[EN] Baobab tree on the public parking lot.
[PL] Piękny okaz baobabu na parkingu.
[EN] Strand Street in Christiansted.
[PL] Uliczka Strand w Christiansted.
[EN] Entering the boardwalk.
[PL] Wchodzimy na molo.
[EN] Big Beard's Renegade catamaran.
[PL] Katmaran Renegade firmy Big Beard's.
[EN] Seaplane landing.
[PL] Lądujący wodnosamolot.
[EN] Big Beard himself to give instructions to the passengers.
[PL] Big Beard (Wielka Broda) wchodzi na pokład, aby udzielić pasażerom instrukcji.
[EN] Leaving Christiansted.
[PL] Odpływamy z Christiansted.
[EN] Standing from right: Skipper, First Mate, and Thomas - the interpreter of the Danish tour group. Between September and April, two planes from Denmark land on St. Croix per week.
[PL] Stojący od prawej: Kapitan, Starszy Oficer i Tomasz, który był tłumaczem i przewodnikiem grupy duńskich turystów. OD września do kwietnia lądują na St. Croix dwa samoloty z Danii na tydzień.
[EN] Buck Island. The Island and surrounding waters are part of the National Monument. Most of its area is the reef.
[PL] Wyspa Buck Island. Ta wyspa i otaczająca ją rafa koralowa stanowi Pomnik Narodowy. Największą powierzchnię tego Pomnika zajmuje rafa koralowa.
[EN] Turtle Cove on Buck Island. We stopped here to practice snorkeling. The sea looks calm, but the waves were very strong. Norman almost lost one of his swim fins.
[PL] Zatoczka Żółwiowa (Turtle Cove) na Wyspie Buck Island. Morze wygląda spokojnie, ale fale były tak silne, że Norman prawie zgubił jedną płetwę.
[EN] Turtle Cove on Buck Island. We stopped here to practice snorkeling. The sea looks calm, but the waves were very strong. Norman almost lost one of his swim fins.
[PL] Zatoczka Żółwiowa (Turtle Cove) na Wyspie Buck Island. Morze wygląda spokojnie, ale fale były tak silne, że Norman prawie zgubił jedną płetwę.
[EN] Turtle Cove on Buck Island. We stopped here to practice snorkeling. The sea looks calm, but the waves were very strong. Norman almost lost one of his swim fins.
[PL] Zatoczka Żółwiowa (Turtle Cove) na Wyspie Buck Island. Morze wygląda spokojnie, ale fale były tak silne, że Norman prawie zgubił jedną płetwę.
[EN] Norman preparing for snorkeling.
[PL] Norman przygotowuje się do snorkelingu, czyli do nurkowania w płetwach, i masce z chrapą.
[EN] Big Beard's Adventure brings people for half-day tours to Buck Island.
[PL] Katamaran Adventure też firmy Big Beard's wypływa na wycieczki na Buck Island trwające tylko pół dnia.
[EN] On the reef with the guide. Ross is holding the lifebuoy. All in the six-person group have to wear snorkel vests. Video: http://youtu.be/T0DgRUkhY1k
[PL] Wycieczka po rafie z przewodnikiem. Ross trzyma koło ratunkowe. Każdy z sześciu uczestników musi mieć założoną kamizelkę do snorkelingu. Wideo: http://youtu.be/T0DgRUkhY1k
[EN] Snorkeling on the reef.
[PL] Snorkeling po rafie koralowej.
[EN] Coral reef. Video of a school of blue fishes: http://youtu.be/rnikjsLYKXE
[PL] Rafa koralowa. Wideo ławicy fioletowych ryb: http://youtu.be/rnikjsLYKXE
[EN] Coral reef.
[PL] Rafa koralowa.
[EN] Snorkeling group with a guide.
[PL] Grupa uczestników wycieczki z przewodnikiem.
[EN] Coral reef.
[PL] Rafa koralowa.
[EN] Coral reef.
[PL] Rafa koralowa.
[EN] School of barracudas.
[PL] Ławica barakud.
[EN] Coral reef.
[PL] Rafa koralowa.
[EN] Barracuda. Video of a school of barracudas: http://youtu.be/rnikjsLYKXE
[PL] Barakuda. Wideo ławicy barakud: http://youtu.be/rnikjsLYKXE
[EN] Barracuda.
[PL] Barakuda.
[EN] Barracuda.
[PL] Barakuda.
[EN] Sail up - time for lunch.
[PL] Żagiel został postawiony - czas na lunch.
[EN] Buck Island. The east end of this Island i very dry.
[PL] Wyspa Buck Island. Wschodni koniec tej wyspy jest bardzo suchy.
[EN] In Coakley Bay.
[PL] W zatoczce Coakley Bay.
[EN] Danka in Coakley Bay.
[PL] Danka w zatoczce Coakley Bay
[EN] Hermit crab was not a part of our lunch.
[PL] Ten krab pustelnik nie był częścią naszego lunchu.
[EN] Coakley Bay - in the middle of a picture a ruin of a Danish windmill.
[PL] Zatoczka Coakley Bay. Na środku zdjęcia ruina duńskiego wiatraka.
[EN] Captain and First Mate grilling lunch.
[PL] Kapitan i Pierwszy Oficer grillują lunch.
[EN] Danka enjoying lunch and drinking rum punch.
[PL] Danka zajada lunch popijając poncz z rumem.
[EN] After lunch.
[PL] Po lunchu.
[EN] Termite tunnels.
[PL] Korytarze termitów.
[EN] Small Asian mongoose (Herpestes javanicus was introduced to St. Croix in 1884 to control the population of black rats (Rattus rattus). This resulted in decreasing the population of iguanas and other reptiles.
[PL] Mangusta złocista (Herpestes javanicus) - zwana także ichneumonem została wprowadzona na St. Croix w roku 1884 do kontroli szczurów śniadych (Rattus rattus). Wynikiem rozprzestrzenienia się mangust było także zmniejszenie populacji legwanów zielonych (iguan) i innych gadów na St. Croix.
[EN] Coakley Bay.
[PL] Zatoka Coakley Bay.
[EN] Skipper bringing us back to Christiansted.
[PL] Kapitan steruje katamaran z powrotem do Christiansted.
2012_11_25 - STX
Norman J. Pieniazek
Author: Norman J. Pieniazek (ID: 3912)
Posted: 2012-11-25 23:45 GMT+00:00
Mileage: 44.37 km
(3 ratings)
Tags: Travel, Photography, Good Food, Water Activity, Animals, 2012 Trips, 2012 Wedding Anniversary Trip
Views: 2305
Share
Embed this trip
Click here to load all photos (39)

[EN] We booked a trip on Big Beard's Renegade catamaran to the Buck Island Reef National Monument. After reaching the boardwalk in Christiansted, we had to drive back home, because we forgot Norman's snorkeling equipment. The boat also had to go back to retrieve a life raft that was washed overboard by a strong wave. The seas were a bit rough, so the snorkeling was not ideal. Returning to Christiansted we stopped for a hot dog and hamburger lunch at Coakley Bay.
[PL] Zapisaliśmy się na całodzienną wycieczkę na katamaranie Renegade firmy Big Beard's do Narodowego Pomnika Rafa Koralowa Wyspy Buck Island. Kiedy doszliśmy do mola w Christiansted okazało się, że musimy wrócić do domu, ponieważ zapomnieliśmy torby z Normana wyposażeniem do snorkelingu. Catamaran też musiał w pewnym momencie wrócić, bo zgubił porwaną silną falą tratwę ratunkową. Morze było dość niespokojne, więc snorkeling nie był najlepszy. Wracając do Christiansted zatrzymaliśmy się w Zatoce Coakley na lunch z kiełbasek i hamburgerów zgrillowanych przez załogę.

Baobab tree
[EN] Baobab tree on the public parking lot.
[PL] Piękny okaz baobabu na parkingu.
Strand Street
[EN] Strand Street in Christiansted.
[PL] Uliczka Strand w Christiansted.
Entering the boardwalk
[EN] Entering the boardwalk.
[PL] Wchodzimy na molo.
Big Beard's Renegade
[EN] Big Beard's Renegade catamaran.
[PL] Katmaran Renegade firmy Big Beard's.
Seaplane landing
[EN] Seaplane landing.
[PL] Lądujący wodnosamolot.
Big Beard himself
[EN] Big Beard himself to give instructions to the passengers.
[PL] Big Beard (Wielka Broda) wchodzi na pokład, aby udzielić pasażerom instrukcji.
Leaving Christiansted
[EN] Leaving Christiansted.
[PL] Odpływamy z Christiansted.
Skipper, First Mate, and Thomas
[EN] Standing from right: Skipper, First Mate, and Thomas - the interpreter of the Danish tour group. Between September and April, two planes from Denmark land on St. Croix per week.
[PL] Stojący od prawej: Kapitan, Starszy Oficer i Tomasz, który był tłumaczem i przewodnikiem grupy duńskich turystów. OD września do kwietnia lądują na St. Croix dwa samoloty z Danii na tydzień.
Buck Island
[EN] Buck Island. The Island and surrounding waters are part of the National Monument. Most of its area is the reef.
[PL] Wyspa Buck Island. Ta wyspa i otaczająca ją rafa koralowa stanowi Pomnik Narodowy. Największą powierzchnię tego Pomnika zajmuje rafa koralowa.
Turtle Cove on Buck Island
[EN] Turtle Cove on Buck Island. We stopped here to practice snorkeling. The sea looks calm, but the waves were very strong. Norman almost lost one of his swim fins.
[PL] Zatoczka Żółwiowa (Turtle Cove) na Wyspie Buck Island. Morze wygląda spokojnie, ale fale były tak silne, że Norman prawie zgubił jedną płetwę.
Turtle Cove on Buck Island
[EN] Turtle Cove on Buck Island. We stopped here to practice snorkeling. The sea looks calm, but the waves were very strong. Norman almost lost one of his swim fins.
[PL] Zatoczka Żółwiowa (Turtle Cove) na Wyspie Buck Island. Morze wygląda spokojnie, ale fale były tak silne, że Norman prawie zgubił jedną płetwę.
Turtle Cove on Buck Island
[EN] Turtle Cove on Buck Island. We stopped here to practice snorkeling. The sea looks calm, but the waves were very strong. Norman almost lost one of his swim fins.
[PL] Zatoczka Żółwiowa (Turtle Cove) na Wyspie Buck Island. Morze wygląda spokojnie, ale fale były tak silne, że Norman prawie zgubił jedną płetwę.
Norman preparing for snorkeling
[EN] Norman preparing for snorkeling.
[PL] Norman przygotowuje się do snorkelingu, czyli do nurkowania w płetwach, i masce z chrapą.
Big Beard's Adventure
[EN] Big Beard's Adventure brings people for half-day tours to Buck Island.
[PL] Katamaran Adventure też firmy Big Beard's wypływa na wycieczki na Buck Island trwające tylko pół dnia.
On the reef with the guide
[EN] On the reef with the guide. Ross is holding the lifebuoy. All in the six-person group have to wear snorkel vests. Video: http://youtu.be/T0DgRUkhY1k
[PL] Wycieczka po rafie z przewodnikiem. Ross trzyma koło ratunkowe. Każdy z sześciu uczestników musi mieć założoną kamizelkę do snorkelingu. Wideo: http://youtu.be/T0DgRUkhY1k
Snorkeling on the reef
[EN] Snorkeling on the reef.
[PL] Snorkeling po rafie koralowej.
Coral reef
[EN] Coral reef. Video of a school of blue fishes: http://youtu.be/rnikjsLYKXE
[PL] Rafa koralowa. Wideo ławicy fioletowych ryb: http://youtu.be/rnikjsLYKXE
Coral reef
[EN] Coral reef.
[PL] Rafa koralowa.
Snorkeling group
[EN] Snorkeling group with a guide.
[PL] Grupa uczestników wycieczki z przewodnikiem.
Coral reef
[EN] Coral reef.
[PL] Rafa koralowa.
Coral reef
[EN] Coral reef.
[PL] Rafa koralowa.
School of barracudas
[EN] School of barracudas.
[PL] Ławica barakud.
Coral reef
[EN] Coral reef.
[PL] Rafa koralowa.
Barracuda
[EN] Barracuda. Video of a school of barracudas: http://youtu.be/rnikjsLYKXE
[PL] Barakuda. Wideo ławicy barakud: http://youtu.be/rnikjsLYKXE
Barracuda
[EN] Barracuda.
[PL] Barakuda.
Barracuda
[EN] Barracuda.
[PL] Barakuda.
Sail up, time for lunch
[EN] Sail up - time for lunch.
[PL] Żagiel został postawiony - czas na lunch.
Buck Island
[EN] Buck Island. The east end of this Island i very dry.
[PL] Wyspa Buck Island. Wschodni koniec tej wyspy jest bardzo suchy.
In Coakley Bay
[EN] In Coakley Bay.
[PL] W zatoczce Coakley Bay.
Danka in Coakley Bay
[EN] Danka in Coakley Bay.
[PL] Danka w zatoczce Coakley Bay
Hermit crab was not a part of our lunch
[EN] Hermit crab was not a part of our lunch.
[PL] Ten krab pustelnik nie był częścią naszego lunchu.
Coakley Bay
[EN] Coakley Bay - in the middle of a picture a ruin of a Danish windmill.
[PL] Zatoczka Coakley Bay. Na środku zdjęcia ruina duńskiego wiatraka.
Skipper and First Mate grilling lunch
[EN] Captain and First Mate grilling lunch.
[PL] Kapitan i Pierwszy Oficer grillują lunch.
Danka enjoying lunch
[EN] Danka enjoying lunch and drinking rum punch.
[PL] Danka zajada lunch popijając poncz z rumem.
After lunch
[EN] After lunch.
[PL] Po lunchu.
Termite tunnels
[EN] Termite tunnels.
[PL] Korytarze termitów.
Small Asian mongoose
[EN] Small Asian mongoose (Herpestes javanicus was introduced to St. Croix in 1884 to control the population of black rats (Rattus rattus). This resulted in decreasing the population of iguanas and other reptiles.
[PL] Mangusta złocista (Herpestes javanicus) - zwana także ichneumonem została wprowadzona na St. Croix w roku 1884 do kontroli szczurów śniadych (Rattus rattus). Wynikiem rozprzestrzenienia się mangust było także zmniejszenie populacji legwanów zielonych (iguan) i innych gadów na St. Croix.
Coakley Bay
[EN] Coakley Bay.
[PL] Zatoka Coakley Bay.
Skipper bringing us back to Christiansted
[EN] Skipper bringing us back to Christiansted.
[PL] Kapitan steruje katamaran z powrotem do Christiansted.
Post to:
FacebookMySpaceDiggDelicious
StumbleUponGoogle BookmarksYahoo! Bookmarks
FunPHEMiDEMi

Comments

Loading...

Leave your comment

Name:
Email: (Optional)
URL: (Optional)
Message:
You can use some HTML tags, such as <b>, <i>, <u>, <s>
Verification:


Regenerate
 
©2022 Mobile Action Technology, Inc.