[EN] Leaving home.
[PL] Wyjeżdżamy z domu.
[EN] Old barn.
[PL] Stara stodoła.
[EN] Flat Rock Archives is a Museum dedicated to the preservation of the history of Flat Rock, GA and its African-American slaves and their descendants who have maintained their the community for nearly 150 years or more. It is opened only on Tuesdays by appointment. Unfortunately, we did not know how to contact the persons at the Archives. We got help later from Ms. Mera Cardenas at the Davidson-Arabia Nature Preserve.
[PL] Archiwum Flat Rock jest muzeum poświęcone ocaleniu historii miejscowości Flat Rock w Stanie Georgia i niewolników murzyńskich oraz ich potomków którzy mieszkali tutaj przez prawie 150 lat. Niestety, miejsce to jest otwarte tylko we wtorki i trzeba się wcześniej umówić z personelem. Nie bardzo wiedzieliśmy jak to zrobić. Dopiero Pani Mera Cardenas z Rezerwatu Davidson-Arabia pomogła nam.
[EN] Flat Rock Archives is a Museum dedicated to the preservation of the history of Flat Rock, GA and its African-American slaves and their descendants who have maintained their the community for nearly 150 years or more. It is opened only on Tuesdays by appointment. Unfortunately, we did not know how to contact the persons at the Archives. We got help later from Ms. Mera Cardenas at the Davidson-Arabia Nature Preserve.
[PL] Archiwum Flat Rock jest muzeum poświęcone ocaleniu historii miejscowości Flat Rock w Stanie Georgia i niewolników murzyńskich oraz ich potomków którzy mieszkali tutaj przez prawie 150 lat. Niestety, miejsce to jest otwarte tylko we wtorki i trzeba się wcześniej umówić z personelem. Nie bardzo wiedzieliśmy jak to zrobić. Dopiero Pani Mera Cardenas z Rezerwatu Davidson-Arabia pomogła nam.
[EN] Flat Rock Archives is a Museum dedicated to the preservation of the history of Flat Rock, GA and its African-American slaves and their descendants who have maintained their the community for nearly 150 years or more. It is opened only on Tuesdays by appointment. Unfortunately, we did not know how to contact the persons at the Archives. We got help later from Ms. Mera Cardenas at the Davidson-Arabia Nature Preserve.
[PL] Archiwum Flat Rock jest muzeum poświęcone ocaleniu historii miejscowości Flat Rock w Stanie Georgia i niewolników murzyńskich oraz ich potomków którzy mieszkali tutaj przez prawie 150 lat. Niestety, miejsce to jest otwarte tylko we wtorki i trzeba się wcześniej umówić z personelem. Nie bardzo wiedzieliśmy jak to zrobić. Dopiero Pani Mera Cardenas z Rezerwatu Davidson-Arabia pomogła nam.
[EN] Davidson-Arabia Nature Preserve.
[PL] Rezerwat Davidson-Arabia.
[EN] Davidson-Arabia Nature Preserve.
[PL] Rezerwat Davidson-Arabia.
[EN] Davidson-Arabia Nature Preserve stamping station.
[PL] Miejsce ze stemplem w Rezerwacie Davidson-Arabia.
[EN] Davidson-Arabia Nature Preserve Arabia Mountain National Heritage Area stamp.
[PL] Stempel Regionu Dziedzictwa Narodowego Góry Arabia z Rezerwatu Davidson-Arabia.
[EN] Arabia Mountain, like nearby Panola Mountain and Stone Mountain are exposed granite and granitic rocks covered with very interesting plant communities. Some plants found here are very rare. Please check Google Maps for satellite pictures of Arabia Mountain.
[PL] Góra Arabia tak jak Góra Panola i położona niedaleko Góra Kamienna (Stone Mountain) to niewysokie wzgórza zbudowane z granitu i z granodiorytu. Roślinność na tych skałach tworzy ciekawe zbiorowiska. Niektóre rośliny występujące tutaj są bardzo rzadkie. Proszę powiększyć satelitarne zdjęcia mapy Google, aby zobaczyć Górę Arabia.
[EN] Arabia Mountain, like nearby Panola Mountain and Stone Mountain are exposed granite and granitic rocks covered with very interesting plant communities. Some plants found here are very rare. Please check Google Maps for satellite pictures of Arabia Mountain.
[PL] Góra Arabia tak jak Góra Panola i położona niedaleko Góra Kamienna (Stone Mountain) to niewysokie wzgórza zbudowane z granitu i z granodiorytu. Roślinność na tych skałach tworzy ciekawe zbiorowiska. Niektóre rośliny występujące tutaj są bardzo rzadkie. Proszę powiększyć satelitarne zdjęcia mapy Google, aby zobaczyć Górę Arabia.
[EN] Arabia Mountain, like nearby Panola Mountain and Stone Mountain are exposed granite and granitic rocks covered with very interesting plant communities. Some plants found here are very rare. Please check Google Maps for satellite pictures of Arabia Mountain.
[PL] Góra Arabia tak jak Góra Panola i położona niedaleko Góra Kamienna (Stone Mountain) to niewysokie wzgórza zbudowane z granitu i z granodiorytu. Roślinność na tych skałach tworzy ciekawe zbiorowiska. Niektóre rośliny występujące tutaj są bardzo rzadkie. Proszę powiększyć satelitarne zdjęcia mapy Google, aby zobaczyć Górę Arabia.
[EN] Arabia Mountain, like nearby Panola Mountain and Stone Mountain are exposed granite and granitic rocks covered with very interesting plant communities. Some plants found here are very rare. Please check Google Maps for satellite pictures of Arabia Mountain.
[PL] Góra Arabia tak jak Góra Panola i położona niedaleko Góra Kamienna (Stone Mountain) to niewysokie wzgórza zbudowane z granitu i z granodiorytu. Roślinność na tych skałach tworzy ciekawe zbiorowiska. Niektóre rośliny występujące tutaj są bardzo rzadkie. Proszę powiększyć satelitarne zdjęcia mapy Google, aby zobaczyć Górę Arabia.
[EN] Trappist monks monastery of the Holy Spirit. In 1944, 21 Trappist monks departed Gethsemani Abbey in Kentucky to found a monastery in the wilderness of rural Georgia. They arrived in Conyers - a relatively unknown place with a small Catholic presence - with the desire to form a new community devoted to God's word. Together they built the magnificent Abbey Church, a massive concrete structure that took 15 years to complete, as well as many of the other buildings that stand on our grounds today. Guided by faith, they labored out of love for their new home, the Monastery of the Holy Spirit.
[PL] Klasztor Trapistów Ducha Świętego. W roku 1944 21 mnichów z zakonu Trapistów opuściło klasztor Gethsemani w Kentucky aby założyć nowy klasztor w mało zaludnione części Georgii. Pojawili się w Conyers, miejscu do tej pory przez nich nie odwiedzanym, gdzie mieszkało bardzo niewielu katolików. Mnisi przez 15 lat budowali kościół w założeniu gotycki, ale wykonany z betonu, a także wiele innych budynków. Służąc Bogu, stworzyli nowy dom dla siebie, Klasztor Ducha Świętego.
[EN] Monastery of the Holy Spirit. Museum, Welcome Center, Monastic Heritage Center, Garden Store, and Abbey Store,
[PL] Klasztor Ducha Świętego. Muzeum, Punkt Informacyjny, Centrum Dziedzictwa Kultury Klasztorów, sklep ogrodniczy i sklep z pamiątkami.
[EN] Monastery of the Holy Spirit. Museum, Welcome Center, Monastic Heritage Center, Garden Store, and Abbey Store,
[PL] Klasztor Ducha Świętego. Muzeum, Punkt Informacyjny, Centrum Dziedzictwa Kultury Klasztorów, sklep ogrodniczy i sklep z pamiątkami.
[EN] Monastery of the Holy Spirit.
[PL] Klasztor Ducha Świętego.
[EN] Monastery of the Holy Spirit.
[PL] Klasztor Ducha Świętego.
[EN] Abbey Church.
[PL] Kościól opactwa.
[EN] Abbey Church.
[PL] Kościól opactwa.
[EN] Abbey Church.
[PL] Kościól opactwa.
[EN] Canada geese (Branta canadensis).
[PL] Bernikle kanadyjskie (Branta canadensis).
[EN] Monastery of the Holy Spirit. As the Visitor Center was not serviced today, we will have to return tomorrow to get the stamp. In addition, we will be able to join the prayers at 12:15 PM.
[PL] Klasztor Ducha Świętego. Ponieważ w Punkcie Informacyjnym nie było dzisiaj nikogo ze względu na święto klasztorne, postanowiliśmy wrócić tu jutro po stempel. Będziemy także mogli pomodlić się z mnichami o godzinie 12:15.
[EN] We returned to the Flat Rock Archives thanks to Ms. Mera Cardenas from the Arabia Mountain Heritage Area Alliance. She helped us to arrange a visit.
[PL] Wróciliśmy do Archiwów Flat Rock dzięki Pani Merze Cardenas z Zarządu Regionu Dziedzictwa Narodowego Góry Arabia, która umówiła nas z personelem.
[EN] Flat Rock Archives Arabia Mountain National Heritage Area stamp.
[PL] Stempel Regionu Dziedzictwa Narodowego Góry Arabia dostępny w Archiwach Flat Rock.
[EN] Photo taken by Flat Rock Archives President Mr. Johnny Waits of us with Rev. T.A. Bryant, Jr  and his daughter, Ms. Zella Bryant.
[PL] Ta fotografia była zrobiona przez Pana Johnny'ego Waitsa, Prezydenta Archiwów Flat Rock. Z nami są Pastor T.A. Bryant, Jr., który ofiarował do celów publicznych materiały zebrane przez swojego ojca o tej miejscowości. Po lewej stoi Pani Zella Bryant, córka Pastora.
2013_08_20 - Arabia Mountain NHA
Norman J. Pieniazek
Author: Norman J. Pieniazek (ID: 3912)
Posted: 2013-11-11 16:48 GMT+00:00
Mileage: 175.51 km
(2 ratings)
Tags: Travel, Photography, Trips in the US Southeast, Trips in Georgia, 2013 Trips
Views: 1773
Share
Embed this trip
Click here to load all photos (26)

[EN] We hiked the Arabia Mountain State Park in 2010, see: http://www.a-trip.com/tracks/view/55282 However, the Arabia Mountain National Heritage Area encompasses now 3 more sites and all of them have passport stamps. As all of these sites are relatively close to Atlanta, we decided to collect these stamps.
[PL] Park Stanowy Georgii Góra Arabia znamy doskonale, bo już go zwiedzaliśmy w roku 2010, zobacz: http://www.a-trip.com/tracks/view/55282 Jednak Region Dziedzictwa Narodowego Góra Arabia ma jeszcze trzy jednostki, których nie znaliśmy. Ponieważ wszystkie miejsca mają teraz stemple do Paszportu do Twoich Parków Narodowych, postanowiliśmy zdobyć te stemple.

Leaving home
[EN] Leaving home.
[PL] Wyjeżdżamy z domu.
Old barn
[EN] Old barn.
[PL] Stara stodoła.
Flat Rock Archives
[EN] Flat Rock Archives is a Museum dedicated to the preservation of the history of Flat Rock, GA and its African-American slaves and their descendants who have maintained their the community for nearly 150 years or more. It is opened only on Tuesdays by appointment. Unfortunately, we did not know how to contact the persons at the Archives. We got help later from Ms. Mera Cardenas at the Davidson-Arabia Nature Preserve.
[PL] Archiwum Flat Rock jest muzeum poświęcone ocaleniu historii miejscowości Flat Rock w Stanie Georgia i niewolników murzyńskich oraz ich potomków którzy mieszkali tutaj przez prawie 150 lat. Niestety, miejsce to jest otwarte tylko we wtorki i trzeba się wcześniej umówić z personelem. Nie bardzo wiedzieliśmy jak to zrobić. Dopiero Pani Mera Cardenas z Rezerwatu Davidson-Arabia pomogła nam.
Flat Rock Archives
[EN] Flat Rock Archives is a Museum dedicated to the preservation of the history of Flat Rock, GA and its African-American slaves and their descendants who have maintained their the community for nearly 150 years or more. It is opened only on Tuesdays by appointment. Unfortunately, we did not know how to contact the persons at the Archives. We got help later from Ms. Mera Cardenas at the Davidson-Arabia Nature Preserve.
[PL] Archiwum Flat Rock jest muzeum poświęcone ocaleniu historii miejscowości Flat Rock w Stanie Georgia i niewolników murzyńskich oraz ich potomków którzy mieszkali tutaj przez prawie 150 lat. Niestety, miejsce to jest otwarte tylko we wtorki i trzeba się wcześniej umówić z personelem. Nie bardzo wiedzieliśmy jak to zrobić. Dopiero Pani Mera Cardenas z Rezerwatu Davidson-Arabia pomogła nam.
Flat Rock Archives
[EN] Flat Rock Archives is a Museum dedicated to the preservation of the history of Flat Rock, GA and its African-American slaves and their descendants who have maintained their the community for nearly 150 years or more. It is opened only on Tuesdays by appointment. Unfortunately, we did not know how to contact the persons at the Archives. We got help later from Ms. Mera Cardenas at the Davidson-Arabia Nature Preserve.
[PL] Archiwum Flat Rock jest muzeum poświęcone ocaleniu historii miejscowości Flat Rock w Stanie Georgia i niewolników murzyńskich oraz ich potomków którzy mieszkali tutaj przez prawie 150 lat. Niestety, miejsce to jest otwarte tylko we wtorki i trzeba się wcześniej umówić z personelem. Nie bardzo wiedzieliśmy jak to zrobić. Dopiero Pani Mera Cardenas z Rezerwatu Davidson-Arabia pomogła nam.
Davidson-Arabia Nature Preserve
[EN] Davidson-Arabia Nature Preserve.
[PL] Rezerwat Davidson-Arabia.
Davidson-Arabia Nature Preserve
[EN] Davidson-Arabia Nature Preserve.
[PL] Rezerwat Davidson-Arabia.
Davidson-Arabia Nature Preserve stamping station
[EN] Davidson-Arabia Nature Preserve stamping station.
[PL] Miejsce ze stemplem w Rezerwacie Davidson-Arabia.
Davidson-Arabia Nature Preserve stamp
[EN] Davidson-Arabia Nature Preserve Arabia Mountain National Heritage Area stamp.
[PL] Stempel Regionu Dziedzictwa Narodowego Góry Arabia z Rezerwatu Davidson-Arabia.
Arabia Mountain Preserve
[EN] Arabia Mountain, like nearby Panola Mountain and Stone Mountain are exposed granite and granitic rocks covered with very interesting plant communities. Some plants found here are very rare. Please check Google Maps for satellite pictures of Arabia Mountain.
[PL] Góra Arabia tak jak Góra Panola i położona niedaleko Góra Kamienna (Stone Mountain) to niewysokie wzgórza zbudowane z granitu i z granodiorytu. Roślinność na tych skałach tworzy ciekawe zbiorowiska. Niektóre rośliny występujące tutaj są bardzo rzadkie. Proszę powiększyć satelitarne zdjęcia mapy Google, aby zobaczyć Górę Arabia.
Arabia Mountain Preserve
[EN] Arabia Mountain, like nearby Panola Mountain and Stone Mountain are exposed granite and granitic rocks covered with very interesting plant communities. Some plants found here are very rare. Please check Google Maps for satellite pictures of Arabia Mountain.
[PL] Góra Arabia tak jak Góra Panola i położona niedaleko Góra Kamienna (Stone Mountain) to niewysokie wzgórza zbudowane z granitu i z granodiorytu. Roślinność na tych skałach tworzy ciekawe zbiorowiska. Niektóre rośliny występujące tutaj są bardzo rzadkie. Proszę powiększyć satelitarne zdjęcia mapy Google, aby zobaczyć Górę Arabia.
Arabia Mountain Preserve
[EN] Arabia Mountain, like nearby Panola Mountain and Stone Mountain are exposed granite and granitic rocks covered with very interesting plant communities. Some plants found here are very rare. Please check Google Maps for satellite pictures of Arabia Mountain.
[PL] Góra Arabia tak jak Góra Panola i położona niedaleko Góra Kamienna (Stone Mountain) to niewysokie wzgórza zbudowane z granitu i z granodiorytu. Roślinność na tych skałach tworzy ciekawe zbiorowiska. Niektóre rośliny występujące tutaj są bardzo rzadkie. Proszę powiększyć satelitarne zdjęcia mapy Google, aby zobaczyć Górę Arabia.
Arabia Mountain Preserve
[EN] Arabia Mountain, like nearby Panola Mountain and Stone Mountain are exposed granite and granitic rocks covered with very interesting plant communities. Some plants found here are very rare. Please check Google Maps for satellite pictures of Arabia Mountain.
[PL] Góra Arabia tak jak Góra Panola i położona niedaleko Góra Kamienna (Stone Mountain) to niewysokie wzgórza zbudowane z granitu i z granodiorytu. Roślinność na tych skałach tworzy ciekawe zbiorowiska. Niektóre rośliny występujące tutaj są bardzo rzadkie. Proszę powiększyć satelitarne zdjęcia mapy Google, aby zobaczyć Górę Arabia.
Monastery of the Holy Spirit
[EN] Trappist monks monastery of the Holy Spirit. In 1944, 21 Trappist monks departed Gethsemani Abbey in Kentucky to found a monastery in the wilderness of rural Georgia. They arrived in Conyers - a relatively unknown place with a small Catholic presence - with the desire to form a new community devoted to God's word. Together they built the magnificent Abbey Church, a massive concrete structure that took 15 years to complete, as well as many of the other buildings that stand on our grounds today. Guided by faith, they labored out of love for their new home, the Monastery of the Holy Spirit.
[PL] Klasztor Trapistów Ducha Świętego. W roku 1944 21 mnichów z zakonu Trapistów opuściło klasztor Gethsemani w Kentucky aby założyć nowy klasztor w mało zaludnione części Georgii. Pojawili się w Conyers, miejscu do tej pory przez nich nie odwiedzanym, gdzie mieszkało bardzo niewielu katolików. Mnisi przez 15 lat budowali kościół w założeniu gotycki, ale wykonany z betonu, a także wiele innych budynków. Służąc Bogu, stworzyli nowy dom dla siebie, Klasztor Ducha Świętego.
Monastery of the Holy Spirit
[EN] Monastery of the Holy Spirit. Museum, Welcome Center, Monastic Heritage Center, Garden Store, and Abbey Store,
[PL] Klasztor Ducha Świętego. Muzeum, Punkt Informacyjny, Centrum Dziedzictwa Kultury Klasztorów, sklep ogrodniczy i sklep z pamiątkami.
Monastery of the Holy Spirit
[EN] Monastery of the Holy Spirit. Museum, Welcome Center, Monastic Heritage Center, Garden Store, and Abbey Store,
[PL] Klasztor Ducha Świętego. Muzeum, Punkt Informacyjny, Centrum Dziedzictwa Kultury Klasztorów, sklep ogrodniczy i sklep z pamiątkami.
Monastery of the Holy Spirit
[EN] Monastery of the Holy Spirit.
[PL] Klasztor Ducha Świętego.
Monastery of the Holy Spirit
[EN] Monastery of the Holy Spirit.
[PL] Klasztor Ducha Świętego.
Abbey Church
[EN] Abbey Church.
[PL] Kościól opactwa.
Abbey Church
[EN] Abbey Church.
[PL] Kościól opactwa.
Abbey Church
[EN] Abbey Church.
[PL] Kościól opactwa.
Canada geese
[EN] Canada geese (Branta canadensis).
[PL] Bernikle kanadyjskie (Branta canadensis).
Monastery of the Holy Spirit
[EN] Monastery of the Holy Spirit. As the Visitor Center was not serviced today, we will have to return tomorrow to get the stamp. In addition, we will be able to join the prayers at 12:15 PM.
[PL] Klasztor Ducha Świętego. Ponieważ w Punkcie Informacyjnym nie było dzisiaj nikogo ze względu na święto klasztorne, postanowiliśmy wrócić tu jutro po stempel. Będziemy także mogli pomodlić się z mnichami o godzinie 12:15.
Flat Rock Archives again - stamping station
[EN] We returned to the Flat Rock Archives thanks to Ms. Mera Cardenas from the Arabia Mountain Heritage Area Alliance. She helped us to arrange a visit.
[PL] Wróciliśmy do Archiwów Flat Rock dzięki Pani Merze Cardenas z Zarządu Regionu Dziedzictwa Narodowego Góry Arabia, która umówiła nas z personelem.
Flat Rock Archives Arabia Mountain NHA stamp
[EN] Flat Rock Archives Arabia Mountain National Heritage Area stamp.
[PL] Stempel Regionu Dziedzictwa Narodowego Góry Arabia dostępny w Archiwach Flat Rock.
Photo with Rev. T.A. Bryant, Jr.
[EN] Photo taken by Flat Rock Archives President Mr. Johnny Waits of us with Rev. T.A. Bryant, Jr and his daughter, Ms. Zella Bryant.
[PL] Ta fotografia była zrobiona przez Pana Johnny'ego Waitsa, Prezydenta Archiwów Flat Rock. Z nami są Pastor T.A. Bryant, Jr., który ofiarował do celów publicznych materiały zebrane przez swojego ojca o tej miejscowości. Po lewej stoi Pani Zella Bryant, córka Pastora.
Post to:
FacebookMySpaceDiggDelicious
StumbleUponGoogle BookmarksYahoo! Bookmarks
FunPHEMiDEMi

Comments

Loading...

Leave your comment

Name:
Email: (Optional)
URL: (Optional)
Message:
You can use some HTML tags, such as <b>, <i>, <u>, <s>
Verification:


Regenerate
 
©2022 Mobile Action Technology, Inc.