[EN] Leaving home. This picture was done with flash to compensate the exposure. We both wear T-shirts from our visit to Mt. Rushmore - very à propos today's visit.
[PL] Wyjeżdżamy z domu. Zdjęcie było zrobione z lampą błyskową, aby skompensować naświetlenie. Oboje nosimy koszulki z naszej wizyty do Mt. Rushmore, bardzo à propos dzisiejszej wycieczki.
[EN] Fall in full swing after two frosty nights with temperature dropping to 24 °F (-4.4 °C). That's very early, as so low temperatures usually do not appear before January.
[PL] Zaczęła się wreszcie jesień po dwóch nocach, kiedy temperatura spadła do -4,4 °C (24 °F). To bardzo wcześnie, bo normalnie dopiero w styczniu mamy temperatury ujemne.
[EN] Atlanta skyline.
[PL] Wieżowce Atlanty.
[EN] Freedom Parkway.
[PL] Ulica Freedom Parkway.
[EN] Carter Center. Jimmy Carter is not our favorite President, but we need to check off the visit to this place on our "bucket list".
[PL] Carter Center. Prezydent Carter nie jest z naszej bajki, ale na "bucket list" trzeba odhaczyć wizytę do tego miejsca.
[EN] Flowering Camellia.
[PL] Kwitnąca kamelia.
[EN] Carter Presidential Center.
[PL] Carter Presidential Center.
[EN] The Presidents Are Expecting You. The Presidential Library system is composed of thirteen Presidential Libraries. These facilities are overseen by the Office of Presidential Libraries, in the National Archives and Records Administration: Outside this system there are 5 libraries and one is under construction.
[PL] Prezydenci Czekają Na Ciebie. System Bibliotek Prezydenckich zawiera 13 bibliotek. Są one administrowane przez Biuro Bibliotek Prezydenckich przy Archiwach Stanów Zjednoczonych. Pięć Bibliotek Prezydenckich nie należy do tego systemu a jedna jest w budowie.
[EN] Stamping station is in the gift shop. The Passports are also sold here.
[PL] Miejsce ze stemplem w sklepie z pamiątkami. Paszporty też są tutaj sprzedawane.
[EN] Passport To Presidential Libraries.
[PL] Paszport do bibliotek prezydenckich.
[EN] Jimmy Carter Presidential Library and Museum page in the Passport.
[PL] Strona poświęcona Jimmy'emu Carterowi w Paszporcie.
[EN] Do not expect to learn much about Jimmy Carter form the Museum. He was kept in the shadows for a long time until 2001, when the media used ad nauseam his statements directed against President George W. Bush. Since then, his image was carefully created be the leftist media. Do not look for the information why an unknown Jimmy Carter won the Democratic Party primaries against Ted Kennedy (the Chappaquiddick incident), nothing about his brother Billy Carter (a registered agent of Libyan President Muammar Gaddafi), and of course nothing about the major donor to the Carter Center, Agha Hasan Abedi, the President of the BCCI Bank (illegally took over a US Bank with the aid of top official of the Democratic Party and close advisors of Jimmy Carter).
[PL] Zwiedzając to muzeum, niewiele można się dowiedzieć o prawdziwym Jimmym Carterze. Niewiele się o nim mówiło w mediach do roku 2001, kiedy to zaczęto go używać jako źródło cytatów, oczerniających Prezydenta George'a W. Busha. Od tego czasu, Jimmy Carter jest bohaterem lewicowych mediów. Nie warto więc szukać informacji, dlaczego mało znany Jimmy Carter wygrał prawybory Partii Demokratycznej z Tedem Kennedy'em (incydent Chappaquiddick), nie dowiemy się też nic o młodszym bracie Jimmy'ego Billym (zarejestrowanym jako agent Prezydenta Libii Mu’ammara al-Kaddafiego), i oczywiście nic o głównym sponsorze tego muzeum, Prezydencie Banku BCCI, Adze Hassanie Abedim (nielegalnie przejął amerykański bank przy współpracy czołowych działaczy Partii Demokratycznej i doradców Cartera).
[EN] In the Museum.
[PL] W muzeum.
[EN] Carter's Oval Office reconstruction.
[PL] Rekonstrukcja Owalnego Gabinetu z czasów prezydentury Jimmy'ego Cartera.
[EN] Cold War - we missed the picture of Jimmy Carter kissing Leonid Brezhnev and the list of countries lost to communists during the Presidency of Jimmy Carter. I think that just like FDR, Jimmy Carter thought of Soviet Union and United States naïvely as "two great democracies". The Soviet invasion of Afghanistan changed this a bit.
[PL] Zimna wojna - brakowało nam zdjęcia Jimmy'ego Cartera całującego się z Leonidem Breżniewem oraz listy krajów, zajętych przez komunistów kiedy Jimmy Carter był Prezydentem USA. Wydaje mi się, że tak jak kiedyś FDR, Carter uważał naiwnie ZSRR i USA "za dwie wielkie demokracje". Sowiecka inwazja na Afganistan co nieco zmieniła poglądy Cartera.
[EN] Jimmy Carter kissing Leonid Brezhnev, picture from http://www.corbisimages.com/stock-photo/rights-managed/BE083888/president-brezhnev-kissing-jimmy-carter
[PL] Jimmy Carter całuje Leonida Breżniewa, zdjęcie pochodzi z: http://www.corbisimages.com/stock-photo/rights-managed/BE083888/president-brezhnev-kissing-jimmy-carter
[EN] We stopped at the Suwanee Home Depot store to buy a vinyl blind.
[PL] Zatrzymaliśmy się w sklepie Home Depot w Suwanee aby kupić winylową roletę.
[EN] Vinyl blinds last about 20 years.
[PL] Winylowe rolety mają trwałość około 20 lat.
[EN] Stop in Walmart - we needed to buy cat litter.
[PL] Zatrzymaliśmy się też w sklepie Walmart aby kupić piasek do kociego kibelka.
[EN] FreshStep Crystals are the best.
[PL] FreshStep Crystals są najlepsze.
[EN] Stop in Super H-Mart. This Korean grocery shop has great seafood and produce department.
[PL] Zatrzymaliśmy się też w sklepie Super H-Mart. Ten koreański supermarket ma świetne i świeże ryby i owoce morza. Warzywa, owoce i zioła są też doskonałe.
[EN] Produce Department in Super H-Mart.
[PL] Stoisko z warzywami i ziołami w Super H-Mart.
[EN] Pelagia.
[PL] Pelagia.
[EN] Felicjana was sleepy.
[PL] Felicjana była senna.
[EN] Myszka waiting to be fed.
[PL] Myszka czekała na jedzenie.
2013_11_14 - Jimmy Carter PresLibrary
Norman J. Pieniazek
Author: Norman J. Pieniazek (ID: 3912)
Posted: 2013-11-15 21:37 GMT+00:00
Mileage: 112.45 km
(2 ratings)
Tags: Travel, Photography, Trips in the US Southeast, Trips in Georgia, 2013 Trips
Views: 1858
Share
Embed this trip
Click here to load all photos (25)

[EN] We started a new "bucket list" project - visiting the Presidential Libraries starting by visiting the Jimmy Carter Presidential Center in Atlanta, Georgia. This trip was also a test of our two new cameras: Pentax K-3 DSLR that Danka mostly uses with the very convenient and universal Pentax SMC DA 18-250mm f/3.5-6.3 ED AL [IF] lens; the second camera that can be used for making pictures and videos underwater is the Panasonic Lumix DMC-TS5D. These new cameras are a big improvement over the Pentax K-7 and Panasonic Lumix DMC-TS20 we used until now. The title page picture shows how the Pentax K-3 camera can correctly compensate the exposure.
[PL] Rozpoczęliśmy nowy projekt z naszej listy życzeń ("bucket list") - odwiedzić Biblioteki Prezydenckie. Zaczęliśmy od Prezydenckiej Biblioteki Jimmy'ego Cartera w Atlancie. Był to także test naszych nowy aparatów fotograficznych: Pentax K-3 DLSR, głównie używany przez Dankę z bardzo uniwersalnym obiektywem Pentax SMC DA 18-250mm f/3.5-6.3 ED AL [IF]. Drugi aparat, nadający się do robienia zdjęć i nagrywania wideo pod wodą to Panasonic Lumix DMC-TS5D. Te aparaty są znacznie lepsze od używanych do tej pory aparatów Pentax K-7 i Panasonic Lumix DMC-TS20. Zdjęcie tytułowej tej wycieczki pokazuje, jak aparat Pentax K-3 potrafi właściwie naświetlić zdjęcie.

Leaving home
[EN] Leaving home. This picture was done with flash to compensate the exposure. We both wear T-shirts from our visit to Mt. Rushmore - very à propos today's visit.
[PL] Wyjeżdżamy z domu. Zdjęcie było zrobione z lampą błyskową, aby skompensować naświetlenie. Oboje nosimy koszulki z naszej wizyty do Mt. Rushmore, bardzo à propos dzisiejszej wycieczki.
Fall in full swing
[EN] Fall in full swing after two frosty nights with temperature dropping to 24 °F (-4.4 °C). That's very early, as so low temperatures usually do not appear before January.
[PL] Zaczęła się wreszcie jesień po dwóch nocach, kiedy temperatura spadła do -4,4 °C (24 °F). To bardzo wcześnie, bo normalnie dopiero w styczniu mamy temperatury ujemne.
Atlanta skyline
[EN] Atlanta skyline.
[PL] Wieżowce Atlanty.
Freedom Parkway
[EN] Freedom Parkway.
[PL] Ulica Freedom Parkway.
Carter Center
[EN] Carter Center. Jimmy Carter is not our favorite President, but we need to check off the visit to this place on our "bucket list".
[PL] Carter Center. Prezydent Carter nie jest z naszej bajki, ale na "bucket list" trzeba odhaczyć wizytę do tego miejsca.
Flowering Camellia
[EN] Flowering Camellia.
[PL] Kwitnąca kamelia.
Carter Presidential Center
[EN] Carter Presidential Center.
[PL] Carter Presidential Center.
The Presidents Are Expecting You
[EN] The Presidents Are Expecting You. The Presidential Library system is composed of thirteen Presidential Libraries. These facilities are overseen by the Office of Presidential Libraries, in the National Archives and Records Administration: Outside this system there are 5 libraries and one is under construction.
[PL] Prezydenci Czekają Na Ciebie. System Bibliotek Prezydenckich zawiera 13 bibliotek. Są one administrowane przez Biuro Bibliotek Prezydenckich przy Archiwach Stanów Zjednoczonych. Pięć Bibliotek Prezydenckich nie należy do tego systemu a jedna jest w budowie.
Stamping station
[EN] Stamping station is in the gift shop. The Passports are also sold here.
[PL] Miejsce ze stemplem w sklepie z pamiątkami. Paszporty też są tutaj sprzedawane.
Passport To Presidential Libraries
[EN] Passport To Presidential Libraries.
[PL] Paszport do bibliotek prezydenckich.
Jimmy Carter Presidential Library and Museum
[EN] Jimmy Carter Presidential Library and Museum page in the Passport.
[PL] Strona poświęcona Jimmy'emu Carterowi w Paszporcie.
Museum
[EN] Do not expect to learn much about Jimmy Carter form the Museum. He was kept in the shadows for a long time until 2001, when the media used ad nauseam his statements directed against President George W. Bush. Since then, his image was carefully created be the leftist media. Do not look for the information why an unknown Jimmy Carter won the Democratic Party primaries against Ted Kennedy (the Chappaquiddick incident), nothing about his brother Billy Carter (a registered agent of Libyan President Muammar Gaddafi), and of course nothing about the major donor to the Carter Center, Agha Hasan Abedi, the President of the BCCI Bank (illegally took over a US Bank with the aid of top official of the Democratic Party and close advisors of Jimmy Carter).
[PL] Zwiedzając to muzeum, niewiele można się dowiedzieć o prawdziwym Jimmym Carterze. Niewiele się o nim mówiło w mediach do roku 2001, kiedy to zaczęto go używać jako źródło cytatów, oczerniających Prezydenta George'a W. Busha. Od tego czasu, Jimmy Carter jest bohaterem lewicowych mediów. Nie warto więc szukać informacji, dlaczego mało znany Jimmy Carter wygrał prawybory Partii Demokratycznej z Tedem Kennedy'em (incydent Chappaquiddick), nie dowiemy się też nic o młodszym bracie Jimmy'ego Billym (zarejestrowanym jako agent Prezydenta Libii Mu’ammara al-Kaddafiego), i oczywiście nic o głównym sponsorze tego muzeum, Prezydencie Banku BCCI, Adze Hassanie Abedim (nielegalnie przejął amerykański bank przy współpracy czołowych działaczy Partii Demokratycznej i doradców Cartera).
In the Museum
[EN] In the Museum.
[PL] W muzeum.
Carter's Oval Office reconstruction
[EN] Carter's Oval Office reconstruction.
[PL] Rekonstrukcja Owalnego Gabinetu z czasów prezydentury Jimmy'ego Cartera.
Cold War
[EN] Cold War - we missed the picture of Jimmy Carter kissing Leonid Brezhnev and the list of countries lost to communists during the Presidency of Jimmy Carter. I think that just like FDR, Jimmy Carter thought of Soviet Union and United States naïvely as "two great democracies". The Soviet invasion of Afghanistan changed this a bit.
[PL] Zimna wojna - brakowało nam zdjęcia Jimmy'ego Cartera całującego się z Leonidem Breżniewem oraz listy krajów, zajętych przez komunistów kiedy Jimmy Carter był Prezydentem USA. Wydaje mi się, że tak jak kiedyś FDR, Carter uważał naiwnie ZSRR i USA "za dwie wielkie demokracje". Sowiecka inwazja na Afganistan co nieco zmieniła poglądy Cartera.
Jimmy Carter kissing Leonid Brezhnev
[EN] Jimmy Carter kissing Leonid Brezhnev, picture from http://www.corbisimages.com/stock-photo/rights-managed/BE083888/president-brezhnev-kissing-jimmy-carter
[PL] Jimmy Carter całuje Leonida Breżniewa, zdjęcie pochodzi z: http://www.corbisimages.com/stock-photo/rights-managed/BE083888/president-brezhnev-kissing-jimmy-carter
Home Depot
[EN] We stopped at the Suwanee Home Depot store to buy a vinyl blind.
[PL] Zatrzymaliśmy się w sklepie Home Depot w Suwanee aby kupić winylową roletę.
Vinyl blinds last about 20 years
[EN] Vinyl blinds last about 20 years.
[PL] Winylowe rolety mają trwałość około 20 lat.
Stop in Walmart
[EN] Stop in Walmart - we needed to buy cat litter.
[PL] Zatrzymaliśmy się też w sklepie Walmart aby kupić piasek do kociego kibelka.
FreshStep Crystals are the best
[EN] FreshStep Crystals are the best.
[PL] FreshStep Crystals są najlepsze.
Stop in Super H-Mart
[EN] Stop in Super H-Mart. This Korean grocery shop has great seafood and produce department.
[PL] Zatrzymaliśmy się też w sklepie Super H-Mart. Ten koreański supermarket ma świetne i świeże ryby i owoce morza. Warzywa, owoce i zioła są też doskonałe.
Produce Department in Super H-Mart
[EN] Produce Department in Super H-Mart.
[PL] Stoisko z warzywami i ziołami w Super H-Mart.
Our cats greeted us - Pelagia
[EN] Pelagia.
[PL] Pelagia.
Felicjana was sleepy
[EN] Felicjana was sleepy.
[PL] Felicjana była senna.
Myszka waiting to be fed
[EN] Myszka waiting to be fed.
[PL] Myszka czekała na jedzenie.
Post to:
FacebookMySpaceDiggDelicious
StumbleUponGoogle BookmarksYahoo! Bookmarks
FunPHEMiDEMi

Comments

Loading...

Leave your comment

Name:
Email: (Optional)
URL: (Optional)
Message:
You can use some HTML tags, such as <b>, <i>, <u>, <s>
Verification:


Regenerate
 
©2022 Mobile Action Technology, Inc.