[EN] Leaving the La Quinta motel in Tulsa.
[PL] Opuszczamy motel La Quinta w Tulsa.
[EN] We wanted to visit Tulsa because we like very much two country songs about this town: Bob Wills "Take Me Back to Tulsa" http://youtu.be/--_AXFcm48o and Don Williams "Tulsa Time": http://youtu.be/O6MbPWzIFUk
[PL] Chcieliśmy odwiedzić miasto Tulsa, ponieważ bardzo lubimy dwie piosenki muzyki country wymieniające to miasto: Bob Wills "Take Me Back to Tulsa" http://youtu.be/--_AXFcm48o i Don Williams "Tulsa Time": http://youtu.be/O6MbPWzIFUk
[EN] The BOK Center, or Bank of Oklahoma Center, is a 19,199-seat multi-purpose arena and a primary indoor sports and event venue in Tulsa.
[PL] BOK Center (Bank of Oklahoma Center) to hala, mogąca pomieścić 19199 osób i jest największą halą sportową w Tulsie. Jest używana także na koncerty i inne imprezy.
[EN] Oklahoma State Capitol.
[PL] Budynek Kapitolu Stanu Oklahoma,
[EN] Stamping station in the Oklahoma State Capitol.
[PL] Miejsce ze stemplem w budynku Kapitolu Stanu Oklahoma.
[EN] Oklahoma State Capitol stamp.
[PL] Stempel Kapitolu Stanu Oklahoma.
[EN] This Indian Guardian statue is 7 feet tall. The statute on the top of the Capitol is 3 times larger. On the left is our guide. He did a marvelous job.
[PL] Ten posąg indiańskiego strażnika ma 7 stóp wysokości. Oryginał na kopule Kapitolu liczy 21 stóp. Po lewej nasz znakomity przewodnik.
[EN] Supreme Court Chamber (Civil Division).
[PL] Sala Sądu Najwyższego Oklahomy Wydziału Cywilnych.
[EN] Oklahoma Star.
[PL] Gwiazda Oklahomy - godło Stanu.
[EN] Oklahoma Senate Chamber.
[PL] Sala posiedzeń Senatu Stanu Oklahoma.
[EN] Galleries.
[PL] Krużganki.
[EN] Rotunda.
[PL] Rotunda.
[EN] Oklahoma House Chamber.
[PL] Sala Posiedzeń Izby Niższej Parlamentu Oklahomy.
[EN] Oklahoma City National Memorial, commemorating the bombing of April 19, 1995. It would remain the most destructive act of terrorism in the United States until the September 11 attacks of 2001, six years later. The bombing claimed 168 lives and injured more than 680 people.
[PL] Narodowy Pomnik Oklahoma City, upamiętniający zamach terrorystyczny z 19 kwietnia 1995 roku. Był to największy zamach terrorystyczny w Stanach Zjednoczonych do zamachu z 11 września 2001 roku. W tym zamachu zginęło 168 osób a 680 zostało rannych.
[EN] Oklahoma City National Memorial, commemorating the bombing of April 19, 1995. It would remain the most destructive act of terrorism in the United States until the September 11 attacks of 2001, six years later. The bombing claimed 168 lives and injured more than 680 people.
[PL] Narodowy Pomnik Oklahoma City, upamiętniający zamach terrorystyczny z 19 kwietnia 1995 roku. Był to największy zamach terrorystyczny w Stanach Zjednoczonych do zamachu z 11 września 2001 roku. W tym zamachu zginęło 168 osób a 680 zostało rannych.
[EN] Oklahoma City National Memorial, commemorating the bombing of April 19, 1995. It would remain the most destructive act of terrorism in the United States until the September 11 attacks of 2001, six years later. The bombing claimed 168 lives and injured more than 680 people.
[PL] Narodowy Pomnik Oklahoma City, upamiętniający zamach terrorystyczny z 19 kwietnia 1995 roku. Był to największy zamach terrorystyczny w Stanach Zjednoczonych do zamachu z 11 września 2001 roku. W tym zamachu zginęło 168 osób a 680 zostało rannych.
[EN] Stamping station in the Oklahoma City National Memorial Museum.
[PL] Miejsce ze stemplem w Muzeum Narodowego Pomnika Oklahoma City.
[EN] Oklahoma City National Memorial Museum stamp.
[PL] Stempel dostępny w Muzeum Narodowego Pomnika Oklahoma City.
[EN] Oklahoma City National Memorial, commemorating the bombing of April 19, 1995. It would remain the most destructive act of terrorism in the United States until the September 11 attacks of 2001, six years later. The bombing claimed 168 lives and injured more than 680 people.
[PL] Narodowy Pomnik Oklahoma City, upamiętniający zamach terrorystyczny z 19 kwietnia 1995 roku. Był to największy zamach terrorystyczny w Stanach Zjednoczonych do zamachu z 11 września 2001 roku. W tym zamachu zginęło 168 osób a 680 zostało rannych.
[EN] Entering... Norman, Oklahoma.
[PL] Wjeżdżamy do miasta Norman w Stanie Oklahoma.
[EN] Storm on the horizon.
[PL] Burza na horyzoncie.
[EN] One train was stopped waiting for the other to pass.
[PL] Mijanka pociągów.
[EN] Point Area in the Chickasaw National Recreation Area.
[PL] Point Area - parking i miejsce do wynajęcia łódek w Narodowym Obszarze Wypoczynkowym Chickasaw.
[EN] Lake of the Arbuckles.
[PL] Jezioro Lake of the Arbuckles.
[EN] Lake of the Arbuckles.
[PL] Jezioro Lake of the Arbuckles.
[EN] Chamber of Commerce Information Center in Sulphur. They do not stamp the passports to the National Parks here anymore.
[PL] Punkt Informacyjny Izby Handlowej w mieście Sulphur. Tu już nie ma stempli do Paszportu do Twoich Parków Narodowych.
[EN] Chickasaw National Recreation Area Administrative Office in Sulphur.
[PL] Biuro Narodowego Obszaru Rekreacyjnego Chickasaw w mieście Sulphur.
[EN] Chickasaw National Recreation Area Administrative Office in Sulphur.
[PL] Biuro Narodowego Obszaru Rekreacyjnego Chickasaw w mieście Sulphur.
[EN] Chickasaw National Recreation Area Administrative Office stamping station.
[PL] Miejsce ze stemplem w Biurze Narodowego Obszaru Rekreacyjnego Chickasaw w mieście Sulphur.
[EN] Chickasaw National Recreation Area Administrative Office stamp.
[PL] Stempel dostępny w Biurze Narodowego Obszaru Rekreacyjnego Chickasaw w mieście Sulphur.
[EN] Oklahoma is an important oil producing region in the US. Danka thought the these pumps look like ants.
[PL] Oklahoma jest bardzo ważnym centrum produkcji ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych. Dance te pompy przypominają mrówki.
[EN] Rocky hills of western Oklahoma. There are not many of this hills, but the whole area looks dry. Fields are nice, but we have seen very few trees.
[PL] Skaliste pagórki zachodniej Oklahomy. Nie ma dużo tych pagórków, ale wyraźnie jest tutaj sucho. Pola są ładne, ale drzew nie ma prawie wcale.
2013_07_16 - Tulsa-Elk.City
Norman J. Pieniazek
Author: Norman J. Pieniazek (ID: 3912)
Posted: 2013-07-17 16:25 GMT+00:00
Mileage: 670.75 km
(2 ratings)
Tags: Travel, Photography, 2013 Trips, 2013_07_10 Trip, Trips in the US Southwest
Views: 2133
Share
Embed this trip
Click here to load all photos (32)

[EN] Starting from Tulsa, we drove to Oklahoma City, where we visited the Oklahoma State Capitol and the Oklahoma City National Memorial, commemorating the bombing of April 19, 1995. Next, we drove south to the Chickasaw National Recreation Area and finally to the northwest of Oklahoma, where we stopped in Elk City.
{PL] Rozpoczęliśmy nasza wycieczkę w mieście Tulsa w Stanie Oklahoma i pojechaliśmy najpierw do Oklahoma City, stolicy Stanu Oklahoma. Zwiedziliśmy tam Kapitol stanowy (siedzibę Parlamentu) a potem Narodowy Pomnik Oklahoma City, upamiętniający zamach terrorystyczny z 19 kwietnia 1995 roku. Następnie pojechaliśmy na południe do Narodowego Obszaru Rekreacyjnego Chickasaw. Pod koniec dnia, pojechaliśmy do północno-zachodniej części Oklahomy i zatrzymaliśmy sie w mieście Elk City.

Leaving the La Quinta motel in Tulsa
[EN] Leaving the La Quinta motel in Tulsa.
[PL] Opuszczamy motel La Quinta w Tulsa.
Tulsa
[EN] We wanted to visit Tulsa because we like very much two country songs about this town: Bob Wills "Take Me Back to Tulsa" http://youtu.be/--_AXFcm48o and Don Williams "Tulsa Time": http://youtu.be/O6MbPWzIFUk
[PL] Chcieliśmy odwiedzić miasto Tulsa, ponieważ bardzo lubimy dwie piosenki muzyki country wymieniające to miasto: Bob Wills "Take Me Back to Tulsa" http://youtu.be/--_AXFcm48o i Don Williams "Tulsa Time": http://youtu.be/O6MbPWzIFUk
Tulsa BOK Center
[EN] The BOK Center, or Bank of Oklahoma Center, is a 19,199-seat multi-purpose arena and a primary indoor sports and event venue in Tulsa.
[PL] BOK Center (Bank of Oklahoma Center) to hala, mogąca pomieścić 19199 osób i jest największą halą sportową w Tulsie. Jest używana także na koncerty i inne imprezy.
Oklahoma State Capitol
[EN] Oklahoma State Capitol.
[PL] Budynek Kapitolu Stanu Oklahoma,
Stamping station in the OK State Capitol
[EN] Stamping station in the Oklahoma State Capitol.
[PL] Miejsce ze stemplem w budynku Kapitolu Stanu Oklahoma.
OK State Capitol stamp
[EN] Oklahoma State Capitol stamp.
[PL] Stempel Kapitolu Stanu Oklahoma.
Indian Guardian statue
[EN] This Indian Guardian statue is 7 feet tall. The statute on the top of the Capitol is 3 times larger. On the left is our guide. He did a marvelous job.
[PL] Ten posąg indiańskiego strażnika ma 7 stóp wysokości. Oryginał na kopule Kapitolu liczy 21 stóp. Po lewej nasz znakomity przewodnik.
Suprme Court Chamber
[EN] Supreme Court Chamber (Civil Division).
[PL] Sala Sądu Najwyższego Oklahomy Wydziału Cywilnych.
Oklahoma Star
[EN] Oklahoma Star.
[PL] Gwiazda Oklahomy - godło Stanu.
Oklahoma Senate Chamber
[EN] Oklahoma Senate Chamber.
[PL] Sala posiedzeń Senatu Stanu Oklahoma.
Galleries
[EN] Galleries.
[PL] Krużganki.
Rotunda
[EN] Rotunda.
[PL] Rotunda.
Oklahoma House Chamber
[EN] Oklahoma House Chamber.
[PL] Sala Posiedzeń Izby Niższej Parlamentu Oklahomy.
Oklahoma City NMEM
[EN] Oklahoma City National Memorial, commemorating the bombing of April 19, 1995. It would remain the most destructive act of terrorism in the United States until the September 11 attacks of 2001, six years later. The bombing claimed 168 lives and injured more than 680 people.
[PL] Narodowy Pomnik Oklahoma City, upamiętniający zamach terrorystyczny z 19 kwietnia 1995 roku. Był to największy zamach terrorystyczny w Stanach Zjednoczonych do zamachu z 11 września 2001 roku. W tym zamachu zginęło 168 osób a 680 zostało rannych.
Oklahoma City NMEM
[EN] Oklahoma City National Memorial, commemorating the bombing of April 19, 1995. It would remain the most destructive act of terrorism in the United States until the September 11 attacks of 2001, six years later. The bombing claimed 168 lives and injured more than 680 people.
[PL] Narodowy Pomnik Oklahoma City, upamiętniający zamach terrorystyczny z 19 kwietnia 1995 roku. Był to największy zamach terrorystyczny w Stanach Zjednoczonych do zamachu z 11 września 2001 roku. W tym zamachu zginęło 168 osób a 680 zostało rannych.
Oklahoma City NMEM Museum
[EN] Oklahoma City National Memorial, commemorating the bombing of April 19, 1995. It would remain the most destructive act of terrorism in the United States until the September 11 attacks of 2001, six years later. The bombing claimed 168 lives and injured more than 680 people.
[PL] Narodowy Pomnik Oklahoma City, upamiętniający zamach terrorystyczny z 19 kwietnia 1995 roku. Był to największy zamach terrorystyczny w Stanach Zjednoczonych do zamachu z 11 września 2001 roku. W tym zamachu zginęło 168 osób a 680 zostało rannych.
Stamping station in the Oklahoma City NMEM Museum
[EN] Stamping station in the Oklahoma City National Memorial Museum.
[PL] Miejsce ze stemplem w Muzeum Narodowego Pomnika Oklahoma City.
Oklahoma City NMEM Museum stamp
[EN] Oklahoma City National Memorial Museum stamp.
[PL] Stempel dostępny w Muzeum Narodowego Pomnika Oklahoma City.
Oklahoma City NMEM Museum
[EN] Oklahoma City National Memorial, commemorating the bombing of April 19, 1995. It would remain the most destructive act of terrorism in the United States until the September 11 attacks of 2001, six years later. The bombing claimed 168 lives and injured more than 680 people.
[PL] Narodowy Pomnik Oklahoma City, upamiętniający zamach terrorystyczny z 19 kwietnia 1995 roku. Był to największy zamach terrorystyczny w Stanach Zjednoczonych do zamachu z 11 września 2001 roku. W tym zamachu zginęło 168 osób a 680 zostało rannych.
Entering... Norman, Oklahoma
[EN] Entering... Norman, Oklahoma.
[PL] Wjeżdżamy do miasta Norman w Stanie Oklahoma.
Storm on the horizon
[EN] Storm on the horizon.
[PL] Burza na horyzoncie.
Trains
[EN] One train was stopped waiting for the other to pass.
[PL] Mijanka pociągów.
Point Area in the Chickasaw NRA
[EN] Point Area in the Chickasaw National Recreation Area.
[PL] Point Area - parking i miejsce do wynajęcia łódek w Narodowym Obszarze Wypoczynkowym Chickasaw.
Lake of the Arbuckles
[EN] Lake of the Arbuckles.
[PL] Jezioro Lake of the Arbuckles.
Lake of the Arbuckles
[EN] Lake of the Arbuckles.
[PL] Jezioro Lake of the Arbuckles.
Chamber of Commerce Info Center
[EN] Chamber of Commerce Information Center in Sulphur. They do not stamp the passports to the National Parks here anymore.
[PL] Punkt Informacyjny Izby Handlowej w mieście Sulphur. Tu już nie ma stempli do Paszportu do Twoich Parków Narodowych.
Chickasaw NRA Admin Office
[EN] Chickasaw National Recreation Area Administrative Office in Sulphur.
[PL] Biuro Narodowego Obszaru Rekreacyjnego Chickasaw w mieście Sulphur.
Chickasaw NRA Admin Office
[EN] Chickasaw National Recreation Area Administrative Office in Sulphur.
[PL] Biuro Narodowego Obszaru Rekreacyjnego Chickasaw w mieście Sulphur.
Chickasaw NRA Admin Office stamping station
[EN] Chickasaw National Recreation Area Administrative Office stamping station.
[PL] Miejsce ze stemplem w Biurze Narodowego Obszaru Rekreacyjnego Chickasaw w mieście Sulphur.
Chickasaw NRA Admin Office stamp
[EN] Chickasaw National Recreation Area Administrative Office stamp.
[PL] Stempel dostępny w Biurze Narodowego Obszaru Rekreacyjnego Chickasaw w mieście Sulphur.
Oil pumps
[EN] Oklahoma is an important oil producing region in the US. Danka thought the these pumps look like ants.
[PL] Oklahoma jest bardzo ważnym centrum produkcji ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych. Dance te pompy przypominają mrówki.
Rocky hills of western Oklahoma
[EN] Rocky hills of western Oklahoma. There are not many of this hills, but the whole area looks dry. Fields are nice, but we have seen very few trees.
[PL] Skaliste pagórki zachodniej Oklahomy. Nie ma dużo tych pagórków, ale wyraźnie jest tutaj sucho. Pola są ładne, ale drzew nie ma prawie wcale.
Post to:
FacebookMySpaceDiggDelicious
StumbleUponGoogle BookmarksYahoo! Bookmarks
FunPHEMiDEMi

Comments

Loading...

Leave your comment

Name:
Email: (Optional)
URL: (Optional)
Message:
You can use some HTML tags, such as <b>, <i>, <u>, <s>
Verification:


Regenerate
 
©2022 Mobile Action Technology, Inc.