[EN] Leaving America's Best Value Inn in Sheridan.
[PL] Opuszczamy motel America'a Best Value Inn w mieście Sheridan.
[EN] Mountains and prairies in Wyoming.
[PL] Góry i prerie w Stanie Wyoming.
[EN] Entering Montana.
[PL] Wjeżdżamy do Stanu Montana.
[EN] Fertile Montana Great Plains.
[PL] Żyzne Wielkie Równiny w Stanie Montana.
[EN] Little Bighorn Battlefield National Monument. On June 25 and 26, 1876 the combined forces of the Lakota, Cheyenne, and Arapaho tribes defeated the 7th Cavalry Regiment led by George Armstrong Custer. U.S. casualities were 268 dead and 55 injured.
[PL] Narodowy Pomnik Pola Bitwy na Little Bighorn, która miała miejsce 25 i 26 czerwca 1876 roku. Połączone siły Indian Lakota, Szejenów i Arapaho pokonały 7 Pułk Kawalerii Stanów Zjednoczonych dowodzony przez George'a Armstronga Custera. Straty 7 Pułku kawalerii wyniosły 268 zabitych i 55 rannych. Jednym z zabitych był Chas. (pewno Czesław) Siemion.
[EN] Overview of the Little Bighorn Battlefield National Monument.
[PL] Widok na Narodowy Pomnik Bitwy nad Little Bighorn.
[EN] Little Bighorn Battlefield National Monument stamping station.
[PL] Miejsce ze stemplem w muzeum Narodowego Pomnika Bitwy nad Little Bighorn.
[EN] Little Bighorn Battlefield National Monument stamp.
[PL] Stempel dostępny w muzeum Narodowego Pomnika Bitwy nad Little Bighorn.
[EN] Little Bighorn National Cemetery.
[PL] Narodowy Cmentarz Little Bighorn.
[EN] Marker on the spot where soldiers were reburied.
[PL] Pomnik w miejscu ostatniego spoczynku żołnierzy.
[EN] One of the dead had a Polish name - Chas. (probably Czesław) Siemion.
[PL] Jeden z poległych żołnierzy nazywał się Chas. (pewno Czesław) Siemion.
[EN] One of the Indian grave markers. Note the coins left by visitors.
[PL] Jeden z markerów oznaczających miejsce, gdzie poległ indiański wojownik. Proszę zwrócić uwagę na monety pozostawione na kamieniu.
[EN] Caution Rattlesnakes.
[PL] Uwaga na grzechotniki.
[EN] Indian battle monument.
[PL] Pomnik wojowników indiańskich.
[EN] Montana Visitor Center in Hardin.
[PL] Punkt informacyjny Stanu Montana w mieście Hardin.
[EN] Montana prairies.
[PL] Prerie Montany.
[EN] Montana prairies.
[PL] Prerie Montany.
[EN] Entering Billings, the largest city in Montana.
[PL] Zbliżamy się miasta Billings, największego w Montanie.
[EN] Montana.
[PL] Montana.
[EN] Montana Crazy Mountains.
[PL] Góry Crazy Mountains w Stanie Montana.
[EN] Montana.
[PL] Montana.
[EN] Motorcycles are a frequent sight in Montana.
[PL] W Montanie często widać motocyklistów.
[EN] Missouri Headwater State Park.
[PL] Park Stanowy Początku Rzeki Missouri.
[EN] Missouri Headwaters State Park Office.
[PL] Biuro Parku Stanowego Początku Rzeki Missouri.
[EN] Missouri Headwaters State Park Office stamping station. The Fee Station has a different stamp, but it was closed on Sunday. We will return here after visiting Helena.
[PL]Miejsce ze stemple w Biurze Parku Stanowego Początku Rzeki Missouri. Jeszcze jeden stempel jest w kasie opłat za korzystanie z Parku (Fee Station), ale w niedzielę kasa była zamknięta. Wrócimy tutaj po zwiedzeniu miasta Helena.
[EN] Lewis & Clark National Historic Trail Missouri Headwaters stamp. This Trail commemorates the Lewis & Clark Expedition that lasted from May 1804 to September 1806 and was the first to reach overland the Pacific Ocean.
[PL] Stempel narodowego Szlaku Historycznego Wyprawy Lewisa i Clarka. Wyprawa ta miała miejsce od maja roku 1804 do września roku 1806 i była pierwsza, która dotarła do wybrzeża Oceanu Spokojnego.
[EN] Missouri Headwaters poster.
[PL] Tablica informacyjna opisująca wydarzenia historyczne związane z tym miejscem.
[EN] Missouri Headwaters. Here the Jefferson and Madison Rivers join to form the Missouri and are then joined by the Gallatin River, All these Rivers were named by Lewis & Clark to commemorate the President, Secretary of State, and the Secretary of the Treasury who sponsored their expedition.
[PL] Początek rzeki Missouri. W tym miejscu łączą się rzeki Jefferson i Madison w rzekę Missouri i niedaleko od tego miejsca dopływa rzeka Gallatin. Rzeki te nazwali Lewis i Clark od nazwisk Prezydenta, Sekretarza Stanu i Sekretarza Skarbu, którzy sponsorowali ich wyprawę.
[EN] Mountain cottontail or Nuttall's cottontail (Sylvilagus nuttallii).
[PL] Duży królik amerykański (Sylvilagus nuttallii).
[EN] Missouri Headwaters State Park map,
[PL] Mapa Parku Stanowego Początek Rzeki Missouri.
[EN] Missouri Headwater State Park exhibits.
[PL] Ciekawe wystawy w Parku Stanowym Początek Rzeki Missouri.
[EN] Missouri Headwaters State Park.
[PL] Park Stanowy Początku Rzeki Missouri.
[EN] Montana.
[PL] Montana.
[EN] While Helena, the capital of Montana is a nice small town of about 30,000 inhabitants, East Helena is a very small village.
[PL] Podczas gdy miasto Helena, stolica Stanu Montana jest pięknym miastem liczącym około 30 tys. mieszkańców, Helena Wschodnia (East Helena) jest maleńką wioseczką.
2013_07_21 - Sheridan-Helena
Norman J. Pieniazek
Author: Norman J. Pieniazek (ID: 3912)
Posted: 2013-08-28 14:24 GMT+00:00
Mileage: 618.92 km
(2 ratings)
Tags: Travel, Photography, 2013 Trips, 2013_07_10 Trip, Trips in the US West
Views: 1589
Share
Embed this trip
Click here to load all photos (34)

[EN] We drove from Sheridan, Wyoming to Helena, the capital of Montana. On the way we visited the Little Bighorn Battlefield National Monument and the Missouri Headwaters State Park.
[PL] Dzisiaj pojechaliśmy z miasta Sheridan w Stanie Wyoming do miasta Helena, stolicy Stanu Montana. Po drodze zwiedziliśmy Narodowy Pomnik Bitwy nad Little Bighorn i park stanowy Montany, gdzie rzeka Missouri powstaje z połączenia trzech rzek.

Leaving America's Best Value Inn in Sheridan
[EN] Leaving America's Best Value Inn in Sheridan.
[PL] Opuszczamy motel America'a Best Value Inn w mieście Sheridan.
Mountains and prairies
[EN] Mountains and prairies in Wyoming.
[PL] Góry i prerie w Stanie Wyoming.
Entering Montana
[EN] Entering Montana.
[PL] Wjeżdżamy do Stanu Montana.
Fertile Montana Great Plains
[EN] Fertile Montana Great Plains.
[PL] Żyzne Wielkie Równiny w Stanie Montana.
Little Bighorn Battlefield NM
[EN] Little Bighorn Battlefield National Monument. On June 25 and 26, 1876 the combined forces of the Lakota, Cheyenne, and Arapaho tribes defeated the 7th Cavalry Regiment led by George Armstrong Custer. U.S. casualities were 268 dead and 55 injured.
[PL] Narodowy Pomnik Pola Bitwy na Little Bighorn, która miała miejsce 25 i 26 czerwca 1876 roku. Połączone siły Indian Lakota, Szejenów i Arapaho pokonały 7 Pułk Kawalerii Stanów Zjednoczonych dowodzony przez George'a Armstronga Custera. Straty 7 Pułku kawalerii wyniosły 268 zabitych i 55 rannych. Jednym z zabitych był Chas. (pewno Czesław) Siemion.
Overview of the Little Bighorn Battlefield NM
[EN] Overview of the Little Bighorn Battlefield National Monument.
[PL] Widok na Narodowy Pomnik Bitwy nad Little Bighorn.
Little Bighorn Battlefield NM stamping station
[EN] Little Bighorn Battlefield National Monument stamping station.
[PL] Miejsce ze stemplem w muzeum Narodowego Pomnika Bitwy nad Little Bighorn.
Little Bighorn Battlefield NM stamp
[EN] Little Bighorn Battlefield National Monument stamp.
[PL] Stempel dostępny w muzeum Narodowego Pomnika Bitwy nad Little Bighorn.
Little Bighorn National Cemetery
[EN] Little Bighorn National Cemetery.
[PL] Narodowy Cmentarz Little Bighorn.
Marker on the spot where soldiers were reburred
[EN] Marker on the spot where soldiers were reburied.
[PL] Pomnik w miejscu ostatniego spoczynku żołnierzy.
Chas. Siemion was one of the dead
[EN] One of the dead had a Polish name - Chas. (probably Czesław) Siemion.
[PL] Jeden z poległych żołnierzy nazywał się Chas. (pewno Czesław) Siemion.
One of the Indian grave markers
[EN] One of the Indian grave markers. Note the coins left by visitors.
[PL] Jeden z markerów oznaczających miejsce, gdzie poległ indiański wojownik. Proszę zwrócić uwagę na monety pozostawione na kamieniu.
Caution Rattlesnakes
[EN] Caution Rattlesnakes.
[PL] Uwaga na grzechotniki.
Indian battle monument
[EN] Indian battle monument.
[PL] Pomnik wojowników indiańskich.
Montana Visitor Center in Hardin
[EN] Montana Visitor Center in Hardin.
[PL] Punkt informacyjny Stanu Montana w mieście Hardin.
Montana prairies
[EN] Montana prairies.
[PL] Prerie Montany.
Montana prairies
[EN] Montana prairies.
[PL] Prerie Montany.
Entering Billings
[EN] Entering Billings, the largest city in Montana.
[PL] Zbliżamy się miasta Billings, największego w Montanie.
Montana
[EN] Montana.
[PL] Montana.
Montana Crazy Mountains
[EN] Montana Crazy Mountains.
[PL] Góry Crazy Mountains w Stanie Montana.
Montana
[EN] Montana.
[PL] Montana.
Motorcycles are a frequent sight in Montana
[EN] Motorcycles are a frequent sight in Montana.
[PL] W Montanie często widać motocyklistów.
Missouri Headwater State Park
[EN] Missouri Headwater State Park.
[PL] Park Stanowy Początku Rzeki Missouri.
Park Office
[EN] Missouri Headwaters State Park Office.
[PL] Biuro Parku Stanowego Początku Rzeki Missouri.
Stamping station
[EN] Missouri Headwaters State Park Office stamping station. The Fee Station has a different stamp, but it was closed on Sunday. We will return here after visiting Helena.
[PL]Miejsce ze stemple w Biurze Parku Stanowego Początku Rzeki Missouri. Jeszcze jeden stempel jest w kasie opłat za korzystanie z Parku (Fee Station), ale w niedzielę kasa była zamknięta. Wrócimy tutaj po zwiedzeniu miasta Helena.
Lewis & Clark NHT Missouri Headwaters stamp
[EN] Lewis & Clark National Historic Trail Missouri Headwaters stamp. This Trail commemorates the Lewis & Clark Expedition that lasted from May 1804 to September 1806 and was the first to reach overland the Pacific Ocean.
[PL] Stempel narodowego Szlaku Historycznego Wyprawy Lewisa i Clarka. Wyprawa ta miała miejsce od maja roku 1804 do września roku 1806 i była pierwsza, która dotarła do wybrzeża Oceanu Spokojnego.
Missouri Headwaters poster
[EN] Missouri Headwaters poster.
[PL] Tablica informacyjna opisująca wydarzenia historyczne związane z tym miejscem.
Missouri Headwaters
[EN] Missouri Headwaters. Here the Jefferson and Madison Rivers join to form the Missouri and are then joined by the Gallatin River, All these Rivers were named by Lewis & Clark to commemorate the President, Secretary of State, and the Secretary of the Treasury who sponsored their expedition.
[PL] Początek rzeki Missouri. W tym miejscu łączą się rzeki Jefferson i Madison w rzekę Missouri i niedaleko od tego miejsca dopływa rzeka Gallatin. Rzeki te nazwali Lewis i Clark od nazwisk Prezydenta, Sekretarza Stanu i Sekretarza Skarbu, którzy sponsorowali ich wyprawę.
Mountain cottontail rabbit
[EN] Mountain cottontail or Nuttall's cottontail (Sylvilagus nuttallii).
[PL] Duży królik amerykański (Sylvilagus nuttallii).
Missouri Headwaters State Park map
[EN] Missouri Headwaters State Park map,
[PL] Mapa Parku Stanowego Początek Rzeki Missouri.
Park exhibits
[EN] Missouri Headwater State Park exhibits.
[PL] Ciekawe wystawy w Parku Stanowym Początek Rzeki Missouri.
Missouri Headwaters State Park
[EN] Missouri Headwaters State Park.
[PL] Park Stanowy Początku Rzeki Missouri.
Montana
[EN] Montana.
[PL] Montana.
East Helena
[EN] While Helena, the capital of Montana is a nice small town of about 30,000 inhabitants, East Helena is a very small village.
[PL] Podczas gdy miasto Helena, stolica Stanu Montana jest pięknym miastem liczącym około 30 tys. mieszkańców, Helena Wschodnia (East Helena) jest maleńką wioseczką.
Post to:
FacebookMySpaceDiggDelicious
StumbleUponGoogle BookmarksYahoo! Bookmarks
FunPHEMiDEMi

Comments

Loading...

Leave your comment

Name:
Email: (Optional)
URL: (Optional)
Message:
You can use some HTML tags, such as <b>, <i>, <u>, <s>
Verification:


Regenerate
 
©2022 Mobile Action Technology, Inc.