi, kanadyjskimi i holenderskimi w Obserwatorium Mauna Kea.
[EN] Sunset as seen from Mauna Kea.
[PL] Zachód słońca widziany z Mauna Kea.
[EN] Sunset as seen from Mauna Kea.
[PL] Zachód słońca widziany z Mauna Kea.
[EN] Sunset as seen from Mauna Kea.
[PL] Zachód słońca widziany z Mauna Kea.
[EN] Sunset as seen from Mauna Kea.
[PL] Zachód słońca widziany z Mauna Kea.
[EN] Sunset as seen from Mauna Kea.
[PL] Zachód słońca widziany z Mauna Kea.
[EN] Sunset as seen from Mauna Kea.
[PL] Zachód słońca widziany z Mauna Kea.
[EN] Sunset as seen from Mauna Kea.
[PL] Zachód słońca widziany z Mauna Kea.
[EN] Sunset as seen from Mauna Kea.
[PL] Zachód słońca widziany z Mauna Kea.
[EN] Mauna Kea summit.
[PL] Sczyt Mauna Kea.
[EN] Sunset as seen from Mauna Kea.
[PL] Zachód słońca widziany z Mauna Kea.
[EN] Mauna Kea.
[PL] Mauna Kea.
[EN] Sunset as seen from Mauna Kea.
[PL] Zachód słońca widziany z Mauna Kea.
2013_12_03 - Mauna Kea
Norman J. Pieniazek
Author: Norman J. Pieniazek (ID: 3912)
Posted: 2013-12-05 06:17 GMT+00:00
Mileage: 185.87 km
(2 ratings)
Tags: Travel, Photography, 2013 Trips, Trips in the US West, 2013 Wedding Anniversary Trip
Views: 2554
Share
Embed this trip
Click here to load all photos (43)

[EN] Today we spend the morning exploring the Hilton Waikoloa Village. In the afternoon, we went for a trip organized by Hawaii Forest and Trail to the top of the Mauna Kea volcano combined with stargazing.
[PL] Dzisiaj spędziliśmy czas do południa zwiedzają Hilton Waikoloa Village. Po południu pojechaliśmy na wycieczkę zorganizowaną przez Hawaii Forest and Trail na szczyt wulkanu Mauna Kea. Po zachodzie słońca mieliśmy okazję popatrzeć na gwiazdy przez teleskop.

Common Myna or Indian Myna
[EN] Common Myna or Indian Myna (Acridotheres tristis) is very common in Hawaii.
[PL] Majna brunatna (Acridotheres tristis) - gatunek ptaka z rodziny szpaków - jest bardzo liczna na Hawajach.
Train in the Hilton Village
[EN] Hilton Waikoloa Village is so big that there is a train to help moving guests around.
[PL] Wioska Hiltona jest tak duża, że jest pociąg, łączący jej części.
Flamingos
[EN] Flamingos.
[PL] Flamingi.
Lagoon
[EN] Lagoon.
[PL] Laguna.
Sculpture
[EN] Sculpture.
[PL] Rzeźba.
Driving towards Mauna Kea
[EN] Driving towards Mauna Kea.
[PL] Jedziemy w kierunku wulkanu Mauna Kea.
Donkeys
[EN] Donkeys were used on coffee plantations until the 1940s. Now they live in the area between Mauna Kea and Mauna Load along the Saddle Road.
[PL] Osiołki były używane na plantacjach kawy do lat czterdziestych XX wieku. Teraz są dość liczne na polach pomiędzy Mauna Kea i Mauna Loa wzdłuż drogi zwanej Saddle Road (droga przez siodło).
Donkeys
[EN] Donkeys were used on coffee plantations until the 1940s. Now they live in the area between Mauna Kea and Mauna Load along the Saddle Road.
[PL] Osiołki były używane na plantacjach kawy do lat czterdziestych XX wieku. Teraz są dość liczne na polach pomiędzy Mauna Kea i Mauna Loa wzdłuż drogi zwanej Saddle Road (droga przez siodło).
Mauna Kea is covered with cinder cones
[EN] Mauna Kea is covered with cinder cones.
[PL] Wulkan Mauna Kea jest pokryty stożkami usypanymi z żużla wulkanicznego.
Mauna Kea is covered with cinder cones
[EN] Mauna Kea is covered with cinder cones.
[PL] Wulkan Mauna Kea jest pokryty stożkami usypanymi z żużla wulkanicznego.
Old sheep camp
[EN] We stopped in an old, abandoned sheep camp to rest and for lunch.
[PL] Zatrzymaliśmy się w starej, opuszczonej osadzie owczarzy na odpoczynek i na lunch.
Crossing clouds
[EN] Crossing clouds. The top of Mauna Kea is usually above clouds.
[PL] Wznosimy się ponad chmury. Wierzchołek Mauna Kea jest na ogół ponad chmurami.
Mauna Loa as seen from Mauna Kea
[EN] Mauna Loa as seen from Mauna Kea. Mauna Kea (White Mountain in Hawaiian), a dormant volcano, is standing 13,803 ft (4,207 m) above sea level. Mauna Loa (Long Mountain) is an active shield volcano and is standing 13,679 ft (4,169 m) above the sea level.
[EN] Wulkan Mauna Loa widziany z Mauna Kea. Mauna Kea (Biała Góra po hawajsku) jest wulkanem drzemiącym, ma wysokość 4207 m (13803 stóp) npm. Mauna Loa (Długa Góra po hawajsku) jest aktywnym wulkanem tarczowym i ma wysokość 4167 m (13679 stóp) npm.
Mauna Kea cinder cones
[EN] Mauna Kea cinder cones.
[PL] Stożki żużlowe Mauna Kea.
Mauna Kea cinder cones
[EN] Mauna Kea cinder cones.
[PL] Stożki żużlowe Mauna Kea.
Mauna Kea cinder cones
[EN] Mauna Kea cinder cones.
[PL] Stożki żużlowe Mauna Kea.
Mauna Kea cinder cones
[EN] Mauna Kea cinder cones.
[PL] Stożki żużlowe Mauna Kea.
Mauna Kea cinder cones
[EN] Mauna Kea cinder cones.
[PL] Stożki żużlowe Mauna Kea.
Mauna Kea cinder cones
[EN] Mauna Kea cinder cones.
[PL] Stożki żużlowe Mauna Kea.
On the top of Mauna Kea
[EN] On the top of Mauna Kea - Mauna Loa in the background.
[PL] Na szczycie Mauna Kea - Mauna Load w tle.
Mauna Kea cinder cones
[EN] Mauna Kea cinder cones.
[PL] Stożki żużlowe Mauna Kea.
National Radio Astronomy Observatory
[EN] National Radio Astronomy Observatory, part of the Very Long Baseline Array, see: http://www.nrao.edu and http://en.wikipedia.org/wiki/Mauna_Kea_Observatories
[PL] Antena radioteleskopu, zobacz http://www.nrao.edu i http://en.wikipedia.org/wiki/Mauna_Kea_Observatories
Antenna shifted its position
[EN] Antenna shifted its position.
[PL] Radioteleskop zmienił położenie.
Mauna Kea Observatories
[EN] Mauna Kea Observatories.
[PL] Obserwatoria astronomiczne na Mauna Kea.
Mauna Kea Observatories
[EN] Mauna Kea Observatories.
[PL] Obserwatoria astronomiczne na Mauna Kea.
Mauna Kea Observatories
[EN] Mauna Kea Observatories. It was pretty cold and windy.
[PL] Obserwatoria astronomiczne na Mauna Kea. Było wietrznie i zimno.
Mauna Kea Observatories
[EN] Mauna Kea Observatories.
[PL] Obserwatoria astronomiczne na Mauna Kea.
Mauna Kea Observatories
[EN] Mauna Kea Observatories.
[PL] Obserwatoria astronomiczne na Mauna Kea.
Mauna Kea Observatories
[EN] Mauna Kea Observatories.
[PL] Obserwatoria astronomiczne na Mauna Kea.
No, these are not bullet holes
[EN] No, these are not bullet holes. They were made to make the sign more resistant to wind.
[PL] Nie, to nie są dziury po kulach. Wycięto je po to, aby zmniejszyć wrażliwość tego znaku na wiatr panujący na wysokości 4 tys. metrów.
Joint Astronomy Centre truck
[EN] Joint Astronomy Centre (note British spelling) operates British, Canadian and Dutch telescopes at Mauna Kea Observatory.
[PL] Joint Astronomy Centre (zwróć uwagę na pisownię brytyjską) zarządza wspólnie obserwatoriami brytyjskimi, kanadyjskimi i holenderskimi w Obserwatorium Mauna Kea.
Sunset as seen from Mauna Kea
[EN] Sunset as seen from Mauna Kea.
[PL] Zachód słońca widziany z Mauna Kea.
Sunset as seen from Mauna Kea
[EN] Sunset as seen from Mauna Kea.
[PL] Zachód słońca widziany z Mauna Kea.
Sunset as seen from Mauna Kea
[EN] Sunset as seen from Mauna Kea.
[PL] Zachód słońca widziany z Mauna Kea.
Sunset as seen from Mauna Kea
[EN] Sunset as seen from Mauna Kea.
[PL] Zachód słońca widziany z Mauna Kea.
Sunset as seen from Mauna Kea5
[EN] Sunset as seen from Mauna Kea.
[PL] Zachód słońca widziany z Mauna Kea.
Sunset as seen from Mauna Kea
[EN] Sunset as seen from Mauna Kea.
[PL] Zachód słońca widziany z Mauna Kea.
Sunset as seen from Mauna Kea
[EN] Sunset as seen from Mauna Kea.
[PL] Zachód słońca widziany z Mauna Kea.
Sunset as seen from Mauna Kea
[EN] Sunset as seen from Mauna Kea.
[PL] Zachód słońca widziany z Mauna Kea.
Mauna Kea summit
[EN] Mauna Kea summit.
[PL] Sczyt Mauna Kea.
Mauna Kea summit
[EN] Sunset as seen from Mauna Kea.
[PL] Zachód słońca widziany z Mauna Kea.
Mauna Kea
[EN] Mauna Kea.
[PL] Mauna Kea.
Sunset as seen from Mauna Kea
[EN] Sunset as seen from Mauna Kea.
[PL] Zachód słońca widziany z Mauna Kea.
Post to:
FacebookMySpaceDiggDelicious
StumbleUponGoogle BookmarksYahoo! Bookmarks
FunPHEMiDEMi

Comments

Loading...

Leave your comment

Name:
Email: (Optional)
URL: (Optional)
Message:
You can use some HTML tags, such as <b>, <i>, <u>, <s>
Verification:


Regenerate
 
©2022 Mobile Action Technology, Inc.